от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Беседи

Книги с беседи

Общ Окултен Клас - ТРЕТА ГОДИНА

КНИГА: Високият идеал

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1 Сократ (470-399 г. пр. Хр.) - Древногръцки философ, който чрез задаване на въпроси създава нов клон на философията, отнасящ се към морала, наречен етика. Противопоставя се на софистите, за които няма абсолютна истина и всичко може да се докаже чрез логически съждения. Затова срещу него е образуван процес и Сократ е осъден на смърт чрез отравяне, като сам изпива чашата с отровата.

2 Готфрид Лайбниц (1646-1716) - Немски философ рационалист, математик, дипломат и юрист. Като математик разработва диференциалното и интегралното смятане, извежда н.нар. трансцендентни функции. Като физик въвежда понятието жива сила. Работи над изобретяването на парната машина и създава механична сметачна машина. Като философ пише върху теологията и философията на езика. Съчинява философска монадология, като нарича атомите монади и смята, че във всяка от тях е заложена цялата Вселена.

3 Всеобща война - става дума за Първата световна война (1914- 1918г.)

4 Миръ - Преди правописната реформа от 1945 г. в края на всяка дума, завършваща на съгласен звук, се пише ъ (ер голям) (бел. ред.)

5 Джон Рокфелер (1893-1937) - Един от най-богатите американски милиардери, предприемач, осъществил революция в петролната промишленост.

6 Става въпрос за голямата икономическа криза и за инфлацията след Първата световна война (1914-1918 г.)

7 Ани Безант (1847-1933) - Ирландка, последователка на Елена Блаватска. Представителка е на Теософското общество и е негов председател от 1907 до 1933 г. Най-известните й книги са „ Древната мъдрост" и „Езотерично християнство".

8 Чарлз Ледбитър (1854-1934) - Англикански епископ, представител на Теософското общество. Философската му система съчетава християнски и източни идеи и се формира през дългото му пребиваване в Индия. Автор на книгите „Астралният мир", „Чакри, кундалини и прана" и др.

9 Става въпрос за редуциране на числото чрез събиране на съставящите го цифри

10 Александър Батенберг (1857-1893) - Благородник от немски произход, първи княз на България след Освобождението (1879¬1886).

11 Имануел Кант (1724-1804) - Немски философ и учен от епохата на Просвещението, родоначалник на немския класически идеализъм. Основната му философска доктрина е трансценденталният идеализъм. Поставя начало на диалек- тическия метод във философията, развива и учението логика. Негов основен труд е „Критика на чистия разум".

12 Пиер-Симон Лаплас (1749-1827) - Френски философ, физик, астроном и математик, известен с работата си върху диференциалните уравнения. Привърженик на детерминизма във философията - смята, че поне теоретически е напълно възможно да се предскаже какво ще се случи във Вселената чрез изучаването на научните закони, които определят обективната обусловеност и причинната зависимост между нещата.