от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Беседи

Младежки окултен клас - ПЕТА ГОДИНА (1925-1926)

Том III. Жива реч

МУЗИКАЛНО УПРАЖНЕНИЕ

„Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!“

Дясната ръка на лявата страна на гърдите.

Размишление (прави)

Чете се резюме на темата „Мястото на добродетелите“.

Трябва да имате един правилен възглед за живота. Животът, това е едно цяло само по себе си. Младост и старост. Младостта е началото, старостта е краят на един завършен кръг. Младостта съответства на инволюцията до 33 години. Слизане надолу. От 33 години започва еволюцията нагоре при сегашните условия. Инволюция значи шестото число, 33 години инволюция, други 33 години еволюция, колко правят – 66 при сегашните условия.

Днес ще имаме едно музикално упражнение. Напишете с печатни букви:

МИСЛИ! ПРАВО МИСЛИ.

СВЕЩЕНИ МИСЛИ ЗА ЖИВОТА ТИ КРЕПИ.

Силата е там – щом крепиш една свещена мисъл, и тя ще те крепи. Щом не я крепиш, падането идва. Сега да турнем една мелодия. Много мелодии могат да се турят. Ще бъдете свободни при пеенето. Всяко едно правило се движи в границите на свободата. Като кажете: „Мисли!“, вашата мисъл трябва да присъства, не нещо много сериозно, но най-малко за туй, за което пеете, да мислите. Вие не се смущавайте, то е закон. Каквото е пеенето, такова е и мисленето. Мислите не се раждат съвършени. Тоест сами по себе си са съвършени, но по време и пространство изисква се време, за да се проявят. Една мисъл, като кажа, че не е съвършена, разбирам, че не се е развила.

Тази мелодия – изисква се време, за да я развием. И ако човек не се смущава... (Учителят пее мелодия за думите: „Мисли, право мисли!“ Всички вземат участие. Постепенно се оформя една мелодия по-сполучлива.)

Като се намирате в едно песимистично състояние, пейте бързо, ритмично, тези мисли поправят. (Пее се и втората част: „Свещени мисли за живота ти крепи!“ – много пъти. Изпява се упражнението. Всички прави, дясната ръка на лявата страна на гърдите, после втори път, лявата ръка на дясната страна на гърдите.)

Как чувствате, при първия или при втория случай по-лесно се пее? (Изпя се упражнението, придружено с движения.)

„Мисли!“ Издигаме двете ръце отпред, право надолу до гърдите.

„Право мисли!“ Ръцете настрани хоризонтално.

„Свещени мисли за живота ти крепи.“ (При всяка дума ръцете правят подем нагоре, вълнообразно според ритмуса.)

MOK-05J-30-1.gif

Упражнението се изпява от всички с движенията няколко пъти.

MOK-05J-30-2.gif

„Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!“

Тридесета лекция

на Младежкия окултен клас

6 юни 1926 г., неделя, 19 часа

София – Изгрев