от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Младежки окултен клас - ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927)

КНИГА: Светото място

Светото място - София 1939 г.


ТРЕНИРАНЕ

— Само светлият път на Мъдростта води към Истината.


Представете си, че на човека са дадени три възможности в живота. Откъде трябва да започне той движението си към тия възможности? Естествената посока за движение е отляво към дясно. Трите възможности, дадени на човека, това са възможностите да тренира или развие своето тяло, своето сърце и своя ум. За да тренират тялото си, съвременните хора си служат с гимнастически упражнения. Добре е човек да прави гимнастически упражнения, но те представляват механически метод за трениране на тялото. Човек трябва да намери други методи за развиване на тялото си. Като работи върху трениране на тялото си, едновременно човек трябва да работи върху трениране на своето сърце и на своя ум. Той трябва да вземе под внимание всички ония органи, които са в близка или далечна връзка със сърцето и с ума. За да постигне това, човек трябва да познава законите, които управляват сърцето и мозъка. Не е лесно човек да работи с мозъка и със сърцето си. За да може кръвта да храни целия мозък, човек трябва да разбира законите, по които се движат живото електричество и живият магнетизъм, така наречената от индусите „прана”. Гръбначният мозък е главният приемник и предавател на праната. Първо праната отива в малкия мозък, а оттам – в главния.

Яви ли се някакво подпушване в малкия мозък, праната не може да продължи пътя си към главния мозък, вследствие на което в него се явява някаква дисхармония. Тази дисхармония се предава на целия организъм.

Искате ли да работите съзнателно върху тренирането си и в трите направления, започнете първо с трениране на тялото, после – с трениране на сърцето и най-после – с трениране на ума. Като работи правилно и в трите направления, човек дохожда до изобилие на физически, сърдечни и умствени енергии в себе си. Не е ли тренирал тялото си и влезе неподготвен в духовния свят, човек изпада в сънно състояние. Той не познава законите на астралния свят и остава вън от него. Тук той започва да се лута, защото не може да намери астралното училище, да изучава законите на астралния свят. Като се събуди, човек остава недоволен, че нищо не е разбрал.

И тъй, за да издържа на страдания, мъчнотии и изпитания в живота, преди всичко човек трябва да е тренирал тялото си. Това значи да има присъствие на духа, да не се страхува от нищо. Страхът ще дойде, но човек трябва смело да върви напред. Който е тренирал тялото си, той може чрез него да познае Ще срещне ли някакво препятствие на пътя си или не. Тренираното тяло е чувствително към външни влияния. То се превръща в слух и зрение и отдалеч чува и вижда това, което му предстои да срещне на пътя си. Да тренира човек тялото си, това значи да го е пригодил за всички условия. Дойде ли страхът, Ръцете и краката не трябва да се пресичат, сърцето не трябва да отслабва, да намалява пулса си. За да тренирате тялото си, добре е да носите вода с две стомни, като започнете от един килограм и свършите с десет – постепенно да увеличавате големината на стомните. Добре е мястото, отдето ще носите вода, да е наклонено, да има качване и слизане. Направете следното упражнение за десет дена: първия ден ще донесете един път вода, втория ден – два пъти, третия – три пъти и т.н. Като минете десетия ден, ще си починете. През десетте дни стомните ще бъдат едни и същи, няма да увеличавате големината им. Искате ли да увеличавате големината им, ще правите други упражнения.

Като носите вода, вие развивате дихателната система и подобрявате кръвообращението си. Изобщо, тялото на човека е израз на неговата интелигентност. Ние казваме, че човек е здрав, когато тялото му се подчинява на неговата разумна воля. Това не значи, че човек трябва да мисли изключително за тялото си, да го направи по-силно. Тялото трябва да бъде орган на ума, на сърцето и на волята в човека. Като работите върху тренирането си изобщо, трябва да бъдете внимателни, да не влезете в области, които водят към лоши последствия. За тази цел от вас се иска умерена, системна работа – никакво пресилване на мускулите, никакво пресилване на сърцето и на мозъка.

Като ученици вие знаете закона за действие и противодействие на силите. Следователно, щом започнете да работите върху тренирането, веднага ще се яви противодействие. С труд, постоянство и усилие вие ще преодолеете всички противодействия. Колкото по-голямо е противодействието, толкова по-голямо трябва да бъде и усилието ви да се справите с него. Щом се справи с противодействието и постигне известно трениране, човек подобрява живота си, ако не напълно, поне отчасти. Той придобива повече жизнена енергия и по-голяма работоспособност. Като работите върху трениране на тялото си, всички кривини – на гръбначния стълб, на ръцете, на краката ще се изправят. Искате ли да изправите гръбначния си стълб, опирайте се с гърба си на стената. Правете това упражнение често, да не остане никаква гърбица у вас. Ученикът трябва да има добре тренираш тяло, без никакви изкривявания. Той трябва да изправи тялото си, да го нагоди според мерките, които природата е определила.

Много от недъзите на съвременните хора се дължат на факта, че телата им не са тренирани. Да тренира човек тялото си, това значи да го пречисти, да го освободи от всички утайки и наслоявания на миналото. Не е ли чисто тялото, не е ли чиста кръвта, човек всякога може да се подаде на чужди влияния, на желания, останали от преди хиляди години. Човек трябва да пречисти и съзнанието си, да се освободи от своите стари разбирания. Като се изучава, човек вижда как се проявяват някои атавистически чувства в него. Ако е съзнателен, той може да се освободи от тях. Слушате някой човек да упорства в нещо, не иска да го направи. Защо проявява упоритост в дадения случай, и той не знае. Ако човек проявява твърдост, това е друг въпрос. Твърдостта е на място, ако човек има убеждение. Да бъдеш твърд и. упорит в убежденията си има смисъл. Обаче да бъдеш упорит там, дето трябва да отстъпиш, това не е на място.

Един ден Настрадин Ходжа се разхождал из града без пет пари в джоба си. Той обиколил пазара, но нищо не могъл да си купи. Недоволен от положението си, той гласно извикал: Ако сега намеря 99 жълтици на земята, щом не са сто, не ги взимам. Един търговец чул заканата на Настрадин Ходжа и решил да изпита неговата упоритост. Той турил 99 жълтици на пътя, отдето Настрадин Ходжа щял да мине и се скрил, да види как ще постъпи. Като стигнал до мястото, дето били парите, Настрадин Ходжа се навел, взе жълтиците в ръка, преброил ги, турил ги в джоба си и казал: Който е дал 99 жълтици, той ще даде още една. Защо Настрадин Ходжа не упорствал и в този случай, но прибрал парите в джоба си? Злато е това, не е нещо въображаемо. Златото събужда мисъл. Настрадин Ходжа помислил и си казал, че пред златото всякакво упорство трябва да отстъпи.

Като ученици на окултна школа всеки от вас трябва да научи някакъв занаят. Всяко празно време трябва да бъде добре използвано. Всички велики хора са работили и физически, за трениране на тялото си. Запример Гладстон е рязал дърва в дома си по един-два часа на ден. Затова той имал добър сън. На каквито бурни заседания да присъствал в парламента, щом лягал, веднага заспивал. Тренирано било неговото тяло. Днес много хора се оплакват, че не могат да спят добре. За да заспят, трябва да мине половин, един, а някога и два часа. Това показва, че не са тренирани физически. В такива случаи добре е човек да стане от леглото си, да изтрие тялото си с кърпа, потопена в топла вода, да измие краката си също с топла вода и, без да се изтрива със суха кърпа, да си легне. Като си легне и затопли, той ще усети приятно раздвижване на кръвта и сънят ще дойде. Здравият човек се поти. Ще кажете, че и болният се поти. Има разлика между потенето на здравия и на болния. Когато се поти, здравият диша правилно и ритмично; през това време порите му се отварят и цялото тяло диша. Болният, обаче, се поти, но дишането му е неравномерно и трудно. Когато се тренира физически, човек трябва да обръща внимание на дишането си, да диша и през кожата си. Всички пори на тялото му трябва да бъдат отворени и да приемат въздух. Индусите работят усилено върху дълбокото и пълно дишане. За тази цел те разполагат с много методи, които не са приложими за европейците. При това дишане се събира много енергия, която европейците не биха знаели как да я употребят. В края на краищата, вместо добро, ще се създаде някакво зло.

За да успява в живота си, човек трябва да се тренира физически, да регулира енергиите на своя организъм. Тренираният не се гневи, не се дразни. Както и каквото да му кажат, той не губи равно¬весието си. Той е богат на сили, на чувства и на мисли и всякога е готов да дава. Не е нужно да го предизвикват, да го дразнят и по този начин да го изчерпват. Като види, че някой се нуждае от него, той веднага дава от себе си. Срещнете ли такъв човек, ще видите, че той има добре развита глава, снажно, добре развито тяло. От всяка негова клетка лъха живот и енергия. Той е благороден, не се занимава с погрешките на хората. Като види, че някой греши, той продължава пътя си, като че нищо не вижда. Обаче срещне ли някой отшелник, който минава за светия, той ще го спре, ще започне да му проповядва. Този човек минава за светия, но не е никакъв светия. Светостта е вътрешен процес. Ако търсите светия, ще то намерите в света, между грешници, страдащи и слаби хора, за които, именно, той е дошъл да работи. Не е светия онзи пожълтелият, с хлътнали очи, окъсан и гологлав. Външно светията е здрав, със светъл и чист поглед, добре и спретнато облечен. Той помага на хората, показва им правия път.

Следователно първото нещо, което се иска от ученика, е да тренира своето тяло. Като тренира тялото си, той лесно ще трансформира енергиите си, И тогава, при каквото състояние и да се намира, той лесно заспива. Когато пожелае да заспи, той може да направи това. Мнозина се въртят с часове в леглото, докато заспят. Те мислят за миналото, за младините си и най-после казват; Остаряхме вече. Не, и младият, и старият трябва да мислят за бъдещето, за онова, което предстои да придобият. Някой казва, че иска да стане учен; друг иска да стане богат; трети – щастлив. Всеки човек може да бъде щастлив – от него зависи.

Какво се иска от човека, за да бъде щастлив? Графологически разгледана думата „щастие”, виждаме, че първо човек трябва да вярва в силите, вложени в него. Буквата „Щ” представя човешката ръка. Значи, човек трябва да вярва на силите, вложени в неговата ръка. Буквата „А” представя човешкия нос. Значи, човек трябва да бъде умен. Буквата „С” представя закон на промени – влияние на луната. Буквата „Д” представя законите на земята. Човек трябва да знае с какви сили разполага, за да работи. Значи, той трябва да познава средата, в която живее. Буквата „И” означава начало на нещата, отдето всичко извира. Колкото по-високо е поставен изворът, толкова по-големи са възможностите на човека. Щом изворът стигне до височината на главата, човек е намерил вече правия път в живота. Главата на човека е извор, от който той трябва да черпи. Никой не трябва да се издига по-високо от своя извор. С други думи казано: не мисли за себе си повече от това, което в действителност пред-ставляваш. Започни от малките величини и постепенно върви към големите. Всеки ден реализирай по едно малко желание. Буквата „Е” представя закон за придобиване на енергия.

И тъй, според съчетанието на буквите в български език щастието съдържа следните елементи: вяра, разумност, въображение, чувство, познаване законите на земята – на твърдата, течна и въздухообразна материя, както и законите на светлината, топлината, електричеството и магнетизма. Това се отнася до българина, както и до всеки славянин изобщо. Дойдете ли до англичанина, той пише щастието с други букви. Англосаксонецът не върви по пътя на славянина. Той е цъфнал и вързал вече, няма какво повече да чака. Славянинът отсега нататък ще цъфти и връзва. Затова е казано, че бъдещето е на славянството.

Като ученици на окултна школа вие трябва да се занимавате с изучаване на окултните науки: астрология, физиогномия, френология, хиромантия, графология и др. Дойдете ли до графологията, ще видите, че буквите, като символи на нещо, са взети от природата, от човешкото тяло. Запример буквата „А” представя човешкия нос. За да напише правилно тази буква, човек трябва да спазва мярката на онзи естествен ъгъл, който отговаря на нормалния нос. Природата има определена норма за човешкия нос. Също така от значение е дължината на крачката в тази буква. Затова ученикът трябва да познава анатомията, да знае каква е дължината на дългите и къси кости в нормално развит организъм. Изобщо, ученикът трябва да знае всичко, което се отнася до неговия организъм. Щом познава своя организъм, той ще познава и организма на своите близки. Като знае нормата на нещата, той ще разбира и отклоненията от тази норма. Като пипнете ръката на човека, вие познавате доколко енергичен е той. Меката, отпусната ръка говори за пасивност. Ръка с твърди, стегнати мускули говори за голяма активност и енергия в човека. Когато пипнете ръката на добре и правилно развит човек, вие усещате да излиза от нея приятна топлина. Такава ръка е мека, пластична, малко влажна и топла. Мускулите ù са яки, стегнати, но не корави. Ако ръката ви е студена и пръстите лесно изстиват, това показва, че кръвообращението ви не става правилно. Щом забележите това, вземете мерки да подобрите кръвообращението си: ще се движите, ще правите екскурзии, ще се изпотявате, ще разтривате тялото си с кърпа, натопена в топла или в хладка вода, ще пиете гореща вода. Ако не можете да пиете гореща вода, ще пиете студена, но за всяка чаша студена вода ще извървите един километър път, да се изпотите, да излезе водата навън. Това са упражнения, които човек трябва да прави, за да тренира тялото си.

Като тренира тялото си, ученикът трябва да се заеме с трениране на ума и на сърцето си, за което се изискват по-големи знания. Не разполага ли с тия знания, той може да се осакати. За да прилага окултните знания за трениране на ума и на сърцето си, човек требва да е постигнал известна чистота, външна и вътрешна. Няма ли нужната чистота, тия знания ще му причинят пакости и нещастия.


Упражнение. Изпейте гамата с движения на ръцете напред, настрана и надолу.


— Само светлият път на Мъдростта води към Истината.


35 лекция от Учителя,

държана на 5 юни 1927 г., София