от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново - том 2

Наряд, изпратен от Учителя за празника на пролетното равноденствие:

РЕДЪТ 9.(22) П.Р.Ж.

1918, Март.

Ставане в четири, приготвяне.

Почване.

1. С Добрата молитва, с размишление върху 12-те точки, съдържащи се в нея.

2. Прочитане на „Истината" и размишление върху основните мисли на беседата.

3. Споменаване на всички братя, сестри, приятели. Пожелание Божието благословение да почине на тях. Да изпълни Господ мой и Господ ваш техните души, умове и сърца с всяко утешение, радост и веселие на благия Си Дух. Да разберат смисъла на Любовта, Която е Бог, изявен в Живота. Да разберат и проумеят съдържанието на вярата, която е чистият Дух на Живота. Да схванат образа на надеждата, която е Живата Божествена Душа, облечена в своята Божествена дреха, Служителка на Бога Живаго в Негова Храм.

4.Прочитане на Лозинката и „Отче наш".

Моето благословение и благословението на Господа Бога на всичката пълнота да пребъде с вас и с всички по лицето на земята сега и през Всичките времена на Неговото Царуване. Амин, тъй да бъде.

(Подпис) Ж.К.В.О.

(Жив е Тоя, който Ви обича.)