от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

А

Аарон

– Всеки е Мойсей и Аарон, т.е. душа и дух, така човек ще избави себе си. Ти знаеш

Абцес

– Ако си направил една погрешка, имаш един абцес в себе си, който трябва да пробиеш.

Авраам

– Човек на абсолютната вяра.

– Онези, които дойдат в бъдеще, ще насядат заедно с Авраама. Той е бил един от първостепенните адепти. А мързеливите, догматиците, ще бъдат изпъдени.

Автомобил

– В духовно отношение всички тези, които се возят на автомобили или файтони, са деца. Трябва да слязат и да ходят пеш.

– Това, което виждате отвън и наричате човек, е неговият автомобил.

– Всяко нещо, което пристига с трен, с автомобил, е нереално, всяко нещо, което пристига без трен, без автомобил, е реално. Реалното в света иде по същия начин, както Христос се яви на учениците си след възкресението.

– Вашите приятели от невидимия свят ще дойдат или на кон възседнали, или на файтон, автомобил или аероплан. Те ще спрат пред къщата ви, ще слезнат от автомобила си, а вие ще познаете по цвета на автомобила кой е ваш приятел.

– Този път, по който минавате, трябва някой да ви преведе. Той до едно място е много хубав да вървиш с кола, но от едно място ще изчезнат автомобилите.


Агне – Агнето означава огън, който чисти живота. И когато казват, че Христос е агне, това означава, че Той е Божественият огън, който пречиства човечеството. / Старостта е агнето, което трябва да пожертваш за Господа.

Адам – означава червен човек, в когото Бог е вложил Духа си – Атма; Адам роди своя пръв син Ева.

Адат-Махри – виден поет. Идат дни

Адвенаго – живее на земята, а четвъртият е този, който иде сега отгоре.

Адита – първоначалната субстнация на мъдростта, от която произтичат всички неща

Азбука – животинското царство е писмеността, с която си написан. Растенията, въздухът, водата, светлината, всичко, което съществува, това е азбуката, с която ще изучаваш Божествената мъдрост. ; Задачата ви е да попаднете на място си като буквите от някоя азбука.

Аземфо – Бялото Братство от Вавилон

Азман-Бера – адепт

Азман-Тура– велик учител на Бялата Ложа

Азот – който съдържа повече азот, в него се проявява разумното начало.

Актьор – ако сте слаб, вие сте на сцената, актьор сте. Всички играете чужди роли.

Акула – лошите духове са големи сомове, акули, китове.

Алхимик – човешкият Дух.

Амоняк – някои идеи са толкова силни в света, както амонякът може да те повали на гърба ти и да изгубиш съзнание.

Амрихори – сега минаваме през царството на амрихорите, а съвременните хора ги наричат Амери.

Амру-Мура – велик адепт

Ангел – Под ангел разбирам моята светла мисъл. / Явяването на Ангел Господен при човека означава пробуждане на висшето съзнание у него.

Апио – светия на древността в Африка.

Арфа – Арфата е вашето сърце, струните са вашите мисли, а ръката, която ще минава по струните – вашата воля. ; Обществото представлява многострунна арфа, в която всеки човек е една обтегната струна. ; Ще обтегнете добре струните на своята арфа и ще свирите на тях като внимавате да не скъсате струните. Ще свирите ту с едната, ту с двете ръце, ще ги кръстосате. ; Добрите хора се наричат свирещи арфи, от които при най-малкото докосване чувате да се разнася Божествено дихание.