от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто


ИЗПИТИ В ЛЮБОВТА

Във всеки разговор, във всяка своя беседа Учителят ни разкриваше нови страни на Любовта и пред нашия поглед се разкриваше красив, безкрайно разнообразен свят, роден и близък.

Веднъж, когато бяхме събрани около Учителя, той каза:

– Любовта на човека постоянно се изпитва, за да види и сам той, колко Любов има.

Мислите, че обичате хората, но вашата любов не е в състояние да подобри живота ви. Каква любов е тя? Човешка. За да опитате каква е любовта ви, ще минете през изпити. Бог ви поставя на изпити, за да опита любовта ви. Така изпитва и ума ви.

Любовта се справя със страданията, а умът - с противоречията.

Ако Любовта на съвременните хора се подложи на изпит, едни от тях ще издържат, а други - не.

Аз наричам герой онзи, на когото никой не може да отнеме Любовта, Мъдростта и Истината.

Ако човек съжалява, че е обичал, любовта му не е била истинска.

Любов, която не може да издържи на всички изпитания, не е истинска. То е настроение, чувство, временно разположение.

Който отхвърля Любовта, излага се на големи страдания. Животът му става тъжен и печален. Тъжен си, защото си отхвърлил едно малко любовно чувство.

Казваш: "Аз обичам". Ще подложиш своята Любов на изпит. Ако се обиждаш от най-малките неща, нямаш Любов в себе си.

Всички преживявания, през които човек минава, са изпити.

Когато човек изгуби моралната си стабилност, изчезва и Любовта.

Има една стара легенда: в Персия се явил пророк, който проповядвал ново учение. Много хора повярвали в това учение. Веднъж пророкът казал: "От Господа получих нареждане да пожертвате живота си за Него." Само двама млади, които се обичали, казали: "Готови сме да се пожертваме." Вътре в палатката му имало овен. Като влезли двамата, пророкът заклал овена и кръвта потекла вън от палатката. Като видели това, всички се разбягали. Тези двамата издържали изпита. Често в Любовта има такива изпити. Това било изпит от пророка, за да види, кои са истински верните.