от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Младежки окултен клас - ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927)

КНИГА: Светото място

Светото място - София 1939 г.


РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА

— Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Размишление


Чете се темата: „Първият ми учител или първата ми учителка и спомени за тях”.

За следния път пишете върху темата: „Причини на индивидуалните погрешки”.

Като пишете темата си, правете разлика между грешка и грях. За да отговорите на въпроса защо човек греши, вие трябва да мислите, да изучавате себе си и своите ближни. Докле е млад, човек най-добре учи. Дойдат ли старини, човек мъчно учи. И в зряла възраст човек може да учи, но затова се иска силна воля и желание за учене. За да не из¬падне в безволие, човек трябва щ стимулира всички клетки на своя организъм, да им даде тласък към деятелност. Даде ли им импулс, те знаят какво да правят. Всяка клетка, всеки орган в човешкото тяло има специфична служба. Силните желания стимулират клетките и органите на човека към известна дейност. Човек трябва да има силни желания, но не и многобройни. Ако желанията му са много, някои от клетките се уморяват и се отказват да работят. Останалите клетки работят вместо уморените, с което се създава дисхармония в организма. Каже ли човек, че не е добре разположен, че има лошо настроение, причината за това се крие във вътрешната дисхармония на организма му, резултат на чрезмерните желания в него. В човешката душа са вложени много желания, които не могат да се реализират в един живот. За да се реализира едно желание, необходими са благоприятни условия. Без тези условия реали¬зирането на това желание е невъзможно. Каквито усилия да прави, човек не може да постигне никакви резултати. В това отношение човек трябва да бъде разумен, да знае кои желания може да реализира в даден момент и кои не може. Като знае това, той не трябва напразно да изразходва своите енергии.

При реализиране на желанията съществува закон, според който искате ли да реализирате известно желание, турете го в подсъзнанието си и не мислете повече за него. Работете в това направление, но не мислете кога ще го реализирате, какви ще бъдат резултатите му и т.н. Запример, ако едно дете иска да порасне, да стане високо и всеки ден се мери да види колко е израсло, растенето ще спре. Престане ли да мисли по това желание, престане ли да се мери, един ден то ще остане изненадано, че е израсло с няколко сантиметра. Този закон действа както във физическия, така и в психическия живот на човека. Не се ли спазва този закон, никакво желание не може да се реализира. При това за реализиране на желанията трябва да се спазват известни условия. Запример, може ли малкото кученце да вземе парче месо от устата на едно голямо, силно куче? Каквото да прави, колкото да е силно желанието му да си хапне от това месо, кученцето може да го постигне само при едно условие: когато голямото куче задоволи глада си и остави парченца от месото, които не може вече да яде. Тогава малкото кученце ще се приближи внимателно към тия парченца и ще си хапне, отчасти ще задоволи желанието си.

Като не знаят законите за реализиране на желанията, хората се чудят защо едни от желанията им не се постигат, а други се разрушават. Много естествено. Днес на земята има около два милиарда хора. Представете си, че всички тия хора в един момент имат едно и също желание. Значи на вашето желание се явяват още два милиарда конкуренти. Каква е вероятността вие, именно, да постигнете това желание? При това съвременните хора не са дошли до еднакъв уровен на развитие, да знаят в даден момент кой човек има най-голяма нужда от нещо и да могат да отстъпят. Хората не са организирани в едно общо цяло. Всеки живее за себе си и се стреми към своите лични интереси. В това отношение хората са подобни на пясъчни зрънца, поставени в едно шише. Те постоянно се блъскат, удрят се едно в друго, без да постигнат това, което желаят. Каква хармония може да съществува между пясъчните зрънца?

Наблюдавали ли сте какво става с вашите идеи? Дойде ви една идея в ума и започвате да мислите как да я реализирате. Мислите ден-два, месец, година върху нея, докато един ден я захвърлите. След това през ума ви минава друга идея, но и нея туряте настрана. Защо? Времето ù не е дошло. Дайте си отчет колко от вашите идеи са реализирани. Защо човек не може да реализира своите идеали? Защото не е готов. За да постигне своя идеал, търговецът трябва да бъде умен, да разполага със знания, да приложи разумно капитала си. За да постигне своя идеал, ученикът трябва да има известни способности, да приложи своя ум на работа. За да реализира своите идеи, човек трябва да прави упражнения, да развива своя ум, своето сърце и своята воля, да ги впрегне на работа.

Като ученици вие трябва съзнателно да работите върху себе си, да развивате постоянство и издръжливост, еднакво да понасяте и радостите, и скърбите Считайте ги като гости вън от вас, които ви посещават. Отнасяйте се към тях съзнателно и ги приемайте с любов, а не по закона на необходимостта. Ако генералът накаже някой от подведомствените си офицери и го накара да мине през града бос, със стомна в ръка, пълна с вода, той ще изпълни ли наказанието си? Ще го изпълни, защото законът го заставя. Това, което за офицера е закон, за ученика трябва да бъде идеал. За своя идеал ученикът трябва да бъде готов на всичко. Идеалът подтиква човека да върви напред. В стремежа си да постигне своя идеал, човек познава какви сили се крият в него. Изобщо, в стремежа си да реализира своя идеал, човек се изучава, вижда докъде е достигнал в развитието си.

Като е дошъл на земята да учи, човек се натъква на задачи, които самостоятелно трябва да реши. Представете си, че ви дават задача да си пробиете път в обществото. Какъв метод ще приложите за решаване на тази задача? Или представете си, че ви накарат да минете през една неприятелска линия, която е образувана от множество войници, добре въоръжени и гъсто наредени един до друг. Вие поглеждате оттук-оттам и намирате, че е невъзможно да минете линията. Най-после казвате: За да мина през тази линия, трябва да се превърна или на птица, да прелетя над нея, или на къртица, да мина под нея. Птицата и къртицата символизират две състояния, с които човек може да мине през известни изпитания. Това е сложна задача. Да минеш през една неприятелска линия, това значи да реализираш известно желание. Човек може всеки ден да реализира по едно свое желание, но въпреки това не успява. Защо? Условията за реализиране на това желание не са при него, те се намират далеч някъде, вследствие на което желанието остава нереализирано. Един ден, когато всички хора се организират, когато заживеят братски помежду си, няма да има непостигнато желание. Чрез мисълта си хората взаимно ще си помагат. При това положение, ако условията за реализиране на едно ваше желание са в Америка или в Англия, обърнете се към своето вътрешно радио, веднага да ви отворят път. Днес за реализирането на едно желание минават десетки години, а тогава, при едно бързо съобщение между хората, желанието ще се реализира веднага.

Реализиране на желанията на човека наричаме придобиване на щастието. Обаче щастието на даден човек не се намира непременно в народа, в който живее. Щастието на българина не е само в България, щастието на германеца не е само в Германия, на англичанина не е само в Англия. Ние виждаме българи, пръснати из целия свят – търсят щастието си. Ние виждаме американци в Германия, англичани в Индия – всички търсят своето щастие. Щастието на човека не е само в почвата, която обработва. Част от условията му се намират в почвата, във въздуха, във водата, в храната, но част от условията му се намират на Слънцето, на Венера, на Юпитер, както и на всички останали звезди и планети. Ако знае законите да се съобщава с тия планети, човек би намерил своите условия в тях и би ги използвал разумно. Ако е дошъл до високо съзнание, човек ще телеграфира на приятелите си, които живеят на слънцето, да му изпратят условията, които се намират там. Щом получат телеграмата, те веднага ще му изпратят ония елементи, които му са необходими.

Съвременните хора не са дошли още до това развитие, направо да се съобщават със съществата на другите светове и да получават от тях необходимите елементи за живота си. Какво правят тогава? Те се обръщат към религията, по вътрешен път да се свържат с Бога, т.е. с възможностите на Живия Космос. Да се обърне човек към Бога, това значи да придобие онази светлина, чрез която да изучава условията за развитието на своя ум, на своето сърце и на своята воля. Само по този начин той може да съгради своя живот, да организира силите в себе си, да даде път на Божественото, на висшето „Аз”.

Упражнение. С лявата ръка правите паси върху дясната — от рамото до лакета, при което взимате тона si (долно si, под петолинието) със звука „у”. Продължавате пасите от лакета до китката и пеете тона mi (на първата линия) със звука „а”. И най-после продължавате пасите по китката, като пеете тона si (на третата линия) със звука „и” Горната част на ръката, от рамото до китката, представлява физическия свят. Чрез движение на лявата ръка по горната част на дясната вие усилвате волята си. Разстоянието на ръката от лакета до китката представлява духовния свят, т.е. чувствата в човека. Китката представлява ума, т.е. Божествения свят.

Това упражнение ще трае седмица. Ще го правите по два пъти на ден: сутрин десет пъти и вечер десет пъти. Като правите упражнението, ще наблюдавате какви резултати произвежда върху ръката или върху целия ви организъм.


— Само светлият път на Мъдростта води към Истината.


24. лекция от Учителя,

държана на 13 март 1927 г., София