от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Науката и възпитанието

Непознатият Петър Дънов -

Предисловие


Дял първи. Две влияния.

І. Наука и възпитание

1. Ум – наука, знание

2. Сърце – възпитание, себевладеене

3. Неизменният ред в природата

4. Обуздаване на низшето естество

5. Съвременното образование

6. Всеобщият биологичен закон – законът на Цялото

7. Благородните цели изискват благородни средства

8. Смисълът на човешкото битие

9. Вярата и религията

10. Що е наука и що – възпитание

ІІ. Науката

1.Що е наука

Напредъкът в науката

Мозък, ум, душа

Устройството на вселената

Троичната структура на човека

Необходимостта от добра храна

Истината и знанието

2.Областта на науката

Трите основни закона

Закон на Всемирното притегляне (Гравитация)

Закон на Мисълта

Закон на Биос

Три течения в умствения свят

„Научни истини” и „научен скептицизъм”

Дял втори

Двата велики закона на развитието

Живи, разумни сили на природата

1. Вътрешното сродство на Цялото и неговите части

2. Съграждане Царството Божие на земята

3. Причините и последствията

4. Постигането на благородни цели

5. Еволюцията на организмите

6. Природата като жив организъм

7. Смъртта

ІІ. Двата закона на развитието

1.Закон за Самосъхранение

2.Закон на Дълга

3.Действието на двата закона

4.Разумът да владее над страстите

5.Егоизмът – майка на всички пороци

6.Дяволюция

7.Пластичност на природата

8.Домът – инкубатор на доброто

9.Строеж на материалния свят

10.Подобряване живота на човечеството

ІІІ. Причини за двояката дейност на душата

1.Първородният грях

2.Фосфорната сила

3.Вътрешният характер на възпитанието

4.Причините за злото

5.Двата центъра на деятелност

6.Живот за Цялото

7.Закон на развитието

Дял трети. Външните условия на живота.

1.Произходът на живота

2.Закон на Гравитацията

3.Закон на Всемирното сродство

4.Първата аксиома за душата

5.Източникът на всички обществени злини

6.Повдигане на човешката душа

7.Дилемата на триъгълника

8.Материя, сила, ум

9.В начало бе Любовта

10.Бог е Дух