от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Младежки окултен клас

1923

1924

Разумният живот (Четири книжки) - MOK - 3

Речник на остарели и чужди думи

Букаи (тур.) – вериги за спъване на кон.

Вестовой (ост.) – ординарец.

Гледец (ост.) – зеница.

Гортан (рус.) – гръклян, ларинкс.

Иждивявам (ост.) – изразходвам.

Картошки (рус.) – картофи.

Любостежание (ост.) – стремеж към забогатяване, алчност.

Медлено (рус.) – бавно.

Полушарие (рус.) – полукълбо, мозъчна хемисфера.

Предложение (рус.) – изречение.

Рекогносцировка (рус.) – военно разузнаване на местност, за да се състави план или карта.

Скамбил (тур.) – вид игра на карти.

Софизъм (гр.) – логически правилно, но лъжливо умозаключение.

Трен (фр.) – влак.

Уд (ост.) – крайник, член, отделен орган от тяло.

Чувство (ост.) – сетиво.