от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Уикицитати

за Невидимия свят

за Разумните Същества - други източници

за Разумните Същества - Беседи пред сестрите

1926

21 януари 1926

  • "Мнозина казват: „Искаме да знаем Истината.” Аз превеждам думата Истина: вие искате да бъдете свободни. Но за да дойде човек до Свободата, трябва да има Живот, трябва да има Светлина. Най-първо трябва да има Живот, след това – Светлина, Знание, а след знанието иде Свободата. След Свободата вие ще научите какво нещо е Истината. Казаха евреите на Христа: „Ние сме свободни”, а Той отговори: „Всеки, който прави грях, е роб на греха, значи не е свободен.” Щом човек греши, той не може да бъде свободен и следователно той ще бъде лишен от едно от най-хубавите си чувства – да усети вътрешната Радост на Духа. А Свободата е отношение с най-разумните Същества."
  • "Онзи, който използва условията, които Бог му е дал, който е прогресирал и е добил познание, за него има сполука и Съществата в Невидимия свят имат много добро мнение за него. Като разгърнат Живота му и видят, че той е изправен във всяко отношение, те имат добро мнение за него."
  • "Щом кажете, че може да се поправите, тези Същества отварят книгата на миналото и поглеждат дали в миналите ви съществувания има някой красив живот. Този живот те ще го вземат и ще го пренесат, за да създадат нещо красиво сега за вас. Като говоря за човешкото самовъзпитание, разбирам, че всичко красиво от миналото вие трябва сега да предизвикате в ума си. Или казано на вътрешен език, човек ще се моли, за да се предизвикат хубавите, красиви чувства, с които да работи той занапред."

Без наука няма сполука

Великата майка: Беседи пред сестрите


1932

5 май 1932

  • "Невидимият свят има за цел да преобрази хората. Това е едно Ново учение – Съществата идват от Невидимия свят и всеки ден ще ви казват по нещо ново. Трябва не само да вярваш, но да влезеш във връзка с по-напредналите братя и сестри, и ако ти ги обичаш, и те ще те обикнат. Ако те идват всеки ден, тогава работата върви добре, тогава си весел и добър. Защото тези Същества, които идват от Невидимия свят, проявяват един живот по закона на съответствието – ако човек живее между млекопитаещите, не може да научи нищо, но ако живее между разумните хора, ще научи много добри неща."
  • "Когато срещнете един човек, който и да е той, задайте си въпроса защо го срещате. На един човек, когото срещате, или вие ще му повлияете, или той ще ви повлияе. Бог живее във всеки човек – тогава Бог, който живее във вас, какво ще му каже; Бог, който живее в него, какво ще ви каже? Бог, който живее в него, все ще ви остави нещо – всеки човек, когото срещате, все ще ви даде нещо, което друг не може да ви даде, и вие ще му дадете нещо, което друг не може да му даде. Всеки ден вие ще придавате нещо на хората и на вас ще ви придават по нещо. И всеки ден вашият Живот ще се отразява и ще се формира от тези Същества, които идват – те ще го копират и ще го занесат горе като спомен. Нали понякога усещате известни възвишени чувства? Те идват като приток отвън, от тези Същества."

Узрял плод

Великата майка: Беседи пред сестрите