от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Магическата сила на любовта

Много автори са правили опити да опишат любовта. В това направление те са успели само донякъде, а не напълно. – Защо? – Любовта има качества, които не се подават на описание. Освен това, любовта има качества, които и досега още не са известни на хората. Щом не им са известни, те не могат нито да говорят за тях, нито да ги описват. Някой казва, че сърцето му изгоряло от любов. Каква любов е тази, която може да изгори сърцето на човека? Любовта никога не може да изгори едно сърце. Ще кажете, че страдате от любов. И това не е вярно. Любовта не причинява страдания. Тя изключва всякакви страдания. Вярно е, че човек страда, че сърцето му гори от страдания, но причината за това не е любовта. Огънят, който причинява страдания и горение на човешкото сърце, не е свещеният огън на любовта.

Всички хора говорят за любовта, като атрибут на Бога, но какво представя тази любов, и те не знаят. Сложно нещо е любовта. Едно от качествата на любовта е нейното постоянство и неизменност. Следователно, каква любов е тази, която постоянно се мени? Някой ви приема добре, гощава ви, и вие го обиквате. На другия ден той не ви приема в дома си, вие не го обичате вече. Някой ви направи услуга, вие го обиквате. Щом се откаже да ви услужва, вие не го обичате вече. Този вид любов между хората не е нищо друго, освен търговски отношения: единият е купувач, другият - продавач. Докато купувачът има пари, а продавачът – стока, работите вървят добре. Обаче, ако купувачът няма пари, и продавачът няма стока, отношенията се развалят. Тъй щото, търговските отношения представляват външна страна на любовта. Любовта има и вътрешна, по-дълбока страна, която трябва да се изучава.

Майка ражда няколко деца. Тя се грижи за всички: храни ги, облича ги, учи ги. Привидно тя обича всички еднакво; в същност, към едно от децата си тя има по-голяма любов. Защо? Ще кажете, че това дете е най-послушно. Може послушанието да е причина за това, а може причината да е друга. Често най-любимото дете на майката е най-непослушно, но тя вижда в него такива заложби, каквито в другите деца не съществуват. В лицето на любимото си дете, майката вижда един скъпоценен камък, който някога ще се разработи, и всички ще го ценят.

Следователно, различни са поводите, за които човек може да бъде обичан. Днес обичате човека за хляба, който ви доставя; за парите, които ви дава; за знанията, които черпите от него и т. н. Обаче, самият човек ще обичате в бъдеще. Докато обичате човека за това, което носи в себе си, вашата любов не е истинска. Истинската любов няма пред вид това, което човек носи; тя има пред вид самия човек, неговата неизменна, вечна същина. Ще кажете, че градинарят обича дървото заради плода. Вярно е това, но тази любов е важна за децата. Истинският градинар обича дървото за самото дърво. Ако дървото има плодове, по-добре ще бъде за него, но той обича дървото и с плодове, и без плодове. Хората смесват къщата на човека със самия човек. И къщата му, т. е. тялото му е ценно, но то е временно: днес го има, утре го няма. При това, тялото на човека е изложено на постоянни промени. Как можете да обичате човек, който се променя постоянно? Преди всичко, като се мени често, вие не го познавате. Щом не го познавате, не можете да го обичате. Вие обичате човека, само ако го познавате. Не го ли познавате, не можете да го обичате. И обратно: щом обичате някого, вие непременно ще го познавате.

Задачата на всеки човек е да дойде до вътрешната, мистичната страна на любовта. Който се домогне до мистичната любов, той не говори никак за нея, или малко говори, а много работи. Добре е човек да прави всичко в името на любовта, а малко да говори за нея. Казвате ли на скъпоценния камък, че го обичате? Вие го туряте в кутия, затваряте добре кутията, туряте я на скрито място и на никого не говорите за него. Ако говорите много за скъпоценния камък, скоро ще го изгубите. Следователно, колкото повече говорите за любовта, толкова повече я обезценявате. Говорете по-малко за любовта, за да запазите стойността й. Ако обичаш някого, дай му нещо ценно, направи нещо добро за него, или изнеси една негова добродетел, без да казваш, че го обичаш. Кажеш ли, че го обичаш, любовта се скрива. Ако трябва да кажеш нещо за любовта си към даден човек, говори безлично, принципално. Кажеш ли името му, любовта изчезва.

Как можете да кажете, че обичате някого, когато и вие сами не знаете, кого обичате? Вие обичате някого в даден човек, но кой е той, и вие не знаете. Вие обичате в човека Онзи, Който го е посетил. Щом Онзи го напусне, вие не го обичате вече. Ако Онзи отново го посети, вие пак го обичате. Онзи, Който посещава човека, влиза в него периодически. Ето защо, когато обичате някого, не говорете, че обичате Ивана или Драгана, защото всъщност вие обичате онова светло същество, което го посетило. Коя кесия обичате: пълната или празната? Докато кесията ви е пълна със злато, обичате я; щом се изпразни, любовта ви към нея изчезва. Златото, т. е. присъствието на Божественото в човека, го прави обичен.

Често се говори за сродни, за колективни души. Под понятието „сродни или колективни" души разбираме тези, които са излезли едновременно от Първоизточника на живота. Дето и да се намират, те чувстват нещо близко, сродно помежду си. Щом се срещнат, без да си говорят, те се разбират и обичат. Те не чувствуват нужда да казват, че се обичат. Ако единият си позволи да каже, че обича своята сродна душа, той е внесъл вече известно стеснение, известно ограничение в сърцето й. За да бъдете свободни, не изказвайте любовта си. Любовта не се нуждае от изложение, тя се чувствува. Като обичате човека, както трябва, той непременно ще почувства любовта ви. Любовта се чувства, а не се говори за нея. Това е Божествен закон. Езикът, с който се изказва любовта, е принципален, красив, поетичен.

Само поезията и музиката донякъде могат да изразят любовта на човека. Коя поезия и коя музика? Възвишената, чистата поезия и музика могат да изразят любовта на човека. Възпявайте любовта, без да я поставяте на лична основа. Станете певци, музиканти и художници на любовта. Тя е единственият подтик, който може да застави човека да учи, да пее, да свири, да рисува, да оре и да копае. Ако любовта бъде обект на вашето сърце, вие ще се развивате правилно. Без любов няма успех. Какво ще стане с градината ви, ако нямате вода? Всички цветя, зеленчуци и плодни дървета ще изсъхнат. Водата представя живота, който излиза от любовта. Градината пък е човешкото сърце. Щом имате градина, т. е. сърце, непременно трябва да имате вода, с която да я поливате. Тази вода трябва да иде от Великия Източник на живота, а не от малки поточета и да я пренасяте с кофи. Стремете се към Великия Извор, който дава от своята вода изобилно и непрестанно.

Всички хора искат да бъдат обичани. Това е естествено. Обаче, и те трябва да обичат. Който обича, ще бъде обичан. Няма човек в света, който да не е обичан, но никой не знае, кой именно, го обича. Виждате, че някой човек ви обича, но кой ви обича чрез него, не знаете. И като не знаете, пак е приятно да ви обичат хората, да ви обръщат внимание. Вървите по улиците, падне ви кърпичката и изведнъж гледате, че някой се затича, взема я от земята и ви я подава. Приятно ви става, че някой обърнал внимание на вашата личност. Ако никой не ви обръща внимание, неприятно ви става. Щом е така, обръщайте внимание и вие на хората, за да обръщат внимание и на вас.

Много се е говорило за любовта, много се говори и сега, но все пак тя остава неразбрана и неприложена. Запример, някой ви обича, но вие не го разбирате и сте готови да му припишете неща, които той никога не е мислил. Вие го очаквате да дойде в определен ден и час при вас, но ако не стане според обещанието, което ви е дал, започвате да се съмнявате в него и предполагате, че той съзнателно не идва. Щом знаете, че ви обича, защо не предположите, че някаква причина вън от него, го заставя да закъснее? Той пътува с трен, закъснение има по треновете и без да иска, не може да изпълни обещанието си. Когато хората се разбират в любовта си, те мислят едни за други най-хубави неща. Изобщо, разбраната любов вижда хубавите и добрите черти в човека. Неразбраната любов вижда всякога и навсякъде отрицателното. Ето защо, когато някой ви обича, или вие обичате някого, знайте, че чрез вас Бог се проявява. Като знаете това, не хвърляйте сенки на Божието лице.

Следователно, дойдете ли до закона на любовта, знайте, че тя стои по-високо от всички останали закони. Любовта е единствената сила в света, която с никаква мярка не може да се определи и измери. Тя се изучава и определя само в свръхсъзнанието. Влезе ли в свръхсъзнанието, там човек изучава нещата в тяхната абсолютна реалност Казано е, че Бог е Любов. Той се проявява в цялото Битие. Ако търсите любовта, ще я намерите в цялото Битие. Като изучавате цялото Битие, проявено в камъни-


1Ь1

те, в растенията, в малките мушички, в животните и в хората, там ще намерите любовта на Бога. Щом гледате на тревичка-та и на малките растения като проява на великата любов, с тях можете да лекувате и най-страшните болести. И на смъртно легло да е човек, тази тревичка може да го излекува. Любовта се проявява еднакво и чрез малките. и.чрез големите същества. Вътъ-рътъ"," който духа, е сж.що така проява на любовта. Когато сваля шапките ог 1лани1Б па хората, любовта ювори чрез нею. Гя иска да им каже, че човек и без шапка може да живее. Нека слънцето огрева главата ви направо, да прониква повече светлина в нея. Любовта се проявява и чрез въздуха, и чрез водата, и чрез светлината. Ще кажете, че можете да с-лънчасате, да имате слънчев удар. Не се страхувайте. Дето Бог се проявява, там никакви противоречия не съще-ствуват. Противоречия има само тогава, когато отричаме бога, когато отричаме любовта. Доидат ли до любовта, хората изпадат в големи противоречия. – Защо? – Защото се месях в работата на любовта. Кой колко ви обича, това не е ваша работа. А как вие обичате, това е изключително ваша работа. Това не се отнася до другите хора. Не се интересувайте от това, много ли ви обича някой, или малко. Какъв смисъл има за вас, да знаете, колко ви обича вашия 1 приятел? Представете си, той ви казва, че ви


162

обича над всичко в света, но не може да издържи на изпитанията, на които любовта го поставя. Какво придобивате от тази лю-бов? Аностол Петър казваше на Христа, че е готов на всички жертви заради Него, но докле петелът проп-, той три пати се отказа от своята любов.

И тъй, ще знаете, че за любовта няма училище. Как и колко трябва да обичате, на това никой не може да ви научи. Досега никой не е получил диплом за свершен курс по любовта. Каже ли някой, че има диплом за любовта, ще знаете, че той го е купил отн'вкъде. На земята няма училища за любовта. – Защо? – Защото тя сама е училище. На земята по-добро училище от училището на любовта не съществува. Който влезе в това училище, той трябва да бъде специалист. Любовта не съди никого. Любовта не прави зло на никое същество. Тя не търси своето право и никого не ограничава. Свещен е огъньт на любовта. Тя изгаря всичко нечисто. Чистото пък претопява и го превръща в злато. Ако си нечист, стой далеч от любовта, да не те изгори. Ако си чист, влез в любовта, за да те преверне в злато.

Мнозина се извиняват, че не могат да обичат, и изнасят ред оправдателни причини. Други пък казват, че силно обичат. И едните, и другите са на крив път. И който малко обича, и който много обича, и


163

двамата са в заблуждение. – Защо? – Защото любовта няма степени за сравнение. Няма какво да доказваш, че обичаш малко, по-много и най-много; няма защо да казваш, че твоята любов е голяма, велика и т. н. Обичаш ли нъкого, ще знаеш, че обичаш – нищо повече. Много, или малко обичаш, това е излишно да се казва. Старият казва, че бил глупав, когато обичал. Младият казва, че без любов не може да живее. И двамата са на крив път. И младият, и старият трябва да обичат, да хранят сърд-цето си. В любовта присъства цълото Битие. Като обичате някого, вие ставате из-вор на колективното дяло на любовта. Като обичате, вие се сверзвате с щблото Битие и се радвате на пълнотата на живота. Следователно, дали сте млади или стари,всички тръб-ва да обичате, да бъдете извори, да участву-вата в работата на цълото Битие.

Какво значи, да участвува човек в работата на щблото Битие? Това значи, да верши той волята Божия. Обичайте, за да вершите волята Божия. Оставете хората да ви обичат, за да вершат и тъ' волята Божия. Ако някой ви обича, благодарете за това и кажете му, че верви в прав път. Не го учете, как трт>бва да обича. Не се мъсете в любовта на хората. Всеки обича, както може. Започнете ли да го учите, как да обича, вие затваряте крановете на любовта. Не подпуш-вайте любовта. Тя е извор, който постоянно


164

тече и извира. Спрете ли течението й, тя ще ви отнесе далеч някъде. Н-вкой казва, че обича, но се съмнява в любовта. Той е на крив път. Той се намира пред опасността да изгуби любовта. Друг казва, че не обича, но съжалява за това. Той е на прав път, защото има условия да намери любовта.

Съвременните хора искат да дойде н"Ь-кой отвън, да ги научи, как да обичат Бога и ближния си. Това е невъзможно. Когато любовта посети човека, тя ще го научи, как да обича, как да постъпва с всички хора. Любовта е най-добрата учителка. Тя учи човека, как да спи, как да става от сън, как да яде, как да се облича и съблича. Любовта крие в себе си магическа сила. гйкой е не-доволен от себе си, че е груб, суров, не-внимателен към хората. Този човек може да се измени. – Кога? – Когато любовта го посети. Щом се влюби нЪкаде, той става мек, внимателен, разположен, знае, как да постъпва с всички хора. Той се отнася добре не само с хората, но и с цветята, с тревите и с животните. – Защо? – Той знае, че любовта се грижи и за т-бх. Тревите и цветята, които виждате тук, слицо се намират под вниманието и грижите на разумни и любещи души. Те са техни възлюбени. Тъй щото, като стъпите върху некоя тревичка, или върху некое цветенце, вие стъпвате върху гърба на възлюбените, на разумните същества, Заблуждение е да мислите, че можете да по'


165

стъпвате с тревите и съцветята, както искагс. Не, вие трябва да ги зачитате, като творения на Бога. Каквито блага е предвидил!) Бо! за човека, същите блага са предвидени и за тре-витъ\ и за цвътята, и за мушицит-, и за ри-бит-, и за птицит-, и за млекопитаещиг. Хората мислят, че като не обичат никого, всички не го обичат. Преди всичко, Бог ю обича. При това, вие казвате, че обичате Бога Как ще се справите с това противоречие? Щом измъщите възгледите си за н1зщата, противоречията ще изчезнат. За да се освободи от противоречията на своя живот, човек трябва да даде път на любовта в себе си, да обича всички хора. Любовта изключва противоречията и внася мир в човешката душа. И тъй, дайге път на любовта в себе си, обичайте всички хора, за да получите Божието благословение. Ако не обичате, пак ще получите Божието благословение, но по друг път. И като обича, и като не обича, човек се движи в рзмките на любовта, но в две-т й сграни: външна и вътрешна, горна и долна, светла и тъмна. Любовта, която човек изявява навън, не е нищо друго, освен проява на Божията Любов. Доколкото човек проявява любовта си, дотолкова може да бж-де обичан от хората. Когато щедро излива любовта си, човек се уморява и желае да си почине. В този смисъл, любовта е работа, от която човек трябва поне временно да


166

си почине. Щом си почине, той отново започва да работи, т. е. да обича.

Следователно, любовта е най-великата работа в света. Да обичаш някого, това значи, да работиш за него, да го освободиш от мъчнотиите и несгодите на живота му. Като се влюбиш в нъкого, ще го освободиш от мъчнотиите му. Не можеш ли да напра-виш това, ти не го обичаш, както трябва,

Много неща се казаха за любовта, още едно ще кажем: Любовта е разменна монета в ръцете на човека. Тя може да попадне, както в ръката на царя, така и в ръката на простия слуга. Когато любовта влезе в ръката на слугата, като размънна монета, и той става цар и започва да заповядва. Задачата на всички хора е да се учат, да знаят, как да се справят с любовта. Като разменна монета, любовта крие в себе си голъ-ми богатства, които човек трябва да знае, как да употребява. Съвременните хора дър-жат тази монета в ръцете си, но, въпреки това, са сиромаси. Един ден, когато придо-бият знанието и могат да се ползуват добре с монетата на любовта, те ще разбога-гбят толкова, че всички живи същества, всички сили в природата ще ги посещават: и мравките, и щурците, и птиците, и ветърът, и дъждът и т. н. Как ще се справят с тия същества? Според естеството и нуждите им: студените ще размразяват, горещите


167

ще разхлаждат, гладните ще храият, ситите ще пращат на работа.

Къде ще намерите любовта. проявена в най-висока степен? – В човека. Обаче, в хората тя се проявява в различна степен: в едни хора се проявява повече, а в други – по-малко. И знанието, както любовта, е на степени. Който е рабогил повече, той има повече любов и повече знания. Друг нъжой има възможност да прояви голяма любов и гол-бми знания, но малко е работил. Всички слшдества са еднакво надарени, но не са еднакво проявени. Значи, има проявени и не-проявени възможности. В това седи разликата между хората, както и между всички живи същества. За да прояви своите възможности, чов"бк се нуждае от любов. Когато любовта го посети, съзнанието му се пробужда, т. е, озарява. Значи, любовта озарява съзнанието на различните същества спо-ред степеньта на гЪхното развитие. Рибитъ\ птицигб, млъжопитаещитъ' и хората са имали различни понятия за любовта. Даже и хората от различните раси не са имали едно и също понятие за любовта. Петте раси имат пет различни понятия за любовта. Шестата раса, която ще дойде в бъдеще, ще има съвершено ново разбиране за любовта.

Мнозина се оплакват от противоречията, които ср-вщат в любовта. Това е привидно положение. В любовта не съществу-ват противоречия. Ако човек живее само


168

в физическата любов, непременно ще има противоречия; ако жив^е само в духовната любов, пак ще има противоречия; ако жи-вее само в Божествената любов, също така ще има противоречия. Обаче, ако жив-ве едновременно в трита света и познава всички прояви на любовта, той никога кгЬма да има противоречия. Докато изучи законите на физическия свет, човек трябва да мине през 777 прераждания. В физческия свят се пре-плитат и останалите два света – духовният и Божественият, които се изучават едновременно. Задачата на човека е да научи законите на любовта, да може правилно да я възприема и предава. Ще кажете, че любовта е майка на човека. Други пък признават само физическата си майка. И това положение е вярно, но коя ще бъде истинската ви майка, щом сте минали през 777 прераждания? Който живее в любовта, той е сам на себе си майка, баща. брат и сестра. Вън от любовта човек може да бъде и майка, и баща, и брат, и сестра. Няма по-велико н/Ъщо за човека от това, да придобие любовта. – Защо? – Защото той живее вече в пълнотата на живота. Той носи всичко в себе си. Като влФззе в областта на любовта, човек се намира пред мъгла, както сте вие днес на планината. Любовта забулва само лошите, кривите, отрицателните неща. Любовта вижда само красивите, великите и възвишените не-ща. Тя живее в реалността на нещата. Ре-


169

ални неща са само в*бчнит-б, а преходните са нереални. Когато мъглата се вдигне, любовта се скрива, а проявите й стават явни. Ако искате да се разкрие любовта пред вас, тя става видима, а проявите й се скриват. Значи, вие не можете да виждате едновременно и любовта, и проявите й. Ако виждаш проявите на любовта, нея няма да виждаш; ако виждаш любовта, проявите й няма да виждаш.

Днес всички религии подържат идеята, че хората трябва да се обичат. За да се обичат, те трябва да си отдават едни на други правото, което им е дадено. Отдавайте правото на есбки човек, което Бог му е определил, и го подкрепвайте в неговите стремежи. Всички хора, всички народи трябва да спазват правата си, които природата им е дала.

Любовта е начало на нъшата. Докато обича, човек вижда ясно. Престане ли да обича, той не вижда вече. Без любов човек се намира в положението на слълец. Щом придобие любовта, той пак прогледва и вижда нещата по нов начкн, с нова светлина. Който гледа света с очит1з на любовта, той вижда красивите неща. От негово гледище, няма по-красив свет от физическия. Той е прав, защото вижда само красивото в света. За него всичко е ново, млаао и красиво. И наистина, ако старият може да люби, той се подмладява; ако младият изгуби лю-


170

бовьта си. той преждевременно остарява. Който люби, той е и умен, и силен; който изгуби любовта си, оглупява и отслабва. Докато любовта присъства в човека, той се радва на светли мисли, на благородни чувства, на силна воля, на здраво гбло. Изгуби ли любовта си, той губи и нейнитв прояви. Ще кажете, че любовта трябва да прислтетвува в вас. Прави сте. Любовта присъства в човека, само ако той може да я разбере, оцени и правилно използува. Любовта е богатство, което всеки сам трябва да носи. Дето любовта / присъства, там владее пълен ред и порядък между хората. Дето любовта присъства, там трудът и работата са правилно разпредълени между всички хора.

Искате ли да разберете любовта, идете при децата. Само те могат да ви кажат, какво нещо е любовта. Аз имам пред вид ония деца, на които никой не е пропо-вЪдвал за любовта. С други думи казано: искате ли да разберете любовта, живейте в чистота. Казано е в Писанието: „Само чисти-т по сърце ще видят Бога". Само чиститъ-по сърце ще познаят любовта. Който разбере и познае любовта, той живее в рай; който не я разбере, жив-ве в ад. Значи, любовта произвежда най-хубавите и най-лошите неща. Когато любовта слезе между хората, земята се превръща на рай; когато хората изгубят любовта, земята става ад.


171

Какво трябва да прави човек, за да не губи любовта? Той трябва да я пази като зеницата на окото си. В любовта има едно свещено място, което трябва да се пази внимателно. Никой н-Бма право да пипа там. Дойде ли до това място, човек трябва да събуе обущата си и да стъпи бос. Кога го Мойсей попадна на свещеното м-всго на любовта, той чу глас: „Събуй обущата си, защото мястото, на което стоиш, е свято". Дето любовта се проявява, там е Бог, затова местото е свещено. Докато не е стъпил на свещеното място на любовта, човек говори и пише за любовта. Щом стъпи на това място, той млъква. – Защо? – Защото влиза вече в реалността на живота, която говори сама за себе си.

Любовта е извор, който непрестанно тече. Като дойдете до извора, не бързайте да пиете изведнъж. Спрете се пред извора, починете си от дългия път и спокойно турете ръката си вътре, да нагребете малко вода. Не се страхувайте, че водата ще се изчерпи. Изворът на любовта е неизчерпаем. Пийте спокойно и с благодарност от водата на любовта. Всеки, който ви обича, е извор, от който черпите. Бъдете внимателни към този извор, да не го огорчите с нещо. Огорчите ли го, веднага ще го развалите. Ето защо, и който обича, и когото обичат, трябва да бадат разумни, да не изгубят любовта, която ги е посетила. Когато обичате


172

някого, не говорете за любовта си към него. Вие сте едва в първо отделение на любовта. Сега изучавате буквата „А". Много време ще мине, докато изучите останалите букви. Който говори много за любовта, той ще бъде поставен на изпитания, които едва може да издържи. Любовта се изпитва чрез живота, а не на думи. Докато не се кали в любовта, човек не трябва да говори за нея. Ако говори преждевременно, той сам ще се разочарова от нея и ще види, че държи в ръцете си книжни пари, а не злато. Много естествено. Любовта на първото отделение не носи още онова знание, към което човешката душа се стреми.

Според едно ново определение за любовта, ние казваме, че любовта е закон за работа, при която и най-малко изразходваната енергия води към големи постижения. Достатъчно е да бутпеш едно копче с любов, за да имаш големи резултати. Една машина от 200 хиляди конски сили може да кара цял параход. А с едно натискане на бутона човек може да докара тази машина в действие. Каквото представя разумността на човека по отношение силата на машините, такова нкцо представя магическата сила на любовта. Само с едно докосване до нещата тя произвежда велики резултати.

Като ученици, вие трябва да се учите, как да употребявате енергията на любовта. Определено е кого трябва да обичате и кой


173

трябва да ви обича. Това ви се вижда невъзможно. Когато вервите по някоя улица, не ели определено, накаде води тя? Всичко в света е определено. Следователно, определено е и как трябва да се изразходва енергията на любовта. Каквото и да се говори за любовта, едно ще знаете: привилегия е за човека да обича. Затова, обръщайте внимание на всичко, което срещате на пътя си: камъни, цветя, треви, мухички, животни, хора и др. Обръщайте внимание и на човешките прояви. Всички прояви на живота са прояви на любовта. Няма по-интересни неща за изучаване от проявите на любовта.

Радайте се, че сте дошли на земята да се учите. Радвайте се на всичко, което ви обикаля. Радвайте се на всичко, което днешният ден ви носи. Не се грижете за утрешния ден. И той носи нещо хубаво. Всичко, което се случва в живота ви, е добре замислено. Работете с радост за днешния ден. В него е скрито благото на бъдещето, което е носи-тел на любовта. Тази любов ще се изяви в своята пълнота и красота. Едва сега хората започват да разбират, че единствената сила,, която ще оправи света, е любовта.


11. Беседа от Учителя, държана при седемте рилски езера, 15 август, 1940 г.