от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Младежки окултен клас - ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927)

КНИГА: Светото място

Светото място - София 1939 г.


ПЛАНЕТНИ ВЛИЯНИЯ

— Само светлият път на Мъдростта води към Истината.


Чете се резюме на темата: „Причини на индивидуалните погрешки”.

Зодиакът, който виждате на фигура 1, представлява пътя на физическото развитие на човека. Кръгът, който изразява зодиака, е в постоянно движение. През всеки 25 000 години кръгът прави пълно обръщане. Значи, след 25 000 години ще го видите на същото място, на което е днес. В сегашната епоха равноденствената точка е в областта на съзвездието Водолей.

фиг. 1

MOK 6 26.png

Като ученици вие трябва да се занимавате с външния свят, да изучавате и земята, и небето, изучаването на небето помага за развиването на човешкия ум. Изобщо, външният свят оказва влияние върху подсъзнанието,съзнанието, самосъзнанието и свръхсъзнанието на човека. Някои считат, че астрологията е отвлечена наука, вследствие на което изучаването ù няма никакво практическо приложение. От астрологическо гледище, какво влияние имат звездите върху човека? (– Влиянието на неподвижните звезди не е конкретизирано.) Сегашните астролози изучават влиянието само на ония неподвижни звезди, които са близо до зодиака. Зодиакалният кръг е разделен на 12 равни части, наречени домове. Всеки дом е свързан с определено зодиакално съзвездие. Следователно всеки дом служи като резервоар, в който се влива, ако не всичката, то поне част от енергията на звездите от съзвездието, с което е свързан този дом. В който дом влиза човек, под негово влияние се намира. За да разберете влиянието на звездите, вие трябва да изучавате тяхното естество. Запример, какво е влиянието на Овена? Овенът оказва влияние върху главата, мозъка, лицето. В умствено отношение дава активна мисъл. Той дава холеричен темперамент, който е активен, деятелен.

Задачата на човека се заключава в хармонизиране силите на неговия организъм и в създаване на правилни отношения с всички звезди. Сегашният човек не възприема правилно енергиите на космоса, вследствие на което на известни места в организма са натрупани повече енергии, отколкото трябва, а на други места – по-малко. Това неправилно разпределяне на енергиите в организма на човека създава неговите нещастия и страдания. Неправилното разпределяне на енергиите е причина за недоволството в човека. Виждате, че някой човек има на разположение всичко, каквото пожелае, но въпреки това е недоволен. За да се освободи от недоволството си, човек трябва да разпредели правилно енергиите на организма си. И най-възвишените енергии създават тягостно състояние на човека, щом са натрупани на едно място. Природата не търпи никакъв излишък. Вие трябва да изучавате астрологията, за да се ползвате от нея още в този живот. Според астрологическите показания вие можете да определите кога да започнете известно предприятие. Запример, ако искате да успявате в науката, кое ще бъде първото стъпало в зодиака? (– Астролозите считат за научни, или интелектуални знаци въздушните: Близнаци, Везни и Водолей. Днес 75% от учените, художниците и философите се раждат под един от петте знака: Близнаци, Везни, Овен, Скорпион и Дева.) Сегашните времена изис¬кват учени хора, да познават добре астрологията, за да показват пътя на ония, които са го изгубили. Мнозина не успяват в живота си именно по тази причина – изгубили са пътя си.

Като изучавате астрологията, вие ще си обясните защо хората обичат известни плодове или цветя повече от другите. Някои обичат черешите. Под чие влияние се намира черешата? – Под влиянието на Венера. Затова тя има кръгла форма и червен или розов цвят.) Под чие влияние се намира ябълката? (– Под влиянието на Венера и на Скорпион.) Изобщо растенията и плодовете съдържат такъв род енергии, в зависимост от планетите, с които са свързани. Планетите пък са свързани със звездите от зодиака. Искате ли да въздействате по някакъв начин върху характера си, вие трябва да употребявате такава храна, която да ви даде съответните енергии. Особено силно въздействие оказват плодовете. Също така върху характера на човека влияят и книгите. Запример, ако четете книгите на Виктор Хюго, вие се свързвате със Слънцето и Юпитер. При това за всяка възраст човек трябва да чете съответни книги. В бъдеще човек ще употребява храна, съответна на възрастта и на развитието си. Всеки ден човек ще употребява храна според планетите, които действат този ден: в понеделник – една храна, във вторник – друга и т.н. И днес човек се стреми към разнообразие в храната, но между храната, която употребява, и планетата, която в дадения момент действа, няма съответствие. Като изучава живота си и проявите на своя характер, човек дохожда до убеждението, че се намира под влиянието на планетите не само външно, физически, но и вътрешно, т.е. духовно. Оттам казваме, че който е страхлив, той се намира под влиянието на Сатурна; който мрази – под влиянието на Марса; който се влюбва лесно – под влиянието на Венера.

Като говорим за влюбването, ние имаме предвид онази любов, която се явява и се губи като снега. Тя се топи като снега и захарта, затова я наричаме снежна или захарна любов. Влюбването е преходно състояние. Да се влюбиш, това значи да се облечеш с най-новата си дреха, както се обличаш за велик празник. Порадваш се един ден или няколко часа на новата си дреха, но след това обличаш пак старата, работническа дреха. Не съжалявайте, че сте изгубили едно преходно състояние. То е детинско състояние, през което човек минава, за да влезе в нещо постоянно. Всяка загуба, която човек претър¬пява, не е нищо друго, освен вътрешна промяна, през която неизбежно трябва да мине. Вътрешните про¬мени, които стават с човека, водят към придобиване на истински качества. Към тях човек трябва да се стреми. Всеки човек иска да изработи своя характер. Често слушате да казват за някого: Характер има този човек! Кое качество в човека показва, че има характер? Характерният човек всякога устоява на думата си и никога не обещава неща, които не може да изпълни. Обещае ли нещо, той непременно ще го изпълни. Той първо мисли и после обещава. Характерният човек бързо изправя погрешките си. Като направи някаква погрешка, той не търси виновника вън от себе си, но веднага се заема с изправяне на погрешката си. Колкото голяма да е погрешката му, той не съжалява, че я направил. Той се учи от направената погрешка и я изправя. Като живее на земята, всеки човек има възможност да сгреши, да направи някакво опущение, но щом има характер, щом има добри заложби в себе си, той е готов да изправи погрешката си и да прояви доброто, което е вложено в него. Всеки недъг в човека, който става причина за грешки, не е нищо друго, освен остатък от желанията на някое предпотопно животно. И да иска да задоволи тия желания в себе си, човек се намира в невъзможност – няма съответна храна за тях. Като не може да ги задоволи, те го измъчват. Има ненаситни желания в човека, които живеят заедно с него, но той не може нито да ги задоволи, нито да се освободи от тях и така заминава за другия свят. За да се справи с едно такова желание, човек трябва да намери в себе си друго някое, съответно на първото, в което да влее неговата енергия.

Следователно всяко ненаситно желание за слава, за богатство, за знание не е нищо друго, освен остатък от желанията на предпотопните животни (динозауруси, полиозауруси и т.н.). Фактът, че тия животни са изчезнали от лицето на земята, показва, че днес няма условия за тяхното съществуване. И желанията им днес са нереализуеми. Невъзможно е днес човек да се прослави пред целия свят. И най-видните богове, и най-видните учени, писатели, философи, музиканти не са известни на целия свят. Какво знаят хотентотите, запример, за Бетховен, за Виктор Хюго или за друг някой учен или писател? Само културните хора се интересуват от великите личности в света. Даже и те нямат еднакво мнение за тях. Запример някои боготворят Бетховена, но те са малко на брой, не е целият свят. Има музикални гении, които още не са дали мнението си за Бетховена. Ония, които са се проявили чрез Бетховена, мълчат, не дават мнението си за него. Един ден те пак ще се проявят и ще дадат на света нещо по-хубаво от това, което досега са дали. Днес няма още условия за проявяване на възвишената музика. Не е лесно да се създаде истински гений. За да се роди такъв човек, преди всичко той трябва да има идеално организирано тяло, да издържа на голямото напрежение на силите, които ще се проявят чрез него.

Сега, като казвам да изучавате небето и звездите по него, имам предвид да се свързвате с разумните сили, които действат в тях, за да се облагородите. Нека всяка звезда, която ви прави впечатление, бъде ваша възлюбена. Колкото по-далечна и недостъпна е за вас, толкова и любовта ви ще бъде по-голяма. Любовта е онази възвишена, мощна сила, която повдига човека. Тя е реална сила, но не прозаична. За да познае любовта, човек трябва да разбере проявения свят, да познава душите. Само при това положение човек може да говори за любовта като за нещо разбрано и реално. Колко души познавате вие днес? Можете ли да кажете, че познавате даден човек? Ако днес казвате, че го познавате, утре ще видите, че не сте го познавали. Днес казвате за някого, че е талантлив, на другия ден се съмнявате в таланта му. Това не е познаване.

Съвременният човек се нуждае от сила – физическа и духовна. Ако някой е силен само физически, в духовно отношение е слаб. Той страда от духовна слабост, от духовна анемия. Тази анемия се дължи на непостигнати желания. Човек трябва да знае как да трансформира желанията си. Ако почвата на неговата градина не благоприятства за тропически растения, той трябва да сее такива, които виреят в умерения пояс. Някой страда от това, че в градината му не могат да виреят лимони, портокали, мандарини, фурми и др. Щом тези плодове не виреят, нека посади ябълки, круши, сливи, които ще му дадат изобилно плодове и ще го радват. Не е добре човек да сее в градината си цветя и плодове, които не могат да виреят. Тази мисъл, преведена на обикновен език, означава: поддържайте в себе си такива желания, които не увяхват, но устояват на всички бури и изпитания в живота. За това се изисква характер. Имаш ли приятел, не се съмнявай в него. Усъмниш ли се в него, и той ще се усъмни в тебе. По този начин ще се разрушите един друг. Съмнението разрушава човека. Като видите, че не сте имали основание да се съмнявате, вие се смеете на себе си, че сте изпаднали в такова положение и казвате: Като дете правех големи глупости, но като възрастен мислех, че ще ги избягна. Който е правил глупости в детинството си, той прави глупости и в старини. Глупавият в младини е глупав и в старини. Разумният в младини е разумен и в старини.

Като казвам, че детето върши глупости, нямам предвид красивите детински прояви. Детинските прояви не са глупави. Виждате, че някое дете наредило куклите, кончето и ги управлява, учи ги. В това няма нищо глупаво. Красиво и приятно е да гледате как детето застава сериозно пред своите играчки и си въобразява, че са негови ученици. То ги учи да пеят, да играят и се радва, че има ученици. То има желание да ги съживи, да станат живи и да се разговаря с тях. Красиво нещо е детинството! И като възрастен, и като стар човек трябва да запази детинското в себе си. То представлява онази чистота, която е необходима за здравето на човека.

Като ученици вие трябва да държите съзнанието си будно, да запазите спомен за всички свои преживявания от най-ранна възраст до най-дълбока старост. На ученика не се позволява никакво прекъсване на съзнанието. Нека всеки от вас си даде отчет коя е най-ранната възраст, от която той носи спомени. Толстой разправя един свой спомен още от най-ранната си възраст, като пеленаче. Един ден той усетил, че нещо силно го стяга, вследствие на което изпитал крайно възмущение. Той преживял това чувство само за момент и повече не се повторило – изпаднал в забрава. Духът му се примирил с положението, в което се намирал, с надежда, че скоро ще израсне и ще се освободи от оковите на пелените. Не изпитва ли човек и в умствения свят същото стягане? Човек мисли, иска да изнесе някаква идея, но веднага окръжаващата среда – майка, баща, учители, цялото общество започват да го стягат, турят му пелени, повои и той се принуждава да отстъпи. Докога отстъпва човек? Докато порасне. Щом порасне, щом сам се убеди и засили в идеята си, той скъсва повоя и излиза от ограничителните условия.

Сега и на вас казвам: Докато сте деца, занимавайте се със своите кукли и играчки. Докато сте деца във великия живот, занимавайте се с малки работи. Ще кажете, че сте възрастни вече или че сте остарели. Кой човек е стар? Според мен стар човек е онзи, който през целия си живот може да обърне един път колелото на живота. Може ли един път да обърне това колело, той е обиколил цялата вселена. Това колело не се обръща в един ден, нито в една година, нито в десет години. При сегашните условия, за да обърне човек колелото на живота, изискват се 120 години. Колелото на живота се движи бавно, но сигурно. Като знаете това, не правете усилия да го завъртите изведнъж, защото ще се натъкнете на обратни реакции, които са крайно опасни. Ето защо, за да дойдете до положителни знания за живота, вие трябва да разбирате под влиянието на кои планети се намирате. Всяка пла¬нета носи известни възможности за човека. В това отношение човек трябва да се познава. За да се развива, човек се нуждае от влиянието на планетите. Чрез влиянието на Сатурна човек развива предпазливост, съвместност, чрез Меркурий – разсъдливост, чрез Венера – мекота, чрез Слънцето – стремеж към красота, към радост и веселие, към музика и наука.

За да придобие добрите влияния на планети, които не му влияят, човек трябва да дружи с такива хора, които имат тъкмо тия черти в себе си. Затова, като ученици вие трябва да си образувате малки групи от по 12 души, които се намират под влиянието на 12-те зодии. По този начин вие взаимно ще си въздействате. Като изучавате астрологията, вие ще придобиете повече светлина в живота си и по-добре ще разбирате себе си и своите ближни. При съзнателна работа върху себе си, вие минавате от духовното си детинство в духовна възмъжалост, която ще ви даде по-голяма свобода, по-големи възможности, по-големи средства от тия, с които днес разполагате. За да се справите разумно с днешните възможности и средства, вие трябва да се познавате, да не правите грешки, които скъпо ще ви струват.

Съвременните хора се поддават на недоволство, поради което страдат, усложняват живота си. На ученика е позволено да бъде недоволен само при един случай: когато не е приложил добродетелите си. Всяка вечер, преди да си легне, човек трябва да си зададе въпроса: приложил ли съм днес своите добродетели? И ако се окаже, че е изпуснал момента да приложи добродетелите си, той има право да бъде недоволен. От кого? – От себе си. Следователно недоволството се оправдава само в такъв случай, когато може да послужи като подтик за прилагане на известни добродетели. Добродетелите пък са необходимо качество за развиване на човека. Те са тясно свързани с човешкия живот. От тях зависи бъдещето на човека. Тъй щото, като ученици позволява ви се да бъдете недоволни само в споменатия случай, а във всички останали случаи на живота си трябва да бъдете доволни. Ако някои от вас са недоволни от положението си в живота, питам: биха ли разменили своето положение с това на някой африкански главатар? Биха ли разменили положе¬нието си с това на една царица на кошера? Виждате с каква преданост, усърдие и послушание работи царицата в кошера. Вземете пример от тази царица и работете като нея. Човек трябва да се насърчава от всичко: от пчелите, от мравките, от дърветата и растенията, от камъните и т.н.

Задавали ли сте си въпрос коя е причината за малокръвието на човека от гледището на астроло¬гията? (– Когато разглеждат жизнения проблем, астролозите казват, че физическата сила на мъжа е в зависимост от Слънцето. Ако Слънцето получава лош аспект от Сатурна, жизнената сила на мъжа е слаба, вследствие на което може да бъде малокръвен. Физическата сила на жената пък е в зависимост от Луната. Ако Луната се намира в дисхармоничен аспект с Марс или Сатурн, жената може да бъде анемична.) Луната е свързана с религията, с религиозните форми в човешкия живот. В този смисъл жената е силна, когато е религиозна. Мъжът е силен, когато е духовен и справедлив.

Човек може да се лекува чрез различни плодове и храни. Различаваме три вида храни: сладки, кисели и лютиви. Сладките храни се отнасят към Венера, киселите – към Меркурий, а лютивите – към Марса. Понеже българинът е сатурнов тип, той обича повече лютиви храни. Англичанинът, като марсианец, обича повече кисели храни, но яде и сладки. Изобщо всяка възраст изисква специална храна. Това е въпрос, който в бъдеще ще се изучава.

За следния път направете една таблица на плодовете в България и вижте всеки плод към влиянието на коя планета се отнася.


— Само светлият път на Мъдростта води към Истината.


26. лекция от Учителя, държана на 27 март 1927 г., София