от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто


ПОДМЛАДЯВАНЕ

При един разговор, Учителят каза:

– И като възрастен, и като стар, човек трябва да запази детинското в себе си. То представлява онази чистота, която е необходима за здравето. Каквито и знания да добиете, гледайте да не изгубите детските черти в характера си.

Вашето знание, в сравнение с Великото Знание, е още в пелени.

Формата на възрастния е като дрехата на водолаза. Човек трябва да напусне водолазната дреха. Ние сме станали възрастни, понеже сме турили маската на своите деди и прадеди.

Първото условие за подмладяване е да имате връзка с Бога.

Казано е: „Които чакат Господа, тяхната сила ще се обнови.” Това се разбира под вечно подмладяване. Иска ли човек да се подмлади, той трябва да има такъв обект за своята Любов, който не остарява.

Човек, който мисли за Бога, се подмладява.

Мнозина са започнали да остаряват от безлюбие, понеже не мислят и не чувстват правилно. Не им остава нищо друго, освен да чакат смъртта си. Не, това не е живот, това е преждевременна смърт. Вие сте остарели от безлюбие.

Аз дойдох да ви подмладя. Любовта осмисля Живота и подмладява човека.

Грехът докарва преждевременна старост.

Една празна, сбръчкана гайда мога ли да я подмладя? Като вкарам въздух в гайдата и тя се надува. Гайдата се подмладява чрез въздуха. Каквото е въздухът за гайдата, това е мисълта за човека. Човек може да се подмлади чрез мисълта си. Хубавата мисъл на човека създава около него приятна атмосфера, която му дава възможност да възприема от Живата Природа хубавото и красивото.

Човек остарява по неестествен начин. Ти искаш богатство, власт, сила, слава и пр. и остаряваш. Махни тези желания, разтовари се от тях и ще се подмладиш.