от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Беседи

Съборно слово

Свещеният огън - съборно слово 1925-1926 г.

Разяснение за Истината

1. Отче наш

2. Благославяй, душе моя, Господа!

3. Молитва за плодовете на Духа

4. Молитва на Духа – на Царството

5. Добрата молитва

Лозинка за през деня:

Само Истината води към живота.

Днес за четиво ще имате: 12-а глава от Матея, 14-а глава от Лука, 10-а глава от Йоана, 5-а глава от Посланието към галатяните и 21-а беседа: Моето Царство.

Ще ви дам едно малко разяснение за Истината.

Само с нагласена цигулка и с нагласена китара може да се свири. Всеки инструмент трябва да е нагласен, за да свири. Само нагласената цигулка и нагласената китара водят към музиката. Това значи Истина. Тъй както е поставена Истината, животът – това е най-приятната песен, която можем да слушаме. Следователно при всяко нагласяване човек придобива Истината. Всяко нагласяване е Истина. Не че самото нагласяване е Истина, но само по закона на Истината се нагласяват нещата, т.е. Истината ги нагласява. Нагласяването дава условия да се прояви музиката.

И тъй, ще знаете: без сърце няма живот, без ум няма мисъл. Животът извиква сърцето, мисълта извиква ума, Любовта събужда душата от дълбокия сън, а Духът възкресява силата на живота.

Едно обяснение върху Духа: Духът – това е най-възвишеното, най-разумното у човека. То съединява нишките на живота, а тия нишки, сами по себе си, носят сила. По този закон само еднородните нишки дават сила. Силата, това е пътят на Живата Природа, чрез който път идват всичките Божии блага.

6. Гимнастически упражнения

24 август, понеделник, 5 ч.