от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(Ж)
(Ж)
Ред 3: Ред 3:
  
 
== Ж ==
 
== Ж ==
 
  
'''Жабата''' е емблема на крайния материализъм.
 
  
'''Жаба''' – Човек трябва да спре да се занимава с кривите погледи в живота, иначе ще прилича на жаба, която кряка в блатата. / Ако минаваш покрай някое място лятно време, щом чуеш, чу жабите крякат, ще знаеш, че работите ти ще се оправят.
+
'''Жаба'''  
  
'''Желязо''' Лошият човек мяза на желязото.  
+
Жабата е емблема на крайния материализъм.  
  
'''Желязото''' това е силата, която разрушава.  
+
Човек трябва да спре да се занимава с кривите погледи в живота, иначе ще прилича на жаба, която кряка в блатата.  
  
'''Жена''' Аз ще бъда първата красива жена в гората, а вие ще бъдете мъжа, като ви срещна. Ще застана пред вас и ако постъпите както трябва, ще ви дам една свещена целувка, ако не постъпите както трябва, ще се изгубя.  
+
Ако минаваш покрай някое място лятно време, щом чуеш, чу жабите крякат, ще знаеш, че работите ти ще се оправят.  
  
'''Жена''' – Богатството е красива, разпусната жена без морал.
 
  
'''Жена''' – всеки човек има идеи в себе си, едни от които наложници, други законни жени. Той трябва да знае как да се отнася с тях, а не го спъват. Една жена, т.е. една идея трябва да има човек. Днес навсякъде срещаме само жени, мъже още няма. Срещате една красива жена с начервисани устни, разкошно облечена. Тя ви погледне, усмихне се и вие се влюбвате в нея. Щом се ожените, тя ви нарича простак, грубиян. Това са методи на “астралната жена”, с които природата си служи. Под “жена” разбирам неразумния принцип в света. Чувствата, настроенията са прояви на т.н. “астрална жена”. Светският живот прилича на чудно красива жена, но отблизо е толкова воняща, че човек почти може да се задуши и да се отрови. Ще престанеш да си жена и като жена ще престанеш да слугуваш на мъжа. Жената в сравнение с мъжа, представя дете. Който се обижда, той е жена. Под “жена” разбирам мястото, към което всички се стремят. Когато си неразположен, ти си жена. Мъжът и жената са двете половини на земята.
+
'''Жезъл'''
  
'''Жена''' жената е символ на материалното и на духовното, Божественото едновременно; Човек има едновременно два живота в себе си двете жени. От тези две жени едната е бяла, другата е черна. Ще турите бялата в черната – този висш духовен живот да влезе вътре; Защо са ни 300 жени и 900 наложници? Защо са ни толкова идеи и чувства?;  Ако мисълта ти не добие правилна форма, ще прелеча на грозна жена, а грозните хора не ги обичаме.; В очите на ясновидеца Земята е като красива жена, наша майка. Там, дето животът се развива правилно, мъжът и жената са едно цяло.  
+
Жезълът е символ на мъдростта. Ще хванеш жезъла си и ще се превърне на змия първи опит. След това ще хванеш змията за опашката и ще се превърне отново на жезъл – втори опит.  
  
'''Жена''' – Как ще изхвърлите от ума на един светия една лоша мисъл, една красива жена?; Жената символизира човека; Душата е жената в човека. За всеки човек трябва само един изпит, една жена.
 
  
'''Жена''' – Невъзможно е едновременно мъжът и жената да бъдат осветени или тъмни. Това са фази на човешкото съзнание. Старият живот е жената, за която всеки човек е женен. Много жени подразбират много желания. Да имаш една жена, това подразбира да имаш една идея за Бога. Жената представя живота.
+
'''Желязо'''  
  
'''Жена''' под “жена” разбирам мястото, към което всички се стремят; вътрешния живот в човека; Жена в простата форма значи, туй, което се изменя, което постоянно живее, което постоянно се видоизмения. Жената е основа в света, от санскр. дума “зео”, означава “живот”; човешкото сърце; Любовта.  
+
Лошият човек мяза на желязото.  
  
'''Жена''' Църквата уподобявам на една хубава божествена жена; Жена е, която има топлина.  
+
Това е силата, която разрушава.  
  
'''Женитба''' -  под “женитба” се разбира свързване на човека с някаква възвишена идея, с висок идеал; Женитбата представя ....???... на душите една в друга.; Женитбата е последната фаза на земния живот, с нея човек завършва учението си на земята. Тя е диплом, с който хората отиват на гилотината.; Само материята се жени, т.е. свързва, а душата и духът не се женят; Докато в сърцето на човека се ражда съмнение, безверие, ревност, той ще не ще се жени. То е първата фаза.  
+
– Койта има желязо, да го превърне в злато.
  
'''Женитба''' – да се ожени човек, това значи да мине през гъстата материя.
 
  
'''Женитба''' – Жененият, то е човешкото естество у човека, нежененият – Божественото естество. Женитбата е Новото в света. Щом се ожениш и не намериш Новото, ти си пак в старото. Женитбата, това са ония мисли и чувства и желания у човека, които са го оплели в гъстата материя. Женитбата подразбира свързването на две души с противоположни способности и дарби; среща на две души лице с лице. Идеални отношения между две разумни същества. Да обичаш някого или нещо, това значи да се ожениш за него. Красивата мисъл представя млада мома или момък, които се оженват. Оженването е реализирането й.
+
'''Жена'''  
  
'''Женитба''' – за съзнателния ученик женитбата е посвещение; Приготовление за великия живот.  
+
– Аз ще бъда първата красива жена в гората, а вие ще бъдете мъжа, като ви срещна. Ще застана пред вас и ако постъпите както трябва, ще ви дам една свещена целувка, ако не постъпите както трябва, ще се изгубя.
 +
 
 +
– Богатството е красива, разпусната жена без морал.
 +
 
 +
– Всеки човек има идеи в себе си, едни от които наложници, други законни жени. Той трябва да знае как да се отнася с тях, да не го спъват. Една жена, т.е. една идея трябва да има човек. Днес навсякъде срещаме само жени, мъже още няма. Срещате една красива жена с начервисани устни, разкошно облечена. Тя ви погледне, усмихне се и вие се влюбвате в нея. Щом се ожените, тя ви нарича простак, грубиян. Това са методи на “астралната жена”, с които природата си служи.
 +
 
 +
– Под “жена” разбирам неразумния принцип в света.
 +
 
 +
– Чувствата, настроенията са прояви на т.н. “астрална жена”.
 +
 
 +
– Светският живот прилича на чудно красива жена, но отблизо е толкова воняща, че човек почти може да се задуши и да се отрови.
 +
 
 +
– Ще престанеш да си жена и като жена ще престанеш да слугуваш на мъжа.
 +
 
 +
– Жената в сравнение с мъжа представя дете.
 +
 
 +
– Който се обижда, той е жена.
 +
 
 +
– Под “жена” разбирам мястото, към което всички се стремят.
 +
 
 +
– Когато си неразположен, ти си жена.
 +
 
 +
– Мъжът и жената са двете половини на земята.
 +
 
 +
– Жената е символ на материалното и на духовното, Божественото едновременно.
 +
 
 +
– Човек има едновременно два живота в себе си – двете жени. От тези две жени едната е бяла, другата е черна. Ще турите бялата в черната – този висш духовен живот да влезе вътре.
 +
 
 +
– Защо са ни 300 жени и 900 наложници? Защо са ни толкова идеи и чувства?
 +
 
 +
– Ако мисълта ти не добие правилна форма, ще прилича на грозна жена, а грозните хора не ги обичаме.
 +
 
 +
– В очите на ясновидеца Земята е като красива жена, наша майка.
 +
 
 +
– Там, дето животът се развива правилно, мъжът и жената са едно цяло.
 +
 
 +
– Как ще изхвърлите от ума на един светия една лоша мисъл, една красива жена?
 +
 
 +
– Жената символизира човека.
 +
 
 +
– Душата е жената в човека. За всеки човек трябва само един изпит, една жена.
 +
 
 +
– Невъзможно е едновременно мъжът и жената да бъдат осветени или тъмни. Това са фази на човешкото съзнание.
 +
 
 +
– Старият живот е жената, за която всеки човек е женен.
 +
 
 +
– Много жени подразбират много желания.
 +
 
 +
– Да имаш една жена, това подразбира да имаш една идея за Бога.
 +
 
 +
– Жената представя живота.
 +
 
 +
– Под “жена” разбирам мястото, към което всички се стремят; вътрешния живот в човека.
 +
 
 +
– Жена в простата форма значи туй, което се изменя, което постоянно живее, което постоянно се видоизмения. Жената е основа в света, от санскр. дума “зео”, означава “живот”.
 +
 
 +
– Човешкото сърце. – Любовта.
 +
 
 +
– Църквата уподобявам на една хубава божествена жена.
 +
 
 +
– Жена е, която има топлина.
 +
 
 +
– Как ще изхвърлите от ума на един светия една лоша мисъл, една красива жена?
 +
 
 +
– Жената символизира човека.
 +
 
 +
– Душата е жената в човека. За всеки човек трябва да има само един изпит, една жена.
 +
 
 +
 
 +
'''Женитба'''  
 +
 
 +
- Под “женитба” се разбира свързване на човека с някаква възвишена идея, с висок идеал.
 +
 
 +
Женитбата е последната фаза на земния живот, с нея човек завършва учението си на земята. Тя е диплом, с който хората отиват на гилотината.
 +
 
 +
– Само материята се жени, т.е. свързва, а душата и духът не се женят.
 +
 
 +
– Докато в сърцето на човека се ражда съмнение, безверие, ревност, той ще не ще се жени. То е първата фаза.
 +
 
 +
– Да се ожени човек, това значи да мине през гъстата материя.
 +
 
 +
– Жененият, то е човешкото естество у човека, нежененият – Божественото естество. Женитбата е Новото в света. Щом се ожениш и не намериш Новото, ти си пак в старото.
 +
 
 +
– Женитбата, това са ония мисли и чувства и желания у човека, които са го оплели в гъстата материя.
 +
 
 +
– Женитбата подразбира свързването на две души с противоположни способности и дарби; среща на две души лице с лице.
 +
 
 +
– Идеални отношения между две разумни същества.
 +
 
 +
– Да обичаш някого или нещо, това значи да се ожениш за него.
 +
 
 +
– Красивата мисъл представя млада мома или момък, които се оженват. Оженването е реализирането й.
 +
 
 +
– За съзнателния ученик женитбата е посвещение.
 +
 
 +
– [Женитбата е] приготовление за великия живот.
 +
 
 +
– Който се жени, това показва, че му липсва нещо.
 +
 
 +
– Смъртта не е нищо друго, освен оженване за някой друг.
 +
 
 +
– Преди да се свърже с Ева, Адам е бил женен за Духа. Оженването за плътта, т.е. слизането на земята е вашата втора женитба.  
  
'''Женитба''' – който се жени, това показва, че му липсва нещо.
 
  
 
'''Животни'''  
 
'''Животни'''  
Ред 60: Ред 155:
  
 
– Около човека да няма никакви животни, защото са признак на неговите слабости.  
 
– Около човека да няма никакви животни, защото са признак на неговите слабости.  
 +
  
 
'''Животно'''  
 
'''Животно'''  
Ред 82: Ред 178:
  
 
'''Жилище''' – новото жилище подразбира ново съзнание.  
 
'''Жилище''' – новото жилище подразбира ново съзнание.  
 +
  
 
'''Жито'''  
 
'''Жито'''  
Ред 91: Ред 188:
 
– Ако искаш да родиш жито, ще те турят на по-високо място от ориза.  
 
– Ако искаш да родиш жито, ще те турят на по-високо място от ориза.  
  
– Едни хора мязат на  жито, на ечемик, на ръж, а други на къклица. Те казват: “Ние не вярваме, ще чакаме благоприятни условия”. Отивате в дома на един човек и виждате на гвоздеи закачени царевици, в хамбара – жито, ечемик, ръж и т.н. Но тези неща не представят още идеала на неговата душа. Човек по отношение на великия свят представя житно зърно. Човек трябва да се пречисти както чисти житото, когато иска да го вари. Всяка кал, пръст, къклица, всичко да се изхвърли навън.  
+
– Едни хора мязат на  жито, на ечемик, на ръж, а други на къклица. Те казват: “Ние не вярваме, ще чакаме благоприятни условия”.  
 +
 
 +
Отивате в дома на един човек и виждате на гвоздеи закачени царевици, в хамбара – жито, ечемик, ръж и т.н. Но тези неща не представят още идеала на неговата душа.  
 +
 
 +
Човек по отношение на великия свят представя житно зърно.  
 +
 
 +
Човек трябва да се пречисти както чисти житото, когато иска да го вари. Всяка кал, пръст, къклица, всичко да се изхвърли навън.  
  
 
– Като минете в четвъртото измерение, ще станете на жито; По една крина жито на гърба е достатъчна за всекиго.  
 
– Като минете в четвъртото измерение, ще станете на жито; По една крина жито на гърба е достатъчна за всекиго.  
Ред 101: Ред 204:
 
- Житото представя доброто.  
 
- Житото представя доброто.  
  
'''Жица''' – Да смените жицата, това значи да смените състоянието си от лошо в добро. Светлата и бяла жица представя Божественото начало в човека, а тъмната и несветеща – нисшето естество на човека.  
+
'''Жица'''  
 +
 
 +
– Да смените жицата, това значи да смените състоянието си от лошо в добро. Светлата и бяла жица представя Божественото начало в човека, а тъмната и несветеща – нисшето естество на човека.  
 +
 
 +
'''Жлеб'''
  
'''Жлеб''' изтъпканият жлеб представя народите, които са минали под Божията нога. И съвременните народи са поставени в този жлеб да се тъпчат.  
+
Изтъпканият жлеб представя народите, които са минали под Божията нога. И съвременните народи са поставени в този жлеб да се тъпчат.  
  
 
'''Жълъд''' – туй зърно, този жълъд, може да се намали, може да се увеличи, да се превърне на един бук, мечка, кит, човек, Ангел. Това семе е вътре, то е едно и същевременно е много.
 
'''Жълъд''' – туй зърно, този жълъд, може да се намали, може да се увеличи, да се превърне на един бук, мечка, кит, човек, Ангел. Това семе е вътре, то е едно и същевременно е много.

Версия от 08:53, 9 юни 2014

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Ж

Жаба

– Жабата е емблема на крайния материализъм.

– Човек трябва да спре да се занимава с кривите погледи в живота, иначе ще прилича на жаба, която кряка в блатата.

– Ако минаваш покрай някое място лятно време, щом чуеш, чу жабите крякат, ще знаеш, че работите ти ще се оправят.


Жезъл

– Жезълът е символ на мъдростта. Ще хванеш жезъла си и ще се превърне на змия – първи опит. След това ще хванеш змията за опашката и ще се превърне отново на жезъл – втори опит.


Желязо

– Лошият човек мяза на желязото.

– Това е силата, която разрушава.

– Койта има желязо, да го превърне в злато.


Жена

– Аз ще бъда първата красива жена в гората, а вие ще бъдете мъжа, като ви срещна. Ще застана пред вас и ако постъпите както трябва, ще ви дам една свещена целувка, ако не постъпите както трябва, ще се изгубя.

– Богатството е красива, разпусната жена без морал.

– Всеки човек има идеи в себе си, едни от които наложници, други законни жени. Той трябва да знае как да се отнася с тях, да не го спъват. Една жена, т.е. една идея трябва да има човек. Днес навсякъде срещаме само жени, мъже още няма. Срещате една красива жена с начервисани устни, разкошно облечена. Тя ви погледне, усмихне се и вие се влюбвате в нея. Щом се ожените, тя ви нарича простак, грубиян. Това са методи на “астралната жена”, с които природата си служи.

– Под “жена” разбирам неразумния принцип в света.

– Чувствата, настроенията са прояви на т.н. “астрална жена”.

– Светският живот прилича на чудно красива жена, но отблизо е толкова воняща, че човек почти може да се задуши и да се отрови.

– Ще престанеш да си жена и като жена ще престанеш да слугуваш на мъжа.

– Жената в сравнение с мъжа представя дете.

– Който се обижда, той е жена.

– Под “жена” разбирам мястото, към което всички се стремят.

– Когато си неразположен, ти си жена.

– Мъжът и жената са двете половини на земята.

– Жената е символ на материалното и на духовното, Божественото едновременно.

– Човек има едновременно два живота в себе си – двете жени. От тези две жени едната е бяла, другата е черна. Ще турите бялата в черната – този висш духовен живот да влезе вътре.

– Защо са ни 300 жени и 900 наложници? Защо са ни толкова идеи и чувства?

– Ако мисълта ти не добие правилна форма, ще прилича на грозна жена, а грозните хора не ги обичаме.

– В очите на ясновидеца Земята е като красива жена, наша майка.

– Там, дето животът се развива правилно, мъжът и жената са едно цяло.

– Как ще изхвърлите от ума на един светия една лоша мисъл, една красива жена?

– Жената символизира човека.

– Душата е жената в човека. За всеки човек трябва само един изпит, една жена.

– Невъзможно е едновременно мъжът и жената да бъдат осветени или тъмни. Това са фази на човешкото съзнание.

– Старият живот е жената, за която всеки човек е женен.

– Много жени подразбират много желания.

– Да имаш една жена, това подразбира да имаш една идея за Бога.

– Жената представя живота.

– Под “жена” разбирам мястото, към което всички се стремят; вътрешния живот в човека.

– Жена в простата форма значи туй, което се изменя, което постоянно живее, което постоянно се видоизмения. Жената е основа в света, от санскр. дума “зео”, означава “живот”.

– Човешкото сърце. – Любовта.

– Църквата уподобявам на една хубава божествена жена.

– Жена е, която има топлина.

– Как ще изхвърлите от ума на един светия една лоша мисъл, една красива жена?

– Жената символизира човека.

– Душата е жената в човека. За всеки човек трябва да има само един изпит, една жена.


Женитба

- Под “женитба” се разбира свързване на човека с някаква възвишена идея, с висок идеал.

– Женитбата е последната фаза на земния живот, с нея човек завършва учението си на земята. Тя е диплом, с който хората отиват на гилотината.

– Само материята се жени, т.е. свързва, а душата и духът не се женят.

– Докато в сърцето на човека се ражда съмнение, безверие, ревност, той ще не ще се жени. То е първата фаза.

– Да се ожени човек, това значи да мине през гъстата материя.

– Жененият, то е човешкото естество у човека, нежененият – Божественото естество. Женитбата е Новото в света. Щом се ожениш и не намериш Новото, ти си пак в старото.

– Женитбата, това са ония мисли и чувства и желания у човека, които са го оплели в гъстата материя.

– Женитбата подразбира свързването на две души с противоположни способности и дарби; среща на две души лице с лице.

– Идеални отношения между две разумни същества.

– Да обичаш някого или нещо, това значи да се ожениш за него.

– Красивата мисъл представя млада мома или момък, които се оженват. Оженването е реализирането й.

– За съзнателния ученик женитбата е посвещение.

– [Женитбата е] приготовление за великия живот.

– Който се жени, това показва, че му липсва нещо.

– Смъртта не е нищо друго, освен оженване за някой друг.

– Преди да се свърже с Ева, Адам е бил женен за Духа. Оженването за плътта, т.е. слизането на земята е вашата втора женитба.


Животни

– Много желания на човека са подобни на предпотопните животни: колкото и да ги храните, не можете да ги задоволите.

- Щом изгубите любовта си, вие сте един формен вълк, мечка, тигър, лисица, защото тези диви животни са отрицателни качества на любовта.

- Всяко ненаситно желание за слава, богатство, знание е предпотопно животно.

- Ученият човек е натоварено животно.

- Лошата мисъл прилича на животно, което има желания да ви напакости, обаче ако съзнанието ви е будно, тя ще мине и замине покрай вас без да ви причини някаква пакост.

- Ние сме сега в периода – познаване на добро и зло. Да познаваш злото, то е животинското царство, да познаваш доброто, то е човешкото царство.

- Тялото е подобно на помощния добитък. Ако към добитъка е нужно човешко отнасяне, колко повече към тялото ви.

- Млекопитаещото представя чувствата на човека, които се движат по земята.

- Всички животни, които обичате, са били ваши възлюбени в миналото.

– Около човека да няма никакви животни, защото са признак на неговите слабости.


Животно

- Онзи, който не се учи, е четвероного животно.

- Всички ония животни, които обичат да правят пакости – вълк, лисица, мишка, къртица, бухал, прилеп, живеят все в тъмни места, в дупки.

– Дали е тигър, лъв или мечка, ако имате любов, тия свирепи животни може да ги укротите.

- Всички крави, свини, в другия свят ще ви говорят.

- Всички онези същества, сили в света, които са безотговорни, вървят по криви линии, както земята.

- Ако в ума на някой човек се родят едновременно 5-6 идеи, той е млекопитаещ.

– Съзнанието, то е едно товарно животно, което ту товарят, ту разтоварват.

Жизненият път – това е старостта; целият ви живот; това е една железница.

Жилище – Мирът е най-хубавото жилище, в което радостта може да живее.

Жилище – новото жилище подразбира ново съзнание.


Жито

- Ти в джоба си ще носиш само едно житно зърно и като дойдеш някъде, ще го хвърлиш на земята, ще израсте и ще даде много зърна и ти пак ще вземеш едно житно зърно в джоба си - една част от зърната ще изядеш, а другата ще раздадеш.

- Който има жито, трябва да дава.

– Ако искаш да родиш жито, ще те турят на по-високо място от ориза.

– Едни хора мязат на жито, на ечемик, на ръж, а други на къклица. Те казват: “Ние не вярваме, ще чакаме благоприятни условия”.

– Отивате в дома на един човек и виждате на гвоздеи закачени царевици, в хамбара – жито, ечемик, ръж и т.н. Но тези неща не представят още идеала на неговата душа.

– Човек по отношение на великия свят представя житно зърно.

– Човек трябва да се пречисти както чисти житото, когато иска да го вари. Всяка кал, пръст, къклица, всичко да се изхвърли навън.

– Като минете в четвъртото измерение, ще станете на жито; По една крина жито на гърба е достатъчна за всекиго.

- Като се пукне онова житно зърно и семенцето израсте нагоре, този разумен дух, който е затворен в него, веднага отива нагоре в невидимия свят и започва да работи.

- Каквото е казал Христос за житните зърна, същото се отнася и за човека. И той попада на пътя, между тръните, на камениста почва и на добра почва.

- Житото представя доброто.

Жица

– Да смените жицата, това значи да смените състоянието си от лошо в добро. Светлата и бяла жица представя Божественото начало в човека, а тъмната и несветеща – нисшето естество на човека.

Жлеб

– Изтъпканият жлеб представя народите, които са минали под Божията нога. И съвременните народи са поставени в този жлеб да се тъпчат.

Жълъд – туй зърно, този жълъд, може да се намали, може да се увеличи, да се превърне на един бук, мечка, кит, човек, Ангел. Това семе е вътре, то е едно и същевременно е много.