от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Беседи

Книги с беседи

Общ Окултен Клас - ТРЕТА ГОДИНА

КНИГА: Високият идеал

Формули и утвърждения

Разумност в Природата

- „В Бога всичко е Добро. Бог е Любов, следователно туй, което сега съм загубил, за в бъдеще ще го постигна."

Най-добрият начин на разсъждение

- „Искам своето добро, искам растенето и благородството на моята душа. Аз трябва да любя, понеже това е Волята Божия."

- „Само светлият път на Божествената Мъдрост води към Божествената Истина!"

- „Заради Него, заради Този, който ми е дал всичките блага в света, ще се постарая да изпълня всичко."

- Истината в света е Истина само тогава, когато се разбере и приложи.

Божественото съвършенство

- „Да се прояви Бог в нас, и ние да проявим Бога в себе си."

- „Ние живеем между този народ, за да се прояви Бог в нас и ние да проявим Бога в себе си. Бог като се прояви в нас, ние трябва да бъдем носители на Неговата велика мисъл."

Излишък и недоимък в живота

- Акцент върху придобиването на съзнателен живот.

Силовите линии в Природата

- При въпрос за знание и незнание ученикът трябва да казва: „Аз ще се уча!"

Волята божия

- „Мир! - Мирът носи Божията радост."

Школата и развитието на ученика

- Утвърждение: В дадения момент ще бъда добър.

Трите състояния

- Формула-утвърждение: „Всичко е възможно."

Обектът на съзнанието

- „Любовта носи живот. Мъдростта носи знание. Истината носи свобода. Духът ги съдържа в себе си."

- Опит с формулите „Любовта носи живот", „Мъдростта носи знание", „Истината носи свобода" с полагане на ръце.

- „Бог е Бог на Любовта, на Мъдростта, на Истината, които носят за човека Живот, Знание и Свобода. Неговият Дух съдържа всичко това в себе си."

Истинско и относително знание

- Формулата: „Няма Правда като Божията Правда, само Божията Правда е Правда."

Разумно сърце

- Утвърждение: Надпреварвайте се в отдаване на почит един на друг.

Тъчете мислите си

- Мото: „Бог на Любовта не е Бог на мъртвите, но Бог на живите."

Добро и зло

- „Бог е Светлина на Живота."

Разумният живот

- „Мирът носи Божията радост."

Разумният и неразумният слуга

- „Любовта разкрива Бога в нас."