от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(Неформално текстово описание на функциите)
(Описание на беседа)
 
Ред 80: Ред 80:
  
 
== Описание на беседа ==
 
== Описание на беседа ==
+
Ще различаваме две множества описания на беседи: (1) Референтни беседи (с Препоръчана редакция на текста) и (2) Беседи към книга (с възможност за Друга редакция на текста). Референтните беседи ще се ползват, когато потребителят се интересува от беседи, търси беседи и т.н. Беседите към книга ще позволяват съхраняването на специфична за даденото издание версия на съответната беседа. В случай че не разполагаме с конкретния текст и в някои други случаи Беседата към книга ше съдържа текста на съответната референтна беседа.
 +
 
 +
 
 
* ''външно описание на беседа''
 
* ''външно описание на беседа''
 
** Дата на изнасяне
 
** Дата на изнасяне
Ред 88: Ред 90:
 
** Заглавие (понякога не е уникално, понякога се различава в различните носители)
 
** Заглавие (понякога не е уникално, понякога се различава в различните носители)
 
** Подзаглавие (не винаги е налично, не е задължително)
 
** Подзаглавие (не винаги е налично, не е задължително)
 +
** Препоръчана редакция (дали редакцията на текста е препоръчана от ИББ, т.е. дали редакцията е на ИББ)
 
* ''описание на вътрешното съдържание на беседа''
 
* ''описание на вътрешното съдържание на беседа''
 
** Текстово съдържание: ще бъде нужно за целите на пълнотекстовото търсене
 
** Текстово съдържание: ще бъде нужно за целите на пълнотекстовото търсене

Текуща версия към 16:22, 4 януари 2009

Предназначение на документа

Този документ в завършеният си вид следва да представлява едно цялостно описание на функционално ниво на Каталога. Мнения по отделни аспекти на тази тема бяха събрани тук. При изготвянето му следва да се придържаме към краткост и яснота, без да напускаме обхвата на темата - а именно: "функционална спецификация" - "Какво искаме Каталога да може да прави?". Документът ще служи за начало при реализирането на описаните функции. При завършването му ще трябва да вземем под внимание техническите възможности за реализиране. Възможно е при това обхвата на функциите да бъде стеснен.

Моля, ползвайте тази тема за вашите въпроси, коментари и предложения относно документа.


Неформално текстово описание на функциите

Тук ще опишем разбираемо за всички потребители какво ще може да прави новата система. За основа на новият каталог ще бъде ползвана схемата на triangle.bg със съдействието на Огнян Кулев (специални благодарности за което :-), и техническата платформа на продукта Drupal. Това ще включва:

 • Каталога;
 • Текстовете, които в момента се намират в triangle.bg

Чрез разширяване и надграждане на системата в triangle.bg, ние ще достигнем до това, което желаем. Каталогът ще бъде допълнен със съдържание и с нови функции. Текстовете ще бъдат постепенно актуализирани от работния екип, съгласно препоръките на Издателството. Тук може словесно да опишем какви функции допълнително (спрямо triangle.bg) намираме за полезни. Техническият екип ще прецени кое може да бъде реализирано на настоящия етап и ще оформи спецификацията в техническите секции по-долу. Въпреки факта, че описанието на работните процеси по необходимост притежава специален технически характер, резултатът от работата ще бъде много удобна и разбираема за потребителя система.

Основни задачи които следва да решава системата "Каталог":
Да отговаря на въпроса "Какво съдържа Словото"?

 • да предоставя информация за Словото в неговата цялост, което да включва:
  • каталог на всички беседи
  • текстовете и илюстрациите на всички беседи


Да отговаря на въпроса "Къде мога да намеря дадена беседа?"

  • каталог на всички книжни издания и CD, съдържащи беседи (става въпрос за цели беседи)
  • каталог на всички издания в Мрежата електронен вид
  • да поддържа връзки между каталога на беседи и каталога за носители (книги, CD, сайтове...), които да насочват потребителя към различните издания - книжни издания или Интернет- източници


Да отговаря на въпроса "Къде се говори за дадена тема?"

  • да включва функции за филтриране, сортиране
  • да поддържа пълнотекстово търсене
  • да позволява индексиране на съдържанието по теми


WAP- достъп

  • сайта да предлага интерфейс, оптимизиран за WAP- достъп, чрез който потребителите да могат да го ползват и през мобилния си телефон.

Описание на функциите на triangle.bg:

В Триъгълника беседите са сърханени на две йерархични нива: <книга>-<беседа>. Този начин отразява реалното местоположение на беседа от една страна. От друга страна обаче, той налага ограничението всяка беседа да бъде включена най-много в една книга.

 • Индекс по година
 • Индекс по ден
 • Индекс по заглавие
 • Пълен списък на съдържанието на беседите
 • Книги с беседи по класове
 • Списък на стиховете от Библията, които са тема или пасаж от беседи
 • Изтегляне на пакети
 • Абониране за новостите

Търсене по:
Дума
--Точно съпадение
--Представка
--Поддума
Фраза
--Цяла фраза
--Която и да е дума от фразата

Очакваме вашето включване :-)

Дефиниция на основни обекти


"Беседа" - исторически факт; идентифицира се еднозначно посредством своята дата, час и място на изнасяне. Притежава следните атрибути: "дата", "час", "място", "клас", "Заглавие", "Текстово съдържание".

"Носител": Информационен носител - брошура, книга, мултимедиен диск, аудиозапис, видеозапис, сайт. Притежават следните атрибути: "тип на носителя" (книга, диск...), Заглавие, Година на издаване, Място на издаване, Издател, ISBN и всички останали атрибути за описание, съгласно библиографския стандарт. Освен тях, по аналогия на беседите носителите могат да притежават атрибута "клас".


(моля, допълнете...)

Основни компоненти на каталога

Каталогът ще съдържа:

 1. колекция описания на беседите (специализиран каталог само за беседи)
 2. колекция описания на носителите (разширен библиографски каталог)
 3. съдържания на носителите - връзки към беседите, съдържащи се във (потенциално) всеки носител
 4. Сортирани списъци (показалци) (за сортиране на колекциите по зададен атрибут - "дата", "заглавие"...)
 5. Инструмент за търсене

Описание на беседа

Ще различаваме две множества описания на беседи: (1) Референтни беседи (с Препоръчана редакция на текста) и (2) Беседи към книга (с възможност за Друга редакция на текста). Референтните беседи ще се ползват, когато потребителят се интересува от беседи, търси беседи и т.н. Беседите към книга ще позволяват съхраняването на специфична за даденото издание версия на съответната беседа. В случай че не разполагаме с конкретния текст и в някои други случаи Беседата към книга ше съдържа текста на съответната референтна беседа.


 • външно описание на беседа
  • Дата на изнасяне
  • Час на изнасяне (не винаги е известен)
  • Място на изнасяне (не винаги е известно)
  • Клас (като цяло е известен, но в отделни случаи е трудно да бъде определен) (Възможно е възприемането на такава класификационна система, при която една и съща беседа да участва едновременно в различни класове)
  • Заглавие (понякога не е уникално, понякога се различава в различните носители)
  • Подзаглавие (не винаги е налично, не е задължително)
  • Препоръчана редакция (дали редакцията на текста е препоръчана от ИББ, т.е. дали редакцията е на ИББ)
 • описание на вътрешното съдържание на беседа
  • Текстово съдържание: ще бъде нужно за целите на пълнотекстовото търсене
  • Маркиране на стиховете от Библията (това е също предмет на изграждане на специален тематичен каталог)
  • Маркиране на Упражнения, формули, молитви, песни (също предмет на изграждане на специални тематични каталози)
  • Бележки под линия
  • Библиографска справка (референции към ползвани източници, включително други беседи и т.н.)

(моля, допълнете...)

Описание на носител

Ще представлява разширен вариант на стандартна библиографска картичка.

 • Носител
  • тип на носителя (задължителен атрибут)
   • книга
   • мултимедиен диск
   • партитура
   • сайт
   • . . . и т.н.
  • Заглавие (задължителен атрибут)
  • Издател (задължителен атрибут)
  • Година на издаване (задължителен атрибут)
  • Място на издаване
  • Линк към съдържание (в електронна книжарница или библиотека)
  • ISBN (незадължителен атрибут)
  • Клас (НБ, МОК...)
  • . . . и т.н.


(моля, допълнете...)

Описание на съдържание на носител

Съдържанието (на носител) ще се състои от номериран списък, съдържащ датата и заглавието на беседите, както и хипер-връзки към текстовете на самите беседи. Избирайки даден носител (например книга), читателят ще може да види съдържанието му. От това съдържание той ще може да отиде директно в текста на дадена беседа и съответно към некнотоописание. Обратната свързаност също ще бъде осигурена: четейки дадена беседа или преглеждайки описанието и (заглавие, дата и час на изнасяне, клас, място на изнасяне), читателят ще може да получи справка за всички носители (в частност - книги), които беседата е издавана.

(моля, допълнете...)

Сортирани отчети (показалци)

Ще бъдат генерирани автоматично, на базата на въведените колекции с беседи и носители. Атрибутите за сортиране ще бъдат:

 • За беседи
  • хронологично
  • по заглавия
  • по класове;
   • в рамките на класа - хронологично
   • в рамките на класа - по заглавия
 • За носители
  • носители - хронологично;
  • носители - по заглавия;
  • носители - по тип;
   • в рамките на типа - хронологично;
   • в рамките на типа - по заглавия
  • носители - по тип и и клас...

Инструмент за търсене

Инструментът за търсене ще предлага различни режими на търсене:

 • в беседи:
  • думи в заглавия на беседи
  • пълнотекстово търсене в беседи (включително и в заглавията)
  • търсене по комплексен критерий
 • в носители:
  • думи в заглавия на носители
  • по ISBN
  • по издател...
  • по вид на носителя
  • по година на издаване
  • по комплексен критерий