от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Съборно слово - 1943 г.

КНИГА: Вечното благо


Сито и дармон

Матея, 5 гл.


В пета глава от Евангелието на Матея се говори за блаженствата, които имат отношение към онези хора, които възприемат и предават нещата добре. Който не възприема добре нещата, не може и да ги предава добре. Който не е изучавал музиката добре, не може и да я предаде добре. Който вижда добре, може да разбира добре, а понякога не разбира добре нещата. Обикновено за младия се казва, че вижда добре, но не всякога разбира това, което вижда. Младият има здрави очи, вижда ясно, каквото чете, но не всякога прониква в съдържанието и смисъла на прочетеното. Старият обратно: не вижда добре, но разбира това, което е прочел и чул. Понякога е за предпочитане човек да недовижда, но всичко да разбира, отколкото да вижда всичко и да не разбира. Добрият цигулар вижда нотите, разбира, как трябва да ги изпълни и не прави погрешки.. Той носи качествата на младия и на стария, т. е. той едновременно вижда и разбира. Всеки тон, който излиза от неговата цигулка, е сочен, пълен със съдържание и смисъл.

Често се говори за любовта, мъдростта и истината като велики прояви на живота. Не е достатъчно да се говори за тях като научни понятия, но те трябва да се възприемат и предават правилно, в тяхната дълбочина и смисъл. Това е все едно да знаеш, какво нещо е светлината, с каква бързина се движи, колко трептения прави в секунда, без да я виждаш и разбираш. За предпочитане е, следователно, да възприемате и предавате правилно светлината и любовта, отколкото само да знаете, какво представят те, без да се ползвате от тях. Малцина знаят, какво представя любовта, но всички се стремят към нея. Любовта не е дреха за обличане, нито въздух за дишане, но е толкова необходима за човека, колкото са необходими светлината, въздухът, водата и хлябът. В който момент любовта напусне човека, той се вкисва, става недоволен, мрачен, песимист. Страшно е да се вкисне човек. Да си малко недоволен, това лесно се понася, но голямото недоволство руши и събаря. Слабото вкисване е поносимо, но крайното вкисване е разрушителен процес.

Какво се иска от съвременния човек? Да възприема и предава нещата добре, това е задача и на учения, и на простия. Ученият се натоварил с много теории, които го спъват. Друг е въпросът, ако теориите му са приложими. Ако адвокатът знае всички закони, но не може да ги прилага на място, нищо не се ползва; ако съдията съди хората, и те са недоволни от него, нищо не се ползва. Понеже съдията съди лошите, престъпните хора, той нищо не придобива. Те се настройват срещу него, и той си създава лоши отношения с тях. Затова Христос казва: „Не съдете, да не бъдете съдени !” Иде ден, когато съдиите ще съдят по друг начин: вместо смъртни присъди и затвор, ще дадат свобода на престъпниците. Ще ги поставят при условия да работят земята и сами да се ползват от придобивките си. Те ще бъдат далеч от добрите хора, но свободни да се радват на живота и на труда си. За предпочитане е да отговориш на злото с добро, отколкото със зло. Ако не правиш добро, губиш; ако правиш добро, печелиш. При злото резултатът е обратен: ако не правиш зло, печелиш; ако правиш зло, губиш. Разумният човек печели и от доброто, и от злото. – Как? – Като прави добро и не прави зло. Неразумният губи и от доброто, и от злото. – Как? – Като не прави добро и прави зло.

Днес всеки се интересува, какво носи новата 1944 г. Тя носи новата мисъл, че който прави добро, всякога печели. Това се крие в едната четворка. Другата четворка подразбира: който не прави зло, всякога печели. Бог учи народите да правят добро и да не правят зло, за да печелят всякога. Сега народите се бият, не изпълняват Божия закон, поради което губят. Новата година казва на цялото човечество: Ако правите добро и не правите зло, ще спечелите толкова, колкото никога не сте печелили. – Вярно ли е това? – Вярно е 101%. Това е абсолютен закон, който всеки трябва да запише в ума, в сърцето и в душата си. За да изпълнят този закон, някои искат да премахнат злото от света. Това е невъзможно. Махне ли се злото, половината свят престава да съществува”. Злото е толкова необходимо, колкото и доброто. Следователно, не се стремете да унищожите злото, но бъдете будни да не правите зло. Това се постига с прилагане на доброто. Ще правите добро и ще работите за доброто. Ще се пазите да не правите зло и ще оставите злото да работи за вас. Досега хората са работили за злото, т. е. те са били слуги на злото, а господари на доброто. Сега ще обърнете нова страница на живота: ще станете слуги на доброто, а господари на злото. Направете доброто господар и го оставете свободно; то знае, какво да прави. Ще кажете, че не знаете, как да направите доброто господар. Ако малкото пиленце, едва що излюпено, знае да яде, как да не знаете вие да работите с доброто? Малкото пиленце разбира езика на майка си, а вие не разбирате езика на вашата майка – любовта. Това е невъзможно. Когато малкото дете се опари от запалената свещ, достатъчно е майка му да каже „гъш”, и то веднага оттегля пръста си от пламъка. Колко пъти сте чували и вашата майка да казва „гъш”, да оттеглите пръста си от огъня на злото! Не трябва ли и вие да я слушате? – Това трябва да се докаже научно. Докато се докаже научно, пръстът ви ще изгори.

Светът се нуждае от добри и здрави работници, със здрави очи, уши, нос, уста. Светът се нуждае от работници със здрави ръце и крака, със здрав мозък, със здрави дробове, със здрав стомах. Здравият има силен, жив косъм. Приятно е да гледаш косата на здравия човек. Какъв трябва да бъде цветът на космите? – Ако мъжът има черна коса, жената трябва да има бяла ; ако косата на жената е черна, на мъжа трябва да бъде бяла. Само така те ще се допълват. Черният цвят означава взимане, а белият – даване. Следователно, ако си с черна коса, трябва да знаеш, добре ли възприемаш; ако си с бели коси, трябва да знаеш, добре ли даваш. Сиромахът не се нуждае от бяла коса. Той няма какво да дава. Ако косата му е черна, тя е на мястото си. Той ще взима, докато забогатее и тогава ще дава. Значи, богатият трябва да има бяла коса, а бедният – черна. Побелее ли главата ви преждевременно, трябва да я боядисате, да стане черна. Това е символично изяснение, в което се крие дълбока истина.

Какво представят космите?– Антени, чрез които човек се съобщава с невидимия свят. Който не може да възприема от разумния свят, той е прекъснал своята антена и трябва отново да я свърже. Това е невъзможно. – Невъзможните неща за човека са възможни за Бога. Когато се натъкне на невъзможни неща, човек създава различни теории и учения, с които прикрива нещата. Да носиш чадър лятно време при големи горещини, това е в реда на нещата. Обаче, защо ти е чадър зимно време, при голям студ? Всеки чадър, употребен не на място, носи големи нещастия за човечеството. Дето трябва, природата е турила чадър. Какъв по-добър чадър искате от косата? Тя пречупва светлината правилно и намалява така силата й, че се възприема безболезнено и безопасно. Носиш ли чадър не навреме, ти се лишаваш от благото, което слънчевата светлина носи. Ако носиш обуща на краката си, ще внимаваш да не бъдат тесни и островръхи, каквито модата препоръчва. Между обувката и кракът трябва да има поне половин милиметър празно пространство, та да се проветря кракът свободно. Които следват модата, носят обувки с високи токове, едва пристъпват. И това е неестествено. Хора, които носят високи токове, нямат възвишени мисли. Те искат по изкуствен начин да си предадат височина, но изкуствените неща нищо не предават. Ако е въпрос за мода, следвайте модата на природата, в която има нещо завършено и полезно. Всяка форма, чрез която се възприемат и предават Божиите блага, е на място, Всяка форма, която препятства на това възприемане и предаване, не е на мястото си. Същото се отнася и до мислите, чувствата и постъпките на хората. Стремете се към такива мисли, чувства и постъпки, които са добри проводници на Божественото. Те възприемат и предават правилно Божиите мисли и чувства. Следователно, докато косата на човека възприема и предава правилно слънчевата светлина и топлина, той е здрав и разумен. Наруши ли се това възприемане и предаване, човек заболява. Радвайте се, докато очите и ушите ви са здрави, да възприемат и предават добре слънчевата светлина и топлина.

Помнете: Здравето зависи от правилното възприемане и предаване на нещата. Ще ядеш, т. е. ще възприемаш с мярка и ще даваш от себе си с мярка. Що се отнася до възприемане и предаване на енергията, ще спазвате същия закон. За всяко нещо ще възприемате и предавате толкова енергия, колкото е потребно. Така ще запазите хармонията на своя живот. Обаче, дойде ли до доброто, законът е друг: колкото повече правите добро, толкова по-голяма е хармонията в живота. Който не разбира тези закони, постъпва точно обратно: въздържа се от доброто и прави зло. Какво ще кажете за касапина, който коли десетки и стотици говеда , агнета и овце? След него иде гостилничарят, който кълца и реже на ситно месото, прави от него пържоли и кебапчета, да възбуди апетита на своите клиенти към виното и ракията. В бъдеще този занаят ще му причини хиляди нещастия и страдания, но днес той е далеч от истината, не може да разбере положението си. Когато започне да страда, най-малко сто души около него ще се ползват от страданието му. Ако той не страда, стотина души около него ще пострадат. Същото се отнася и до вас. Ако вие режете месото и не страдате, стотина души около вас ще страдат; започнете ли вие да страдате, те ще се радват, защото ще се ползват от вашите страдания. Ето защо, казвам да не режете месото, за да се ползвате и вие, и окръжаващите от съвета ми! Месото представя греха в живота. Пазете се от греха; да не правите от него нито пържоли, нито кебапчета.

Мнозина ме запитват, защо говоря толкова за Божията Любов. Много просто, любовта е единствената мощна сила, която носи добро и за вас, и за онези, които идват след вас; тя носи добро и за настоящия, и за бъдещия век. Чрез любовта се постигат всички идеали на човешката душа. Ако искаш да имаш добър приятел, обичай Бога. Ако искаш да имаш добри деца, обичай Бога. Ако си търговец и търсиш добри клиенти, обичай Бога. Любовта трябва да има приложение навсякъде. Не се ли прилага, няма смисъл да се говори за нея. Като се възприема и прилага, тя носи благо за цялото човечество. Само един поглед на любовта е в състояние да спаси света. Една постъпка на любовта е в състояние да спаси света. Парче хляб, дадено в името на любовта, спасява света. Мощна, велика сила е любовта. Тя твори, пресъздава и организира нещата. Който иска да се увери в думите ми, нека приложи и опита силата на любовта. Любовта първо се прилага, а после се говори за нея. Не питай, дали те обичат хората и колко те обичат. Това зависи от тебе – шишето ти е малко. Малко шише, малко любов събира. Ако шишето ти е голямо, ще събере повече любов. Не се сърди на хората, че малко те обичат. Отвори шишето си, т. е. сърцето си, и любовта на хората ще се влее в тебе. Не са виновни те, че малко любов ти дават. Не е виновна за това и природата. Справедливи трябва да бъдете! Колкото повече сте се разширили, толкова повече любов ще получите. Това зависи от съдържанието на вашето сърце.

И тъй, отворете ума, сърцето и душата си, да възприемате Божията Любов и светлина, Божията Мъдрост и Свобода. Закон е: Колкото възприема човек, толкова трябва да дава. На красивата мисъл отговаряйте също с красива. На възвишено и благородно чувство отговаряйте също с възвишено и благородно. На добра постъпка отговаряйте с добра. Мислите представят пари, а чувството – материал, срещу който се дават пари. За добър материал ще дадеш много пари, но няма да съжаляваш. Ако за прост материал дадеш много пари, ще съжаляваш, че си се излъгал. Мисли добре за онзи, който храни добри чувства към тебе. Храни добри чувства към онзи, който мисли добре за тебе. Това значи да цениш приятеля си, и той да те оценява. Между мислите и чувствата трябва да има пълна хармония. Един богат човек имал връзки с много хора, които му правели различни услуги, но той никога не благодарял. Той не познавал, какво нещо е благодарност. Никого не ценял и не зачитал; мислел, че с богатството си може да постигне, каквото желае. Един ден, като се връщал от търговия, паднал на пътя и си счупил крака. Понеже бил сам, нямало кой да го вдигне и да му помогне. Започнал да стене и да се оглежда, дано дойде от някъде човек да му помогне. В този момент той видял една млада жизнена мома, която веднага се затичала към него и го запитала, какво му е, защо лежи на пътя и стене. Той показал счупения си крак и поискал помощ. Момата веднага свалила кърпата от главата си и здраво превързала счупения му крак. Намерила кола, помогнала да го вдигнат и внимателно го придружила до дома му. Трогнат от грижите и милосърдието на момата към него, той за пръв път в живота си прошепнал думата „благодаря”.

Да благодарим на всяко живо същество за най-малката услуга, която ни прави. Да благодарим на Бога за всички грижи, за всички блага, които отправя към нас. – Какво е Бог и къде е Той? – В душата на младата мома, която завързва счупения крак на богатия и го придружава до дома му. Тя става причина да се смекчи сърцето на този човек и да изкаже той благодарност за пръв път в живота си. Тъй щото, питате ли, къде е Бог, ще знаете, че Той е в любовта, в доброто, в разумността, в силата. –Какво представя човекът? – Този въпрос не е важен. Щом Бог се проявява в човек, това е човекът. Щом човек се проявява, това е Бог. Бог е голямата, велика любов, а човек – малката. Бог е голямото добро, а човек – малкото. В Бога е голямото изобилие, а в човека – малкото. Бог храни и големите, и малките, а човек – само малките. Остане ли на човека да храни големите животни, те ще умрат от глад. През ръката на Бога тече изобилно, както през дупката на дармона. Ако пресяваш жито през дармона, то ще мине през дупките, а на дармона ще останат сламките. През ситното сито се пресява брашното от триците. Обикновените хора са ситни сита. Ако дават нещо, пресяват го през ситно сито, малко да падне. Тази е причината, поради която те имат много трици, с години да ги продават. Когото срещнете днес, все за трици говори. Някой казва, че не го обичали, че работата му не вървяла добре, че ближните му пакостят и т. н. Това са все трици, които скъпо продават. Оставете настрана ситното сито и го заместете с дармона. Каквото и да правите, Божественото жито не се пресява със ситно сито. Както и да го пресяваш, през дармон или през ситно сито, то е едно и също. Поне не си губи времето със ситното сито. Мислиш ли, че като прекарваш нещата през ситното сито, ще се освободиш от злото? Божественото жито не търпи нито дармон, нито ситно сито. Както и да го пресяваш, от него трици не падат. Със ситното сито ще изгубиш времето си, и пак ще мине, каквото си го сипал. Чистото си е всякога чисто.

Какво представят дармонът и какво ситното сито? – Божествена и човешка мярка за нещата. С дармона определям Божествените неща, а със ситото – човешките. Който иска да познае съдружника си, нека следи, как постъпва той. Ако в отношенията си със своите ближни прилага ситото, а към себе си дармона, откажи се от него. Ако към себе си прилага ситото, а към ближните си дармона, може да разчиташ на него. Ако трябва да делиш хляба с ближния си, и той вземе за себе си по-голямата част, не разчитай на него. Той мисли само за себе си. Който мисли само за себе си, работи със ситото. Който мисли повече за другите, а по-малко за себе си, той работи с дармона. Какво би станало с вас, ако Бог прилага за всяка ваша постъпка ситото, а не дармона? Какво би станало със света, ако Той правеше разлика между добрите и лошите хора? Благодарение, че Бог постъпва еднакво справедливо и към добрите, и към лошите хора, светът продължава да съществува и да се развива. Ето защо, при сегашните условия на живота, и ситото, и дармонът са на мястото си.

Каква идея се крие в дармона и в ситото? Като Божествена мярка, дармонът представя условие за прокарване на най-хубавите работи в човешкия живот. Като употребявал дармона, българинът направил една погрешка – турил два пъти по-големи дупки, отколкото трябва! В желанието си да получи повече блага, той разширил дупките му. При това, той прилага дармона само за себе си, а не и за своите близки. Стане ли въпрос да дава нещо от себе си, той си служи със ситото. По направа, сегашното сито е по-близо до първичния дармон. Той се отклонил значително от своя първообраз. Едно се иска от сегашния човек: да употребява дармона и ситото на място. Като грешат близките му, той поставя за мярка ситото и тънко пресява нещата. Ако сам греши, служи си с дармона, да не вижда погрешките си. Значи, към себе си е крайно снизходителен и мек, а към окръжаващите – строг и безпощаден. Докато определяш нещата с две мерки, отношенията ти с хората не са прави.

И тъй, от гледището на двете мерки, хората биват снизходителни или строги, скрити или потайни и искрени или открити. Който мисли за доброто, е открит, искрен човек. Който мисли за злото, е затворен, неискрен човек. В любовта всичко е отворено, светло и ясно. Достатъчно е да знае човек да чете, за да вижда всичко, което е написано там. Само така той ще разбере и оцени любовта. Виждане е необходимо на съвременните хора, а не гледане. Като вижда, той ще разбере и оцени грижите, вниманието и любовта, с които родителите му са го отгледали. Като вижда, той ще благодари на всеки, който го е обърнал към Бога и насочил в правия път. Всяко добро, направено от когото и да е, има голяма стойност. Оценявайте доброто и любовта, които хората отправят към вас. Любовта заставя светлите същества да слязат на земята и да помагат на хората. Любовта застави и Христа да се пожертвува за цялото човечество. Той беше богат, разполагаше с велики добродетели, но въпреки това, хората не Го оцениха и Го разпнаха. Трябва ли да постъпвате и вие така с хората, които ви обичат? Разумност се иска от всички, да знаете, как да постъпвате с онези, които ви любят. Новата година, която иде сега, не търпи неблагодарни хора.

Днес всички хора очакват мира. Всички се питат, кога ще се сключи мир. Отговорът на този въпрос е в самите вас. От вас зависи, кога ще дойде мирът. Пита ме някой, ще се ожени ли или не. От тебе зависи. Семето пита: Ще изникна ли? – От тебе зависи. Семето носи възможностите за своето изникване и растене в себе си, а условията за това са вън от него. Бог ни дава условия да проявим доброто; от нас зависи, да го проявим, или не. Използвайте условията, и възможностите ще се проявят. Новата година свършва с две четворки – строги числа. Едната четворка подразбира Божествената мъдрост и знание, а втората – Божествената истина и свобода. Числото четири не търпи никаква лъжа. Затова годината ще бъде строга и взискателна. Тя изисква разумни и истинолюбиви хора. Четворката, квадратът е основа на нещата. Ако основата е здрава, и къщата ще бъде здрава. На здрава основа може да се построи цял град. Същевременно числото четири означава семейството: майката, бащата, братът и сестрата. Ако майката, бащата, синът и дъщерята са разумни, по-добро число от четворката няма. Ако не са разумни, по-лошо число от нея няма. Неразумният се страхува от числото четири; разумният не само че не се страхува, но работи съзнателно с него. Каже ли някой, че работите му не вървят добре, причината се крие в запушените дупки на дармона. Какво трябва да направите, за да се нареждат работите ви добре? – Да отпушите дупките на вашия дармон. Тази година трябва да се отпушат дупките на дармона, да потекат Божиите блага свободно. Дармонът е инструмент, на който хората не са се още научили да свирят. Запушат ли се дупките му, никакъв звук не излиза. Всеки музикален инструмент има дупки, през които звукът излиза свободно. Умът и сърцето са инструменти, с които човек трябва да свири. Благодарете на Бога за светлия ум, който ви е дал. Поддържайте го в изправност, за да може светлината свободно да минава през него. Благодарете на Бога за възвишеното сърце, което ви е дал. Поддържайте и него в изправност, да бъдат отдушниците му всякога отворени, за да става горенето пълно. Ако горенето в сърцето не е пълно, образуват се дим, сажди, и трябва да дойде някой отвън да изчисти комина, от дето влиза чистият въздух. Коминът на огнището трябва да бъде добре направен, че от дето и да духа вятър, да става пълно горене. И човек е подобен на огнище, в което трябва да става пълно горене. Това огнище е изложено на ветрове, които идат от четири посоки: източен вятър, от дето иде Божията Правда; северен вятър, свързан с Божествената истина; южен – свързан с Божественото Добро, и западен, който определя добрата и правилна обхода.

И тъй, четирите посоки на света показват качествата, които трябва да придобие всеки човек. Изток е качество на справедливостта, запад - на добрата обхода, север – на истината и свободата, юг – на доброто, благото в света. Между правдата, добрата обхода, истината и свободата, както и благото, съществува вътрешна хармония, която едва сега хората започват да изучават. Правда без истина не може да се прояви; истина без добро не може да се прояви. Човек започва с правдата, т. е. с движението. В музиката движението се изразява с тона „ре”. Наистина, за да се прояви, за да възприема и предава нещата добре, човек трябва да има подтик. Ако не възприемаш светлина и въздух, колкото трябва, не,можеш да се ползваш от тях, не можеш да се ползваш от мисълта и чувствата си. Това е достояние само на онзи, у когото Божественото съзнание или свръхсъзнание е пробудено. Само той извлича живота от въздуха и светлината и се ползува от него. Той благодари и като възприема, и като предава въздуха и светлината, поради което се радва на добро здраве и добро разположение на духа.

Съвременните хора страдат, понеже не знаят, кога и как да благодарят. Ще благодариш и когато възприемаш, и когато даваш. Първо ще възприемеш – ще благодариш; после ще дадеш – пак ще благодариш, че ти е дадена възможност да се проявиш. Хората не знаят още да благодарят, а се стремят да направят нещо особено. Какво особено ще направиш? Ако искаш да създадеш нов свят, ще потърсиш образец, по който ще се ръководиш. Какъв свят познаваш, освен този, който Бог е създал? Следователно, ще направиш свят, подобен на този, който виждаш. В края на краищата, ти ще копираш нещата, без да създадеш нещо ново. Оригиналът е един, и той принадлежи изключително на Бога. Ако отидеш в българско училище, ще учиш това, което българите са създали. Дето и да отидеш, ще изучаваш това, което до този момент е създадено, но ти не можеш да създадеш нищо ново. Човек е дошъл на земята да изучава това, което Бог е създал. Никой няма право да дава тон на нещата. Ще изучаваш нещата такива, каквито са създадени, без особено мнение. Твоето мнение ще бъде като мнението на Онзи, Който е създал нещата. Ще кажеш, че искаш да направиш хората щастливи. Как ще ги направиш щастливи, когато не знаеш нуждите им? Ти не знаеш, с какво се хранят, какви умствени и сърдечни нужди имат, а ще ги направиш щастливи. Това е невъзможно.

Бъдете верни на Бога, на това, което е вложил Той във вас. Бъдете благодарни за всичко, което ви е дадено. Разполагайте с онова, което носите в себе си, за да се ползвате от него и вие, и вашите ближни. Радвайте се за правата, които природата ви е дала. Радвайте се на всяка човешка проява, без да се критикувате. И млади, и стари, свирете, пейте и веселете се. Младият ще свири игриви песни, старият – класически, и двамата ще се допълват. Задачата на младия е да възприема, а на стария – да предава. Така те могат да се обменят. Обмяна трябва да става между ума и сърцето: когато умът възприема, сърцето трябва да предава; когато сърцето възприема, умът трябва да предава. Възприемането и предаването на ума и на сърцето трябва да става правилно. За това сте дошли на земята, да се учите да възприемате и предавате правилно. Някой мисли, че знае много, че няма какво повече да учи. Той едва е постъпил в забавачницата, не е започнал още да учи, а мисли, че знае много. Който мисли, че знае много, нека се опита да развие темата за любовта или за доброто, сам да види, колко знае. Като знае много, нека се опита да влезе между лоши хора и да ги превърне в свои приятели, без да се скара с някого. Ще кажете, че това е възможно. Опитайте се и вижте, колко ще издържите.


Един американец се басирал, че може да се съблече гол и така да обиколи целия свет. Той се явил пред много хора, хвърлил се гол във водата, но след това, от никого незабелязан, облякъл се в тънки книжни дрехи и така тръгнал по света. Обиколил цяла Америка, дето разнасял фирми на различни фабрики и предприятия, за което му плащали скъпо. Така той разбогатял, купил си различни дрехи и с пълни куфари обиколил света. Наистина, той изпълнил обещанието си, че ще обиколи света, но не гол, а със скъпи дрехи. Не всичко, което човек мисли, че може да направи, му се подава. Не всичко, което е право за вас, е право и за другите. Някой обича червения цвят, друг – синия, трети – жълтия. Не казвай, че червеният, или зеленият, или друг някой цвят не е хубав. Нека всеки се облича, както желае. Нека всеки се проявява свободно. Днес младите се обличат в бели, в светли дрехи, а старите – в черни. От обикновено, човешко гледище, това е право, но от окултно гледище не е право. Белият цвят означава предаване, а черният – възприемане. Следователно, старият трябва да се облича в бели дрехи – да дава, а младият – в черни, да взима. Всеки цвят има известно значение. Червеният цвят има отношение към живота, синият към вярата, жълтият към ума, зеленият към материалните блага и т. н. Дали хората вярват или не вярват в значението на цветовете, това не е важно. Цветовете оказват влияние върху хората, без да съзнават това. Просветеният човек знае тези неща, а обикновеният не знае. Той трябва още много да учи, докато придобие истинското знание. Съзнанието на обикновения човек, който живее само за земята, не е пробудено още, поради което той бърза, иска да постигне всичко изведнъж. В това отношение той прилича на деца, които нямат търпение да дочакат опичането на питата и постоянно безпокоят майка си с въпроса: Мамо, опече ли се питата? Ако майката е разумна, трябва да приспи детето си и когато питата се опече, да го събуди.

Мнозина нямат търпение да дочакат края на нещата и казват: Кога ще свърша работата си? Нетърпението е резултат на неестествения човешки живот. Всеки си поставя задача, какво трябва да спечели през годината. Ако не успее да придобие желаното, той се измъчва. За да не се измъчвате, казвам: Пожелайте през тази година да възприемете добре Божията Любов и да я предадете добре; да възприемете добре Божията Мъдрост и знание и да ги предадете добре; да възприемете добре Божията Истина и свобода и да ги предадете добре; да възприемете добре правилната обхода, справедливостта и доброто и да ги предадете добре.

„Блажени нищите духом, защото е тяхно Царството Божие”,

„Блажени кротките, защото те ще наследят земята”.

„Блажени миротворците, защото Синове Божии ще се нарекат”.

Пожелавам ви да бъдете нищи духом и да влезете в Царството Божие.

Пожелавам ви да бъдете кротки и да наследите земята.

Пожелавам ви да бъдете миротворци и да станете Синове Божии.

Благодарете за миналото, което сега се изявява.

Благодарете за настоящето, което става всеки момент.

Благодарете за бъдещето, което ще стане.

20-та Беседа от Учителя, държана на 2 януари, 1944 г. 5. ч. с. София – Изгрев.