от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(И)
(И)
Ред 8: Ред 8:
 
'''Иван''' – човек, който люби Истината.  
 
'''Иван''' – човек, който люби Истината.  
  
'''Игла''' – дребнавостите в живота могат да се уподобят на бодванията, които произвежда губерката върху ръката на човека.; Губерката, с която сте причинили болка на вашия приятел, е вашият език, който не сте употребили правилно.; Само ризите на болните хора могат да се шият с железни игли, за да им предадат здраве, сила. Обаче изите на здравите хора трябва да се шият или плетат със златни игли, куки; Два ангела ви придружават: отляво и отдясно. Те носят по една губерка. Ако грешката ви се отнася до областта на сърцето, ще ви боднат отляво, ако до ума – отдясно.  
+
'''Игла'''  
 +
 
 +
Дребнавостите в живота могат да се уподобят на бодванията, които произвежда губерката върху ръката на човека.  
 +
 
 +
Губерката, с която сте причинили болка на вашия приятел, е вашият език, който не сте употребили правилно.
 +
 
 +
Само ризите на болните хора могат да се шият с железни игли, за да им предадат здраве, сила. Обаче ризите на здравите хора трябва да се шият или плетат със златни игли, куки.
 +
 
 +
Два ангела ви придружават: отляво и отдясно. Те носят по една губерка. Ако грешката ви се отнася до областта на сърцето, ще ви боднат отляво, ако до ума – отдясно.  
  
 
'''Игли''' – ангелите шият с много малки игли  
 
'''Игли''' – ангелите шият с много малки игли  
Ред 14: Ред 22:
 
'''Игли''' – нещастията, които днес се срещат в живота са игли, които Природата забива във вашите умове да мислят правилно и сърца да чувстват.  
 
'''Игли''' – нещастията, които днес се срещат в живота са игли, които Природата забива във вашите умове да мислят правилно и сърца да чувстват.  
  
'''Извор''' – вечният извор, от който ще пиете, означава идването на Духа.  
+
'''Извор'''  
 +
 
 +
Вечният извор, от който ще пиете, означава идването на Духа.
 +
 
 +
– Да ти даде някой вода от извора и двамата да се усмихнете, това е най-чистата Любов.
 +
 
 +
– Всички имате в себе си извори, поточета, които са буренясали и тинясали. За да се ползвате от водата им, трябва да ги изчистите, над мочурливите места да построите мостове.
 +
 
 +
– Изворът представя знанието, към което всички се стремят.
 +
 
 +
– Едно Божествено чувство мяза на един жив извор, който извира от Земята, а едно човешко чувство мяза на един шадраван, в който водата е изкуствено вкарана.
 +
 
 +
– Ученикът трябва да бъде извор, който постоянно блика.
 +
 
 +
– Идете при Божествения извор и чакайте ред – нищо повече.
 +
 
 +
– Естествените желания представят извор, който постоянно тече. Истинските желания се втичат без да изтичат, или изтичат, без да се връщат отново в човека.
 +
 
 +
– Човек представя малък извор, който постоянно трябва да се чисти.  
  
'''Извор''' Да ти даде някой вода от извора и двамата да се усмихнете, това е най-чистата Любов. Всички имате в себе си извори, поточета, които са буренясали и тинясали. За да се ползвате от водата им, трябва да ги изчистите, над мочурливите места да построите мостове. Изворът представя знанието, към което всички се стремят.  
+
Когато Бог влезе да живее в душата, тя мяза на един велик извор, на едно велико слънце.  
  
'''Извор''' едно Божествено чувство мяза на един жив извор, който извира от Земята, а едно човешко чувство мяза на един шадраван, в който водата е изкуствено вкарана; Ученикът трябва да бъде извор, който постоянно блика; Идете при Божествения извор и чакайте ред – нищо по-вече; Естествените желания представят извор, който постоянно тече. Истинските желания се втичат без да изтичат, или изтичат, без да се връщат отново в човека; Човек представя малък извор, който постоянно трябва да  е чисти.  
+
Когато изворът тече, човек не греши, когато пресъхне, той греши.  
  
'''Извор''' когато Бог влезе да живее в душата, тя мяза на един велик извор, на едно велико слънце.  
+
Младият извира.  
  
'''Извор''' когато изворът тече, човек не греши, когато пресъхне, той греши. Младият извира.  
+
Който ви обича е извор, от който вие черпите.  
  
'''Извор''' който ви обича е извор, от който вие черпите.; Христос е извор, който постоянно извира.  
+
– Христос е извор, който постоянно извира.  
  
 
'''Изгрев''' – бъдещето е изгрев.  
 
'''Изгрев''' – бъдещето е изгрев.  

Версия от 09:25, 9 юни 2014

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

И

Иван – Първо ще бъдете Иван от Стария Завет, главата ви ще отрежат, а с нея заедно ще изчистите живота си от всички ония стари разбирания, които са ни спъвали. И най-после като ви дадат ново име ще почувствате вътрешната сила в себе си.

Иван – човек, който люби Истината.

Игла

– Дребнавостите в живота могат да се уподобят на бодванията, които произвежда губерката върху ръката на човека.

– Губерката, с която сте причинили болка на вашия приятел, е вашият език, който не сте употребили правилно.

– Само ризите на болните хора могат да се шият с железни игли, за да им предадат здраве, сила. Обаче ризите на здравите хора трябва да се шият или плетат със златни игли, куки.

– Два ангела ви придружават: отляво и отдясно. Те носят по една губерка. Ако грешката ви се отнася до областта на сърцето, ще ви боднат отляво, ако до ума – отдясно.

Игли – ангелите шият с много малки игли

Игли – нещастията, които днес се срещат в живота са игли, които Природата забива във вашите умове да мислят правилно и сърца да чувстват.

Извор

– Вечният извор, от който ще пиете, означава идването на Духа.

– Да ти даде някой вода от извора и двамата да се усмихнете, това е най-чистата Любов.

– Всички имате в себе си извори, поточета, които са буренясали и тинясали. За да се ползвате от водата им, трябва да ги изчистите, над мочурливите места да построите мостове.

– Изворът представя знанието, към което всички се стремят.

– Едно Божествено чувство мяза на един жив извор, който извира от Земята, а едно човешко чувство мяза на един шадраван, в който водата е изкуствено вкарана.

– Ученикът трябва да бъде извор, който постоянно блика.

– Идете при Божествения извор и чакайте ред – нищо повече.

– Естествените желания представят извор, който постоянно тече. Истинските желания се втичат без да изтичат, или изтичат, без да се връщат отново в човека.

– Човек представя малък извор, който постоянно трябва да се чисти.

– Когато Бог влезе да живее в душата, тя мяза на един велик извор, на едно велико слънце.

– Когато изворът тече, човек не греши, когато пресъхне, той греши.

– Младият извира.

– Който ви обича е извор, от който вие черпите.

– Христос е извор, който постоянно извира.

Изгрев – бъдещето е изгрев.

Изгрев – когато сърцето ви напълно утихне, всички бури и ветрове, вълнения на морето, ще престанат, ще дойде изгревът на вашето слънце, небето ще стане без облаци и без сенки. Ще чуете гласа на Божия дух и ще влезете във Великия град между възвишени същества.

Изгрев – можеш да видиш изгрева само от най-високия връх, дето няма никакво засенчване. Ще видиш слънцето по периферията на един кръг. / Изгревът на нашето слънце е радостта. / Изгряването на слънцето е раждане за човека. / Изгряването на Слънцето е раждане на Божественото в човека.

Изгрев – символ на намерената Любов.

Изгаряне – Всяко изгаряне е дисонанс в съзнанието.

Издишване – даването е издишване / Да мислиш, това значи постоянно да издишваш.

Изкачването нагоре представлява младостта.

Изпит – Като се приготвите добре, вие ще се явите спокойно на изпит, тогава професорът няма да бъде зад вас, а пред лицето ви, и няма да ви скъса. Ако един студент се явява на изпит по висш анализ, ще се намери в положението на гумената топка, която се удря в стената. Да ви изпитват, това значи да се интересуват от вас. Ученик е този, който никога не пропада на изпит и минава безпрепятствено от един клас в друг. Изпитите подразбират мъчнотии и трудности в живота.

Изпотяване – В духовния живот на човека страданията представят нещо подобно на изпотяване.

Израил – всички добри мисли в ума и добри чувства в сърцето на човека представят Израилския народ, заради което Мойсей трябваше да дойде, да го освободи от Фараона.

Израил – Новият Израил са хората на шестата раса.

Изток – представя правдата.

Изтрезняване – покаянието е пълно изтрезняване от онова, което си пил и не е трябвало да пиеш.

Изчезване – В духовния свят като се обичат, се виждат, но яви ли се една малка пречка, те изчезват един за друг.

Изчезване – щом се родят хората изново, ще имат тази сила да стават големи и малки, да изчезват и отново да се явяват.

Изяждам – когато изядеш човека, той оживява.

Илия – на планината трябва да бъдете, ще дойде Илия пророкът. Ако постъпите като него, с колесница ще ви вземат на Небето и после ще ви пратят на земята да ви отсекат главата и да я поднесат на тепсия.

Име – да знаеш името на нещо, това подразбира да разполагаш с неговата сила.. Сега и от вас се иска като се върнете в рая, да дадете имена на всички животни, които са у вас. Само на 100 души имената са записани в книгата но Божествения свят. Щом станеш лош, нямаш име, щом си добър, имаш име.

Име – като влезеш в това училище, първият професор, който ще те срещне, ще ти даде името.

Инвалид – Целият свят е пълен с инвалиди, с хора, които не разбират що е любов, истина. / Светът е пълен с инвалиди.

Инструмент – всеки инструмент трябва да е нагласен, за да свири. Това значи Истина. Следователно, при всяко нагласяване човек придобива Истината.

Исав – представя животинското в очвека, човешкото честолюбие, егоизъм.

Исавар – свещената книга

Исак – означава “смях”.

Исус – на еврейски “Исус”, “Ешуа” показват онзи принцип, с който е създаден светът.

Исус Христос – символът на Любовта.

Иш (тур.) – първоначалното същество, което работи.

Ишвара – свещена турска дума, която означава същество, което дава работа на хората; Свещено име на Бога на санскритски език.