от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(З)
(З)
Ред 16: Ред 16:
 
– Радостта е една разрешена задача.  
 
– Радостта е една разрешена задача.  
  
'''Задача''' способният ученик трябва да поправи отговора на задачите по книгите.  
+
Способният ученик трябва да поправи отговора на задачите по книгите.
 +
 
 +
– Задачата, която ще решиш, ще покаже в кой клас си.
 +
 
 +
– Целият живот на човека е едно уравнение, а той самият представлява част от това уравнение.
 +
 
 +
– Колкото по-мъчни задачи ви дават професорите, толкова по-голяма вяра имат във вас.
 +
  
 
'''Заем''' – когато човек изпълнява волята Божия без любов, той взема на заем.  
 
'''Заем''' – когато човек изпълнява волята Божия без любов, той взема на заем.  

Версия от 10:20, 9 юни 2014

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


З

Завеса – да туриш завеся на прозорците си има смисъл, но пред очите – никога.

Задавяне – Всякога човек се задавя, когато има две противоположни мисли.


Задача

– Дълго време човечеството трябва да решава задачата на противоречията, докато я сведе до нула.

– Радостта е една разрешена задача.

– Способният ученик трябва да поправи отговора на задачите по книгите.

– Задачата, която ще решиш, ще покаже в кой клас си.

– Целият живот на човека е едно уравнение, а той самият представлява част от това уравнение.

– Колкото по-мъчни задачи ви дават професорите, толкова по-голяма вяра имат във вас.


Заем – когато човек изпълнява волята Божия без любов, той взема на заем.

Зазоряване – Новото ще дойде като зазоряване. / Пътят на ученика е като на зазоряване. / Разцъфтяването на човешкото съзнание е подобно на зазоряването.

Залез – символ на загубената Любов.

Залез – страданието е залезът на нашето слънце. Залязването на слънцето е заминаване на човека на другия свят.

Замру – обичан ученик на адепт в древността.

Замръзване – Твърдата материя определя формите на физическото тяло. Който не знае законите, ще доведе тялото си до пълно вцепеняване, замръзване.

Замък – ще минавате върхове, реки, пустини. Щом минете тези изпитания, ще се намерите в един замък, заобиколен от близки и любими хора, които ще ви угостят.

Запад – материалния живот; точката на приложението.

Запалка – онзи, който ни обича носи запалката, на този, когото обичаме, ние носим запалката.

Запознаване – Запознаването с душите, туй е богатство в духовния свят.

Заровеното тяло в земята показва степента на човешкото развитие, т.е. крайният егоизъм на хората.

Затвор – всички сте в затвора между двама войници, отвънка ви пазят стражари. Ако се ожените в затвора, затворничета ще имате. Докато не си приел Любовта, ти си в затвор, ръцете и краката ти са оковани.

Затворник – аз считам хората за затворници, едни са с железни букаи, други с дървени, някои със златни, други със сребърни вериги. Един ден можете да излезетеот затвора и да хвърлите букаите. Затворите трябва да се отворят и праведните да излязат на свобода; При лошите условия ще влезеш в затвора, при добрите ще излезеш; Има някои от вас, които още не са влезли в затвора; Човек е в затвор дотогава, докато има известни недъзи в себе си; Смъртта може да се представи в два образа: Излизането от затвора и влизането в затвора; Който краде и лъже, той е в затвор.

Зачеване – у вас има заченат един нов живот , едно дете. Всеки носи по едно дете.

Звезда – когато дойдат ангелите на вашета небе, ще се роди една звезда, която означава, че сте се родили от Бога. Всяка звезда е един лист от Свещената книга. Свещената книга е небето над нас; Всеки човек си има по една звезда, всички добри хора имат звезди. Някой път те седят над гловите им, пред челата, а някога са големи като слънца.

Звезда – всяка звезда е символ на някое добро, което човек може да направи в своя живот.

Звездите (библ.) – всичките сили вътре в човешкия живот; представят великите хора на земята.

Звездите представят ближните на човека.

Звънец – Както ученикът трябва да влезе в училището преди удрянето на звънеца, така и всеки човек трябва да бъде на крак преди преди първия лъч на слънцето.

Здрав – разумният човек.

Земя – Бог е скрил богатствата в земята и вие трябва дълго време да копаете, за да ги извадите.

Земя – туй, което излезе от земята вътре, то е твое, ако не излезе нищо, ще вземеш ралото и ще ореш, пак ще намериш това богатство.

Земя (санскр.) - значи същество, което зачева и ражда; разумният човек вътре в неговата душа.

??? Земята – човешкият интелект, свързан с неговите чувства.

Земята – Когато е под влиянието на Земята, детето ходи на чешмата да носи вода; услужва; Земята означава човека; Земята представя човешкия стомах; Под “земя” разбираме целия човешки род. Нисшето начало в човека.

Земята – това е физическият свят, още неустроен.

Зидари – ние сме зидари.

Злато - чистата, фина материя, която човек трябва да придобие в своя организъм.

Злато – Божественото учение е торба със злато.

Златото е емблема на мъдростта.

Змей – змейовете, това са лемурийците, пръснати по земята.

Змия – Личните чувства представят змията, която е хванала човека и здраво го държи. / Ще работите върху себе си да придобиете изкуството на змията, да събличате старите си дрехи и да обличате нови. / Смъртта, това е змията, която постоянно се храни с пръст. И човешкото тяло е направено от тази пръст. / Змията е човешкия интелект, свързан с неговите чувства. / Символ на хитрост и знание.

Змия – най-големият недостатък, това е главата на змията, а най-малкият – опашката.

Зреене – възрастният зрее.

Зъбите представят човешките добродетели; свързани са с човешкия свят.