от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Беседи

Съборно слово

Беседи и напътвания, държани от Учителя - Съборни беседи (1920)


Работа на учениците

23 август, понеделник, 6 ч.

Добрата молитва.

Размишление:

За възрастване на Божествените мисли в нашите умове.

За пробуждане на Божествените чувства в нашите души.

За освобождение от всички остатъци на нашите минали съществувания.

За приемане на Божествения живот.

Молитва на Духа.

Пътят на живота.

Молитва на Царството.

„Отче наш“.


23 август, понеделник, 8 ч.

Работа на учениците

След закуската бяха дадени като предмет за разисквания през този ден следните теми:

Как се приема храната.

Как се образува кръвта.

Как се създава мисълта.

През тази година всеки ще си избере по един отрасъл от живота и ще го изучи всестранно. Например, някой от вас обича да отглежда пчели – ще изучи подробно живота им. Ако иска да държи реферат по това, трябва да има данни, които да почиват на собствени наблюдения и проучвания. Друг някой, например, има волове – да изучи защо у едни очите са с един цвят, а у други – с друг; да изучи всички техни особености. Трети пък обича градини – да се заеме да отглежда разни зеленчуци или цветя, да изучава условията, при които те най-добре се развиват, и т.н. Някои от вас може да се заемат с изучаването на планините и реките в България или с кометите, с промените на Слънцето – защо то някой път е червено, а друг път има друг цвят. Който иска, може да се заеме да изучава нещо за косите – защо капят, защо у едни са дълги, а у други къси, защо у някои рано побеляват. Друг да изучава очите - формата, големината, цвета им и т.н.

Ако не се заемете да изучите един или друг въпрос всестранно, откъслечните познания, които имате по разни въпроси, няма да ви ползват.

– Може ли още сега да се определи въпросът?

– Може и ще бъде още по-добре.