от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Младежки окултен клас - ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927)

КНИГА: Светото място

Светото място - София 1939 г.


ХИГИЕНИЧНИ ПРАВИЛА

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Размишление.


Как може най-добре да отпразнувате един велик празник? Каква е задачата на огърлицата, която някой ви е подарил? Мястото на огърлицата е шията, а задачата ù – да краси човека. Къде е мястото на пръстена? На един от пръстите. Къде е мястото на часовника? В джоба или на ръката според това, дали часовникът е джобен или ръчен. Какво е предназначението на книгата? Да се чете. Следователно всяко нещо, което човек има, трябва да го тури действие. Не го ли използва, то ще му причини някаква пакост. Запример, ако човек не употреби плодовете, които някои му е дал, те ще се развалят, ще се вкиснат. Органическите тела се разлагат и вкисват, а неорганическите се ще се разрушават.

Често се говори за вкисване не само в органическия, но и в психическия живот на човека. Слушате някой да казва за себе си, че се е вкиснал. Кое се е вкиснало в него? Чувствата му. 3начи, когато не дава ход на своите чувства, човек се вкисва. Когато чувствата в човека се подпушат, те се вкисват. Мислите могат ли да се вкиснат? Мислите не се вкисват. За да не се вкисват чувствата, вие трябва да работите върху себе си, съзнателно да си въздействате. Докато е млад, човек може да прави повече опити върху себе си, да трансформира чувствата си и да се облагородява. Не работи ли съзнателно върху своите чувства, човек дохожда до застой. Същевременно вие трябва да работите и върху организма си, да прилагате дълбокото дишане. Ще дишате дълбоко, като правите специални упражнения. Правете често екскурзии по планините, да избягвате онази инертност, която води човека към мързел. Тази инертност внася в него разположение към покой, към бездействие. Той се стреми към охолен живот, т.е. към живот без мъчнотии и страдания.

Като млади вие трябва да пазите здравето си и да го поддържате. Първото условие за поддържане на здравето е чист въздух, слънце и разходки. Използвайте ранните утринни разходки, когато въздухът е пълен с жизнена енергия, която индусите наричат прана. Дойдат ли болестите, организмът постепенно се разрушава. Заболее ли човек сериозно, и лекарите мъчно могат да му помогнат. Задачата на лекарите не е толкова в лекуването, колкото в умението да затварят вратите за болестите. Ако младият не може коренно да измени живота си, старият никога няма да постигне това. Ако не живее правилно, младият преждевременно остарява. Като наблюдавам лицата и походката на някои млади, виждам, че те са остарели преждевременно. Остаряването на човека се дължи на натрупване на известни киселини и отрови в организма, както и на утайки, които предизвикват болестта артериосклероза. Страшно е да гледате как човек постепенно се втвърдява, докато дойде до пълен фалимент: не може да мисли, да чувства, да диша, да се движи. Докато е на земята, човек трябва да мисли, да чувства, да се движи, да диша дълбоко, да работи. Рече ли, че не се нуждае от много мисъл, той е дал вече път на склерозата в себе си. Чуете ли някой да казва, че човек може да яде каквото намери, ще знаете, че той е отворил вратата на организма си за всички болести. Човек не трябва да яде каквото намери, но да знае каква храна отговаря на неговия организъм. При това, като се храни, и умът, и сърцето, и волята му трябва да взимат участие в процеса на храненето. Всяка клетка в организма трябва да взима участие в храненето. Само при това положение човек може да бъде здрав и да запази младостта си.

Като ученици вие трябва да изучавате организма си не само външно, анатомически и физиологически, но с окото на ясновидеца, да знаете как го е създала природата и какво е предвиждала, като го е създавала. Природата е поставила милиарди прозорци в човешкия организъм – порите, чрез които да прониква жизнената енергия и постоянно да го обновява. Тези прозорци трябва да бъдат винаги чисти и отворени, да става правилна обмяна между външния и вътрешния въздух. Станат ли нечисти прозорците, задръстят ли се с различни утайки, организмът е изложен вече на заболявания, на различни неразположения. Отде ще влиза светлина и въздух, ако прозорците на къщата ви са нечисти и затворени? Отде ще влезе и излезе водата, ако порите ви са запушени?

И тъй, първата работа на ученика е да отвори порите на тялото си. Порите на тялото се отварят чрез вода, която предизвиква изпотяване. Магическа сила се крие във водата. Без вода никаква култура не съществува. Вие как пиете вода? По колко чаши вода пиете на ден? Това са въпроси от голямо значение, които малцина са си задавали. Сегашните хора пият вода, както са пили техните деди и прадеди. Какво е значението на водата за организма, малцина знаят. Обикновеният човек знае, че като е жаден, трябва да пие вода, да утоли жаждата си – нищо повече. Що се отнася до това, че водата чисти организма, че разтваря утайките, които са се наслоили в него, че е добър проводник на магнетизма, той нищо не знае. Съвременният човек не знае как да пие вода и в какво количество. Всеки организъм се нуждае от известно количество вода, която да се задържа в самите клетки, да поддържа неговата влага. Изгуби ли влагата си, организмът е изложен на изсушаване. Такива хора са обикновено нервни, сухи, раздразнителни. Ето защо, за да бъде здрав, човек трябва да поддържа тази влага в организма си. Без вътрешната влага и външната вода човек не може да пречисти организма си от външните и вътрешни наслоявания. Останат ли тия утайки в организма ви, те ще станат причина за нежелателни заболявания. Искате ли да не боледувате, дръжте в ума си мисълта за благотворното действие на водата върху организма. Пийте вода съзнателно и не мислете за болести. Дръжте в ума си мисълта за здравето си, за красивото и великото в живота и от нищо не се страхувайте.

И тъй, първият урок, даден днес, беше да се научите правилно да пиете вода, за да се свържете с нейните магнетични сили. Вторият урок, който ви давам, е да се научите да дишате правилно. Щом се запролети, започнете всяка сутрин да излизате на разходка. Колкото по-рано излизате, толкова по-добре. Излизайте на открито, на чист въздух, далеч от градския прах и дим и посветете за дишане, за гимнастика поне един час. След това можете да започнете работата, която ви предстои за деня. Правите ли тия разходки, работите ви ще вървят по-добре, отколкото, ако стоите в стаите си и работите. Очистете първо машината си, нагласете я и тогава започнете да работите с нея. Не направите ли това предварително, тя ще ви изненада в момента, когато не очаквате. И тогава, вместо един час, вие ще употребите десет часа, докато я поставите в пълна изправност. Сега, като говоря за дълбокото дишане, аз нямам намерение да препоръчвам специални упражнения. Индусите имат специални упражнения за дишане, които не са приложими за европейците. Ако европейците приложат същите упражнения, ще се натъкнат на големи противоречия. Затова и на вас казвам: Дишайте дълбоко, като се стремите да дишате плавно и ритмично. Когато дишате дълбоко, първоначално ще почувствате някакво препятствие, но като постоянствате, вие ще се освободите от него и ще придобиете свобода в дишането. За да бъде дишането ви пълно, вие трябва да отворите порите на тялото си. Това се постига чрез употребата на вода. Пълното дишане подразбира, да диша човек не само с дробовете си, но и с кожата на тялото си. Всяка клетка в човека трябва да диша. Който диша по този начин, може да се нарече здрав човек.

Съвременните хора страдат от различни болести. Днес рядко ще срещнете здрав човек. Причината на болестите се крие в запушените пори. В която област на организма става подпушването, там се явява болестта. Организмът не търпи никакви нечистотии, никакви чужди вещества в себе си. Съберат ли се някъде такива нечистотии, организмът заболява. Всяко заболяване има предвид освобождаване на организма от чуждите вещества. Ако става подпушване на някое от каналчетата на гръбначния стълб, човек губи своята жизненост. Гръбначният мозък има свойството да поглъща праната или жизнената енергия от въздуха и да я предава на целия организъм.

Като изучавате процесите на човешкия организъм, забелязвате, че едни енергии излизат от центъра на всяка клетка и отиват вън, в пространството. Други енергии идат отвън и се отправят към центъра на всяка клетка. Там, дето се срещат тия енергии, се изявява деятелността в живота. Ако едно от тия течения на енергии, външното или вътрешното, се подпуши, явяват се различни болезнени състояния на организма. Всяко подпушване нарушава правилния ход на кръвообращението. Щом кръвообращението не е правилно, организмът се излага на различни заболявания.

И тъй, искате ли да бъдете здрави, работете върху тялото си, да се освободите от всички нечистотии и излишъци – утайки, мазнини. Забележите ли натрупване на мазнини в някоя част на тялото си, веднага приложете върху себе си спартански режим. Искате ли да се лекувате по природосъобразен начин, трябва да използвате главно месеците април и май, когато природата е богата с жизнена енергия. Всеки ден от тия месеци струва милиони лева. Това, което човек придобие през тези месеци, в никое друго време не може да го придобие. Никоя аптека в света не може да даде на човека това, което природата му дава. Не могат ли да използват тия енергии на природата,, хората изпадат в положението на онзи, за когото е казано: „Вода гази, жаден ходи”. Ако знае, как да използва енергиите на природата, в един месец само човек може да придобие толкова сили и идеи, че, дето мине, да остави нещо бодро и свежо от себе си. В който дом влезе, всички ще го очакват с нетърпение и радост. Човек трябва да придобива магнетична енергия от природата и да дава от нея на своите ближни.

Като ученици вие трябва да поддържате в себе си непрекъснато импулс за работа. Чрез работа и упражнения вие развивате своето тяло и ставате силни. Природата обича силните и смелите хора. Защо? Защото могат да се ползват от благата ù. Тя е сложила богата трапеза за всички живи същества. Види ли, че някой човек не може да се ползва от нейните блага, тя казва за него, че не е разумен. Който яде от трапезата на природата с благодарност и съзнание, той всякога е бодър и жизнерадостен и навсякъде е добре приет. Днес хората се събират в общества, но скоро се отегчават едни други и не могат да се търпят. Защо? Има нещо неестествено в техния живот, вследствие на което са неспокойни, неразположени и болни. Един се оплаква, че глава го боли, друг страда от сърце. Сегашните хора страдат главно от сърце. Когото срещнете, все ще чуете да се оплаква от сърцебиене. Много естествено. Поради неестествен живот той е натрупал в организма си млечна и пикочна киселини, които се отразяват вредно върху сърцето и кръвообращението. След това ще се върти с часове в леглото си, не може да спи. Как ще спи при това положение? За да спи, той трябва да подобри кръвообращението си. За тази цел човек трябва поне два пъти през седмицата да предизвиква изпотяване.чрез пиене на гореща вода. Ще изпие няколко чаши гореща вода, в която може да изстиска няколко капки лимон. Като се изпоти добре, ще изтрие тялото си с влажна кърпа и ще се преоблече. След това нека изпие още половин или една чаша гореща вода. Чистата гореща вода помага за освобождаване на кръвта от натрупалите се в нея млечна и пикочна киселини. За да бъде здрав, човек трябва да има абсолютно чиста кръв. Щом човек подобри кръвообращението си, и праната се възприема правилно от организма му.

И тъй, две неща ви препоръчвам: пиене на гореща вода за чистене на тялото и за изпотяване и дълбоко дишане. Останете ли половин или един час свободни, дишайте дълбоко. Отправете мисълта си нагоре към Бога, свържете се с Него и започнете да дишате ритмично. Използвайте всеки чист въздух и чиста вода. Когато ходите на планината, носете си оттам поне един килограм чиста вода. Не се обленявайте да казвате, че ви е тежко да носите вода от такава далечина. Каква тежест представлява един килограм? Едно ви съветвам: взимайте мерки преди да сте заболели. Не чакайте болестта да дойде със своята артилерия и кавалерия и тогава да се лекувате. Пуснете ли болестта да влезе във вас, мъчно се лекува.

Като говоря за болести и заболявания, аз имам предвид болезнените състояния. Според мене болести не съществуват, но има болезнени състояния. Тия болезнени състояния произвеждат известно разстройство на някой орган, вследствие на което той заболява. Като знаете това, пазете се от причините, които създават болезнените състояния във вас, за да не се превърнат те в болести, или, както ги наричаме, в заболявания. Как може човек да се пази от болезнените състояния? Като поддържа вътрешна и външна чистота на своя организъм.

От днес нататък (от 25 април до 4 юли) ви давам следната задача за десет седмици. По два пъти в седмицата ще предизвиквате изпотяване чрез гореща вода. Ще изпивате по четири-пет чаши гореща вода, с десетина капки лимон, докато се изпотите добре. След това ще изтриете тялото си с влажна кърпа. После със суха кърпа ще попиете влагата добре и ще се преоблечете. Най-после ще изпиете още една чаша гореща вода, да възстановите изгубената топлина при изпотяването. Добре е да правите изпотяването сутрин или вечер – преди залез слънце, или преди лягане, към десет часа. Докато пиете гореща вода и правите движения, не се страхувайте от простуда.

Като ученици трябва да помните следното: ни¬каква леност, никакъв мързел! Трябва ли да станете рано, не отлагайте. Станете веднага и не се залъгвайте с мисълта, че ви се спи или че сте работили много и сте уморени и т.н. Бъдете прилежни и изпълнителни в задачите си. Като изпълните даде¬ната днес задача, ще видите какъв резултат ще имате. Ако цветът на лицето ви се е подобрил и ако сте изтънели малко, трябва да се радвате, че имате резултат. През времето, когато изпълнявате задачата, ще мислите само за здрави, за жизнерадостни хора, а не за болести. Мислете само за природата, която е пълна с живот и енергия. Свързвайте се със силите на природата, които могат да обновяват. Мислете за слънцето, което изпраща енергията си по целия свят. Избягвайте ония области на живота, дето има застой на енергиите. Това се случва и между хората. Забележите ли такова нещо у някои хора, дръжте се настрана от тях. Дружете с ония, които търсят природата, разбират законите й и ги прилагат.

Едно от условията за правилна обмяна между природата и човека, между разумните същества и човека е доброто разположение на духа. Когато обмяната между двама души става правилно, те веднага се обикват и сприятеляват. Това показва, че те са здрави хора. Само здравият човек може да обича. Като обича, той се разширява и облагородява. Обичта е достояние на душата. Само душата обича. Тя изявява любовта си не само към едно същество, но към всичко живо, което среща на пътя си: цвете, дърво, мушица, птичка, животно, човек. Птичката ще мине и замине, но това, което душата отправя към нея, остава във вечността. За да задържите в себе си любовта, пазете свещено правилото: да обичате, без да очаквате да ви обичат. Бъдете в това отношение като Бога. Той обича, Той дава инициатива, без да очаква да Му се отговори. Няма по-велико нещо за човешката душа от стремежа й да обича всичко живо, създадено от Бога. Обичайте, както слънцето обича. Като изгрява, слънцето изпра¬ща светлината си към всички същества, грозни и красиви, малки и големи. Приложете любовта във всички свои прояви и не се страхувайте.

Нека някой от вас се заеме да направи хороскоп на днешната лекция и на задачата, която ви дадох. Вземете във внимание часа и времето, през което е дадена задачата. Времето е кално, ветровито, с леки облаци по небето. Вятърът показва, че в задачата ви трябва да има мисъл. Днес е неделя, 24 април 1927 г., 7 ч. 21 м. вечерта. Всички тия данни са необходими при направата на хороскопа.

Нека тази задача ви бъде един малък подарък за Великден. Приложете задачата добре, да имате резултати, след което да помагате и на своите близки. Вие трябва да се отличавате по нещо от ония, които не познават законите на разумната природа и не работят с тях.

Упражнение за дишане. Ръцете се изнасят напред, нагоре, кръгообразно, през което време дълбоко поемате въздух. Бавно сваляне на ръцете настрана, надолу и бавно издишане. Упражнението се прави три пъти.

Изнасяне десният крак напред, дълбоко поемане на въздух и бавно клякане. След това тялото се издига полека, с бавно издишване и прибиране краката на място.

Същото упражнение се прави и с изнасяне левия крак напред. И двете упражнения се правят по три пъти.

— Само светлият път на Мъдростта води към Истината.


30 лекция от Учителя,

държана на 27 април 1927 г., София