от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(А)
 
(Не са показани 70 междинни версии от двама потребители)
Ред 1: Ред 1:
[[А]]  [[Б_речник]] [[В]]  [[Г]] [[Д]] [[Е]] [[Ж]] [[З]] [[И]] [[Й ]] [[К ]] [[Л]]  [[М ]] [[Н ]] [[О ]] [[П ]] [[Р ]] [[С ]] [[Т ]] [[У ]] [[Ф ]] [[Х_речник ]] [[Ц ]] [[Ч ]] [[Ш ]] [[Щ ]] [[Ъ ]] [[Ю ]] [[Я ]]
+
[http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_-_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0 В начало]
 +
 
 +
вариант 2
 +
 
 +
[[А]]  [[Ба]] [[В]]  [[Г]] [[Да]] [[Ду]] [[Е]] [[Ж]] [[З]] [[И]] [[Й ]] [[Ка]]  [[Кр]] [[Л]]  [[М ]] [[Н ]] [[О ]] [[Па]] [[Пр]] [[Ра]] [[Ри]] [[Са]] [[Сл]] [[Т ]] [[У ]] [[Ф ]] [[Ха ]] [[Ц ]] [[Ч ]] [[Ш ]] [[Щ ]] [[Ъ ]] [[Ю ]] [[Я ]]
 +
 
 +
*[[Трябва да уточня]]
  
 
== А ==
 
== А ==
  
'''Аарон''' – всеки е Мойсей и Аарон, т.е. душа и дух, така човек ще избави себе си. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%88 Ти знаеш]
+
'''Аарон'''  
  
'''Абцес''' ако си направил една погрешка, имаш един абцес в себе си, който трябва да пробиеш.
+
Всеки е Мойсей и Аарон, т.е. душа и дух, така човек ще избави себе си. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%88 Ти знаеш]
  
'''Авраам''' – човек на абсолютната вяра; Онези, които дойдат в бъдеще, ще насядат заедно с Авраама. Той е бил един от първостепенните адепти. А мързеливите, догматиците, ще бъдат изпъдени.
+
'''Авденаго'''
 +
 
 +
Живее на земята, а четвъртият е този, който иде сега отгоре. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%89  Огнената пещ]
 +
 
 +
'''Абцес'''
 +
 
 +
– Ако си направил една погрешка, имаш един абцес в себе си, който трябва да пробиеш. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%96%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%82 Жлебът]
 +
 
 +
'''Аврам'''
 +
 
 +
– Приятел на Бога.  [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F Пасха Господня]
 +
 
 +
'''Авраам'''
 +
 
 +
– Човек на абсолютната вяра. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B5 Разумното сърце]
  
 
'''Автомобил'''  
 
'''Автомобил'''  
  
– В духовно отношение всички тези, които се возят на автомобили или файтони, са деца. Трябва да слязат и да ходят пеш.  
+
– В духовно отношение всички тези, които се возят на автомобили или файтони, са деца. Трябва да слязат и да ходят пеш. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5 Доброто семе]
  
– Това, което виждате отвън и наричате човек, е неговият автомобил.  
+
– Това, което виждате отвън и наричате човек, е неговият автомобил. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_1935 Подмладяване]
  
– Всяко нещо, което пристига с трен, с автомобил, е нереално, всяко нещо, което пристига без трен, без автомобил, е реално. Реалното в света иде по същия начин, както Христос се яви на учениците си след възкресението.  
+
– Всяко нещо, което пристига с трен, с автомобил, е нереално, всяко нещо, което пристига без трен, без автомобил, е реално. Реалното в света иде по същия начин, както Христос се яви на учениците си след възкресението. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%98_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3 И рече Бог]
  
– Вашите приятели от невидимия свят ще дойдат или на кон възседнали, или на файтон, автомобил или аероплан. Те ще спрат пред къщата ви, ще слезнат от автомобила си, а вие ще познаете по цвета на автомобила кой е ваш приятел.  
+
– Вашите приятели от невидимия свят ще дойдат или на кон възседнали, или на файтон, автомобил или аероплан. Те ще спрат пред къщата ви, ще слезнат от автомобила си, а вие ще познаете по цвета на автомобила кой е ваш приятел. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8  Седем кошници]
  
 +
– Този път, по който минавате, трябва някой да ви преведе. Той до едно място е много хубав да вървиш с кола, но от едно място ще изчезнат автомобилите. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Двете фази в пътя на ученика]
  
 +
'''Агне'''
  
 +
– Агнето означава огън, който чисти живота. И когато казват, че Христос е агне, това означава, че Той е Божественият огън, който пречиства човечеството. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82 Трапезата на Новия Завет]
  
 +
– Старостта е агнето, което трябва да пожертваш за Господа. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9D%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8 Няма да ви остави]
  
'''Агне''' – Агнето означава огън, който чисти живота. И когато казват, че Христос е агне, това означава, че Той е Божественият огън, който пречиства човечеството. / Старостта е агнето, което трябва да пожертваш за Господа.
+
'''Адам'''
 +
 +
Означава червен човек, в когото Бог е вложил Духа си – Атма. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Петте постижения]
  
'''Адам''' означава червен човек, в когото Бог е вложил Духа си – Атма; Адам роди своя пръв син Ева.
+
– Адам роди своя пръв син Ева. ???
 +
 
 +
– Изпъждането на Адам и Ева от Рая е процес, през който всеки човек трябва да мине. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5,_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87 Служене, почит и обич]
  
 
'''Адат-Махри''' – виден поет. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%98%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%BD%D0%B8 Идат дни]
 
'''Адат-Махри''' – виден поет. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%98%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%BD%D0%B8 Идат дни]
  
'''Адвенаго''' – живее на земята, а четвъртият е този, който иде сега отгоре.
 
  
'''Адита''' – първоначалната субстнация на мъдростта, от която произтичат всички неща
+
'''Адита''' – първоначалната субстанция на мъдростта, от която произтичат всички неща. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%8F%D1%82%3F Защо твоите ученици ядат и пият?]
  
'''Азбука''' – животинското царство е писмеността, с която си написан. Растенията, въздухът, водата, светлината, всичко, което съществува, това е азбуката, с която ще изучаваш Божествената мъдрост. ; Задачата ви е да попаднете на място си като буквите от някоя азбука.
+
'''Аероплан'''
  
'''Аземфо''' Бялото Братство от Вавилон
+
Аз нося новите аероплани. Качете се на тях. Това е новото учение. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0 Реалността в живота]
  
'''Азман-Бера''' адепт
+
Защо човек слиза на земята, на физическия свят? – За да придобие свободата си. Това се постига чрез ограниченията. Понеже физическият свят ограничава всички същества, човек изучава ограниченията, които среща на пътя си, и така преустройва организма си и се освобождава. Това не се постига в един живот. Какво правят инженерите и техниците, които строят автомобили, параходи и аероплани? Те вземат под внимание всички ограничения, които ще срещнат на пътя си. Само така те могат свободно да се движат с изобретенията си. И човек е подобен на автомобил, параход или аероплан. Щом е така, и той се натъква на ограничения, които трябва да има пред вид. [http://petardanov.com/index.php/topic/2009-1929-06-28-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/  Светът на ограниченията ]
  
'''Азман-Тура'''– велик учител на Бялата Ложа
+
'''Азбука'''  
  
'''Азот''' който съдържа повече азот, в него се проявява разумното начало.  
+
Животинското царство е писмеността, с която си написан. Растенията, въздухът, водата, светлината, всичко, което съществува, това е азбуката, с която ще изучаваш Божествената мъдрост. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0._%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82,_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0 Причина на страданията. Любов, разумност, истина и доброта]???
  
'''Актьор''' ако сте слаб, вие сте на сцената, актьор сте. Всички играете чужди роли.
+
Задачата ви е да попаднете на място си като буквите от някоя азбука. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Четирите положения]
  
'''Акула''' – лошите духове са големи сомове, акули, китове.  
+
'''Аземфо''' – той е принадлежал към тайна школа на Бялото Братство от Вавилон. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%94%D1%8A%D1%89%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Дъще Сионова]
 +
 
 +
'''Азман-Бера''' – Адепт. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5,_%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_2 Просете, търсете и хлопайте]
 +
 
 +
'''Азман-Тура'''– Велик учител на Бялата Ложа.  [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8! Прави правете Неговите пътеки!]
 +
 
 +
'''Азот''' – Който съдържа повече азот, в него се проявява разумното начало.
 +
 
 +
'''Актьор''' – ако сте слаб, вие сте на сцената, актьор сте. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE Противоречие и благо] Всички играете чужди роли. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0  Славата човеческа]
 +
 
 +
'''Акула''' – лошите духове са големи сомове, акули, китове. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F Среда и условия]
  
 
'''Алхимик''' – човешкият Дух.
 
'''Алхимик''' – човешкият Дух.
  
'''Амоняк''' – някои идеи са толкова силни в света, както амонякът може да те повали на гърба ти и да изгубиш съзнание.  
+
'''Амоняк''' – някои идеи са толкова силни в света, както амонякът може да те повали на гърба ти и да изгубиш съзнание. [http://petardanov.com/index.php/topic/2416-1932-10-28-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8/#entry29877  Постигнати резултати]
 +
 
 +
'''Амрихори''' – сега минаваме през царството на Амрихорите, а съвременните хора ги наричат Амери. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5,_%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5,_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5! Искайте, търсете, хлопайте!]
 +
 
 +
'''Ангел'''
 +
 
 +
– Под ангел разбирам моята светла мисъл. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5 Разрешаване на мъчнотиите]
 +
 
 +
– Явяването на Ангел Господен при човека означава пробуждане на висшето съзнание у него. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0! Призови Симона!]
 +
 
 +
'''Анзохер'''
 +
 
 +
– Да разрешиш закона на безразличието. "Анзохер" - мисли право. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%8A%D1%82 Музикален път]
 +
 
 +
'''Анмру-Мура''' – велик адепт. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%94%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8 Две думи]
  
'''Амрихори''' – сега минаваме през царството на амрихорите, а съвременните хора ги наричат Амери.
+
'''Апио''' – светия на древността в Африка.   [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%94%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%88 Да възлюбиш]
 +
 +
'''Арфа'''
  
'''Амру-Мура''' велик адепт
+
Арфата е вашето сърце, струните са вашите мисли, а ръката, която ще минава по струните – вашата воля. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0 Музика и работа].
  
'''Ангел''' Под ангел разбирам моята светла мисъл. / Явяването на Ангел Господен при човека означава пробуждане на висшето съзнание у него.
+
Обществото представлява многострунна арфа, в която всеки човек е една обтегната струна. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B5 Ханизе]
  
'''Апио''' светия на древността в Африка.
+
Ще обтегнете добре струните на своята арфа и ще свирите на тях като внимавате да не скъсате струните. Ще свирите ту с едната, ту с двете ръце, ще ги кръстосате. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 Свиване и разширяване]
  
'''Арфа''' Арфата е вашето сърце, струните са вашите мисли, а ръката, която ще минава по струните – вашата воля. ; Обществото представлява многострунна арфа, в която всеки човек е една обтегната струна. ; Ще обтегнете добре струните на своята арфа и ще свирите на тях като внимавате да не скъсате струните. Ще свирите ту с едната, ту с двете ръце, ще ги кръстосате. ; Добрите хора се наричат свирещи арфи, от които при най-малкото докосване чувате да се разнася Божествено дихание.
+
– Добрите хора се наричат свирещи арфи, от които при най-малкото докосване чувате да се разнася Божествено дихание. [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%98%D0%B4%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B9_%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B0_%D1%81%D0%B8! Иди повикай мъжа си!]

Текуща версия към 09:19, 8 юли 2014

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

А

Аарон

– Всеки е Мойсей и Аарон, т.е. душа и дух, така човек ще избави себе си. Ти знаеш

Авденаго

– Живее на земята, а четвъртият е този, който иде сега отгоре. Огнената пещ

Абцес

– Ако си направил една погрешка, имаш един абцес в себе си, който трябва да пробиеш. Жлебът

Аврам

– Приятел на Бога. Пасха Господня

Авраам

– Човек на абсолютната вяра. Разумното сърце

Автомобил

– В духовно отношение всички тези, които се возят на автомобили или файтони, са деца. Трябва да слязат и да ходят пеш. Доброто семе

– Това, което виждате отвън и наричате човек, е неговият автомобил. Подмладяване

– Всяко нещо, което пристига с трен, с автомобил, е нереално, всяко нещо, което пристига без трен, без автомобил, е реално. Реалното в света иде по същия начин, както Христос се яви на учениците си след възкресението. И рече Бог

– Вашите приятели от невидимия свят ще дойдат или на кон възседнали, или на файтон, автомобил или аероплан. Те ще спрат пред къщата ви, ще слезнат от автомобила си, а вие ще познаете по цвета на автомобила кой е ваш приятел. Седем кошници

– Този път, по който минавате, трябва някой да ви преведе. Той до едно място е много хубав да вървиш с кола, но от едно място ще изчезнат автомобилите. Двете фази в пътя на ученика

Агне

– Агнето означава огън, който чисти живота. И когато казват, че Христос е агне, това означава, че Той е Божественият огън, който пречиства човечеството. Трапезата на Новия Завет

– Старостта е агнето, което трябва да пожертваш за Господа. Няма да ви остави

Адам

– Означава червен човек, в когото Бог е вложил Духа си – Атма. Петте постижения

– Адам роди своя пръв син Ева. ???

– Изпъждането на Адам и Ева от Рая е процес, през който всеки човек трябва да мине. Служене, почит и обич

Адат-Махри – виден поет. Идат дни


Адита – първоначалната субстанция на мъдростта, от която произтичат всички неща. Защо твоите ученици ядат и пият?

Аероплан

– Аз нося новите аероплани. Качете се на тях. Това е новото учение. Реалността в живота

– Защо човек слиза на земята, на физическия свят? – За да придобие свободата си. Това се постига чрез ограниченията. Понеже физическият свят ограничава всички същества, човек изучава ограниченията, които среща на пътя си, и така преустройва организма си и се освобождава. Това не се постига в един живот. Какво правят инженерите и техниците, които строят автомобили, параходи и аероплани? Те вземат под внимание всички ограничения, които ще срещнат на пътя си. Само така те могат свободно да се движат с изобретенията си. И човек е подобен на автомобил, параход или аероплан. Щом е така, и той се натъква на ограничения, които трябва да има пред вид. Светът на ограниченията

Азбука

– Животинското царство е писмеността, с която си написан. Растенията, въздухът, водата, светлината, всичко, което съществува, това е азбуката, с която ще изучаваш Божествената мъдрост. Причина на страданията. Любов, разумност, истина и доброта???

– Задачата ви е да попаднете на място си като буквите от някоя азбука. Четирите положения

Аземфо – той е принадлежал към тайна школа на Бялото Братство от Вавилон. Дъще Сионова

Азман-Бера – Адепт. Просете, търсете и хлопайте

Азман-Тура– Велик учител на Бялата Ложа. Прави правете Неговите пътеки!

Азот – Който съдържа повече азот, в него се проявява разумното начало.

Актьор – ако сте слаб, вие сте на сцената, актьор сте. Противоречие и благо Всички играете чужди роли. Славата човеческа

Акула – лошите духове са големи сомове, акули, китове. Среда и условия

Алхимик – човешкият Дух.

Амоняк – някои идеи са толкова силни в света, както амонякът може да те повали на гърба ти и да изгубиш съзнание. Постигнати резултати

Амрихори – сега минаваме през царството на Амрихорите, а съвременните хора ги наричат Амери. Искайте, търсете, хлопайте!

Ангел

– Под ангел разбирам моята светла мисъл. Разрешаване на мъчнотиите

– Явяването на Ангел Господен при човека означава пробуждане на висшето съзнание у него. Призови Симона!

Анзохер

– Да разрешиш закона на безразличието. "Анзохер" - мисли право. Музикален път

Анмру-Мура – велик адепт. Две думи

Апио – светия на древността в Африка. Да възлюбиш

Арфа

– Арфата е вашето сърце, струните са вашите мисли, а ръката, която ще минава по струните – вашата воля. Музика и работа.

– Обществото представлява многострунна арфа, в която всеки човек е една обтегната струна. Ханизе

– Ще обтегнете добре струните на своята арфа и ще свирите на тях като внимавате да не скъсате струните. Ще свирите ту с едната, ту с двете ръце, ще ги кръстосате. Свиване и разширяване

– Добрите хора се наричат свирещи арфи, от които при най-малкото докосване чувате да се разнася Божествено дихание. Иди повикай мъжа си!