от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Беседи

Книги с беседи

Общ Окултен Клас - ТРЕТА ГОДИНА

КНИГА: Високият идеал

РЕЧНИК НА ОСТАРЕЛИ И ЧУЖДИ ДУМИ

Атавистическо (лат.) - нещо, което е отживелица, което носи особености на миналото, най-често изостанали и деформирани.

Атрибут (лат.) - постоянно свойство на предмет или явление, без което те не могат да съществуват или да се мислят.

Афектация (лат.) - силна и бурно протичаща емоционална възбуда, която не може да се контролира от съзнанието, често придружена с престореност и с неестественост в поведението.

Бабичасвам (ост.) - набръчквам се.

Баджарница (тур.) - помещение край град, където се събира налог за внасяни стоки.

Бучуклии гащи (от бочник - клин на дреха между предницата и гърба) (ост.) - потури или панталони със страничен клин.

Викало (ост.) - околовръстно балконче на минаре, отдето ходжата приканва мюсюлманите за молитва.

Вилушка (рус.) - вилица.

Всинца (рус.) - всички.

Въпиющ (цсл.) - крайно наложителен, крещящ.

Грездей (ост.) - чеп на каца или на бъчва.

Гъгнив (ост.) - човек, който говори неясно през носа или заеква.

Давления (рус.) - натиск, въздействие над волята.

Джобур (ост.) - дървено ведро, в което се събира вино, изтичащо от винарските кораби, или в което се пресипват джибри.

Дранголник (ост.) - затвор.

Дряхъл (рус.) - грохнал, немощен, слаб от старост.

Жидки (рус.) - течни; разредени, редки.

За зор заман (перс.) - за всеки случай.

Зимница (ост.) - посеви, засети през есента.

Иждивявам (ост.) - изразходвам.

Каприция - каприз.

Катехизис (гр.) - основно положение, основни черти на убежденията.

Кимвал (гр.) - музикален инструмент от два медни диска, които се удрят един в друг и издават остър звук.

Кинематограф (гр.) - апарат за снимане и за прожектиране на филмова лента. В случая означава самият филм.

Крина - дървен цилиндричен съд, използван като мярка за зърнени храни, с вместимост около 15 кг.

Куцуз (тур.) - без щастие, без късмет, злополучен, който върви наопаки.

Кюп (тур.) - голям глинен съд, делва.

Меродавно - авторитетно, отговорно, достоверно.

Миазма (гр.) - вредно, болестотворно изпарение.

Миля (лат.) - мярка за дължина с различни размери в отделните държави. Географската миля във Великобритания и САЩ е равна на 1853м, а в Германия - на 7420м.

Мравя (ост.) - мравка.

Накопление (рус.) - натрупване.

Накопява (рус.) - натрупва.

Наполеон (фр.) - златна монета от 20 франка с образа на Наполеон.

Небуларно (лат.) - мъгливо, във вид на мъглявина.

Непреривна (рус.) - непрекъсната.

Ничего (рус.) - нищо.

Обленявам се (рус.) - ставам ленив, мързелив.

Ока (тур.) - мярка за тежина, равна на 1.225 кг или на 1.282 кг.

Орахатявам се (отрахат) (тур.) - ставам спокоен, безгрижен.

Охтика (ост.)- туберкулоза.

Пертурбация (лат.) - внезапна промяна, нарушаване на нормалния ход на нещата.

По видимому (рус.) - изглежда.

Полочка (ост.) - умалително на полог - място, където птицата носи яйца или мъти.

Посторонен (рус.) - страничен.

<i>Предложение (рус.) - изречение.

Предсилка (ост.) - предикат, обозначаемо в логиката, т.е. това, което в съждението се казва за предмета на съждението.

Прерогатив (лат.) - преимущество, предимство, изключително право.

Прикя (ост.) - зестра.

Прямо (рус.) - направо, пряко.

Реторта (лат.) - обла стъкленица с дълга отводна тръба, която служи за нагряване и дестилиране на вещества.

Слог (ост.) - сричка.

Соба (тур.) - печка, пещ.

Спектроскоп (лат., гр.) - уред за наблюдаване на спектрите чрез разлагане на светлинните лъчи.

Спогаждам се (ост.) - разбирам се, помирявам се.

Трансмигриране (лат.) - преместване, придвижване през определено пространство; в случая - странстване, прераждане на душите.

Трен (фр.) - влак.

Търгам (ост.) - дърпам, тегля, скубя.

Уд (ост.) - орган на тялото; член, крайник.

Фонограф (гр.) - първият апарат за записване и възпроизвеждане на звукове, изнамерен от Едисон; грамофон.

Хосканица (ост.) - гоненица, тропаница (иронично и преносно).

Хукам (ост.) - викам ху подир някого, за да го изгоня или изплаша.

Цев (ост.) - отрезка от кухо стъбло на растение, която служи за насукване на прежда при тъкане; калем, масур.

Шиканирам (фр.) - умишлено създавам пречки, мъчнотии в някаква работа, извъртам нещата.

Ще окрекаме орталъка ( ост. фразеологизъм) - ще се оплачем на всичко живо.

„The proudflesh." - „Гордата плът."

to God (англ.) - към Бога

Gott (нем.) - Бог