от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(Нова страница: Младежки окултен клас ЧЕТВЪРТА ГОДИНА (1924-1925) [[Лекции на младежкия окултен клас (пет к...)
 
 
Ред 4: Ред 4:
  
 
[[Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки)]]
 
[[Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки)]]
 +
 +
 +
== ДВЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ==
 +
 +
 +
Четиринадесета лекция
 +
18 януари 1925 г.
 +
 +
– Любовта ражда Доброто.
 +
 +
– Доброто носи за нас Живот, Светлина и Свобода.
 +
 +
Размишление
 +
 +
Прочете се резюме от темата „Произход на съзнателните и несъзнателните движения у човека“. Прочетоха се работите върху темата „Какво зная аз?“
 +
 +
За следния път ще пишете върху тема №13: Най-важната буква в азбуката. Ще вземете тази буква като някакъв символ.
 +
 +
С какъв математически знак ще означите мисълта: „Аз зная, че зная“?
 +
 +
Отговор: С положителни знаци: + +
 +
 +
Ами с какъв знак ще изразите мисълта: „Аз зная, че нищо не зная“?
 +
 +
Отговор: С положителен и отрицателен: + –
 +
 +
[[Картинка:MOK-04J-14-1.gif|ляво|мини]]С какъв знак ще изразите мисълта: „Аз зная, че излизам от Бога и се връщам към Бога“?
 +
 +
Отговор: С положителен и отрицателен: + –
 +
 +
Какъв процес е връщането при Бога – положителен или отрицателен?
 +
 +
Отговор: Отрицателен.
 +
 +
Телата се връщат, когато изгубят своята сила. Когато човек завърши своето развитие на Земята, той оставя тялото си долу, а душата му отива при Бога.
 +
 +
Какви други идеи имаше в темите ви? Какво знае гладният?
 +
 +
Отговор: Че е гладен.
 +
 +
Какво знае ситият?
 +
 +
Отговор: Че е сит.
 +
 +
И наистина, гладът ангажира всичкото внимание на човека, той е център за него, но щом се насити, тогава се намира в състояние, противоположно на глада.
 +
 +
[[Картинка:MOK-04J-14-2.gif|ляво|мини]]Колко положителни и колко отрицателни страни има квадратът?
 +
 +
Отговор: Ако се вземат страните като движение, той има две положителни и две отрицателни страни.
 +
 +
Като окултни ученици вие трябва да изучавате мозъка, който е едно динамо, в което се събират разни видове енергии – положителни и отрицателни. Тия състояния на отпадналост, на апатия, които изпитвате понякога, се дължат на мозъка, или на излишните потенциални енергии. Тези енергии се намират на различни места на главата и на ръцете. Горната, косматата част на ръката, е положителна, а вътрешната, гладката част на ръката, е отрицателна. Двете устни са отрицателни, веждите са положителни; горната част на челото, дето действат висши, съзнателни или творчески енергии, е повече магнетична; в горната част на главата, която е покрита с косми, има повече положителни, морални енергии; долната част на лицето, при брадата, е положителна. Тъй че на всяка част на лицето можете да поставите различни знаци – плюс или минус. Въобще лицето е един трансформатор на енергии.
 +
 +
В човешкия мозък има едно движение във вид на осморка. Същевременно в мозъка, или по-право казано – в етерния двойник на човека, има друго едно движение, кръгообразно, което ни спомага да ходим право. Понеже тялото на човека не е достатъчно устойчиво, то като дойде някакво влияние отвън, което нарушава това движение в човека, той изгубва своето равновесие и пада. Направете следния опит: когато вървите из пътя, помислете си за някое лице, което седи по-долу от вас, което е в дисхармония с вас, и ще забележите, че веднага ще изгубите равновесието си и ще паднете или наляво, или надясно; или напред, или назад. Тези дисхармонични мисли, които ще се явят в ума ви, ще предизвикат спиране на етерното движение във вас. И всякога, когато падате на земята, причината за това е, че мисълта за друго някое лице заема първо място в съзнанието ви. Вие падате още и по причина на това, че някоя дисхармонична мисъл е дошла от друго лице във вашето съзнание, подсъзнание или самосъзнание. Ако туй лице, което е предизвикало вашето падане, е с отрицателен характер, вие ще паднете на лицето си; ако неговите енергии са положителни, вие ще паднете на гърба си. Когато пък помислите за някое лице и не паднете, значи това лице е в хармония с вас. Изобщо ще знаете, че когато пътувате по високи места, ще трябва да се пазите да мислите за слабостите на някой човек, а ще мислите само за възвишени и благородни неща. Не трябва да ви занимават никакви посторонни идеи, но само живи идеи. Идеи за възвишеното, красивото и великото в света трябва да движат вашия ум. Тогава и движението на вашия мозък ще бъде правилно. Не спазвате ли това нещо, много пъти при пътуване ще бъдете изложени на падания, които водят до тежки последствия. Много пътници са платили с живота си при всяко отклонение от правата и чиста мисъл.
 +
 +
Реплика: Навярно както Земята запазва плоскостта на своето въртене, така и това движение в мозъка запазва равновесието на човека.
 +
 +
Да. Ще ви дам един пример за пояснение на мисълта си. В Сливен имаше един наш приятел, който беше слаб физически и ред години боледуваше. Няколко души отиват на разходка до връх Кутелка и към тях се присъединява и този наш приятел. Този връх е много стръмен, затова всички вървели много внимателно и съсредоточено. Един господин от компанията си събува обущата, понеже те му препятствали на мисълта, а искал да бъде по-съсредоточен. И наистина той преминал пътя благополучно, но стигнал върха цял уморен и в пот. Нашият приятел обаче не свалил обущата си, понеже мисълта му била заета с нещо по-възвишено и благородно, и затова стигнал леко и безпрепятствено на върха. От този момент болезненото състояние го напуска, той се освежава и добива вяра. Ето защо при изкачване по високи планински места мисълта на човека трябва всякога да бъде съсредоточена, без раздвоение. Ако човек се занимава с противоположни мисли, които нямат нищо общо с неговото развитие, той може да си пукне главата по софийските улици. Всякакви посторонни въпроси се разрешават вкъщи, а не по улицата. Вървиш ли по улиците, или качваш ли се по високи места, ще разрешаваш идеални въпроси, за да бъдат движенията на вашия мозък правилни. Ако някой от вас се съмнява в това, може да го провери. Направете един такъв опит. Значи човек всякога трябва да мисли това, което е в негова полза.
 +
 +
Да знае човек, че знае, това е една много далечна формула. Аз бих поставил тази формула в следния смисъл: „Аз зная, че знанието седи в незнанието.“ Второ положение: „Аз не зная, че знанието седи в знанието.“ Когато писахте върху темата „Какво зная аз?“, на себе си ли писахте интимната идея? Това е най-лесната работа, която можете да направите. Нима е мъчно да видя колко пари имам в касата си? Нима е мъчно за един ученик да разбере колко знае по математика, по геометрия, по химия и т.н.? Щом обърнеш всички страници на учебника, ще видиш, че всички формули, които не разбираш, не ги знаеш, а всички формули, които разбираш, ги знаеш. Можете ли да ми докажете, че водата действително се състои от водород и кислород?
 +
 +
Отговор: Ние знаем, че водата се състои от водород и кислород.
 +
 +
Не, ние предполагаме само, че е тъй, защото и учените хора го предполагат. Законът може да е верен, но това, което учените наричат кислород, един ден може да се докаже, че не е такова, каквото днес го описват. Теорията за създаването на водата може да се обясни и по друг начин, но и сегашното обяснение не е лошо. Разбира се, кислородът като елемент има своите белези; и водородът също. Какви са тогава признаците на водата?
 +
 +
Отговор: Тя е течност.
 +
 +
Водородът може ли да се превърне в течност?
 +
 +
Отговор: Може.
 +
 +
Човек може ли да уталожи жаждата си с течен водород?
 +
 +
Отговор: Не може.
 +
 +
Защо?
 +
 +
Отговор: Защото водородът се превръща в течност при много ниска температура и голямо налягане. При тази ниска температура човек може да замръзне.
 +
 +
Какви свойства придава кислородът на водата?
 +
 +
Отговор: Повече свежест.
 +
 +
Той придава още и топлина на водата. Кислородът като положителен елемент е активен, усилва горенето. Част от водата се поглъща от организма и там се разлага. Някои части от организма се нуждаят от водород; други части се нуждаят от вода за промиване, а в някои случаи водата се разлага на своите съставни елементи, които образуват нови съединения в тъканите, и в трети случаи с част от водата се изхвърлят от организма. Същото нещо става и с другите елементи.
 +
 +
Тази сутрин ви говорих, че ако се вложи в организма на човека органическо желязо повече, отколкото е нужно, човек съвършено огрубява, става сух и се окислява. Всички пороци в човека се дължат на желязото. Неустойчивостта на човека се дължи на неорганическото желязо в организма му. Това пък, дето човешката реч понякога е жлъчна, язвителна, се дължи на бакъра, на медта. Тя образува в организма различни отровни съединения. На кой бог е качество медта?
 +
 +
Отговор: На Венера.
 +
 +
Значи в Любовта има мед, бакър. Съвременната любов на хората не съдържа злато. Ето защо в бъдеще хората трябва да научат закона, чрез който да привличат повече злато в състава на любовта си. Как може да се изхвърлят излишната мед и желязо от човешкия организъм? – Тия елементи трябва да се разложат по алхимически начин и така да се изхвърли излишъкът от тях. Това вече е работа на алхимията. Тя се занимава с превръщане на всички неблагородни елементи в благородни. Има много благородни елементи, които засега не са познати на съвременната наука. Всички елементи, които съществуват в Природата, съществуват в известно количество и в човешкия организъм, обаче те не са разпределени навсякъде в такова количество, в каквото е нужно – вследствие на това в организма се ражда една малка дисхармония, или една аномалия. Затова именно алхимията се занимава с превръщане на нисшите елементи в благородни.
 +
 +
Какви ще бъдат качествата на благородните елементи, които човечеството още не познава?
 +
 +
Въпрос: За да бъде една душа великодушна и щедра, какъв елемент ў е необходим?
 +
 +
Калай, като елемент на Юпитер. После, нужни Ă са злато и платина. Имайте предвид, че всички алхимици подразбират друго нещо зад елементите: зад тях се крие нещо друго. Названията мед, калай, желязо са само за простите хора, а за алхимиците и за посветените хора в тия елементи се крие нещо особено, което само те разбират. Ако те бяха изнесли пред света всичко това, както е в действителност, биха ги изгорили на кладата.
 +
 +
Ще ви запитам от какво произтичат честите избухвания в човека? – Те са следствие от неправилното набиране на енергиите в организма на човека. Например ще забележите, че някоя част на лицето на човека или носът му се движат. Защо? – Това показва, че на тия места има събрана повече енергия, която иска да излезе навън. Понякога тия енергии се натрупват в долната част на ухото, в гънките на устата, в скулите на лицето и другаде. В такива случаи човек става индиферентен като бивола. Той няма индиферентността на философа, но става своенравен, упорит. Това ние наричаме глупав консерватизъм. На това се дължи упадъкът на атлантската раса, докато в бялата раса, обратно, енергията е положителна, влияе за разширение на мисълта.
 +
 +
За да опитате силата на волята си, трябва да правите ред опити. Например опитайте се да заповядате на всеки косъм от главата си да улегне хубаво и косата ви да стане по-мека, отколкото е била. Ако по този начин вие заповядвате на клетките, отдето започват космите, те ще ви слушат. Можете да заповядате на тия клетки и така, че космите ви да настръхнат. Това нещо можете да го направите лесно. Когато космите щръкват, т.е. когато се изправят нагоре, това показва, че у човека има повече електричество. За да премахнете това електричество, трябва често да прекарвате ръцете по главата отгоре и да го отправяте чрез тялото си в земята. По този начин именно ще се изразходва тази енергия. От набирането на тази излишна енергия става скъсване или пукане на някои мозъчни нишки. За да се погълне част от тази енергия, Природата ни праща страдания. Понякога, за да не се скъса някоя от мозъчните нишки или да не се пукне някой кръвоносен съд, когато вървим по пътя, Невидимият мир ни създава известни спънки, за да паднем на улицата някъде, та по този начин да излязат навън част от тия излишни енергии. Преди да си паднал, мислиш това да кажеш някому, онова да кажеш, ядосваш се, не си разположен, но след като паднеш, ставаш весел, разположен и повече не се тревожиш. Значи Земята е взела всичката излишна енергия от тебе и ти дохождаш в нормално състояние. Тогава благодарете на Невидимия свят, който ви помага така, защото иначе ще дойдат по-големи страдания.
 +
 +
Та вие мислите, че между малките неща, които стават в живота ви, няма никаква връзка. Не, всичко е свързано едно с друго. Във всичко има смисъл. Дали вие съзнавате това нещо, или не, то е друг въпрос, но всяко нещо си има своята причина и последствие. Природата обича реда и порядъка и ако вие създавате някаква малка дисхармония, тя, за да даде ход на нови енергии, ще уравновеси всички сили у вас, които са причина за тази дисхармония. Ако вие сте умен, оставете всичко на нея – тя ще урегулира всичките ви работи, тя ще урегулира напълно живота ви. Че вие ще пострадате малко, това нищо не значи за нея. Някой път тя е много нежна към вас, казва ви: „Не бутай този ключ, защото ще се опариш!“ Щом ви даде десет-петнадесет урока, вие пак не я слушате – тогава тя ще ви удари и ще ви разкаже какви са последствията от вашето непослушание. Тези същества, които действат в Природата, са умни, но ние, като не разбираме езика им, почваме да се съмняваме в тях и от това се раждат полудяванията. Всичката опасност седи в непослушанието. Щом се съмняваш в своя вътрешен глас, ти се намираш между човека в плът и своята душа. При тези две противоположни мисли ти ще бъдеш смазан. При такива състояния именно хората полудяват. Имаш едно верую: усъмниш се в него – полудяваш; имаш едно желание, което не можеш да постигнеш: усъмниш се – полудяваш. Затова всякога считайте, че желанието ви е постигнато. Изгубите ли парите си, считайте, че желанието ви е постигнато. Това ще даде подтик на нови идеи у вас и вие ще познаете живота в една нова форма. Всякога трябва да знаете, че зад всяка неприятност или зад всеки неуспех седи нещо по-велико. Имайте само една основна мисъл в ума си и всичко ще върви хармонично; внесете ли обаче две противоположни мисли в ума си, непременно ще се разправяте с един голям неприятел.
 +
 +
Сега разбрахте ли този основен закон? Вие можете да правите опити и с едното, и с другото. Вие, младите, в тази си възраст може да излезете лесно от релсите на вашия живот. В това отношение старите са по-опитни. Привикнете да считате, че всяко желание, било в положителен, било в отрицателен смисъл, е реално. Трябва да знаете, че невъзможностите за човека са възможности за Бога. Това е едното положение. Второто положение е следното: невъзможностите за Бога са възможности за човека. Как ще разрешите това противоречие? Кое е невъзможното за Бога?
 +
 +
Отговор: Грехът е невъзможен за Бога, а за човека е възможен.
 +
 +
Кое пък е невъзможното за човека? – Човек не може да бъде Любов.
 +
 +
Реплика: Да, но човек може да прояви Любовта.
 +
 +
Той проявява Любовта, но не е Любов. Любовта е атрибут само на Бога. Следователно всички, които излизат от Бога, са Любов. Това подразбира, че Бог, Който е в хората, е Любов. Човекът е наречен същество на мисълта, а не същество на Любовта.
 +
 +
Всички тия неща представляват гимнастика за ума. Те са математически величини, които не трябва да считате за абсолютни; аз ги наричам относителни разсъждения на ума. Ако човек е невнимателен, може да изнесе от тези разсъждения отрицателни резултати. Вие казвате: „Всичко е възможно за Бога.“ Ние сега говорим за невъзможното у Бога. Питам ви: възможно ли е Бог да стане човек? Сега ние настъпваме в една област на противоречията. Как се явяват например противоречията у хората, които делят богатството си? – Един взема повече, друг – по-малко. Това е противоречие. Какво ни ползват разсъжденията, кое е възможно и кое не е възможно за Бога? Ние се интересуваме от това, кое е възможно за нас и кое е невъзможно. За нас, хората, е възможен грехът, а невъзможна – Любовта. Но трябва да знаете, че за да се прояви Божествената Любов, трябва първо да се прояви грехът. Ето защо човек трябва да направи възможното – това, което Бог не може да направи, за да направи Бог възможното – това, което човек не може да направи. Значи за да се прояви Божествената Любов, човек трябва да направи възможното. А кое е възможното за човека? – Грехът. За да се прояви положителното у Бога, по-напред трябва да дойде положителното у човека. Това са само разсъждения, които могат да бъдат верни, а могат да бъдат и неверни. Ние обаче не можем нито да отричаме, нито да твърдим тия неща.
 +
 +
Ние виждаме, че Любовта в живота се ражда при следното положение: когато видим едно слабо същество, сърцето ни се отваря, в нас се заражда Любов. Когато се намерим пред някое силно същество, ние не можем да се смилим над него, не можем да го обичаме. Обичат се само слабите същества, защото те не заемат нито време, нито пространство.
 +
 +
Сега да оставим всички тия философски въпроси настрана. Ще спазвате следното правило: в мисълта си всички трябва да бъдете искрени, да пазите известно смирение в душата си. Мисленето е велик закон. Когато решаваш известна задача, трябва да знаеш, че тя е свързана с ред други задачи. Имаш една точка: трябва да знаеш, че тя е свързана с ред други точки, които имат отношение една към друга, образуват прави линии, плоскости, кубове, тесаракт, и най-после те влизат като проекции и в самия човек.
 +
 +
Първото нещо: човек трябва да има в себе си смирение, което ще му даде подтик да се учи. Ще направя една малка забележка. Тия разсъждения, които правим сега, нека не ви спъват. Не мислете коя енергия де преобладава. Всички вие сте под опекунството на Невидимия свят – там имате наставници, които трябва да слушате. Ще се учите от тях и вечерно време ще си давате отчет за всичко. Понякога вие мислите, че сте независими. Това не е право. Всички сте под настойничество. Някой казва: „Човек не е ли свободен?“ – Свободата ще дойде след време за вас, а сега сте под настойничество. Вашите настойници са Възвишени същества – те имат доброто желание към вас да успявате. И ако носите в себе си великата идея за Бога, ще намерите Истината и ще познаете Бога още в този си живот. Вие ще се уверите, че наистина се намирате под разумното ръководство на Същества, които са завършили своето развитие. Те имат добрата воля да ви направляват в живота, доколкото това е необходимо за вашето развитие.
 +
 +
Та от всички тия мисли и разсъждения трябва да извадите основната идея, че сте под живото ръководство на великия Божествен Дух в света.
 +
 +
 +
 +
– Любовта ражда Доброто.
 +
 +
– Доброто носи за нас Живот, Светлина и Свобода.

Текуща версия към 15:58, 3 април 2011

Младежки окултен клас

ЧЕТВЪРТА ГОДИНА (1924-1925)

Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки)


ДВЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

Четиринадесета лекция 18 януари 1925 г.

– Любовта ражда Доброто.

– Доброто носи за нас Живот, Светлина и Свобода.

Размишление

Прочете се резюме от темата „Произход на съзнателните и несъзнателните движения у човека“. Прочетоха се работите върху темата „Какво зная аз?“

За следния път ще пишете върху тема №13: Най-важната буква в азбуката. Ще вземете тази буква като някакъв символ.

С какъв математически знак ще означите мисълта: „Аз зная, че зная“?

Отговор: С положителни знаци: + +

Ами с какъв знак ще изразите мисълта: „Аз зная, че нищо не зная“?

Отговор: С положителен и отрицателен: + –

MOK-04J-14-1.gif
С какъв знак ще изразите мисълта: „Аз зная, че излизам от Бога и се връщам към Бога“?

Отговор: С положителен и отрицателен: + –

Какъв процес е връщането при Бога – положителен или отрицателен?

Отговор: Отрицателен.

Телата се връщат, когато изгубят своята сила. Когато човек завърши своето развитие на Земята, той оставя тялото си долу, а душата му отива при Бога.

Какви други идеи имаше в темите ви? Какво знае гладният?

Отговор: Че е гладен.

Какво знае ситият?

Отговор: Че е сит.

И наистина, гладът ангажира всичкото внимание на човека, той е център за него, но щом се насити, тогава се намира в състояние, противоположно на глада.

MOK-04J-14-2.gif
Колко положителни и колко отрицателни страни има квадратът?

Отговор: Ако се вземат страните като движение, той има две положителни и две отрицателни страни.

Като окултни ученици вие трябва да изучавате мозъка, който е едно динамо, в което се събират разни видове енергии – положителни и отрицателни. Тия състояния на отпадналост, на апатия, които изпитвате понякога, се дължат на мозъка, или на излишните потенциални енергии. Тези енергии се намират на различни места на главата и на ръцете. Горната, косматата част на ръката, е положителна, а вътрешната, гладката част на ръката, е отрицателна. Двете устни са отрицателни, веждите са положителни; горната част на челото, дето действат висши, съзнателни или творчески енергии, е повече магнетична; в горната част на главата, която е покрита с косми, има повече положителни, морални енергии; долната част на лицето, при брадата, е положителна. Тъй че на всяка част на лицето можете да поставите различни знаци – плюс или минус. Въобще лицето е един трансформатор на енергии.

В човешкия мозък има едно движение във вид на осморка. Същевременно в мозъка, или по-право казано – в етерния двойник на човека, има друго едно движение, кръгообразно, което ни спомага да ходим право. Понеже тялото на човека не е достатъчно устойчиво, то като дойде някакво влияние отвън, което нарушава това движение в човека, той изгубва своето равновесие и пада. Направете следния опит: когато вървите из пътя, помислете си за някое лице, което седи по-долу от вас, което е в дисхармония с вас, и ще забележите, че веднага ще изгубите равновесието си и ще паднете или наляво, или надясно; или напред, или назад. Тези дисхармонични мисли, които ще се явят в ума ви, ще предизвикат спиране на етерното движение във вас. И всякога, когато падате на земята, причината за това е, че мисълта за друго някое лице заема първо място в съзнанието ви. Вие падате още и по причина на това, че някоя дисхармонична мисъл е дошла от друго лице във вашето съзнание, подсъзнание или самосъзнание. Ако туй лице, което е предизвикало вашето падане, е с отрицателен характер, вие ще паднете на лицето си; ако неговите енергии са положителни, вие ще паднете на гърба си. Когато пък помислите за някое лице и не паднете, значи това лице е в хармония с вас. Изобщо ще знаете, че когато пътувате по високи места, ще трябва да се пазите да мислите за слабостите на някой човек, а ще мислите само за възвишени и благородни неща. Не трябва да ви занимават никакви посторонни идеи, но само живи идеи. Идеи за възвишеното, красивото и великото в света трябва да движат вашия ум. Тогава и движението на вашия мозък ще бъде правилно. Не спазвате ли това нещо, много пъти при пътуване ще бъдете изложени на падания, които водят до тежки последствия. Много пътници са платили с живота си при всяко отклонение от правата и чиста мисъл.

Реплика: Навярно както Земята запазва плоскостта на своето въртене, така и това движение в мозъка запазва равновесието на човека.

Да. Ще ви дам един пример за пояснение на мисълта си. В Сливен имаше един наш приятел, който беше слаб физически и ред години боледуваше. Няколко души отиват на разходка до връх Кутелка и към тях се присъединява и този наш приятел. Този връх е много стръмен, затова всички вървели много внимателно и съсредоточено. Един господин от компанията си събува обущата, понеже те му препятствали на мисълта, а искал да бъде по-съсредоточен. И наистина той преминал пътя благополучно, но стигнал върха цял уморен и в пот. Нашият приятел обаче не свалил обущата си, понеже мисълта му била заета с нещо по-възвишено и благородно, и затова стигнал леко и безпрепятствено на върха. От този момент болезненото състояние го напуска, той се освежава и добива вяра. Ето защо при изкачване по високи планински места мисълта на човека трябва всякога да бъде съсредоточена, без раздвоение. Ако човек се занимава с противоположни мисли, които нямат нищо общо с неговото развитие, той може да си пукне главата по софийските улици. Всякакви посторонни въпроси се разрешават вкъщи, а не по улицата. Вървиш ли по улиците, или качваш ли се по високи места, ще разрешаваш идеални въпроси, за да бъдат движенията на вашия мозък правилни. Ако някой от вас се съмнява в това, може да го провери. Направете един такъв опит. Значи човек всякога трябва да мисли това, което е в негова полза.

Да знае човек, че знае, това е една много далечна формула. Аз бих поставил тази формула в следния смисъл: „Аз зная, че знанието седи в незнанието.“ Второ положение: „Аз не зная, че знанието седи в знанието.“ Когато писахте върху темата „Какво зная аз?“, на себе си ли писахте интимната идея? Това е най-лесната работа, която можете да направите. Нима е мъчно да видя колко пари имам в касата си? Нима е мъчно за един ученик да разбере колко знае по математика, по геометрия, по химия и т.н.? Щом обърнеш всички страници на учебника, ще видиш, че всички формули, които не разбираш, не ги знаеш, а всички формули, които разбираш, ги знаеш. Можете ли да ми докажете, че водата действително се състои от водород и кислород?

Отговор: Ние знаем, че водата се състои от водород и кислород.

Не, ние предполагаме само, че е тъй, защото и учените хора го предполагат. Законът може да е верен, но това, което учените наричат кислород, един ден може да се докаже, че не е такова, каквото днес го описват. Теорията за създаването на водата може да се обясни и по друг начин, но и сегашното обяснение не е лошо. Разбира се, кислородът като елемент има своите белези; и водородът също. Какви са тогава признаците на водата?

Отговор: Тя е течност.

Водородът може ли да се превърне в течност?

Отговор: Може.

Човек може ли да уталожи жаждата си с течен водород?

Отговор: Не може.

Защо?

Отговор: Защото водородът се превръща в течност при много ниска температура и голямо налягане. При тази ниска температура човек може да замръзне.

Какви свойства придава кислородът на водата?

Отговор: Повече свежест.

Той придава още и топлина на водата. Кислородът като положителен елемент е активен, усилва горенето. Част от водата се поглъща от организма и там се разлага. Някои части от организма се нуждаят от водород; други части се нуждаят от вода за промиване, а в някои случаи водата се разлага на своите съставни елементи, които образуват нови съединения в тъканите, и в трети случаи с част от водата се изхвърлят от организма. Същото нещо става и с другите елементи.

Тази сутрин ви говорих, че ако се вложи в организма на човека органическо желязо повече, отколкото е нужно, човек съвършено огрубява, става сух и се окислява. Всички пороци в човека се дължат на желязото. Неустойчивостта на човека се дължи на неорганическото желязо в организма му. Това пък, дето човешката реч понякога е жлъчна, язвителна, се дължи на бакъра, на медта. Тя образува в организма различни отровни съединения. На кой бог е качество медта?

Отговор: На Венера.

Значи в Любовта има мед, бакър. Съвременната любов на хората не съдържа злато. Ето защо в бъдеще хората трябва да научат закона, чрез който да привличат повече злато в състава на любовта си. Как може да се изхвърлят излишната мед и желязо от човешкия организъм? – Тия елементи трябва да се разложат по алхимически начин и така да се изхвърли излишъкът от тях. Това вече е работа на алхимията. Тя се занимава с превръщане на всички неблагородни елементи в благородни. Има много благородни елементи, които засега не са познати на съвременната наука. Всички елементи, които съществуват в Природата, съществуват в известно количество и в човешкия организъм, обаче те не са разпределени навсякъде в такова количество, в каквото е нужно – вследствие на това в организма се ражда една малка дисхармония, или една аномалия. Затова именно алхимията се занимава с превръщане на нисшите елементи в благородни.

Какви ще бъдат качествата на благородните елементи, които човечеството още не познава?

Въпрос: За да бъде една душа великодушна и щедра, какъв елемент ў е необходим?

Калай, като елемент на Юпитер. После, нужни Ă са злато и платина. Имайте предвид, че всички алхимици подразбират друго нещо зад елементите: зад тях се крие нещо друго. Названията мед, калай, желязо са само за простите хора, а за алхимиците и за посветените хора в тия елементи се крие нещо особено, което само те разбират. Ако те бяха изнесли пред света всичко това, както е в действителност, биха ги изгорили на кладата.

Ще ви запитам от какво произтичат честите избухвания в човека? – Те са следствие от неправилното набиране на енергиите в организма на човека. Например ще забележите, че някоя част на лицето на човека или носът му се движат. Защо? – Това показва, че на тия места има събрана повече енергия, която иска да излезе навън. Понякога тия енергии се натрупват в долната част на ухото, в гънките на устата, в скулите на лицето и другаде. В такива случаи човек става индиферентен като бивола. Той няма индиферентността на философа, но става своенравен, упорит. Това ние наричаме глупав консерватизъм. На това се дължи упадъкът на атлантската раса, докато в бялата раса, обратно, енергията е положителна, влияе за разширение на мисълта.

За да опитате силата на волята си, трябва да правите ред опити. Например опитайте се да заповядате на всеки косъм от главата си да улегне хубаво и косата ви да стане по-мека, отколкото е била. Ако по този начин вие заповядвате на клетките, отдето започват космите, те ще ви слушат. Можете да заповядате на тия клетки и така, че космите ви да настръхнат. Това нещо можете да го направите лесно. Когато космите щръкват, т.е. когато се изправят нагоре, това показва, че у човека има повече електричество. За да премахнете това електричество, трябва често да прекарвате ръцете по главата отгоре и да го отправяте чрез тялото си в земята. По този начин именно ще се изразходва тази енергия. От набирането на тази излишна енергия става скъсване или пукане на някои мозъчни нишки. За да се погълне част от тази енергия, Природата ни праща страдания. Понякога, за да не се скъса някоя от мозъчните нишки или да не се пукне някой кръвоносен съд, когато вървим по пътя, Невидимият мир ни създава известни спънки, за да паднем на улицата някъде, та по този начин да излязат навън част от тия излишни енергии. Преди да си паднал, мислиш това да кажеш някому, онова да кажеш, ядосваш се, не си разположен, но след като паднеш, ставаш весел, разположен и повече не се тревожиш. Значи Земята е взела всичката излишна енергия от тебе и ти дохождаш в нормално състояние. Тогава благодарете на Невидимия свят, който ви помага така, защото иначе ще дойдат по-големи страдания.

Та вие мислите, че между малките неща, които стават в живота ви, няма никаква връзка. Не, всичко е свързано едно с друго. Във всичко има смисъл. Дали вие съзнавате това нещо, или не, то е друг въпрос, но всяко нещо си има своята причина и последствие. Природата обича реда и порядъка и ако вие създавате някаква малка дисхармония, тя, за да даде ход на нови енергии, ще уравновеси всички сили у вас, които са причина за тази дисхармония. Ако вие сте умен, оставете всичко на нея – тя ще урегулира всичките ви работи, тя ще урегулира напълно живота ви. Че вие ще пострадате малко, това нищо не значи за нея. Някой път тя е много нежна към вас, казва ви: „Не бутай този ключ, защото ще се опариш!“ Щом ви даде десет-петнадесет урока, вие пак не я слушате – тогава тя ще ви удари и ще ви разкаже какви са последствията от вашето непослушание. Тези същества, които действат в Природата, са умни, но ние, като не разбираме езика им, почваме да се съмняваме в тях и от това се раждат полудяванията. Всичката опасност седи в непослушанието. Щом се съмняваш в своя вътрешен глас, ти се намираш между човека в плът и своята душа. При тези две противоположни мисли ти ще бъдеш смазан. При такива състояния именно хората полудяват. Имаш едно верую: усъмниш се в него – полудяваш; имаш едно желание, което не можеш да постигнеш: усъмниш се – полудяваш. Затова всякога считайте, че желанието ви е постигнато. Изгубите ли парите си, считайте, че желанието ви е постигнато. Това ще даде подтик на нови идеи у вас и вие ще познаете живота в една нова форма. Всякога трябва да знаете, че зад всяка неприятност или зад всеки неуспех седи нещо по-велико. Имайте само една основна мисъл в ума си и всичко ще върви хармонично; внесете ли обаче две противоположни мисли в ума си, непременно ще се разправяте с един голям неприятел.

Сега разбрахте ли този основен закон? Вие можете да правите опити и с едното, и с другото. Вие, младите, в тази си възраст може да излезете лесно от релсите на вашия живот. В това отношение старите са по-опитни. Привикнете да считате, че всяко желание, било в положителен, било в отрицателен смисъл, е реално. Трябва да знаете, че невъзможностите за човека са възможности за Бога. Това е едното положение. Второто положение е следното: невъзможностите за Бога са възможности за човека. Как ще разрешите това противоречие? Кое е невъзможното за Бога?

Отговор: Грехът е невъзможен за Бога, а за човека е възможен.

Кое пък е невъзможното за човека? – Човек не може да бъде Любов.

Реплика: Да, но човек може да прояви Любовта.

Той проявява Любовта, но не е Любов. Любовта е атрибут само на Бога. Следователно всички, които излизат от Бога, са Любов. Това подразбира, че Бог, Който е в хората, е Любов. Човекът е наречен същество на мисълта, а не същество на Любовта.

Всички тия неща представляват гимнастика за ума. Те са математически величини, които не трябва да считате за абсолютни; аз ги наричам относителни разсъждения на ума. Ако човек е невнимателен, може да изнесе от тези разсъждения отрицателни резултати. Вие казвате: „Всичко е възможно за Бога.“ Ние сега говорим за невъзможното у Бога. Питам ви: възможно ли е Бог да стане човек? Сега ние настъпваме в една област на противоречията. Как се явяват например противоречията у хората, които делят богатството си? – Един взема повече, друг – по-малко. Това е противоречие. Какво ни ползват разсъжденията, кое е възможно и кое не е възможно за Бога? Ние се интересуваме от това, кое е възможно за нас и кое е невъзможно. За нас, хората, е възможен грехът, а невъзможна – Любовта. Но трябва да знаете, че за да се прояви Божествената Любов, трябва първо да се прояви грехът. Ето защо човек трябва да направи възможното – това, което Бог не може да направи, за да направи Бог възможното – това, което човек не може да направи. Значи за да се прояви Божествената Любов, човек трябва да направи възможното. А кое е възможното за човека? – Грехът. За да се прояви положителното у Бога, по-напред трябва да дойде положителното у човека. Това са само разсъждения, които могат да бъдат верни, а могат да бъдат и неверни. Ние обаче не можем нито да отричаме, нито да твърдим тия неща.

Ние виждаме, че Любовта в живота се ражда при следното положение: когато видим едно слабо същество, сърцето ни се отваря, в нас се заражда Любов. Когато се намерим пред някое силно същество, ние не можем да се смилим над него, не можем да го обичаме. Обичат се само слабите същества, защото те не заемат нито време, нито пространство.

Сега да оставим всички тия философски въпроси настрана. Ще спазвате следното правило: в мисълта си всички трябва да бъдете искрени, да пазите известно смирение в душата си. Мисленето е велик закон. Когато решаваш известна задача, трябва да знаеш, че тя е свързана с ред други задачи. Имаш една точка: трябва да знаеш, че тя е свързана с ред други точки, които имат отношение една към друга, образуват прави линии, плоскости, кубове, тесаракт, и най-после те влизат като проекции и в самия човек.

Първото нещо: човек трябва да има в себе си смирение, което ще му даде подтик да се учи. Ще направя една малка забележка. Тия разсъждения, които правим сега, нека не ви спъват. Не мислете коя енергия де преобладава. Всички вие сте под опекунството на Невидимия свят – там имате наставници, които трябва да слушате. Ще се учите от тях и вечерно време ще си давате отчет за всичко. Понякога вие мислите, че сте независими. Това не е право. Всички сте под настойничество. Някой казва: „Човек не е ли свободен?“ – Свободата ще дойде след време за вас, а сега сте под настойничество. Вашите настойници са Възвишени същества – те имат доброто желание към вас да успявате. И ако носите в себе си великата идея за Бога, ще намерите Истината и ще познаете Бога още в този си живот. Вие ще се уверите, че наистина се намирате под разумното ръководство на Същества, които са завършили своето развитие. Те имат добрата воля да ви направляват в живота, доколкото това е необходимо за вашето развитие.

Та от всички тия мисли и разсъждения трябва да извадите основната идея, че сте под живото ръководство на великия Божествен Дух в света.


– Любовта ражда Доброто.

– Доброто носи за нас Живот, Светлина и Свобода.