от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
Ред 4: Ред 4:
  
  
Ева – първото същество, което е носило свещеното име на Бога – Йехова; След като дадете имена на всички животни у вас, пак ще дойде вашата Ева да ви предложи от плода на забраненото дърво, но вие ще се откажете.  
+
'''Ева''' – първото същество, което е носило свещеното име на Бога – Йехова; След като дадете имена на всички животни у вас, пак ще дойде вашата Ева да ви предложи от плода на забраненото дърво, но вие ще се откажете.  
  
Евангелие – има две Евангелия , като прочетете и двете ще знаете каква е Мъдростта.  
+
'''Евангелие''' – има две Евангелия, като прочетете и двете ще знаете каква е Мъдростта.  
  
Евреи – Това са всички сегашни народи (библ.).  
+
'''Евреи''' – Това са всички сегашни народи (библ.).  
  
Египет – Не заслужи ли човек дадените обещания, той много пъти като евреите ще излиза и ще се връща в Египет, много пъти ще дохожда Мойсей да го освобождава, след което ще го забравят ту вавилонци, ту асирийци, ту перси и пак няма да има нужната свобода.  
+
'''Египет''' – Не заслужи ли човек дадените обещания, той много пъти като евреите ще излиза и ще се връща в Египет, много пъти ще дохожда Мойсей да го освобождава, след което ще го забравят ту вавилонци, ту асирийци, ту перси и пак няма да има нужната свобода.  
  
Египет (библ.) – той е в материалния свят. Египет представлява и сегашния свят;  физическия свят;  тялото.  
+
'''Египет''' (библ.) – той е в материалния свят. Египет представлява и сегашния свят;  физическия свят;  тялото.  
  
Ездач – това, че днес се язди на кон показва, че разумното е отгоре, то потисква физическото.  
+
'''Ездач''' – това, че днес се язди на кон показва, че разумното е отгоре, то потисква физическото.  
  
Езеро – ако се прекъснат връзките на едно езеро с извора му, то ще пресъхне. Това е обезверяването.  
+
'''Езеро''' – ако се прекъснат връзките на едно езеро с извора му, то ще пресъхне. Това е обезверяването.  
  
Езеро – всичките сегашни хора мязат на затворени езера. Нямат никакво изтичане от тях. Затворените езера мязат на онова мъртвото море, в пустинята, образувано от потъването на някои грешни градове. Нищо не може да живее там. / Ще намерите колко е голямо вашето езеро./ Трябва да се направят канали между езерата, да изтичате и да се вливате един в друг. Вие сте се индивидуализирали и искате да сте щастливи.  
+
'''Езеро''' – всичките сегашни хора мязат на затворени езера. Нямат никакво изтичане от тях. Затворените езера мязат на онова мъртвото море, в пустинята, образувано от потъването на някои грешни градове. Нищо не може да живее там. / Ще намерите колко е голямо вашето езеро./ Трябва да се направят канали между езерата, да изтичате и да се вливате един в друг. Вие сте се индивидуализирали и искате да сте щастливи.  
  
Езеро – Първото езеро – на материалните блага; физическия свят – “Махарзи” Второто езеро “Елбур”  - граница между физическия и духовния свят, низшата област на астралния свят; на доброто; Благото на живота. Третото езеро “Балдер-Дару” – висшата област на астралния свят, на красивото. Четвъртото езеро “Близнаците” – умствения свят; духовния свят; на приятелството. Петото езеро “Махабур” – причинният свят; умственият свят; [светът] на чистотата. Шестото езеро “Сърцето” “Нирвана” или Будическия свят; умствения свят; на Любовта. Седмото езеро “Шемхаа” Божествения свят, Божественото. \Рилските езера\
+
'''Езеро''' – Първото езеро – на материалните блага; физическия свят – “Махарзи” Второто езеро “Елбур”  - граница между физическия и духовния свят, низшата област на астралния свят; на доброто; Благото на живота. Третото езеро “Балдер-Дару” – висшата област на астралния свят, на красивото. Четвъртото езеро “Близнаците” – умствения свят; духовния свят; на приятелството. Петото езеро “Махабур” – причинният свят; умственият свят; [светът] на чистотата. Шестото езеро “Сърцето” “Нирвана” или Будическия свят; умствения свят; на Любовта. Седмото езеро “Шемхаа” Божествения свят, Божественото. \Рилските езера\
  
Езеро – радостта и скръбта са две езера
+
'''Езеро''' – радостта и скръбта са две езера
  
Език – Докато любовта не дойде между хората, те ще говорят помежду си на чужд език, ще се нуждаят от речници да превеждат. / Да знаеш един език и да го приложиш навреме, това значи производителна сила. / Ако човек чуе, че някой говори лошо за някого, нека го жилне по езика, да не говори лоши работи. / Всеки светия знае 24 езика, а дяволът знае 12 езика.  
+
'''Език''' – Докато любовта не дойде между хората, те ще говорят помежду си на чужд език, ще се нуждаят от речници да превеждат. / Да знаеш един език и да го приложиш навреме, това значи производителна сила. / Ако човек чуе, че някой говори лошо за някого, нека го жилне по езика, да не говори лоши работи. / Всеки светия знае 24 езика, а дяволът знае 12 езика.  
  
Език – който не знае как да говори, езикът му е строшен. / По езика се познава как се е проявил човек по отношение на любовта. / Езикт е израз на разумността в човека.  
+
'''Език''' – който не знае как да говори, езикът му е строшен. / По езика се познава как се е проявил човек по отношение на любовта. / Езикт е израз на разумността в човека.  
  
Екскурзия – на екскурзия в планината, когато времето е хубаво, ние сме в причинния свят; когато има вятър, буря, сме в умствения свят, а когато има облаци, мъгла, сме в астралния свят, когато се върнем у дома си, сме във физическия свят.  
+
'''Екскурзия''' – на екскурзия в планината, когато времето е хубаво, ние сме в причинния свят; когато има вятър, буря, сме в умствения свят, а когато има облаци, мъгла, сме в астралния свят, когато се върнем у дома си, сме във физическия свят.  
  
Експлозия – Въздухообразната материя е свързана с мисълта. Никога мисълта на човека не трябва да се сгъсти дотам, че да предизвика експлозия, да знае законите на газовете.  
+
'''Експлозия''' – Въздухообразната материя е свързана с мисълта. Никога мисълта на човека не трябва да се сгъсти дотам, че да предизвика експлозия, да знае законите на газовете.  
  
Ел Шадай – истинският свидетел  
+
'''Ел Шадай''' – истинският свидетел  
  
Електричество – докато плащате за електричество, докато си купувате дърва, все ще вървите по отъпкания път.  
+
'''Електричество''' – докато плащате за електричество, докато си купувате дърва, все ще вървите по отъпкания път.  
  
Елипса – Човек е елипса, когато има два центъра. Материалистът се движи в елипса, в кръг. Той е човек на завършените процеси. Сърцата на мъжа и жената образуват елипса, т.е. двете сърца образуват човека. От време на време двата центъра сменят местата си, проявяват се. Докато човек е на земята, елипсата постепенно се затваря. Когато напълно се затвори, човек е узрял и трябва да се откъсне.  
+
'''Елипса''' – Човек е елипса, когато има два центъра. Материалистът се движи в елипса, в кръг. Той е човек на завършените процеси. Сърцата на мъжа и жената образуват елипса, т.е. двете сърца образуват човека. От време на време двата центъра сменят местата си, проявяват се. Докато човек е на земята, елипсата постепенно се затваря. Когато напълно се затвори, човек е узрял и трябва да се откъсне.  
  
Елтамар – адепт.  
+
'''Елтамар''' – адепт.  
  
Емблема – всяка една къща си има своя емблема  
+
'''Емблема''' – всяка една къща си има своя емблема  
  
Ерусалим – човек трябва да влезе в Ерусалимския храм, т.е. своя вътрешен храм и да изгони търговците навън, дребнавостите. Ерусалим е в стомаха.  
+
'''Ерусалим''' – човек трябва да влезе в Ерусалимския храм, т.е. своя вътрешен храм и да изгони търговците навън, дребнавостите. Ерусалим е в стомаха.  
  
Ерусалим е материалния свят; Ерусалим представя мястото, дето се разнася културата.  
+
'''Ерусалим''' е материалния свят; Ерусалим представя мястото, дето се разнася културата.  
  
Есен – Есента представя зрялата възраст на човека.  
+
'''Есен''' – Есента представя зрялата възраст на човека.  
  
Етаж – Докато сте на земята, вие се намирате в долния етаж на горния свят. И под земята има много етажи. Горните етажи се отличават от долните по светлината си. В духовния свят минаването от един етаж в друг подразбира смяна на костюмите.  
+
'''Етаж''' – Докато сте на земята, вие се намирате в долния етаж на горния свят. И под земята има много етажи. Горните етажи се отличават от долните по светлината си. В духовния свят минаването от един етаж в друг подразбира смяна на костюмите.  
  
Етаж – жената живее на втория етаж, а мъжът на третия. Когато мъжът падне от третия етаж, обрулването му е по-голямо.  
+
'''Етаж''' – жената живее на втория етаж, а мъжът на третия. Когато мъжът падне от третия етаж, обрулването му е по-голямо.  
  
Етикет – когато някой стане съдия или учител, то е само една боя, един етикет. Следователно, когато започнете да разрешавате истинските въпроси, вие ще снемете всички етикети.  
+
'''Етикет''' – когато някой стане съдия или учител, то е само една боя, един етикет. Следователно, когато започнете да разрешавате истинските въпроси, вие ще снемете всички етикети.  
  
Ешавора – велик Учител от древността.
+
'''Ешавора''' – велик Учител от древността.

Версия от 10:55, 7 юни 2014

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Е

Ева – първото същество, което е носило свещеното име на Бога – Йехова; След като дадете имена на всички животни у вас, пак ще дойде вашата Ева да ви предложи от плода на забраненото дърво, но вие ще се откажете.

Евангелие – има две Евангелия, като прочетете и двете ще знаете каква е Мъдростта.

Евреи – Това са всички сегашни народи (библ.).

Египет – Не заслужи ли човек дадените обещания, той много пъти като евреите ще излиза и ще се връща в Египет, много пъти ще дохожда Мойсей да го освобождава, след което ще го забравят ту вавилонци, ту асирийци, ту перси и пак няма да има нужната свобода.

Египет (библ.) – той е в материалния свят. Египет представлява и сегашния свят; физическия свят; тялото.

Ездач – това, че днес се язди на кон показва, че разумното е отгоре, то потисква физическото.

Езеро – ако се прекъснат връзките на едно езеро с извора му, то ще пресъхне. Това е обезверяването.

Езеро – всичките сегашни хора мязат на затворени езера. Нямат никакво изтичане от тях. Затворените езера мязат на онова мъртвото море, в пустинята, образувано от потъването на някои грешни градове. Нищо не може да живее там. / Ще намерите колко е голямо вашето езеро./ Трябва да се направят канали между езерата, да изтичате и да се вливате един в друг. Вие сте се индивидуализирали и искате да сте щастливи.

Езеро – Първото езеро – на материалните блага; физическия свят – “Махарзи” Второто езеро “Елбур” - граница между физическия и духовния свят, низшата област на астралния свят; на доброто; Благото на живота. Третото езеро “Балдер-Дару” – висшата област на астралния свят, на красивото. Четвъртото езеро “Близнаците” – умствения свят; духовния свят; на приятелството. Петото езеро “Махабур” – причинният свят; умственият свят; [светът] на чистотата. Шестото езеро “Сърцето” “Нирвана” или Будическия свят; умствения свят; на Любовта. Седмото езеро “Шемхаа” Божествения свят, Божественото. \Рилските езера\

Езеро – радостта и скръбта са две езера

Език – Докато любовта не дойде между хората, те ще говорят помежду си на чужд език, ще се нуждаят от речници да превеждат. / Да знаеш един език и да го приложиш навреме, това значи производителна сила. / Ако човек чуе, че някой говори лошо за някого, нека го жилне по езика, да не говори лоши работи. / Всеки светия знае 24 езика, а дяволът знае 12 езика.

Език – който не знае как да говори, езикът му е строшен. / По езика се познава как се е проявил човек по отношение на любовта. / Езикт е израз на разумността в човека.

Екскурзия – на екскурзия в планината, когато времето е хубаво, ние сме в причинния свят; когато има вятър, буря, сме в умствения свят, а когато има облаци, мъгла, сме в астралния свят, когато се върнем у дома си, сме във физическия свят.

Експлозия – Въздухообразната материя е свързана с мисълта. Никога мисълта на човека не трябва да се сгъсти дотам, че да предизвика експлозия, да знае законите на газовете.

Ел Шадай – истинският свидетел

Електричество – докато плащате за електричество, докато си купувате дърва, все ще вървите по отъпкания път.

Елипса – Човек е елипса, когато има два центъра. Материалистът се движи в елипса, в кръг. Той е човек на завършените процеси. Сърцата на мъжа и жената образуват елипса, т.е. двете сърца образуват човека. От време на време двата центъра сменят местата си, проявяват се. Докато човек е на земята, елипсата постепенно се затваря. Когато напълно се затвори, човек е узрял и трябва да се откъсне.

Елтамар – адепт.

Емблема – всяка една къща си има своя емблема

Ерусалим – човек трябва да влезе в Ерусалимския храм, т.е. своя вътрешен храм и да изгони търговците навън, дребнавостите. Ерусалим е в стомаха.

Ерусалим е материалния свят; Ерусалим представя мястото, дето се разнася културата.

Есен – Есента представя зрялата възраст на човека.

Етаж – Докато сте на земята, вие се намирате в долния етаж на горния свят. И под земята има много етажи. Горните етажи се отличават от долните по светлината си. В духовния свят минаването от един етаж в друг подразбира смяна на костюмите.

Етаж – жената живее на втория етаж, а мъжът на третия. Когато мъжът падне от третия етаж, обрулването му е по-голямо.

Етикет – когато някой стане съдия или учител, то е само една боя, един етикет. Следователно, когато започнете да разрешавате истинските въпроси, вие ще снемете всички етикети.

Ешавора – велик Учител от древността.