от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете <Enter> или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна

  • (тек | пред) 09:10, 19 декември 2013Avia (Беседа | приноси). . (48 261 байта) (+48 261). . (Нова страница: 51 ЗАКОНЪТ НА ЛЮБОВТА „Добрата молитва" (Прочетоха се останалите теми. Прочете се темата върх...)