от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто


НЕЗНАЙНАТА ЛЮБОВ

Някой беше оставил на масата на Учителя голяма, хубава ябълка. Учителят погледна плода, усмихна се и каза:

– Идва някой ангел при вас, оставя ви едно благо, или ви помогне и си отива. Не знаете името му. По същия начин постъпвайте и вие.

Любовта няма много време да разказва коя е тя, как се казва, много е занята, затова оставя благата си и си отива.

Обичай, без да знаят хората, тогава и за тебе е добре.

Онзи, който дава Любовта, не трябва да говори за Любовта си. И онзи, който приема Любовта, и той не трябва да говори. Когато някой обича, това да бъде тайна, другите да не знаят.

Някой път искате да представите на хората, как ви се е открила Любовта. Оставете това, не го казвайте. Това, което Любовта ви е открила, тя не иска да разказвате за него. Ако има нужда, тя ще го каже на другите. Слабостта на Якова не беше в любовта му към Йосифа, но в това, че изрази любовта си към Йосифа пред братята му. Те не трябваше да знаят за неговата любов. В това се заключава неговата грешка.

Идейната Любов е безкористна. Може да обичате някого, без той да знае. Инак Любовта изгубва характера на безкористие. В това е разликата между човешката и Божествената Любов. Мъчно е да се спази законът на незнайната Любов! Това е само за напреднали Същества. Малцина са, които могат да спазят този закон.

Когато обичате, радвайте се, че изпълнявате Божията Воля.

Законът е такъв: кажете ли, че обичате, ще изгубите Любовта си, ще изгубите това, което имате. Любовта се скрива. Тя не позволява да я петните. Като обичате, нищо не говорете за Любовта си! Кажете ли някому, че го обичате, ще се явят противоречия.

Пазете едно правило: не може да бъдете щастливи, докато не обичате с незнайната Любов. Не искам да вярвате в това. Ако искате, опитайте го за една година: обичайте без да ви знаят и ще проверите една истина.

Трябва да бъдете извори, от вас да изтича вода и да полива душите, без те да знаят.