от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто

ТРИТЕ СТЪПАЛА НА НОВАТА КУЛТУРА

Посрещнахме Слънцето на планината. В низините нощта още се задържаше, а тука беше светло. Въздухът беше чист и прохладен като изворна вода. Направихме утринната молитва и упражненията, после приседнахме на тревата около нашия обичан Учител. През неизмеримото пространство топлината ни докосваше като благословение на Вечния. Мълчахме дълго, заслушани в тихия Глас. После Учителят направи превод:

- Любовта е Път на всички, които живеят за Бога.

Мъдростта е Път на всички, на които Бог се изявява.

Истината е Път за всички, които се учат да служат на Бога.

Всеки ден за човека трябва да бъде ден, в който Любовта се изявява, Мъдростта се изявява, Истината го учи да служи на Бога.

Нека Любовта във вас да служи за мярка - да носи Живот.

Нека Мъдростта във вас да служи за мярка - да носи Божията Светлина.

Нека Истината във вас да бъде за мярка - да ви научи как да служите на Бога.

Свободата произтича от Истината. Човек е свободен, но не трябва да злоупотребява със своята свобода. Бог, който живее в нас, ни освобождава.

Любовта разрешава всички противоречия. Без нея Животът не може да се оправи.

Мъдростта се справя с противоречията на ума. Истината се справя с противоречията на човешката воля. Любовта създава хармонията в света.

Мъдростта е най-високият връх. Тя разрешава противоречията между доброто и злото. Тя впряга и двете на работа.

Истината е най-великият диригент, който дирижира цялата Вселена.

Най-трудно се учи Мъдростта на Бога. И адепти, и ангели, и богове падат, като стигнат до изпитите на Мъдростта.

Любовта е най-голямата Сила в света, но трябва да дойдат Мъдростта и Истината, за да намери Любовта приложение.