от ПорталУики
Версия от 06:56, 23 февруари 2011 на Avia (Беседа | приноси)

(разл) ← По-стара версия | Преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Беседи

Книги с беседи

Съборно слово

Работна среда на електронния архив

V Младежки събор

Б. Боев - Новото учение и съвременните задачи на живота

Всяко движение има значение дотолкоз, доколкото то отговаря на нуждите на живота и доколкото е в хармония с посоката на еволюцията. По това се мери и жизнеспособността на едно движение. Докато е в хармония със законите на еволюцията, то притежава жизнеспособност, крие в себе си онази вътрешна сила, която побеждава всички препятствия. Днес, след материалистичната култура, се събуждат по-високите духовни сили в човка. Затуй Метерлинк говори за "пробуждането на душата." Това е именно причината за духовната вълна, която забелязваме днес навсякъде. Значи, тя не е случайно явление. Следователно, новата култура, която иде, си има дълбоките причини в законите, по които се развива човечеството. Поради това, духовното разбиране на живота днес е толкоз нужно, колкото въздухът, който дишаме. Това, което несъзнателно търсят, за което несъзнателно копнеят днес всички, в същност то е Новото учение. Коя е причината за днешния хаос? Защо днешната култура е пълна със страдания, катастрофи, разрушения? Защото днес владее фалшиво разбиране на живота. Учителят каза в днешната беседа: "Всички престъпления започват от кривите положения, кривите мисли." "Ти казваш, че разбираш живота, а при това си нещастен. Това не е разбиране на живота. Ако ти разбираше от какво страдаш, щеше да се излекуваш." Само правата мисъл, т.е. мисъл без абсолютно никаква погрешка, може да ни даде онази мощ да преустроим разумно живота. Как може едно фалшиво разбиране на живота да донесе нещо добро, красиво, хармонично? Ето защо това, от което днес човечеството най-много се нуждае, то е правата мисъл. Правилно разбиране на живота. За да се дойде до нея, природата трябва да се изучи по форма, съдържание и смисъл. Какво ще каже, напр., изучаването на растението по форма, съдържание и смисъл? Можем да изучим в растението това, което е достъпно за външно наблюдение: корен, стъбло, листа, цветове и пр. Това е изучаване на формата. Можем да изучим електричеството, магнетизма и по-висшите енергии на растението. Това е изучаване на съдържанието. Можем да изучим психичното, което лежи зад формата и работи върху нея. Това е изучаване на смисъла. Какви широки перспективи се отварят за медицината, ако се изучат проблемите и от това тройно гледище! Също и за астрологията и за всички други науки. Трябва да се изучи новото, което се внася във всички области на науката, философията, изкуството и във всички други области на живота чрез новото учение. Какво обширно поле за работа - теоретическа и практическа! Всички проблеми на естествознанието, астрономията, математиката, езикознанието, психологията, историята, музиката, живописта, науката за хранене, спане, гимнастиката, духовният растеж, общественият живот и пр., трябва да се разглеждат от това тройно гледище. Чрез правата мисъл ще стане възможно преминаването в една по-висока култура.