от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Книги със спомени за Учителя

Акордиране на човешката душа - том 2

ОСТРОВЪТ НА БЛАЖЕНИТЕ

Тук ще опиша летуването при Мусалла от 9 до 17 юли 1929 г. На 9 юли тръгнахме за Мусалла с автобуси. От Боровец продължихме нагоре и същия ден надвечер стигнахме при хижа ”Мусалла“. Бяхме около сто и четиридесет души. Запалихме няколко огньове и до вечерта обзавеждахме стана, което продължи и на другия ден сутринта.

Към 8 ч. сутринта при долните Мусалленски езера почна разговор. Една сестра попита Учителя: „ Това състояние на подем как да се задържа завинаги?”

Бог, като вижда, че ще изгубиш красивото, взема го. Ти ще си поплачеш, а Той бди и после пак ти го дава. Ценните неща никой не може да ги задигне. Ако нашите блага можеха да се губят, то какво щеше да стане? Но Бог, който съхранява твоите ценни качества, туря ги в гардероба и после ти ги дава.

Сега се изисква повдигане на съзнанието и вяра. Бог е, Който воюва. Бог разполага с мощно оръжие. Той воюва заради нас. Божиите пътища са непостижими. Той понякога отстъпва. И няма да се минат пет-шест години и ще видиш, че много добре е станало така, както е станало.

Един брат каза: „Учителю, сънувах, че на зрелостния изпит по математика ми се падна въпрос с номер 82. На сутринта го прегледах и си казах: „Хайде да видим!“. И ми се падна номер 82“.

Когато някой път ви се дават при изпит благоприятни условия, то е изключение, но правилото е, че човек трябва да се труди. Пред Небето един човек могат да го скъсат десет пъти, стига да издържи.

Потеглихме за Мусалла. И когато седнахме на една полянка да отпочинем, Учителя каза:

Вие благодарете на Бога, че ви е дал живот да се качите още веднъж на Мусалла. Сега Мусалла е очистена от мъгли. Мусалла иска да ви каже, че ако имате търпение, ще се изчистите, така както тя се е изчистила. Във всяка екскурзия и светиите, и Ангелите вземат участие. Светиите и Ангелите си правят великолепни екскурзии. Да вземем пример от тях.

Планинските места и полетата се допълват. Човек трябва да се качва на планината и да слиза в полето; тогава има нормален живот. Тук можем да познаем на колко метра сме над морското равнище по психологически начин. На 100 м височина ще имаш особени чувства и идеи, на 200 м – други, на 500 м, на 1000 м – други и т. н.

Камъните на Мусалла дават особен характер на местността. Понеже имат постоянна форма, те придават на човека твърдост, сформиран характер, ясно очертани контури на мислите и идеите. Ето защо е хубаво да се отиде при канарите, да се седне на някой камък и да се размишлява. Това има голямо значение. Мислите, които ще имаме тогава, ще имат ясно очертани контури; общо казано, в камъните живеят известни сили и когато човек отиде при тях, приема от тези характерни сили, приема известни качества в себе си. Защо светиите са се оттегляли да живеят в пустините? Там, по тези каменисти места, те са добивали известни качества. Там те са минавали през разни изпитания, но съвсем не от такъв характер, през каквито минават обикновените хора. Мъчнотиите, през които минават обикновените хора, те лесно ги разрешават и не им обръщат внимание, а имат мъчнотии от съвсем друг характер. Например не е погледнал някого с хубав поглед, а с малко недоволство, или е казал някоя дума не съвсем правилно, и след това изпада във вътрешна борба.

В планините има известни места с електричество, а други – с магнетизъм. Електричните места дават на човека ценни неща, но същевременно и известна грубост, а магнетизмът дава нежност, мекота, но може да даде и леност.

Една сестра каза: „През цялата нощ над езерата имаше оркестър, който продължи до сутринта, до изгрев слънце“.

Тази музика, разбира се, ползва всички, които са тук. Макар и хората да спят, те приемат тази музика в душата си, тя остава и работи в тях.

Скоро стигнахме на връх Мусалла. Беше 10 юли, сряда, температурата – 16 градуса над нулата. Учителя държа лекция на тема: „Господар и слуга“, отпечатана в тома „Определени движения“. След това Учителя каза:

Нека всеки се помоли в тайно, както намери за добре.

В 1 ч. следобед температурата на Мусалла беше 23 градуса. Учителя каза:

На Мусалла има специфични места, които никой не е видял.

На връщане се спряхме за известно време при Окото и надвечер бяхме на нашия стан. На 11 юли направихме екскурзии по свободен избор. Едни посетиха вътрешното езеро от долните две Мусалленски езера, други изкачиха Незнайния връх А-В, трети отидоха към Чадър-тепе, а други – до Сфинкса и оттам по едно било, което съединява местността при Сфинкса с Мусалла, стигнаха до върха. Това било се нарича Триона и доста трудно е преминаването през него, защото от двете му страни се спущат големи стръмнини.

На 12 юли станахме рано и посрещнахме слънчевия изгрев от Мусалла. След молитвите при изгрев слънце Учителя даде следната формула:

“В пълнотата на Божията Любов и в пълнотата на Божия Дух има Живот“.

След това Учителя държа беседа в 7.30 ч. на тема: „Специфична светлина и топлина“, отпечатана в тома „Отворени форми“. На края на беседата Учителя даде една задача: през този ден всеки от нас да полее десет пъти един камък с вода, взета от някое езеро.

Към обед се върнахме при нашия стан край долните Мусалленски езера. В 5 ч. следобед се събрахме около Учителя и Той каза:

През деня някои поляха камък близо до езерата, а един брат реши десет пъти да взема вода от Окото и да отива да полее избран камък на връх Мусалла. Когато вие имате една хубава, благородна идея, а пък я изоставите, като си кажете: „Хайде да я оставим и да си поживеем“, тогава вие сте на мястото на Юда, който предаде Христа.

Камъните, които поливате днес, долу, във физическия свят, не знаят това, но горе знаят. Растенията и животните са деца на Ангелите и Архангелите, а камъните и изобщо минералите са деца на още по-горни членове на Ангелската йерархия.

Външният свят е, който стимулира човека. Ако няма предмети вън в света, няма кой да стимулира човека, няма как той да прояви дейност. Най-малкото нещо, което става с теб, е стимул. Та велик е животът в Природата – всяка година все нови неща има. Когато говориш на Природата на обикновен език, тя не отговаря, но когато ѝ говориш на нейния език, тя отговаря. Природата не търпи съмнения, колебания и отрицания, тези неща са несъвместими с нейния живот. Като влезеш в Природата, най-първо ще вярваш, нито сянка от съмнение да няма. Каквото тя ти каже, вярвай. Като влезем в общение с Природата, ние влизаме в един свят на всички възможности.

Събрали се веднъж най-учените хора – светски и религиозни. Дошъл и един ученик от отделенията на Божествената школа. Всеки разправил всичкото си знание, а този ученик бил на последно място. Дошъл и неговият ред. Той казал една дума и израсло дърво с плодове и всички яли. После запалил огън, на който всички се греели, и потекли извори, от които всички пили. Та човек трябва да дойде до онази велика наука. Ще бъде, ще бъде! Има много работи да се учат.

По повод на упражнението с камъка Учителя каза:

Има две крайности: не избирай най-мъчнодостъпния камък, нито най-леснодостъпния, но избери нещо средно и да ти е приятно.

Когато ходиш по планината, опитвай камъните, за да не се събори някой, който се клати. Стъпвай само на камъни, които са неподвижни. Не трябва да горим тук сурови клекове, а само сухи. Ако горим зелени клекове, винаги ще плащаме.

В еднообразието човек погрознява, а в хармоничното разнообразие се разхубавява. Всяко нещо у нас трябва да бъде осмислено, да бъде красиво, а не да се боим и потискаме. Би трябвало човек, като остарява, да се разхубавява. И духовният човек, колкото повече време минава, трябва да се разхубавява.

Тази екскурзия е предвидена. Когато се върнем, ще можете да работите с нови сили. В духовния живот резултатите ще дойдат, но малко по-късно.

Никога не се стремете да направите човека съвършено доволен; ще дадете на всички, но умерено. Ние не сме напълно доволни на Земята, понеже сме пътници.

Издръжливост, издръжливост трябва. Който издържи, побеждава.

На 13 и 14 юли пак прекарахме времето по свой избор.

На 15 юли се качихме на Мусалла на изгрев слънце. Към 10 ч. започна разговор. Стана въпрос за спазване на хигиенични правила при екскурзиите. Учителя каза:

На екскурзия хубаво е човек да има термос. Във време на екскурзия човек да не се обленява, да си измива вечер краката с топла вода и да си сменя чорапите; тогава става реакция. Когато някой прави фрикции със студена вода, не е хубаво, това след време ще даде обратна реакция, вреда.

Някой пита защо сме дошли на Мусалла. Който е дошъл на Мусалла, продължава му се животът с още една година. А една година колко много струва. Вие все сте приели нещо тук, колкото и да са примитивни вашите апарати.

Температурата е 10 градуса. Барометърът върви към повдигане. Птичките вчера надвечер пееха, а това показва подобрение на времето. Като дойдеш тук, цяла година ще обработваш впечатленията. На Петровден връх Мусалла приема специфична енергия от Слънцето. Хората в света казват: „Не ви трябва да ходите по планините“. Само мъдрите хора ходят на такива високи и чисти места. Сега температурата е вече 11 градуса.

Любовта не е в думите. Когато излиза Любовта от теб, без да говориш, тя тече като вода. Човек да не подпушва изворите на Живота.

На 16 юли посрещнахме слънчевия изгрев от Мусалла. След молитвите се прочете глава 10-а от Евангелието на Матея. Изпълнихме Гимнастическите упражнения. Към 9.30 ч. започна разговор. Учителя каза:

На англичаните, след като стоят десетина години в индуската школа, им казват свещени истини, които трябва да пазят в тайна. Индусите се чудят по кой начин това, което те са добили по инволюционен начин, европейците го долавят по еволюционен начин. Например радиото. Много адепти, махатми от Индия са се пренесли, родили са се в Европа и работят тук. Едно време адептите ходеха с чалми, а сега, преродени като професори в Европа, ходят с цилиндри. Адептът си знае кой е, но не казва.

Учителя погледна морето от върхове, които са оттатък долината на река Бели Искър, в местността, наречена Скакавците, и каза:

Там няма хора, но живеят Разумни същества, които са с ореол. Отсрещният масив е бил 7 000 метра и после се е снишил. Софийското поле, Пернишкото поле са били езера и после са започнали да се издигат.

Скакавците е Островът на блажените. Който иска да изпита блаженство, трябва да иде там. Планинските области са места, където са складирани енергии.

Жълтата и Бялата раса се отклониха от правия път. Черните развиха чрезмерно черния дроб, те увеличиха низшите чувства. И затова, когато са господствали, устните им станаха дебели, тогава те са били и по-високи на ръст. Четвъртата раса дойде да уравновеси чувствата на черните, но стигна до черната магия. А Бялата раса употребява силата за разрушение, употребява взривните вещества. Шестата раса ще дойде да урегулира, да смекчи човешкия характер чрез Любовта. В Бялата раса се забелязват някои процеси на израждане. Например виждаме, че предната част на челюстта излиза напред, което е приближаване към животинското. Бялата раса е проявила изобретателност, но тя не е най-висшата способност. Центърът на изобретателността е отстрани на главата, а разумността, интелигентността е горе на главата. Главата трябва да се повдигне горе с няколко сантиметра. Това не може да стане механически. От окултно гледище въпросът стои така: има дванадесет извора, от които човек трябва да вземе своите енергии, засега само пет функционират, а другите са прекъснати и затова трябва да се възстанови разумното съобщение с тях. Всеки извор е свързан с известна интелигентност. Славяните идват, за да възстановят връзката, като се обърнат засега към един от тези извори на духовното, мистично течение. Или казано по друг начин, човек трябва да стане набожен. Славяните трябва да възстановят истинската набожност. Индуските методи са все методи за скачване с тези извори. Един адепт се стреми да се скачи с тези извори и колко работа извършва, докато достигне скачването. Един извор поддържа физическото тяло, друг – ума, трети – чувствата. Четвъртият и петият поддържат други човешки способности. Сега новите извори, с които трябва да се направи скачване, са Любовта, Мъдростта, Истината. Любовта трябва да протече като някое море, като океан.

Към обед потеглихме към нашия стан. А в 7 ч. вечерта се събрахме около Учителя:

Всяка физическа депресия дава отражение и върху душевното състояние на човека.

Учителя каза да се прочетат от томчето „Сила и живот“, четвърта серия, следните страници: 197, 88, 7, 3, 16, 31, 186.

Бог е Огън пояждащ за онзи, който не разбира, а за онзи, който разбира, Бог е Огън, който твори и създава. Когато се чете Словото и като се вникне в съдържанието, тогава има добър резултат.

Тези гимнастически упражнения, като се правят на Мусалла, имат резултат, различен, отколкото на друго място. Заслужава да отидеш на Мусалла, за да правиш тези упражнения и да се върнеш.

На 17 юли, 7 ч. сутринта, двама братя и една сестра се срещнаха с Учителя при долните езера. В разговора Учителя каза:

Когато влезем във връзка с Ангелите, това не е, за да ни кажат какво трябва да правим, а за да вземем пример от техния живот, да видим как те работят, за да работим и ние като тях. Ние не трябва да се стремим да влезем изрично във връзка с Ангелската йерархия, но главно предимно във връзка с Бога. И когато влезем във връзка с Него, тогава ще влезем във връзка с всички други Същества и с Йерархията, защото Бог е Един, Той е Цялото и съдържа всичко в Себе си. Когато почнем да служим на Бога, тогава ще влезем във връзка с всички Същества, които служат на Бога, защото ще бъдем в хармония с тяхната дейност.

Как се служи на Бога? – Като се работи между хората. Когато човек работи върху себе си, това е приготовление за служене на Бога и затова може да се приеме като Божествена работа. А после той ще работи между хората. След като се научи човек да работи между хората, ще му се даде друга работа от по-висш характер. Човек да не казва: „Ще служа на Бога“, но да го направи в момента, всеки ден.

Има Учение, приемано отвън, а когато човек се свърже с Духа, тогава Той отвътре заработва. Това е вътрешният опит. Външното учение на Природата, хиромантията, френологията и пр., това е четене на свещ. А свързването с Духа е четене при изобилна светлина. Казано е в Писанието: „Ще излея Духа Си“. Вътрешният извор трябва да се отвори. Сега идва отварянето на извора на Причинното тяло, т. е. разумността. Всеки един от дванадесетте извора отговаря на едно от телата. Работете свободно, без принуждение, в Духа на свободата. Връзката с Бога не е нещо, което, веднъж направено, си остава осигурено. Не. Връзката с Бога постоянно трябва да се подновява, всеки ден, непрекъснато. Ако аз говоря с някой човек днес, то сега имам връзка с него, но ако той си отиде, утре нямам връзка. Същото е и с Бога.

Методи за изливане на Духа, за свързване с Божественото, са били практикувани от всички мистици-пророци. Учителят дава методите и законите, а ученикът трябва да ги приложи. Първото е работа на Учителя, а второто – на ученика. Ще работите в духа на досегашния начин на работа. Ще изучавате беседите и лекциите, там са методите и законите. Ще изучавате и Библията. Когато му дойде времето, когато ученикът е приготвен, тогава Учителя ще го научи на по-дълбоко познание. За това си има определен час. Това не става случайно. Това става само когато ученикът дойде на една определена степен на развитие.

Двама братя и една сестра искаха да останат още няколко дни на Рила след слизането на Братството в София. Учителя им каза:

Можете да отивате при Окото и там да прекарвате през деня, но не за спане. Също така и Олтаря е хубаво място за престояване.

Същия ден, 17 юли, потеглихме за Боровец и оттам – за София.