от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
Ред 12: Ред 12:
  
 
* 1. [[Новите схващания на ученика ]]
 
* 1. [[Новите схващания на ученика ]]
 +
19 октомври 1924 г.
 +
 
* 2. [[Природа и геометрия ]]  
 
* 2. [[Природа и геометрия ]]  
 +
26 октомври 1924 г.
 +
 
* 3. [[Възпитателната сила на страданието]]  
 
* 3. [[Възпитателната сила на страданието]]  
 +
2 ноември 1924 г.
 +
 
* 4. [[Условия, лежащи в триъгълника]]
 
* 4. [[Условия, лежащи в триъгълника]]
 +
9 ноември 1924 г.
 +
 
* 5. [[Каква роля играят противоречията в живота]]
 
* 5. [[Каква роля играят противоречията в живота]]
 +
16 ноември 1924 г.
 +
 
* 6. [[Светлина и знание 2]]
 
* 6. [[Светлина и знание 2]]
 +
23 ноември 1924 г.
 +
 
* 7. [[Съсредоточение]]  
 
* 7. [[Съсредоточение]]  
* 8. [[Великата погрешка]]  
+
30 ноември 1924 г.
* 9. [[Що е единица]]  
+
 
 +
* 8. [[Великата погрешка]]
 +
7 декември 1924 г.
 +
 
 +
* 9. [[Що е единица]]
 +
14 декември 1924 г.
 +
 
 
* 10. [[Божественото буталце]]
 
* 10. [[Божественото буталце]]
 +
21 декември 1924 г.
 +
 
* 11. [[Законът на внушението]]
 
* 11. [[Законът на внушението]]
 +
28 декември 1924 г.
 +
 
* 12. [[Насока и направление на енергията]]
 
* 12. [[Насока и направление на енергията]]
 +
4 януари 1925 г.
 +
 
* 13. [[Квадратурата на кръга]]
 
* 13. [[Квадратурата на кръга]]
 +
11 януари 1925 г.
 +
 
* 14. [[Възможното у Бога, възможното у човека ]]
 
* 14. [[Възможното у Бога, възможното у човека ]]
 +
18 януари 1925 г.
 +
 +
Изпититѣ на ученика. Житното зърно
 +
25 януари 1925 г. [опис]
 +
 +
Чуднитѣ прѣдположения
 +
1 февруари 1925 г. [опис]
 +
 +
Новото възпитание и самовъзпитание
 +
8 февруари 1925 г. [опис]
 +
 +
Високитѣ места и чистиятъ въздухъ
 +
15 февруари 1925 г. [опис]
 +
 +
Най-важното
 +
22 февруари 1925 г. [опис]
 +
 +
Честностьта
 +
1 март 1925 г. [опис]
 +
 +
Равностранниятъ триѫгълникъ
 +
8 март 1925 г. [опис]
 +
 +
Вдлъбната и изпѫкнала лещи
 +
15 март 1925 г. [опис]
 +
 +
Слънчевитѣ трансформатори
 +
29 март 1925 г. [опис]
 +
 +
Законътъ на внушението
 +
5 април 1925 г. [опис]
 +
 +
Влияние на вѫтрѣшната свѣтлина
 +
12 април 1925 г. [опис]
 +
 +
Успореднитѣ пѫтища
 +
14 април 1925 г. [опис]
 +
 +
Проявленията на ума
 +
21 юни 1925 г. [опис]
 +
 +
Смѣна на състоянията
 +
28 юни 1925 г. [опис]
 +
Прѣходни състояния на съзнанието
 +
5 юли 1925 г. [опис]
 +
 +
Учтивиятъ човѣкъ
 +
19 юли 1925 г. [опис]
 +
 +
Свободни движения
 +
26 юли 1925 г. [опис]

Версия от 08:44, 26 януари 2011

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Беседи

Младежки окултен клас

Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки) - ЧЕТВЪРТА ГОДИНА (1924-1925)

Новите схващания на ученика

19 октомври 1924 г.

26 октомври 1924 г.

2 ноември 1924 г.

9 ноември 1924 г.

16 ноември 1924 г.

23 ноември 1924 г.

30 ноември 1924 г.

7 декември 1924 г.

14 декември 1924 г.

21 декември 1924 г.

28 декември 1924 г.

4 януари 1925 г.

11 януари 1925 г.

18 януари 1925 г.

Изпититѣ на ученика. Житното зърно 25 януари 1925 г. [опис]

Чуднитѣ прѣдположения 1 февруари 1925 г. [опис]

Новото възпитание и самовъзпитание 8 февруари 1925 г. [опис]

Високитѣ места и чистиятъ въздухъ 15 февруари 1925 г. [опис]

Най-важното 22 февруари 1925 г. [опис]

Честностьта 1 март 1925 г. [опис]

Равностранниятъ триѫгълникъ 8 март 1925 г. [опис]

Вдлъбната и изпѫкнала лещи 15 март 1925 г. [опис]

Слънчевитѣ трансформатори 29 март 1925 г. [опис]

Законътъ на внушението 5 април 1925 г. [опис]

Влияние на вѫтрѣшната свѣтлина 12 април 1925 г. [опис]

Успореднитѣ пѫтища 14 април 1925 г. [опис]

Проявленията на ума 21 юни 1925 г. [опис]

Смѣна на състоянията 28 юни 1925 г. [опис] Прѣходни състояния на съзнанието 5 юли 1925 г. [опис]

Учтивиятъ човѣкъ 19 юли 1925 г. [опис]

Свободни движения 26 юли 1925 г. [опис]