от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Младежки окултен клас

1923

1924

Разумният живот (Четири книжки) - MOK - 3

Упражнения, задачи и опити

Разумният живот

– Упражнение при смущения на мислите и чувствата

Живите точки в Природата

– Упражнение за размишление върху живото колело

Превръщане на цветовете

– Упражнение с вдишвания и издишвания

– Упражнение за ритмично ходене

Пътят на ученика. Основната идея.

– опит: да обикнем човек, като задържаме в ума си една негова добра черта в продължение на два месеца, без да го критикуваме в душата си

Езикът на природата.

– опит: за будно съзнание и правилни движения на очите

Упътвания. Образи.

– упражнение с лявата и дясната ръка – движения и допиране на пръстите

Отношения между проявите в Природата.

– задача: да се напише тема какво трябва да бъде идеалното чело на човека

– опит с огледалце за наблюдение на зениците на очите и промените, което настъпват при различните настроения

– задача: да се нарисуват издутите кости у някои тревопасни и месоядни животни

Приливи и отливи на енергиите

– Опит да се изучават приливите и отливите в човешкия живот и в Природата

– Метод за справяне с обезсърчението

– Упражнение с изговаряне на думите: сърце, ум, душа и Дух

– Правило при радостта и скръбта

Придобивки на съзнанието

– Наблюдения на състоянията при приливи и отливи на Луната

– Мислено изкачване на планински връх за тониране на мозъка

– Опит за проверка силата на волята чрез забиване на игла

– Упражнение с мислено представяне на мечка

Трансформиране на енергиите

– Метод за поляризиране на ума при опасност от падение

– Геометрически метод за справяне с мъчнотии

– Метод за трансформиране на отрицателни мисли

– Веселостта като средство за лекуване на недъзи

– Магнетичното състояние като метод за справяне с мъчнотиите

Елементи в геометрията

– Дисциплинирането на ума като главна и първостепенна задача

– Упражнение за една седмица с чертане на геометрически фигури

– Физически упражнения с кръгообразни движения на ръцете

Сложни движения в съзнанието

– Търсене на светлата точица в съзнанието

– Упражнение: движение на двете ръце в кръгове

Движение на енергиите. Закон за поляризиране

– Упражнение с ръцете за волята и съзнанието

– Опит с упражнение с ръцете при мъчнотии

Добрите навици. Разумното сърце

– Опити с предсказване

Предаване на мислите. Музикалност

– Задача: да се изучи правилно гамата – тоновете да се вземат правилно от първия път

– Опит: да се посадят две цветя, като към едното всяка сутрин да се проектира мисъл

Търпение

– Тема за самостоятелна работа: „Най-добрият метод за самообладание“ – всеки да опише своите методи за самообладание на база лични опитности

Противоречията като необходимост при всяко растене

– Задача: Всекидневен вечерен отчет за деня с отбелязване на погрешките – така ще се намери начин за изправянето им

Малките придобивки в живота

– Задача за лятната ваканция: Учениците да продължат да се събират за половин час, през което време да размишляват, след това да си казват по една дума и да се прибират по домовете си