от ПорталУики
Версия от 19:35, 9 декември 2008 на Васил (Беседа | приноси) (Нова страница: == Предназначение на документа == Този документ в завършеният си вид следва да представлява ед...)

Направо към: навигация, търсене

Предназначение на документа

Този документ в завършеният си вид следва да представлява едно цялосто описание на функционално ниво на Каталога. Мнения по отделни аспекти на тази тема бяха събрани тук. При изготвянето му следва да се придържаме към краткост и яснота, без да напускаме обхвата на темата - а именно, "функционална спецификация" - "Какво искаме Каталога да може да прави?". Документът ще служи за начало при реализирането на описаните функции. При завършването му ще трябва да вземем под внимание техническите възможности за реализиране. Възможно е при това обхвата на функциите да бъде стеснен.

Дефиниция на основни обекти


"Беседа" - исторически факт; идентифицира се еднозначно посредством своята дата и час на изнасяне. Притежава следните атрибути: "дата", "час", "клас", "Заглавие", "Текстово съдържание".

"Носител": Информационен носител - брошура, книга, мултимедиен диск, аудиозапис, видеозапис. Притежават следните атрибути: "тип на носителя" (книга, диск...), Заглавие, Година на издаване, Място на издаване, Издател, ISBN и всички останали атрибути за описание, съгласно библиографския стандарт. Освен тях, по аналогия на беседите носитлите могат да притежават атрибута "клас".


Основни компоненти на каталога

Каталогът ще съдържа: 1) колекция на беседите (специализиран само за тази цел) 2) колекция на носителите (разширен библиографски каталог) 3) съдържание на носителите - връзки към беседи, съдържащи се в тях 4) Сортирани списъци (показалци) (за сортиране на колекциите по зададен атрибут - "дата", "заглавие"...) 5) Инструмент за търсене

Описание на беседа

    -- външно описание на беседа --
- Дата на изнасяне
- Час на изнасяне (не винаги е известен)
- Клас (като цяло е известен, но в отделни случаи е трудно да бъде определен)
- Заглавие (понякога не е уникално, понякога се различава в различните носители)
    -- описание на вътрешното съдържание на беседа --
- Текстово съдържание: ще бъде нужно за целите на пълнотекстовото търсене
- Маркиране на стиховете от Библията
- Маркиране на Упражнения, формули, молитви, песни


Описание на носител

Ще представлява разширен вариант на стандартна библиографска картичка.


Описание на съдържание на носител

Съдържанието ще се състои от номериран списък, съдържащ датата и заглавието на беседите, както и хипер-връзки към текстовете на самите беседи.


Сортирани отчети (показалци)

Ще бъдат генерирани автоматично, на базата на въведените колекции с беседи и носители. Атрибутите за сортиране ще бъдат:

- беседи - хронологично
- беседи - по заглавия
- беседи - по класове; в рамките на класа - хронологично
- беседи - по класове; в рамките на класа - по заглавия


Инструмент за търсене

Инструментът за търсене ще предлага различни режими на търсене:

- думи в заглавия на беседи
- пълнотекстово търсене в беседи
- търсене по комплексен критерий