от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(Нова страница: ==ЗНАЧЕНИЕ НА ЧИСЛАТА== Размишление. Тема за следния път: „Слаби и силни страни на човешката п...)
 
(ЗНАЧЕНИЕ НА ЧИСЛАТА)
Ред 21: Ред 21:
 
Казвате: Това са отвлечени неща за нас, искаме да ни ги кажеш на разбран език, по-ясно. Един стар човек се разболял и толкова отслабнал, че не можал да се държи на краката си. И той пъплел като дете. Коя е причината, дето малкото дете пъпли? Казват, че неговата нервна система не може да издържи. – Възможно е, това отчасти е вярно. Обаче коя е причината,  когато старият пъпли? Той пъпли, защото е забравил отношението между числата 1 и 3. Когато малкото дете се изправи на краката си, то започва да ходи само. Докато пъпли, детето е глупаво; щом проходи, то започва да мисли, да поумнява. Ако старият проходи, всички казват: Оздравя човекът. Ако пъпли, казват, че е болен. Когато малкото дете не пъпли, казват, че е проходило вече.
 
Казвате: Това са отвлечени неща за нас, искаме да ни ги кажеш на разбран език, по-ясно. Един стар човек се разболял и толкова отслабнал, че не можал да се държи на краката си. И той пъплел като дете. Коя е причината, дето малкото дете пъпли? Казват, че неговата нервна система не може да издържи. – Възможно е, това отчасти е вярно. Обаче коя е причината,  когато старият пъпли? Той пъпли, защото е забравил отношението между числата 1 и 3. Когато малкото дете се изправи на краката си, то започва да ходи само. Докато пъпли, детето е глупаво; щом проходи, то започва да мисли, да поумнява. Ако старият проходи, всички казват: Оздравя човекът. Ако пъпли, казват, че е болен. Когато малкото дете не пъпли, казват, че е проходило вече.
  
Тук имате една малка стълбица от числата 1 – 4 във възходящ и низходящ ред. Малкото дете слиза по тази стълбица, като брои от 4 до 1. Следователно детето се учило да слиза надолу, а възрастният – да възлиза нагоре. Детето, което слиза, изразходва по-малко енергия от стария, който възлиза. Това е физически закон. Обаче, който губи по-малко енергия, същевременно печели по-малко. Детето губи по-малко енергия и печели по-малко. Старият много губи и много печели. Какъв е резултатът? Ако много печелиш и много губиш, резултатът е равен на нула. Ако много губиш и много печелиш, не знаеш  какъв е резултатът – числото не знаеш. Например  правиш добро на едно лице – това е загуба. Лицето, на което си направил доброто, печели. Но ти не знаеш как ще се отнесе това лице с тебе. Ако носиш шише, пълно с масло, и някой те блъсне, шишето ще падне на земята и маслото ще се разлее – имаш загуба с резултат нула. Друг е въпросът, ако дадеш шишето на някого. След време този човек ще ти върне шишето пълно, но с какво – не знаеш.
+
Тук имате една малка стълбица от числата 1 – 4 във възходящ и низходящ ред.  
 +
4 – 1
 +
3 – 2
 +
2 – 3
 +
1 – 3
 +
Малкото дете слиза по тази стълбица, като брои от 4 до 1. Следователно детето се учило да слиза надолу, а възрастният – да възлиза нагоре. Детето, което слиза, изразходва по-малко енергия от стария, който възлиза. Това е физически закон. Обаче, който губи по-малко енергия, същевременно печели по-малко. Детето губи по-малко енергия и печели по-малко. Старият много губи и много печели. Какъв е резултатът? Ако много печелиш и много губиш, резултатът е равен на нула. Ако много губиш и много печелиш, не знаеш  какъв е резултатът – числото не знаеш. Например  правиш добро на едно лице – това е загуба. Лицето, на което си направил доброто, печели. Но ти не знаеш как ще се отнесе това лице с тебе. Ако носиш шише, пълно с масло, и някой те блъсне, шишето ще падне на земята и маслото ще се разлее – имаш загуба с резултат нула. Друг е въпросът, ако дадеш шишето на някого. След време този човек ще ти върне шишето пълно, но с какво – не знаеш.
  
 
Да се върнем към числата. Всички искате да бъдете щастливи, гениални. – Ще работите с числата, но трябва да знаете как да ги пишете и как да ги съединявате. Как ще съедините числата 1, 2, 3 и 4? Ако носите знанието от възвишения свят, от който сте слезли като души, вие ще донесете и щастието си на земята. Който знае качеството на числата, ще ги тури на цигулката си и ще ги превърне на звукове. Така той може да стане виден цигулар. Който иска да стане виден музикант, трябва да знае тайната на числата от 1 до 7. Ако знаеш тайната на единицата, ще станеш господар; ако знаеш тайната на двойката, ще станеш слуга; ако знаеш тайната на тройката, ще станеш ученик. Знаеш ли тайната на четворката, ще станеш професор. Числата от 1 до 4 представляват една система, от 1 до 3 – друга система и от 1 до 7 – трета система.
 
Да се върнем към числата. Всички искате да бъдете щастливи, гениални. – Ще работите с числата, но трябва да знаете как да ги пишете и как да ги съединявате. Как ще съедините числата 1, 2, 3 и 4? Ако носите знанието от възвишения свят, от който сте слезли като души, вие ще донесете и щастието си на земята. Който знае качеството на числата, ще ги тури на цигулката си и ще ги превърне на звукове. Така той може да стане виден цигулар. Който иска да стане виден музикант, трябва да знае тайната на числата от 1 до 7. Ако знаеш тайната на единицата, ще станеш господар; ако знаеш тайната на двойката, ще станеш слуга; ако знаеш тайната на тройката, ще станеш ученик. Знаеш ли тайната на четворката, ще станеш професор. Числата от 1 до 4 представляват една система, от 1 до 3 – друга система и от 1 до 7 – трета система.
Ред 47: Ред 52:
 
Днес аз искам да остане в ума ви само една основна мисъл. Днешната ми лекция прилича на онова богатство, което иманярите търсят. Те намират знаци по земята, които им определят, че на еди-кое си място е заровено голямо богатство – цяла биволска кожа, напълнена със злато и скъпоценни камъни. Казвате: Да намерим тази пещера. – Докато я намерите, ще видите и ще патите. Несметни богатства се крият в нея. Като ги намерят, казват: Сбогом, сиромашия! Сбогом,  болести и страдания! След това иде щастливият живот. Докато го намерите, от всички се иска работа.
 
Днес аз искам да остане в ума ви само една основна мисъл. Днешната ми лекция прилича на онова богатство, което иманярите търсят. Те намират знаци по земята, които им определят, че на еди-кое си място е заровено голямо богатство – цяла биволска кожа, напълнена със злато и скъпоценни камъни. Казвате: Да намерим тази пещера. – Докато я намерите, ще видите и ще патите. Несметни богатства се крият в нея. Като ги намерят, казват: Сбогом, сиромашия! Сбогом,  болести и страдания! След това иде щастливият живот. Докато го намерите, от всички се иска работа.
  
И тъй, спрете вниманието си върху числата 1, 2, 3, 4. Като дойдете до петицата, тя да бъде прицелна точка към изходния път от мъчнотиите. Начертайте си четири квадрата, в които да напишете четири пермутации от числата 1, 2, 3, 4. В двата квадрата числата ще бъдат наредени във възходяща степен, а в другите два – в низходяща степен. В един от квадратите числата ще започнат с печалба, а ще свършат със загуба; в другия квадрат числата ще започнат със загуба, а ще свършат с печалба. Едните резултати ще бъдат знайни, а другите – незнайни. Всяка сила, която подтиква човека напред към развитие и към добро, е незнайна. Тя е широка област. В нея се крият всички възможности за щастие. Дето са най-големите мъчнотии и препятствия, там са най-големите печа лби и блага за човека. Това е закон на Природата. Например слънцето, звездите са незнайни, но в тях се крие богатството на човешкия дух и на човешкия ум. Като погледнеш към небето, към незнайното, въодушевяваш се. Като погледнеш към земята, към знайното, обезсърчаваш се. От знайното се стремиш към незнайното – идеала на човешката душа. Знайното е това, което сега имате. Незнайното – това, към което се стремите. Това е Битието.
+
И тъй, спрете вниманието си върху числата 1, 2, 3, 4. Като дойдете до петицата, тя да бъде прицелна точка към изходния път от мъчнотиите. Начертайте си четири квадрата, в които да напишете четири пермутации от числата 1, 2, 3, 4. В двата квадрата числата ще бъдат наредени във възходяща степен, а в другите два – в низходяща степен. В един от квадратите числата ще започнат с печалба, а ще свършат със загуба; в другия квадрат числата ще започнат със загуба, а ще свършат с печалба. Едните резултати ще бъдат знайни, а другите – незнайни. Всяка сила, която подтиква човека напред към развитие и към добро, е незнайна. Тя е широка област. В нея се крият всички възможности за щастие. Дето са най-големите мъчнотии и препятствия, там са най-големите печалби и блага за човека. Това е закон на Природата. Например слънцето, звездите са незнайни, но в тях се крие богатството на човешкия дух и на човешкия ум. Като погледнеш към небето, към незнайното, въодушевяваш се. Като погледнеш към земята, към знайното, обезсърчаваш се. От знайното се стремиш към незнайното – идеала на човешката душа. Знайното е това, което сега имате. Незнайното – това, към което се стремите. Това е Битието.
  
 
Радвайте се на това, което не знаете – на невежеството си. Когато опитате нещо и не го разбирате, това е невежество. Ако майката нахрани детето си с твърда храна, това е невежество. Детето се храни само с мляко. Ако на 21-годишния момък даваш само мляко, това е друго невежество. Детето ще сучи мляко от майката, а възрастният ще дъвче твърда храна. Млякото е за децата, а твърдата храна – за възрастните. Да мислиш правилно, това е дъвкане; ще дъвчеш твърда храна, а стомахът ти ще обработи храната и ще ти даде сила. Ако мислиш правилно, Природата ще ти възвърне доброто, което си правил. Тя ще ти върне доброто заедно с лихвите. Това е възнаграждението, щастието, блаженството, мъдростта, доброто. Като знаете това, изучавайте законите на правото мислене и чувствуване.
 
Радвайте се на това, което не знаете – на невежеството си. Когато опитате нещо и не го разбирате, това е невежество. Ако майката нахрани детето си с твърда храна, това е невежество. Детето се храни само с мляко. Ако на 21-годишния момък даваш само мляко, това е друго невежество. Детето ще сучи мляко от майката, а възрастният ще дъвче твърда храна. Млякото е за децата, а твърдата храна – за възрастните. Да мислиш правилно, това е дъвкане; ще дъвчеш твърда храна, а стомахът ти ще обработи храната и ще ти даде сила. Ако мислиш правилно, Природата ще ти възвърне доброто, което си правил. Тя ще ти върне доброто заедно с лихвите. Това е възнаграждението, щастието, блаженството, мъдростта, доброто. Като знаете това, изучавайте законите на правото мислене и чувствуване.
Ред 53: Ред 58:
 
Казваш: Искам да бъда господар на себе си. – Изучавай числата от 1 до 4. Едва сега човечеството започва да изучава петицата. Това е голяма наука. Страданията са до числото четири; след него иде друг живот. Ти знаеш, че няма да страдаш вече, но какъв ще бъде този живот, не знаеш. Когато е станал разумен, човек е имал вече по пет пръста на ръцете и на краката. Конят изучава числото едно – едно копито. Волът изучава числото две. Неговото положение е тежко. И свинята изучава числото две. Тя има копито, което е раздвоено. Волът носи хомота си и оре. Господарят му казва: Хайде, синко, ще се оправи твоята работа. Като изучиш числото две, ще дойдеш до числото три. Хората обаче трябва да изучават целия органически свят.
 
Казваш: Искам да бъда господар на себе си. – Изучавай числата от 1 до 4. Едва сега човечеството започва да изучава петицата. Това е голяма наука. Страданията са до числото четири; след него иде друг живот. Ти знаеш, че няма да страдаш вече, но какъв ще бъде този живот, не знаеш. Когато е станал разумен, човек е имал вече по пет пръста на ръцете и на краката. Конят изучава числото едно – едно копито. Волът изучава числото две. Неговото положение е тежко. И свинята изучава числото две. Тя има копито, което е раздвоено. Волът носи хомота си и оре. Господарят му казва: Хайде, синко, ще се оправи твоята работа. Като изучиш числото две, ще дойдеш до числото три. Хората обаче трябва да изучават целия органически свят.
  
Вървиш по улиците, обезсърчен, отчаян, скъсан си на изпит в университета. Ти си в положението на вола, който има раздвоени копита и два рога. Ще работиш като вола и ще си служиш с рогата. Волът се брани главно с рогата си. Някои рисуват дявола с рога. Старите адепти са туряли един рог на Мойсея. Казваш: Да имам и аз рога! – Ако имаш рога и не знаеш как да ги употребяваш, ти си дете, което ще впрегнат да оре цял ден. Наблюдавам, че и волът е станал крайно нетърпелив. Той казва: Един ден ще започна да прилагам рогата си. Сега още залъгвам господаря си. Когато започна да си служа с рогата, той няма да ме храни със слама. Когато волът разбере смисъла на своите рога, ще съблече волската кожа и ще се видоизмени. Това значи преминаване от една форма в друга. Щом интелигентността в дадена форма се увеличи, формата се изменя. Всяко животно може да се разцъфти, както става с цветята при благоприятни условия. Човек е цвете, което трябва да мисли и чувствува правилно, за да се разцъвти в красивия Божествен цвят.
+
Вървиш по улиците, обезсърчен, отчаян, скъсан си на изпит в университета. Ти си в положението на вола, който има раздвоени копита и два рога. Ще работиш като вола и ще си служиш с рогата. Волът се брани главно с рогата си. Някои рисуват дявола с рога. Старите адепти са туряли един рог на Мойсея. Казваш: Да имам и аз рога! – Ако имаш рога и не знаеш как да ги употребяваш, ти си дете, което ще впрегнат да оре цял ден. Наблюдавам, че и волът е станал крайно нетърпелив. Той казва: Един ден ще започна да прилагам рогата си. Сега още залъгвам господаря си. Когато започна да си служа с рогата, той няма да ме храни със слама. Когато волът разбере смисъла на своите рога, ще съблече волската кожа и ще се видоизмени. Това значи преминаване от една форма в друга. Щом интелигентността в дадена форма се увеличи, формата се изменя. Всяко животно може да се разцъфти, както става с цветята при благоприятни условия. Човек е цвете, което трябва да мисли и чувствува правилно, за да се разцъфти в красивия Божествен цвят.
  
 
И тъй, числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 представят една музикална система със седем цвята. Изкуството на художника се състои в съчетаването на седемте цвята, в различаването на боите и в пермутациите с тях. Ако художникът знае това изкуство, той става прочут. Тези числа съответствуват на известни сили в Природата.
 
И тъй, числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 представят една музикална система със седем цвята. Изкуството на художника се състои в съчетаването на седемте цвята, в различаването на боите и в пермутациите с тях. Ако художникът знае това изкуство, той става прочут. Тези числа съответствуват на известни сили в Природата.

Версия от 16:40, 3 февруари 2009

ЗНАЧЕНИЕ НА ЧИСЛАТА

Размишление.

Тема за следния път: „Слаби и силни страни на човешката природа.”

Какво представлява човешкият живот? Няма да отговоря на този въпрос. Знайте, че съществуват закони, които управляват живота на човека. – От какво зависи щастието на човека? – На този въпрос ще отговоря с числата от 1 до 22. Ако знаете значението на тези числа, вие владеете цялото изкуство. Ако зададете този въпрос на някой кабалист евреин, той ще ви каже, че щастието на човека зависи от числото 22. – Защо? – Защото числото 22 играе роля в живота на евреина. – Кое число е важно за българина? – Числото 31. За французина числото 30 е важно. Всяко число представя ребус за човека. Който знае значението на тези числа, може да прави чудеса. Всяко число е символ на нещо. Който може да поставя числата във взаимно отношение едно към друго, той може да произведе различни резултати. Резултатът от числата не е нищо друго освен съчетание на сили. Ако не знаеш да съчетаваш силите както трябва, резултатът ще бъде дисхармоничен. Всеки дисхармоничен резултат се отразява вредно върху нервната система на човека. Казваш: Вън от тези числа няма щастие. Според мене три числа са важни в живота: числата 1, 2 и 3. Ако не разбираш смисъла и значението им, ако не знаеш тяхното взаимно отношение, нищо не може да постигнеш. Тези числа могат да се наредят в хоризонтален и вертикален ред:

       1, 2, 3 или 1
               2
               3

При това те могат да се напишат разбъркано: 2, 1, 3 или 3, 2, 1 или 1, 3, 2. Във всички случаи резултатът ще бъде различен. Естествено и хармонично нареждане е последователното – 1, 2, 3. Как трябва да ги нареждате, това е задача, която всеки сам ще реши.

Сега ще напиша друг ред числа – от 1 до 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. От тия числа зависи вашето бъдеще, но трябва да знаете всичките пермутации, които се образуват от тях; да знаете свойствата им, как се увеличават и намаляват; как се събират, изваждат, умножават и делят. От вас се иска да знаете обикновените действия: събиране, изваждане, умножаване и деление; обаче същите действия биват толкова сложни, че само гениалните хора могат да ги извършват. В обикновения живот като обикновен човек всеки знае да събира. От това събиране зависи вашето щастие. Ако си гениален, няма само да събираш числата 1, 2, 3 например, но ще можеш да ги превръщаш в срички, в звук и светлина. И за вас не е достатъчно само да събирате числата 1, 2, 3, но и да ги поставяте в различни отношения, да видите какво може да излезе от тях. Студент си, скъсат те на изпит. Какво ще правиш? Ще броиш хиляди пъти 1, 2, 3. Какво ще придобиеш от това? Трябва да знаеш, като броиш до три хиляди пъти, колко енергия си изразходвал, а оттам колко път би извървял с тази енергия. Най-после ще кажеш: Напразно изгубих времето си!

Математиците са заместили числата 1, 2, 3 с буквите А, В, С. Те казват: А – В = С; С – В = А; С – А = В. Ще кажете, че това е проста работа. – За обикновения човек е проста работа, но за гениалния това са процеси, от които зависи животът. Ти не можеш всякога да направиш правилно съчетание между величините А, В и С. Много естествено. Как ще направиш това съчетание, като спиш? Как ще напишеш това съчетание, ако ръцете ти са навехнати? Ако кажеш, че при всички условия можеш да го напишеш, това подразбира гениалност. Докато не е намерил отношението между числата 1, 2 и 3, човек мисли за себе си, че е животно, че няма защо да живее и т.н. Щом намери това съотношение, той веднага осмисля живота си, разбира, че трябва да живее. Казваш, че 1 + 3 = 4. Това значи, че си намерил начин да пазиш равновесие в живота си. Докато детето е малко, пъпли, търси начин да запази равновесие. В това време то изучава отношението между 1 и 3. Щом ги събере, получава числото четири – квадрата. В разумния живот това число представлява човекът, който при всички условия се намира в безопасност.

Казвате: Това са отвлечени неща за нас, искаме да ни ги кажеш на разбран език, по-ясно. Един стар човек се разболял и толкова отслабнал, че не можал да се държи на краката си. И той пъплел като дете. Коя е причината, дето малкото дете пъпли? Казват, че неговата нервна система не може да издържи. – Възможно е, това отчасти е вярно. Обаче коя е причината, когато старият пъпли? Той пъпли, защото е забравил отношението между числата 1 и 3. Когато малкото дете се изправи на краката си, то започва да ходи само. Докато пъпли, детето е глупаво; щом проходи, то започва да мисли, да поумнява. Ако старият проходи, всички казват: Оздравя човекът. Ако пъпли, казват, че е болен. Когато малкото дете не пъпли, казват, че е проходило вече.

Тук имате една малка стълбица от числата 1 – 4 във възходящ и низходящ ред. 4 – 1 3 – 2 2 – 3 1 – 3 Малкото дете слиза по тази стълбица, като брои от 4 до 1. Следователно детето се учило да слиза надолу, а възрастният – да възлиза нагоре. Детето, което слиза, изразходва по-малко енергия от стария, който възлиза. Това е физически закон. Обаче, който губи по-малко енергия, същевременно печели по-малко. Детето губи по-малко енергия и печели по-малко. Старият много губи и много печели. Какъв е резултатът? Ако много печелиш и много губиш, резултатът е равен на нула. Ако много губиш и много печелиш, не знаеш какъв е резултатът – числото не знаеш. Например правиш добро на едно лице – това е загуба. Лицето, на което си направил доброто, печели. Но ти не знаеш как ще се отнесе това лице с тебе. Ако носиш шише, пълно с масло, и някой те блъсне, шишето ще падне на земята и маслото ще се разлее – имаш загуба с резултат нула. Друг е въпросът, ако дадеш шишето на някого. След време този човек ще ти върне шишето пълно, но с какво – не знаеш.

Да се върнем към числата. Всички искате да бъдете щастливи, гениални. – Ще работите с числата, но трябва да знаете как да ги пишете и как да ги съединявате. Как ще съедините числата 1, 2, 3 и 4? Ако носите знанието от възвишения свят, от който сте слезли като души, вие ще донесете и щастието си на земята. Който знае качеството на числата, ще ги тури на цигулката си и ще ги превърне на звукове. Така той може да стане виден цигулар. Който иска да стане виден музикант, трябва да знае тайната на числата от 1 до 7. Ако знаеш тайната на единицата, ще станеш господар; ако знаеш тайната на двойката, ще станеш слуга; ако знаеш тайната на тройката, ще станеш ученик. Знаеш ли тайната на четворката, ще станеш професор. Числата от 1 до 4 представляват една система, от 1 до 3 – друга система и от 1 до 7 – трета система.

Науката за числата е стара, наречена е кабала. Много учени в Европа пишат върху кабалата, но повече върху външната страна на числата. Те ги разглеждат в буквален смисъл. Малцина познават техния вътрешен, дълбок смисъл. Като напишете един квадрат (фиг. 1) и го разделите на четири равни части, във всяка част по едно число, още с написването му вие сте разрешили една важна задача. Обаче същият квадрат в ръцете на детето носи смърт. Да викаш духовете, това е лесна работа; да ги върнеш по домовете им, това е мъчна работа. Да скараш хората е лесно; да ги примириш, това е мъчна работа. Всяко дете може да вземе една клечка кибрит и да запали плевнята; обаче изкуство е да знаеш как да загасиш плевнята, за да не се запали и къщата. Има действия в Природата, наречени обикновени – те са за обикновените хора. Има сложни действия, с които се занимават само гениални хора. Както има действия за обикновени и за гениални хора, така има причини за злото и причини за доброто.

Злото е зло, защото принадлежи към система, с която не си привикнал да работиш. Ако знаеш как да работиш с тази система, злото няма да бъде зло. Ти принадлежиш към системата на доброто, но си забравил законите, с които тази система работи. Какво ще стане тогава? – Доброто ще се превърне на зло. Отиваш в Англия и говориш английски, но правиш грешки в езика. Англичанинът ще познае, че си чужденец. Ако правиш много грешки, той не може да се разговаря с тебе, няма да те разбира. Същото се отнася и до французина, както и до всички чужденци. В която държава и да отидеш, трябва да знаеш добре нейния език.

Един американски мисионер дошъл в България да проповядва Словото. Той прекарал тук цели 20 години и научил добре български език. Един ден, като проповядвал за Израил, трябвало да направи някакво сравнение, да каже, че това приличало на разградена колиба. Вместо думата колиба той употребил думата кобила: „Това приличало на разградена кобила.” С това предизвикал смях между слушателите. Като видял, че се смеят, той си казал: Не са благочестиви хора българите. Ти им проповядваш Словото, а те се смеят. Един се обадил: Не е кобила, а колиба. Като разбрал разликата между тия две думи, проповедникът видял, че имат право да се смеят. В друг случай вместо женене той казал – отивам на жежене. Като му направили забележка, че не употребил думата на място, той се засмял и си записал и двете думи в тефтерче, да не прави и друг път същата грешка.

И тъй, ако не знаете свойствата на числата, и вие ще изпаднете в противоречия като този американец. Ако един българин само знае свойствата на числата от 1 до 31, той ще помогне на целия български народ, ще го освободи от всичките му мъчнотии. И досега още не съм срещнал българин, който да знае свойствата на тези числа. Не съм срещал българин, който да знае свойствата на числата поне от 1 до 4, т.е. свойствата на квадрата. Това е цяла магия! Казвате: Неразбрана работа е квадратът. – Така е, неразбраните неща са гениални. Разбраните работи са обикновени неща. Велика наука се крие в неразбраните работи на Природата. – Как да не разбираме? – Няма нищо срамно в неразбирането. Има неща, които отчасти разбирате, но не знаете какъв е резултатът на тия работи. Всички работи, които започват с печалба и свършват със загуба, са обикновени и знаете техния резултат. Ония работи, които започват със загуба и свършват с печалба, са необикновени – не знаете техния резултат. Адам е единицата, Ева – двойката. Това е печалбата. Значи печалбата е в началото, а загубата – накрая, и двамата сгрешиха. Те направиха едно съчетание, в резултат на което дойде числото три. След непослушанието и греха дойде изпъждането им от рая – резултат нула.

Сега иде нов процес в живота. Човек започва с Христа. Еврейският народ представя числото две, на което резултатът е нула, смъртта, загуба в живота. От евреите учението на Христа – единицата, премина в другите народи, които го приеха. Какъв ще бъде резултатът на това учение, не знаете. И при Христа има страдания, по-големи от първите, но крайният резултат ще бъде голямата печалба. Големи страдания и изпитания ще мине човечеството, но резултатът е велик – голяма печалба. Никой обикновен човек не знае какъв ще бъде крайният резултат на човешкото повдигане. Но великите посветени знаят това. Вие знаете, че страдате, но какво иде след страданието, не знаете; знаете, че старият Адам ще се измени, но какво ще придобие след това, не знаете; знаете, че иде нещо ново, велико, но какво ще бъде то, не знаете.

Мнозина желаят да знаят свойствата на числата, но само желанието не е достатъчно. Всички стари учени, както и евреите едва достигнаха до числото две. Еврейската азбука се състои от 22 съгласни букви. Двойката представя майката, с двойна печалба. Това е процес, който не е дошъл от горе на долу, но от долу на горе. Като съберете двете двойки, получавате четири. Ако не ги съберете, ще стане голям скандал. Откакто е създаден човекът, все едно нещо изучава – свойствата на числото 22. Но съдбата на това число трябва да се измени. Задачата на гениалните хора е да се справят с числото четири – най-строгото число в човешкия живот. То представлява кръстът, т.е. страданието. Когато изнесе ръцете си настрана, човек образува кръст. Значи човекът, създаден по образ и подобие на Бога, е живият кръст. Какво трябва да направиш, за да избегнеш страданието? Ако краката ти са вързани, непременно ще страдаш. Ако са свободни, ще се движиш. Тогава кръстът ще бъде в движение. Щом кръстът се движи, човек постепенно се справя със страданието. Като се движи, човек мисли. В движението се крие неговото добро. – Кой се движи правилно? – Здравият. По това именно той се отличава от болния. Болният се свива, прави големи ъгли, а здравият върви изправен. Като се движи, човек подобрява положението си.

И тъй, числото четири означава квадрат. Човек е ограден в квадрата. Той се намира в обсадно положение. Само петорката може да извади човека от обсадното положение. Тя е път на освобождаване. Тя представя пентаграма. Който е разбрал закона, той представил пентаграма във вид на нож. Това е човешкият език. Който не знае как да действува със своя нож, всякога ще бъде роб на условията. Герой трябва да бъдеш. Като извадиш ножа си, така ще мушнеш противника си, да разбере с кого има работа. И Писанието казва: „Който пее, ще бъде спасен.” – Какво е казано за страхливия? – Че няма да влезе в Царството Божие. Не се позволява на човека да лъже. И на страхливия не се позволява да лъже. – Какво ще му се каже? – Ще му кажеш, че не говори истината, а някога ще му кажеш направо, че лъже. Който лъже, иска да те окачи на кръста. Той гради живота си върху четворката, а не върху петицата. За оня, който не може да си служи правилно с числото пет, иде четворката, т.е. страданието. Ако не мислиш, че иде страданието, и не вярваш, че всяка мъчнотия има разрешение, ти си лош и неразумен човек, ти нямаш вяра. И да си вързан, не се колебай, все ще намериш изходен път. Че ти не виждаш този път, това нищо не значи.

Един голям юнак бил хванат от противниците си. Вързали ръцете и краката му с въжета и му казали: Ще те оставим да умреш като куче! Той бил умен човек и им отговорил: Не, аз ще живея като куче. Той не се обезсърчил и започнал да търси начин как да се освободи. Дошло му на ум да гладува. Цели десет дни прекарал в пост. Той толкова отслабнал, че ръцете и краката му се изхлузили от въжетата. Така се измъкнал той от примката като куче. Той разбирал законите, затова могъл да се справи с мъчнотията си. – Защо трябвало да мине през това изпитание? – За да се научи, че може да живее и като куче. Той разбрал, че и при най-голямата мъчнотия има изходен път.

Помни: Няма неразрешима мъчнотия в света. – Как се разрешава? – Както я разрешил юнакът, вързан от неговите неприятели. Той не пороптал против Господа, не казал, че ако съществува Бог, нямаше да остави да го вържат. Той опитал сам да се освободи. Казвам: Който иска да стане учен, никога не трябва да се обезсърчава. Зад всяко изпитание, зад всяка мъчнотия се крие една възможност за освобождаване. Да намериш тази възможност – ето де е гениалността и силата на човека. Знай, че и в най-голямото изпитание, и в смъртта може да намериш нов път, по който да излезеш на свобода. Христос провери този закон и показа на хората, че и в смъртта има живот. Той беше прикован на кръста, след което Го туриха в гроба, но и там не остана. Христос и тук намери изходен път и на третия ден възкръсна. И като умираше, Той вярваше, че и след смъртта ще живее.

Сега всички хора са в квадрата и разрешават един от главните въпроси: има ли изходен път вън от числото четири, т.е. вън от квадрата. И когато съграждат дом, хората пак имат предвид разрешаването на същия въпрос: има ли изходен път от числото четири. Ако не намерят изходен път от това число, те ще си останат в квадрата, в живота на страданията. Който намери изходен път, той е вън от страданията. Например влизаш в университета да учиш, но ако не разбереш силата на знанието, ще се луташ, без да придобиеш нещо. Ако разбереш силата на знанието, ще влезеш в университета, ще го завършиш успешно и ще станеш виден човек. Щом си дошъл на земята, ти си изпратен като ученик, да изучаваш законите на живота. Ако не знаеш законите на живота, ти не знаеш и законите на числата. При това положение неизбежно ще страдаш. Даже гениалните музиканти – класиците, не са разбирали законите на числата от 1 до 7. Много е писано върху тия числа и още има да се пише, но едва ли една десета от това знание е известно. В бъдещата музика ще се говори за повече от седем тона. Но да не говорим за неща, които не са достъпни за човешкия ум.

Днес аз искам да остане в ума ви само една основна мисъл. Днешната ми лекция прилича на онова богатство, което иманярите търсят. Те намират знаци по земята, които им определят, че на еди-кое си място е заровено голямо богатство – цяла биволска кожа, напълнена със злато и скъпоценни камъни. Казвате: Да намерим тази пещера. – Докато я намерите, ще видите и ще патите. Несметни богатства се крият в нея. Като ги намерят, казват: Сбогом, сиромашия! Сбогом, болести и страдания! След това иде щастливият живот. Докато го намерите, от всички се иска работа.

И тъй, спрете вниманието си върху числата 1, 2, 3, 4. Като дойдете до петицата, тя да бъде прицелна точка към изходния път от мъчнотиите. Начертайте си четири квадрата, в които да напишете четири пермутации от числата 1, 2, 3, 4. В двата квадрата числата ще бъдат наредени във възходяща степен, а в другите два – в низходяща степен. В един от квадратите числата ще започнат с печалба, а ще свършат със загуба; в другия квадрат числата ще започнат със загуба, а ще свършат с печалба. Едните резултати ще бъдат знайни, а другите – незнайни. Всяка сила, която подтиква човека напред към развитие и към добро, е незнайна. Тя е широка област. В нея се крият всички възможности за щастие. Дето са най-големите мъчнотии и препятствия, там са най-големите печалби и блага за човека. Това е закон на Природата. Например слънцето, звездите са незнайни, но в тях се крие богатството на човешкия дух и на човешкия ум. Като погледнеш към небето, към незнайното, въодушевяваш се. Като погледнеш към земята, към знайното, обезсърчаваш се. От знайното се стремиш към незнайното – идеала на човешката душа. Знайното е това, което сега имате. Незнайното – това, към което се стремите. Това е Битието.

Радвайте се на това, което не знаете – на невежеството си. Когато опитате нещо и не го разбирате, това е невежество. Ако майката нахрани детето си с твърда храна, това е невежество. Детето се храни само с мляко. Ако на 21-годишния момък даваш само мляко, това е друго невежество. Детето ще сучи мляко от майката, а възрастният ще дъвче твърда храна. Млякото е за децата, а твърдата храна – за възрастните. Да мислиш правилно, това е дъвкане; ще дъвчеш твърда храна, а стомахът ти ще обработи храната и ще ти даде сила. Ако мислиш правилно, Природата ще ти възвърне доброто, което си правил. Тя ще ти върне доброто заедно с лихвите. Това е възнаграждението, щастието, блаженството, мъдростта, доброто. Като знаете това, изучавайте законите на правото мислене и чувствуване.

Казваш: Искам да бъда господар на себе си. – Изучавай числата от 1 до 4. Едва сега човечеството започва да изучава петицата. Това е голяма наука. Страданията са до числото четири; след него иде друг живот. Ти знаеш, че няма да страдаш вече, но какъв ще бъде този живот, не знаеш. Когато е станал разумен, човек е имал вече по пет пръста на ръцете и на краката. Конят изучава числото едно – едно копито. Волът изучава числото две. Неговото положение е тежко. И свинята изучава числото две. Тя има копито, което е раздвоено. Волът носи хомота си и оре. Господарят му казва: Хайде, синко, ще се оправи твоята работа. Като изучиш числото две, ще дойдеш до числото три. Хората обаче трябва да изучават целия органически свят.

Вървиш по улиците, обезсърчен, отчаян, скъсан си на изпит в университета. Ти си в положението на вола, който има раздвоени копита и два рога. Ще работиш като вола и ще си служиш с рогата. Волът се брани главно с рогата си. Някои рисуват дявола с рога. Старите адепти са туряли един рог на Мойсея. Казваш: Да имам и аз рога! – Ако имаш рога и не знаеш как да ги употребяваш, ти си дете, което ще впрегнат да оре цял ден. Наблюдавам, че и волът е станал крайно нетърпелив. Той казва: Един ден ще започна да прилагам рогата си. Сега още залъгвам господаря си. Когато започна да си служа с рогата, той няма да ме храни със слама. Когато волът разбере смисъла на своите рога, ще съблече волската кожа и ще се видоизмени. Това значи преминаване от една форма в друга. Щом интелигентността в дадена форма се увеличи, формата се изменя. Всяко животно може да се разцъфти, както става с цветята при благоприятни условия. Човек е цвете, което трябва да мисли и чувствува правилно, за да се разцъфти в красивия Божествен цвят.

И тъй, числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 представят една музикална система със седем цвята. Изкуството на художника се състои в съчетаването на седемте цвята, в различаването на боите и в пермутациите с тях. Ако художникът знае това изкуство, той става прочут. Тези числа съответствуват на известни сили в Природата.

Питам: Какво разбрахте досега? – Че в числата от 1 до 31 се крият сили, с които човек може да разполага. Ако знае свойствата на тези числа, той ще бъде велик маг. Не само това, но той ще бъде маг, ако знае свойствата на числата от 1 до 7, а даже и от 1 до 4. Учениците на Питагор са изучавали свойствата на числата от 1 до 4. И гърците са знаели същото. Те търсели изходен път и така се домогнали до числото 5. Културата от Изток мина в Западна Европа. Днес европейските народи разрешават значението на числото 5. В него е моралът на човека.

Казвам: Който живее в числото 4, той е силен като животно, но е без морал. Той може да разреши всички въпроси, но се е научил повече да разрушава, отколкото да гради. Той не излиза вън от кръга или от квадрата. Дойде ли до числото 5, той има вече изходен път. Той има пет сетива. Когато е бил в числото 4, отсъствувало му е само висшето сетиво – зрението. Това е неговият изходен пункт. Това, което виждаш, то спасява света. И това, което слушаш, и то спасява света. Обаче, ако само слушаш, а не виждаш, ти нямаш изходен път. Ти влизаш в един омотан кръг. Щом дойде зрението, ти се намираш в простора. Значи зрението е петото сетиво, чрез което се излиза от лабиринта, в който си се вплел. Оттук започва мисълта на човека. Като виждаш, ти вече пипаш, слушаш, вкусваш и помирисваш по друг начин.

– Само светлият път на Мъдростта води към Истината.
– В Истината е скрит животът.

24. Лекция от Учителя,

държана на 1 април 1932 г. в София – Изгрев.