от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Младежки окултен клас - ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927)

КНИГА: Светото място

Светото място - София 1939 г.


ТИПОВЕ И ОБРАЗИ

— Само светлият път на Мъдростта води към Истината.


Към кои типове можете да отнесете пророк Иона? Преведено на еврейски език, Ион означава гълъб. Значи той се отнася към венерините типове. Понеже лесно се обезсърчавал, това показва, че и Луната имала влияние върху него. Към кои типове се отнася Соломон? Кои планети са имали влияние върху него? (– Меркурий, Юпитер, Венера.) Под влияние на баща си Соломон е юпитерианец. Изобщо той не се придържал строго в постановленията на Мойсея, но сам издирвал нещата. Соломон имал разположение към научни изследвания. Той е написал много работи: „Притчи”, „Песен на Песните”, „Еклесиаст”. Под влияние на кои планети се е намирал, когато е писал „Песен на Песните”? (— Под влиянието на Венера и Луната.) Който чете „Песен на Песните”, трябва да бъде силен. Не е ли силен, човек не може да издържи на ония мисли, които са прокарани в нея. Притчите представляват друго нещо. Като ги чете съзнателно, човек може да изправя погрешките си. В „Еклесиаст” Соломон се намира под влиянието на Сатурна.

Представете си, че в дадения момент ви предложа няколко билети с различни възможности. Запример мога да ви дам един билет, с който да присъствате на богат, царски обед. С втория билет можете да отидете на театър, с третия – на концерт, с четвъртия – на екскурзия някъде в странство. От четирите билета кой бихте избрали? За да предпочетете един от четирите билета, вие трябва да имате разбиране, да знаете какво ще придобиете от него. Същото можем да кажем и за окултното знание. Не е достатъчно човек да знае нещо, но той трябва да използва това знание. Окултното знание е кондензирано. Иска ли да се ползва от него, ученикът трябва да го разреди в няколко килограма вода. При това той трябва да знае свойствата на водата, а същевременно и количеството вода, нужно за разредяване на известно окултно знание. Колкото по-разредени разтвори от окултното знание употребявате, толкова по-голяма полза ще имате. Дойдете ли до това положение, вие ще можете да лекувате своите недъзи само с чиста вода. Запример, ако вземете определено количество водни капки, вие можете да лекувате подозрението, съмнението, нетърпението и др. За всеки недъг, за всяко отрицателно чувство ще употребявате точно определено количество вода. При този начин на лекуване човек придобива нови знания, които осмислят живота му. Изобщо знанието осмисля стремежите на човека, както и целия му живот.

Коя е главната причина за търпението и нетърпението? Забелязано е, че хора, които не дишат дълбоко, са нетърпеливи. И обратно: хора, които дишат дълбоко, са търпеливи. Дълбокото дишане е пълно дишане. При това дишане взимат участие и долната, и горната част на дробовете. Като поема повече въздух, всички алвеоли се изпълват, вследствие на което човек задържа въздуха за по-дълго време в дробовете си. Колкото повече въздух поема човек, толкова повече прана влиза в дробовете му. От дробовете праната прониква в целия организъм. С праната заедно човек възприема повече идеи, които след време се реализират. Значи част от идеите се приемат чрез въздуха, а се оплодяват в белия дроб. Тъй щото, който иска да придобие търпение, трябва да диша дълбоко. Не диша ли дълбоко, той става нервен, сприхав, нетърпелив. Видите ли човек, който диша бързо, кратко, ще знаете, че дишането му обхваща само горната част на дробовете. Този човек не може да бъде търпелив. Накарайте двама души – единият търпелив, а другият нетърпелив, да напишат една и съща теза, ще намерите грамадна разлика в работата им. В тезата на търпеливия има по-голяма дълбочина и смисъл, отколкото в тази на нетърпеливия. И двамата мислят, но мисълта им коренно се различава.

Днес всички хора се намираме в края на века. Предвид на това положение повечето хора бързат, искат да изживеят това, което им е определено. Някои се впущат в удоволствия и преживявания, искат да си поживеят. Удоволствията и бързите преживявания не са истинския живот. Да живее човек и да се радва на красотата на живота, това значи да се проникне от великите идеи на Духа. Колкото по-високи са мислите на човека, по-благородни чувствата му и по-чисти желанията му, толкова по-осмислен е неговият живот.

Като ученици от вас се иска пълно концентриране на мисълта. Концентрирането на мисълта е в зависимост от дишането. Колкото по-дълбоко диша човек, толкова по-лесно може да се концентрира. От друга страна концентрирането на мисълта се определя и от броя на идеите, които вълнуват човека. Ако държи много идеи в ума си, човек бива разсеян. Той трябва да държи една основна идея в ума си, около която да се съсредоточават всички останали идеи. Да имаш една свещена идея в ума си, това не значи да мислиш цял ден върху нея. Достатъчно е две минути да мислиш върху нея, за да се реализира тази идея и след време да даде плод. Този момент ще бъде един от паметните.

Когато става въпрос за изправяне на живота, някои казват, че като остареят, тогава ще мислят за това. За да разберете какво значи изправяне на погрешките на старини, ще направя следното сравнение. Представете си, че една кола се спуща по наклон. Можете ли да я спрете в пътя и, за да я поправите? Колкото и да желаете, вие не можете да я спрете, защото наклонът е голям. Ако при движението си по наклона колата не претърпи някаква катастрофа, ще спре в полето. Стигне ли благополучно в полето, ако има някаква повреда, тя лесно ще се изправи. Значи колата в полето представя стария живот на човека. И в това положение могат да се изправят погрешките, но само тогава, когато колата може да се впрегне на работа. Няма ли да се впряга, никакви поправки не се правят. Следователно човек може и на старини да изправи живота си, но само когато съзнава, че му предстоят нови изкачвания и слизания, нова работа. Обаче, ако старият мисли, че не може вече да работи, той е кола, която е спряла на полето. За такава стара, развалена кола господарят не иска да прави разходи да я поправя. Това положение, т.е. такава старост, представлява излизането на човека от нормалния живот.

Движението на нормалния живот е подобно на това на светлината – вълнообразно. Казвате, че младият човек живее интензивно. И младият, и старият трябва да живеят според естественото движение на живота. Видите ли, че някой млад се спуща стремително по наклон, без спирачка и контрол, ще знаете, че той живее несъзнателно. Ако пък на старини човек остава на полето, да се изправя, ние знаем вече какво е било миналото му. Ще кажете, че старият е поумнял, изправя погрешките си. Не, този старец нищо не е придобил. Той изправя погрешките на своя безконтролен живот на младини. Кой е виновен, че младият се е спущал стремително по наклона? Вината е в спирачките. Те са били развалени. Обаче господарят на спирачките трябва да бъде внимателен, да не тръгва с развалени спи¬рачки. Ако машинистът е пиян и не може да управлява спирачките, тренът непременно ще излезе от релсите. Ако съзнанието ви е будно, вие ще се молите на Бога да не стане голяма катастрофа и втори път ще бъдете внимателни, да не се качвате на трен, чийто машинист е пиян.

Как изпълнихте задачата с водата? Понеже сега нямате условия за тази задача, ще я отложите за известно време, докато се приготви чешмичката долу при реката. Като правите тази задача, ще научите някои свойства на водата, главно магнетичното ù свойство. Нещата се изучават добре, когато се прилагат. Запример казват, че овцата е кротка. Това е опитано от актьори, които играят любовни роли. Преди да се яви на сцената да изиграе своята любовна роля, актьорът се храни цял месец с овче месо. Този метод се отнася до месоядците. Какво трябва да прави актьор, който е вегетарианец? Той трябва да се храни с такива зеленчуци и плодове, които имат свойствата на овчето месо. Има такива плодове и зеленчуци. Изобщо, искате ли да се храните с чиста, здравословна храна, ще знаете, че не е безразлично как се приготвя хлябът, откъде се купува и т.н. Направете опит поне за десетина дена да се храните с хляб, приготвен от ваше жито, отгледано с любов, счукано със специален камък, или на ваша воденица. Като правите хляб сами, ще видите разликата между вашия хляб и този, който купувате от случаен фурнаджия. Не е безразлично кога се сее житото. Ако сте посяли житото в момент, когато ритъмът на слънчевите енергии е възходящ, вие ще имате един резултат; ако сте го посяли в момента, когато енергиите на слънцето са били низходящи, ще имате друг резултат. Това се отнася не само до житото или до другите растения, но и до посаждането на вашите мисли и чувства.

Като ученици вие трябва да правите опити. Колкото добри да са резултатите на опитите, всеки опит може да трае 15-20 дена, не може да се продължава с години. Защо? Защото опитите изискват специални условия, външни и вътрешни. Опитите са ценни, понеже от тях човек се учи. Истинско знание е онова, което е придобито от опит, външен или вътрешен. Запример, като ви говоря за резултата от хляб, който човек си направи, аз съм убеден в силата и хранителността му, защото съм го опитал и сравнил с онзи хляб, който купувате от фурните. При това за водата, с която е месен хляба, за огъня, на който е печен, също са спазени специални условия. Не е безразлично в кой час на деня е донесена водата; не е безразлично от коя гора и кога са донесени дървата; не е безразлично кога е замесен хлябът. Спазят ли се всички благоприятни условия, вие имате хляб, който крие в себе си магическа сила.

Мнозина се отчайват, като видят колко работа им предстои. Кога се отчайва човек? Когато употребява много време за дребни работи. Някой мисли, че за да помогне на някого, трябва да му говори много или да му прави много добрини. Помощта не е в многото. Искаш ли да помогнеш на някого, помисли две минути за него. През това време не допущай никаква лоша мисъл или лошо чувство към него. Искаш ли да се разговаряш с някого, дай му две минути на разположение. В това време ти можеш да му кажеш толкова неща, колкото за десет часа. Искаш ли да посетиш един болен, посети го за две минути и изпрати към него своите чисти и добри желания. Две интензивни минути в мисълта, в чувството, в разговора, в правене на добро, струват повече от десетки мисли и чувства, от дълги разговори и от много добрини. Така постъпва Бог. Ако Той ви държи две минути в мисълта си, вие сте придобили толкова, колкото в цял живот не можете да придобиете. Изобщо, искате ли да имате резултат и успех в живота си, стремете се към интензивна мисъл и интензивни чувства. Ако можете всеки ден да преживявате по две интензивни минути, те съставят половин ден от годината. В този половин ден е силата на цялата година.

И тъй, за да възприемете окултните идеи, от вас се иска не продължителна, но интензивна работа. Всеки ден мислете по две интензивни минути върху известна идея. Като мислите редовно, всеки ден, в десет години вие ще разберете и възприемете ония окултни истини, които не сте могли да разберете. Това значи възприемане на знания чрез разредяване. През това време съзнанието на човека се пробужда и той излиза от яйцето, както пиленцето от своята черупка. Докато не се пробуди съзнанието, човек е затворен в яйце, в ограничителни условия, лишен от светлината и простора на живота.

Много време прекарва човек в яйцето, докато се излюпи, но това не трябва да го обезсърчава. Ако работи десет години непрекъснато и употребява по две минути за съзнателна работа, човек ще има пет интензивни дни през живота си. Ако работи 20 години, ще има десет интензивни дни. Ако работи 40 години, ще има 20 интензивни дни. След 48 години човек се излюпва от яйцето. Какъв труд, какво постоянство се иска от човека, за да се излюпи от яйцето, в което е затворен. И светиите са минали по този път. Те са работили цели 48 години скрито, от никого незабелязани, и след това са били готови за истинско служене на Бога.

И тъй, искате ли да се свържете с разумната природа, да научите нейния език, посвещавайте всяка сутрин по две минути за съзнателна, интензивна работа в мисълта, в чувствата и в постъпките си.


— Само светлият път на Мъдростта води към Истината.


36 лекция от Учителя,

държана на 12 юни 1927 г., София