от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Общ Окултен Клас- ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА (1939-1940)

КНИГА: Единственото богатство, изд. София, 1999 г.

същата лекция може да се прочете в КНИГА: Към обетованата земя, изд. ALPHA-DAR, 1994г.

МУЗИКАЛНА ЗАДАЧА

"Отче наш"

"Давай, давай"

"Духът Божий"

Има някои работи, които трябва да се повтарят. Казват: "Повторението е майка на знанието." Повторението е майка и на невежеството. Та желателно е много работи да не се повтарят. Навсякъде, във всички общества настава едно обезличаване. Най-първо хората се интересуват от всичко. Докато човек е млад, има идеал, взима участие в живота. Започне ли да остарява, почва да мисли за другия свят. Той мисли за другия свят, но е недоволен. Някой път старите са недоволни от младите. Не че са недоволни от слабостта на младите, но понеже те не могат да участвуват в живота им, стават недоволни. Животът на младите е естествен.

Има три пътища, по които човек върви - три училища. Физическият път е път на физическото тяло - за клетките, за желанията на земята. Те са естествени. Някой път ние се нахвърляме на светския живот. Това трябва да оставим! Най-първо майката казва на детето си: "Ти няма да дружиш с това дете, с онова дете." А пък после го праща на училище и му казва: "Ще дружиш с всички деца в училището." Вторият път е път на човешкото сърце. Човек трябва да избере този път, за да може да се развива човешкото сърце. Третият път е път на човешкия ум. И той си има пътища. Всеки път си има своите упражнения. И Христос казва: "Аз съм Пътят, Истината и Животът." Как бихте превели тези думи?" Какво място ще дадете на "пътя"? В даден случай той произтича от мъдростта. Христос казва: новият път е път на Божествената мъдрост. Той казва: "Аз съм Пътят." Пътят, но за този, който вярва. И вие трябва да тръгнете по него. Във втората част Христос казва: "Аз съм Истината." То е зенита. Началото е пътят. Знанието, светлината са пътят. Но знанието не е само от един свят. Някои хора са учили само за физическия свят.

OOK-19-1-13-1.gif

Долната област на челото в човека, областта при веждите, е физическият свят. Средната част на челото е духовният свят, а горната му част е Божественият свят. Умът в долната област отговаря на физическия свят, умът в средната област отговаря на духовния свят, а умът в горната област отговаря на Божествения свят. Човек има и три вида чувства: чувства на физическия свят, на духовния свят и на Божествения свят. Когато човек е правилно развит, когато тези три свята са правилно застъпени, той има една пропорция в главата. Има известни отношения между частите на главата. Ако теглим една хоризонтална линия от ушната дупка,тогава на схемата а означава проницателност, Ь - милосърдие, с - благоговение, а d - твърдост. И от тази линия, се тегли отвесна нагоре, до най-високата точка на главата. Тая отвесна линия показва как са застъпени способностите в човешката глава. В цялото човечество за един век главата се повдига нагоре с една десета от милиметъра. От друга страна, главата (черепът) се развива и напред.

Физическият свят има физическа материя и физически сили, които трябва да се изучават. И духовният свят си има духовна материя и духовни сили, които трябва да се изучават. И Божественият свят си има Божествена материя и Божествени сили, които трябва да се изучават. Индусите наричат това "акаша". А пък българите имат думата "каша". Значи нещо забъркано и не се знае какво е. По някой път вие се намирате в едно противоречие: заболява кракът ви. Вие не разбирате законите на физическата материя. Искате да лекувате някой човек, но не знаете как да го лекувате. Има си начин за лекуване. Хората ще му турят компреси, ще му направят разтривки с масло, спирт, ще му наложат тесто с вощуна*, с трици и пр. Но всички болести произтичат от това, че човек изгубва физическата топлина на тялото си. Тогава болестите идват. Болестите произтичат от три причини. Има болести, които произтичат от постъпките на хората във физическия свят; има болести, които произтичат от чувствения свят; има болести, които произтичат от мислите на човека. Всички нервни разстройства, които хората имат, се дължат на това, че мислите не са в хармония. Не искам да ви занимавам с болезнени работи. Но понеже сте доста напреднали, вие сте като затворени езера. И нямате излаз. Ходите, ходите, искате да направите нещо... Тази насъбрана енергия във вас трябва да излезе навън. Най-първо са проповядвали на хората, че трябва да се пазят от света. Няма какво да се пазите от света! Ако е за пазене, светът трябва да се пази от вас, а не ние от света. А сега казват обратното. Не, светът трябва да се пази от нас! Казват: "Пазете се от дявола". Не, дяволът трябва да се пази от нас! Щом ти трябва да се пазиш от дявола, ти си страхлив. А пък щом дяволът трябва да се пази от тебе, той е слаб. Щом ти трябва да се пазиш от него, той е по-силен от тебе. А щом той се пази от тебе, той е по-слаб. Ние сме по-силни от дявола! Това го имайте предвид! Само че дяволът някъде е по-майстор; той е майстор в лъжите. Като дойде, образува паяжина като паяка, който хваща някоя муха. Но с хитрина, не със сила. Сега не искам да ви говоря много за дявола, защото не трябва да обиждаме. Той знаете ли колко главоболие има! Той е забъркал една каша, та се чуди какво да направи. Той счита, че всички хора са виновни. И ви казва: "Вие сте виновни за всичката каша, която забъркахте!" Той търси да помогне на себе си. Той не е прав. Сам се е забъркал в една каша и търси сега причината отвън. Да оставим сега дявола. Той си върши много добре работата. Аз му харесвам една черта: много е прилежен, няма същество по-прилежно от него. Ако го изпъдиш от вратата, той влиза през комина. Ако го изпъдиш от комина, той ще влезе през някоя малка дупчица. Сто пъти да го изпъдиш, пак ще дойде. Ще каже: "Добър ден, как сте." Той е много учтив. И е много слаб. Много ще те хвали. Всеки, който много хвали, е много малък. Ще те запали от четирите страни и ще гориш! Той има да взема нещо от тебе. Като дойде, ще каже: "Ти си гениален! Като тебе няма друго същество в света! Не съм виждал друг като тебе!" И след като свърши своята работа, ще каже "По-голям серсемин от теб не съм виждал!" Ще те накара някой път да направиш нещо и ще ти каже: "Няма нищо, помъчи се. Направи на хората някоя църква" И ти оттук, оттам вземеш, обереш този-онзи и направиш църквата. Че си обрал, няма нищо - ще направиш църква... Ще станат хората по-добри. А пък щом направиш църквата, той ще вдигне адвокати, съдии, да те хванат и да те турят натясно. След това ще те озлоби и ще каже: "Хората не разбират какво правиш." Това са негови прийоми. Дяволът, като направи погрешка, счита, че е направил добро. А като направи добро, счита, че е направил погрешка. И когато похвали някого, после казва: "За тези похвали аз ще му натрия носа." И за да се изкупи греха, той ще ти натрие носа... И ще мисли, че е направил най-голямото добро. Това са негови разбирания. Да не му кажете сега това...

Та казвам, вие трябва да развивате в себе си физическите сили. Човек до стари години има какво да развива в тялото си и ако следва законите на природата, би живял много естествено. Сега крайният предел е 120 години. Има 12 зодии. Значи - във всяка зодия по 10 години - 120 години. Но човек не може да направи един кръг. Някои живеят само един месец, някои една година или 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 години. На 80 години почват да мислят, че са остарели и казват, че трябва да вървят за другия свят; нямат с какво да се занимават повече на физическото поле. Та казвам, трябва да имате винаги с какво да се занимавате. На първо място, турете силите на тялото си в естествено положение. На второ място, не губете силите на сърцето си, не губете усета. Най-малката печалба, която добиете, да ви радва. Не губете и вашите хубави мисли. Като ви дойде една хубава мисъл, радвайте й се. Като почувствувате малко повече сила или имате приятно чувство или някоя хубава мисъл, да се радвате. Да се радвате на своите мисли, чувства и постъпки. Защото, като влезете в другия свят, мислите, чувствата и постъпките ви вървят с вас. В другия свят ще видите, че физическият свят ще се затвори за вас, но вие ще имате само картини на физическия свят. Реалният свят ще се затвори, но ще имате картини на физическия свят.

Някой път вие се смущавате, като че нямате какво да правите на земята. Например един актьор може да изпълнява много роли. Един слушател, който отива на театър, ще вземе билет, ще седне и ще гледа как актьорът си играе ролята. Или дават опера. Тя е нещо подобно на света и е за възпитание. Искат да представят живота в операта или в драмата. Представят живота такъв, какъвто е в действителност. Публиката, като гледа, представлението й действува възпитателно. Религиозните хора, които не разбират широкия план, който Бог има, мислят, че всичко, което се върши в света, е грешно. Грехът го има навсякъде. И в света, и в духовните хора, и между ангелите. То е нещо индивидуално. Всеки може да направи една погрешка. И да се радвате, че може да направите погрешка. Това показва, че сте свободни. Като пееш, можеш да направиш погрешка. Може да вземеш един тон с половин тон погрешно. Като се качваш по тоновата стълбица, може да вземеш погрешно и като слизаш - също. Но това не значи нищо. Една погрешка не е престъпление. Тя е само един контраст. Всяка погрешка е само един стимул, за да разбираш работите по-добре.

Та казвам, между всинца ви да се образува една вътрешна връзка на взаимно почитание и уважение. Всеки един от вас трябва да уважава другите, да уважава в другите това, което Бог им е дал. В живота зачитайте тялото на един човек, което Бог му е дал; зачитайте сърцето, което Бог му е дал; зачитайте неговия ум. В новата култура трябва да се зачитат хората. И не се месете много да изправяте хората. Това не е право. Ако е за изправяне, изправяйте най-първо себе си. Колко неща има да се изправят! Вие наблюдавали ли сте? Да допуснем, че си касиер в някоя банка. През теб днес са минали 100-200 души. Колко пъти можеш да изгубиш своето равновесие! Или си в пощата и продаваш марки. Или си бакалин и раздаваш захар. Колко пъти можеш да изгубиш равновесието си? Или може да си адвокат, учител, майка. Като майка колко пъти ще изгубиш своето равновесие! Детето ни най-малко не влиза в твоето положение. То изисква, настоява. Десет пъти може да плаче, но ще те вдигне. Никак не гледа, че ти може да си уморен. Религиозните и духовните хора са по-чувствителни и в тях страданията са по-интензивни. Та чувствителността трябва да върви съразмерно: човек не трябва да развива много своята чувствителност. Щом чувствителността се е развила много, той трябва да знае как да пази своето сърце. Много страдания идат от прекомерната чувствителност. Например някой не те е погледнал добре. И ти казваш, че той е станал студен, безразличен към теб и страдаш. Но да се върнем към въпроса: "топъл" и "студен". Хладината е приятна, но и студът си има своята служба. Много болести се дължат на студа. Може да направите един опит. Да кажем, че вие сте се простудили, изгубили сте температурата на вашето тяло. И след това се свивате. Тогава ви турят топли компреси, разтриват ви и като ви турят топли компреси, вас ви е приятно. Каква е философията на тая приятност? Когато имате едно възпаление отвън, отвън е топло. Но ако вътре е студено, в пространството между молекулите на тялото съществува студ. И следователно, когато се туря топлината, за да проникне в това пространство, то е, за да възстанови топлината на тялото. И щом се запълни това пространство с топлина, компресът вече ви е приятен. Щом се стопят всички ледове и се превърнат на вода, казвате: "Не искам вече компрес, стига." Ако продължавате, ще стане обратно. Та по някой път и чувствата на човека могат да се заледят. Тогава усещате една голяма неприятност. Тогава трябва да турите топлина.

Когато говорим за любовта, трябва да знаем, че чрез закона на любовта, чрез закона на обичта ние влагаме нормалната топлина, която тялото изисква. Ти трябва да обичаш, защото иначе ще изгубиш своята топлина. А пък щом изгубиш топлината на духовното си тяло, не можеш да имаш добро разположение на сърцето. И умът си има своята топлина. Докато умът има тази светлина, която трябва да има, той има и нормална топлина. Щом светлината се намали, ще се намали и топлината му. Всяка мисъл, която е права, носи светлина; всяко чувство, което е право, носи вътрешна топлина. Тази топлина я наричат "мир", "радост" и какво ли не. Но казвам, че това е топлина. Аз вземам думата топлина, понеже тази дума е понятна. Ето какво значат понятните думи. Ако влезете в един театър и кажете : "любов", ще кажат: "На този му е мръднала дъската." Но ако кажете "пожар", тогава всички разбират какво значи тази дума. Думата "пожар" е мощна сила. Та ние нямаме за любовта дума, силна като думата "пожар". Като ви кажат "любов", вие казвате: "Празна работа е любовта, тя е играчка." Но ако кажеш някому: "страдания, мъчение", онзи почва да трепери. Като кажат "мъчение", ти разбираш тая дума.

Страданието е само сянка на любовта, само сянка на тази топлина. Защо страдате? Страдате, за да не изгубите топлината на вашето духовно тяло. Всяко едно страдание възстановява вътрешната топлина. Без страдание хората щяха да изстинат, щяха да замръзнат, щяха да се вкочанят. Искате да не страдате... За да не страдате, трябва да излезете от физическия свят. А пък да отидете на онзи свят, не сте готови. Там няма да ви приемат в училището. И за слуги няма да ви приемат. Рядко могат да ви приемат за слуги. Във Варненско една сестра, 60-годишна, сънувала, че отива в другия свят. Тя не знаела да чете. На една маса седяли 24 старци, облечени в бели дрехи. На масата имало книги. И старците пишели. Тя запитала: "Какво правите тук?" Те й казали: "Бабо, знаеш ли да четеш?" "Не зная." "Тогава тука вода ще носиш." Значи, вода ще носи - от А, Б ще почне. "Няма да се месиш в тази работа, която ние правим, но ще учиш А, Б."

Физическият, духовният и умственият свят са свързани. В новата култура ще има едно равновесие. Сега духовният човек трябва да стане по-сериозен. Сериозността не зависи от неговите мускули. Но духовният свят трябва да привлича ума му: той да вижда красотата на духовния свят. И физическият свят си има своя красота. И Божественият свят си има своя красота. Тези три свята съставляват една целокупност. Ако ти имаш красотата на физическото тяло, ще липсва нещо на духовното ти тяло. Ако имаш красотата на духовното тяло, ще липсва нещо на умственото ти тяло. Здравето трябва да бъде в тялото, чувствата и мисълта. И тогаз казваме: светли мисли, топли чувства и силни постъпки. Тези неща ще са ви потребни. Искате да живеете. Какво значи това? С колкото повече хора - с душите на хората, влезете във връзка и се запознаете, толкова по-добре. Ако не влезете във връзка с човешките умове, не можете да имате добро разположение. Ако не влезете във връзка с човешките сърца, също не можете да имате добро разположение; също така и ако не влезете във връзка с човешките тела. Ще забележите, че щом се доближавате до известни хора, вие ги обичате, понеже от техните тела излиза топлина и тези хора са ви приятни. А пък някои хора са много бедни. Те отиват да помагат на другите, а пък те самите са бедни. Човек, който иска да помага на Бога, на другите, трябва да бъде богат и по тяло, и по сърце, и по ум! А пък който не е богат, той трябва да работи, за да забогатее. Писанието казва: "Събирайте си съкровища." Чрез физическото си тяло ще влезем в съобщение с хората на земята. Трябва да влезем в съобщение с тях! А пък с духовното тяло ще влезем във връзка с душите им - значи чрез нашето сърце. Ако нашето сърце не е развито, няма да можем да влезем в общение с душите на хората. А пък ако умът ни не е в съответното състояние, няма да можем да влезем във връзка с духовете на хората. Под духове разбирам най-високото положение, чистите, напреднали души, съвършените души. Под "дух" аз разбирам една душа, която е завършила своето развитие, а пък под "душа" разбирам душа, която служи на човечеството. Под "дух" разбирам душа, която чертае бъдещето на хората. Духът е, който чертае бъдещето. Душата реализира това, което духът чертае, а пък умът и сърцето са, които вече прилагат това, което е начертано.

Като говорим за музика, трябва да знаем, че има различни методи. Вие, старите сестри, пеете ли? Младите да пеят. Има време, когато хората не могат да пеят, например, когато ядат или когато спят. Когато обвинили едного, че е голям пияница, някой казал: "Грешка имате, аз го зная, че е трезвен човек: когато спи, никак не пие."

Това са основни неща, които трябва да вземете предвид. Те са за сегашното ви възпитание.

Трябва да работите. Има други неща, които постепенно ще ви се разкрият. На всекиго от вас, според степента на развитието му, ако е готов, ще му се разкрива. Те са вътрешни, духовни придобивки, които са специално само за вас. Всяка ваша придобивка ще я държите. Не ходете да се хвалите с нея, понеже могат да ви я откраднат. Ти си видял нещо в духовния свят - и ходиш да разправяш, а онзи казва: "Ти каквото си видял, такива работи няма!" Не разправяйте. Ти мислиш, че целият свят знае тези работи.

Песента "Фир-фюр-фен" е песен за ума. "Махар Бену" е песен за сърцето, а пък "Давай, давай" е за тялото. И строежът им е особен. Има особен строеж на песните. Във "Фир-фюр-фен" има прима, после има кварта. После нагоре отива секунда. После пак секунда и терца. Какво означава в музиката една терца? Терцата дава мекота на един тон. Терцата върви по женска линия; квартата върви по мъжка линия. Тя е мощна. Когато някой е болен, дава се кварта. После имате квинти. Квинтите и терците си приличат. Терцата дава секста. Секундата дава септима, ако се издигне. Философията на музиката е много трудна работа. Защото, за да пееш, не само трябва да събудиш твоя музикален център тук на челото, но трябва да събудиш и ред чувства, които са свързани с музиката. Ако чувствата ти не вземат участие, ти не можеш да пееш. И ако събудиш тия чувства отгоре и пееш правилно, веднага ще почувствуваш една малка топлина под лъжичката, едно разположение - и ставаш весел. "Фир-фюр-фен" започва с "ре". Но ако можехте да пеете с по-висок глас, ако можехте да приемате две и половина октави, аз бих ви препоръчал да почвате тая песен със "сол". Тук почва с "ре". Ако е басист някой, може да пее от долно "сол". Друг може да пее от средно "сол". А някои от вас може да изпеят от горно "сол". (Тази песен се изпя, като се почна от средно "сол"; втори път се почна от долно "сол", след това се изпя, както е нотирана, от "ре".) "Ре" е движение.

Когато ставате сутринта, правете си едно музикално упражнение. Пригответе си за сутринта един музикален репертоар. Вземете една дума и по нея си съчинете една мелодия. Тези песни са модели, по които трябва да си композирате песни. Всяка песен си има своето време. Понеже всички не можете да бъдете цигулари, китаристи, органисти, пианисти и флейтисти, то поне всички можете да пеете. И грехота е, ако не пеете. На всеки човек Бог е дал глас. И като не пее, грехота е. Органът на гласа, ларинксът, е най-хубавият инструмент, който човек има. А пък цигулката знаете ли колко е своенравна? Някой път скрибуца, че и тон не може да издава. (Учителят свири на цигулката и пее: "Сила, усет, мисъл" и всички с него пеят тези думи с разнообразни извивки.)

Не можете да бъдете големи артисти на сцената, но ще се учите да пеете. И като изпеете нещо, втори път по-хубаво ще пеете. В думата "сила" "ла" е хубава сричка, понеже изразява Божествени енергии, с които си натоварен. "А" означава товар. Имаш товар, но Божествен товар - една идея, която е Божествена, та ти е приятно да носиш тези несгоди на живота. Или може да изпеете: "Път, истина, живот"! (Учителят изпя няколко пъти тези думи.) Запомнихте ли мелодията? Може да се нотира.

"Добрата молитва "

13. Лекция на Учителя, държана на 27. декември 1939 г., 5 - 6,15 часа сутринта. София. Изгрев. Времето е мъгливо.


вощуна*- нетопен восък (б. р.).