от ПорталУики
Версия от 15:29, 16 януари 2014 на Ани (Беседа | приноси)

(разл) ← По-стара версия | Преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

Съборно слово - 1943 г.

КНИГА: Вечното благо

Новото в живота

Първо Послание на Йоана.

Често хората се запитват, защо остаряват, но не могат да си отговорят на този въпрос. Какво ще правите, ако се създаде закон, според който, всеки преждевременно остарял, да се накаже.

В едно предание се казва, че в древността, когато бащата доживявал до 120 години, синът го турял в кош и занасял в гората, там да умре. Един син изпълнил този обичай: турил баща си в кош и го занесъл в гората. Със сина заедно тръгнало и малкото му момченце, да изпрати дядо си. Като се връщали, детето запитало баща си: Татко, защо остави коша в гората? Да се върнем назад да го вземем. – Защо ти трябва коша? – За да има с какво и аз един ден да те занеса в гората. Бащата се засрамил от думите на детето си, върнал се в гората и завел баща си обратно в дома си, дето спокойно умрял.

Няма по голямо благо за човека от това, да бъде млад и постоянно да се подмладява. Който говори за старост, той не разбира законите на живота. Някой е на 45 – 50 години и вече мисли, че е стар, че разбира нещата и може да съветва младите, как да живеят. Ако е въпрос за старост, за мъдрост, идете при Господа. Той е най-мъдрият, и може да учи всички хора. Колко стар е 120 годишният човек? Една слънчева година е равна на 200 милиона земни години. Значи, да се обърне слънцето един път около своята ос, нужни му са 200 милиона земни години. Изчислете тогава, каква част от времето представят 120 човешки години по отношение на една слънчева година. Като знаете това, не говорете за старост. Щеславие е да мислиш, че си стар. Само боговете са стари. Като ви е пратил на земята, Бог имал пред вид да научите закона за подмладяването. Досега сте изучавали закона за остаряването; отсега нататък ще изучавате закона за подмладяването. Затова Христос казва: „Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие".

Влизането в Царството Божие подразбира новите условия на живота. Ако не си здрав, ако нямаш светли мисли, топли чувства и възвишени постъпки, не можеш да използваш новите условия. Какъв смисъл ще имат за тебе хубавата храна, чистия въздух, чистата вода и приятната светлина? Ядеш, но тежко ти става на стомаха и на главата. Дишаш чистия въздух, но дробовете ти са слаби, задушаваш се. Пиеш чиста вода, но стомахът ти не я понася. Светлината влиза в очите ти, но бързо ги затваряш, слаби са, не можеш да се ползваш и от светлината. Викаш лекар да ти помогне. Туря те на легло, прави ти инжекции, но и това не помага. Казваш: Наказах се, остарях вече, няма спасение. Вината не е само у вас. Много условия, външни и вътрешни, са причинили преждевременното остаряване. Погрешката е в лековерието на човека. Той повярвал, че друго същество, а не Бог, може да му донесе благото на живота. Във всички вярвал, на всички се надявал, но не и на Бога. Какво ще бъде положението ви, ако ви съблекат гол и намажат тялото ви с мед? Пчелите ще ви накацат и ще ви жилят безпощадно. Виновни ли са пчелите? Те кацат върху вас за меда, ни най-малко не мислят, че ви е неприятно кацането и жиленето им. Вината е в онзи, който ви е съблякъл гол и оставил на пчелите да събират мед от вас. Вината е у вас, че сте повярвали на този човек. Той ви казал, че ще станете щастливи, и вие сте повярвали.

Един французин описва една от своите опитности в топлите страни. Като обикалял забележителните места на тропическите области, той получил слънчев удар и паднал на земята полумъртъв, но вътрешно запазил съзнанието си. В това време една кобра легнала върху него, като върху неодушевен предмет, и спокойно очаквала някаква жертва. Ужас го обхванал. Тон си помислил: Едно малко помръдване от моя страна, и аз съм в устата на кобрата. Не стига това, но той почувствувал, че небето се заоблачава, става тъмно, всеки момент ще завали. Какво да прави при това положение? Той лежал в долина, а дъждът носил големи порои, които могат да го залеят отгоре и удавят. Намирал се между две големи опасности: кобрата и страшния порой. Помолил се вътрешно, повдигнал съзнанието си към Бога. Какво усетил? Една лекота. Кобрата се мръднала, отдалечила се от него, и съзнанието му постепенно се възвърнало. Станал на крака и бавно поел пътя си. След десетина минути дъждът завалял. Пороят се спуснал към долината, но той бил вече вън от опасността. Никога в живота си той не е изпитвал такова напрежение и такъв ужас.

Не ходете без любовта на опасни места. Не правете големи усилия, за да не изразходвате излишна енергия. Едни хора остаряват от безразборно изразходване на жизнена енергия. Други пък остаряват от безработене. Едни много работят, други – малко; едни много ядат и преяждат, други малко ядат и повече гладуват. Това са крайности в живота, които са причина за преждевременното остаряване. Балансирайте крайностите, и вие ще се подмладите. Съберете на едно място онези, които не работят и които много работят. Съберете на едно място богатите и бедните, и те взаимно ще си помогнат. Богатият ще даде част от яденето си на бедния; бедният пък ще предаде част от работната си енергия на богатия и в края на краищата, двамата ще бъдат здрави и ще се подмладят.

Съвременните хора се нуждаят от естествени, разумни движения. Докато е малко, детето живее естествено, движенията му са свободни. Колкото повече расте, животът му се изопачава, става неестествен. – Защо? – Защото се намира под влиянието на много учители. Един го учи по един начин, друг – по друг начин. Един му казва: Това не прави. Друг казва: Това прави. Най-после човек дохожда до положение да не знае, какво да прави и какво да не прави. Седнеш, не знаеш, как да поставиш краката си. Туряш десния крак върху левия, левия върху десния, но пак не си доволен. Почешеш се отгоре на главата, почешеш се зад тила, но не си доволен и казваш, че животът ти дотегнал. Започваш да се молиш на Господа, но не знаеш, как да се молиш. Представи си, че слънцето е Бог. Как ще се молиш тогава? Ще излезеш вън, на открито, и ще започнеш да гледаш към него. Ако слънцето грее силно, ще затвориш очите си и тихо ще се помолиш. След това ще обърнеш гърба си към него да възприемеш лъчите му. Бог не иска да му се говори много. Ако си гладен, ще кажеш: Господи, гладен съм. Ако си беден, ще се помолиш да ти помогне. Някой се моли и разправя цялата си история, че баща му и майка му умрели. В същност, това не е истина. Нито баща му е умрял, нито майка му. Те са забегнали някъде, скрили се от сина си, който не работи и очаква всичко наготово. Бащата заминава за онзи свят, когато синът е ленив и не иска да работи. Като остане сам, синът се принуждава да работи, да изкарва прехраната си.

Едно се иска от човека: да дойде до положителното. В какво се заключава положителното? – В любовта. Няма по-велико нещо за човека от това, да люби и да обича. Всеки се стреми към това, но не знае, как да обича и да люби. Как ще обичаш едно цвете, една птица или едно животно? Като обичаш човека, целуваш го, милваш го, прегръщаш го. Как ще целунеш цветето? Как ще прегърнеш птицата? Ако целуваш и прегръщаш цветята, ще ги развалиш. Достатъчно е да благодариш за уханието на цветята. Тяхното ухание е целувка. Щом изпращат своите целувки, ти ще им благодариш. Ще кажете, че целувките и прегръдките са приети в сегашния порядък на нещата.

Време е да напуснете стария порядък. Той е отживял вече времето си. Той представя нещо архаично, каквото представят днес допотопните животни. Какъв смисъл има днес съществуването на мамонта? За да се изхрани, нужни са му хиляди килограма храна. И до днес има остатъци от мамонтите. Това са ненаситните човешки желания. Някой има пълни хамбари с жито, но и те не му стигат, още повече иска. Както са изчезнали големите, допотопни животни, така ще изчезнат ненаситните човешки желания. Някой иска да стане виден човек, светия, всички да му се кланят. Какво значи, да бъдеш светия? Аз уподобявам светията на златно перо, с което можеш да напишеш едно любовно писмо, което внася светлина в човешкия ум и топлина в човешкото сърце. Любовта на светията минава през перото, с което пише. Не е светия онзи, който не свети и не разнася благословението си навсякъде. Добре е да се стремиш към светийство, да те посрещат навсякъде с радост, но трябва да отговаряш на известни изисквания. Светията е узрял, сладък плод, който всички желаят.

Какво правите, ако ви дадат кисел, недозрял плод? Вкусвате го и веднага го хвърляте на земята. Светията е доволен от положението си. Следователно, ти не можеш да бъдеш светия, ако си недоволен. Бедният е недоволен, че няма пари, къщи, имоти. Болният е недоволен, че не е здрав. Всеки се стреми към това, което му липсва. Какво се иска от човека, за да превърне недоволството в доволство? – Да работи, да придобие онова, което му е нужно.

Кой човек е здрав? – На когото и майка му, и баща му са здрави. Децата не могат да бъдат здрави, ако родителите не са здрави. Ако бащата е здрав, и децата, които вървят по бащина линия, са здрави, със здрави зъби. И обратното е вярно: ако бащата не е здрав, и децата, които вървят по негова линия, не са здрави. Същото се отнася и до майката. Това е закон, който постоянно се проверява в живота. От какво се развалят зъбите? – От рязката температура. Не е позволено да пиеш студена вода след горещо кафе или чай. В това отношение, американците живеят неестествено. След горещо кафе те ядат сладолед. Тази е причината, дето зъбите на повечето американци са развалени. Те страдат и от разстройство на стомаха. Любовта не търпи резки промени. Омразата е ледено течение на човешкото сърце, а любовта – топло течение. Затова, именно, любовта изключва омразата. Какво ще стане с човека, ако се движи между едно топло и едно студено течение? Няма да се мине много време, и той ще започне да страда от разстройство на стомаха и болки в зъбите.

Мнозина се запитват, защо нямат успех в живота си. Много просто, те се занимават с чужди работи; занимават се с реформи на чуждия живот. Те искат да преобразят живота на другите хора и ги критикуват. Чувате, например, да се говори, че някой мъж бил воден за носа от жената, или мъжът водел жена си за носа. Носът е символ на човешкия ум. Какво лошо има в това, ако една умна жена води мъжа си, или един умен мъж води жена си? Разумният мъж или разумната жена има предимство в живота. По-добре ли е да се качите на кола, карана от луд, необуздан кон? Той рита, изправя се на краката, не иска да върви. Ако се оставите на такъв кон, той ще ви хвърли в пропастта.

Като изучавате човешката глава, ще видите, че в мозъка има различни центрове, които се отразяват различно върху неговия характер. Ако бутнете задната част на главата, в тила, ще предизвикате един род енергии; ако бутнете предната част на главата, ще предизвикате друг род енергии ; ако бутнете главата отстрана, ще предизвикате трети вид енергии. Хора с широки глави са крайно издръжливи. И 20 години да го обсаждаш, той може да издържи. Хора с дълги глави са кавалеристи или летци. Те постоянно нападат. Вечер, когато не ги очакваш, те идат с аеропланите си и хвърлят бомби от различен калибър. Сегашните хора се възмущават от бомбите, без да подозират, че те си служат с думи, които имат разрушително действие, както бомбите. Една силна дума – например, „мразя те", след четири поколения ще произведе големи разрушения. Защо да не кажеш на ближния си „обичам те", и да се ползваш от благото на любовта? След четири поколения тази дума ще донесе голямо благословение. – Как да му кажа, че го обичам, когато не заслужава моята любов? – Ти заслужаваш ли любовта на Бога? Ти по-красиво и по благоуханно цвете ли си от ближния си? Малко хора съм срещал, от които да се разнася благоухание, подобно на карамфил, теменуга, роза и др. Повечето хора разнасят лоша, неприятна миризма. Как ги търпят възвишените същества, а те не могат да търпят никого!

Хората се нуждаят от знания, които да ги въведат в новия живот. Не е достатъчно да слушаш, какво ти се говори, и да кажеш, че разбираш всичко. Не е достатъчно да кажеш, че си слушал хубава музика, но и ти трябва да свириш. Прилагайте музиката на всяка стъпка в живота си. Без музика няма успех. И земеделецът трябва да си служи с музиката. Правил съм опит с музика при посаждане на житото и зная, как расте при различните гами. Прилагайте музиката като метод за лекуване. Например, заболее някой религиозен и очаква да дойде ангел да го излекува; ако е безбожник, търси лекар. Защо и двамата да не изпеят една песен на Господа, като молитва или хваление? Нека болният се обърне към Бога и мислено или гласно да изпее песента: „Обичам те, Господи. Обичам Твоите дръвчета и тревици, Твоите извори и реки, Твоите долини и планини. Обичам, Господи, всичко, което си създал”. Жената е недоволна от мъжа си и постоянно се оплаква, че Господ ѝ изпратил толкова лош човек, цял живот да се разправя с него. Защо обвинявате Господа? Вие сами намерихте този мъж. На всичко отгоре му дадохте 200-300 хиляди лева. Вие сами си купихте този мъж, а търсите вината отвън. Сърдите се, че той изял парите ви. Не се сърдете на никого, но благодарете, че сте се свързали с човек, от когото можете да научите нещо. Велика е науката за живота. Скъпо струва тя.

Един американец се оженил за една богата арменка. Той обичал да разполага с пари, и всеки ден изразходвал големи суми. Дошъл денят, когато употребил и последната пара. Като видял, че няма вече нито стотинка, той се обърнал към жена си с думите: – Дай ми пари! – Нямам нищо, ти ги изразходва. – Иди при баща си, той има средства, длъжен е да ти даде. Тя отишла при баща си, но повече не се върнала. Не злоупотребявайте с любовта. Не злоупотребявайте с доверието на своя ближен. С други думи казано: Не злоупотребявайте с ума и сърцето си, нито с ума и сърцето на своя ближен. Само така ще бъдете свободни.

Човек е дошъл на земята като пътник, който трябва да извърви известен път. Той трябва да бъде свободен, сам да туря и сваля раницата си. Ако знаеш само да се товариш, а не знаеш да се разтоварваш, ти разбираш живота наполовина. Ако знаеш само да се разтоварваш, а не знаеш да се товариш, ти разбираш живота наполовина. Трябва да знаеш и да се товариш, и да се разтоварваш. Това значи пълно разбиране и познаване на живота. Някой иска да стане богат и търси начин за леко забогатяване. Купува лотарийни билети, но милионът не иде. Защо да не развиеш обонянието си и да намериш златото по миризмата му? Златото има особена миризма. Който има развито обоняние, лесно може да открие златото в природата. В земята има заровено злато на много места и в голямо количество. Хората го търсят под един или друг камък, наречени „камъни на щастието", но то не може лесно да се намери. Който има обич към златото, по-лесно ще го намери, отколкото да очаква на лотария. При лотарията взима участие математиката. Трябва да изучавате висшата, духовна математика и тогава да знаете, кой билет печели. По-лесно е да придобиете обич към златото, отколкото да станете математик, който се ползва от законите на висшата математика. Ако спрете вниманието си на номерата от три последователни печалби на милиона, ще можете с една малка погрешка, най-много до единица, да намерите номера на следващата печалба.

Ще кажете, че печалбите, щастието са случайни неща. Не е така. Нищо в природата не с случайно. В разумната природа няма случайности и произволи. За да спечели някой на лотария, трябва да гласуват за него. Колкото повече същества от невидимия свят гласуват за него, толкова по-голяма е вероятността да спечели той. Мнозина искат да спечелят, но малцина имат това щастие. Някои идат при мене да ме питат, кой билет печели милиона. И обещават, ако спечелят, да дадат голяма сума на братството. Това не може да ме подкупи. Ако е за богатство, аз зная, къде колко скъпоценни камъни, злато и лечебни билки има в природата. Ако е въпрос за богатство, достатъчно е да излекувам един богат човек, за да получа голямо възнаграждение. Обаче, аз никога не злоупотребявам с доверието, което ми е дадено. Всеки сам може да се лекува. Най-силното и сигурно лекарство срещу всички болести е любовта. Всеки може да направи опит с любовта и да се увери в нейната сила. Като заболее някой, нека напълни една чаша с чиста, планинска вода и накара един добър, любещ човек да потопи пръстите си във водата два-три пъти. След това нека изпие водата и следи, какъв резултат ще има.

На какво се дължат болестите в човешкия живот? – На известен недоимък в организма. Например, малокръвието е резултат на недостатъчно количество червени кръвни телца в кръвта. Колкото по-голям е броят на червените кръвни телца, толкова повече жизнена енергия има човек. Червеният цвят има отношение към живота. Жълтият цвят е храна за ума, синият – за душата. Светлината и топлината са условия за смекчаване на сърцето. Дето са светлината и топлината, там е любовта. Значи, само любовта е в състояние да смекчи сърцето. – Кого да любя? – Ще любиш Този, Който те е създал. Ще Го слушаш, ще учиш и ще изпълняваш Неговата воля. Ако чуеш гласа Му рано сутринта, не се обръщай на едната или на другата страна да си доспиш, но стани веднага. Колкото и да е рано, не се колебай. Стани веднага и започни своята работа: ако си художник, вземи четката, платното и боите си, да нарисуваш нещо; ако си писател, вземи перото и напиши нещо хубаво; ако си занаятчия, направи нещо от занаята си.

В турско време, във Варна, живял един обущар, когото всички наричали „щастливият обущар". – Защо го наричали така? – Защото всяка сутрин, като отивал в дюкяна си, намирал по един чифт готови обуща. Чудел се, кой влизал в дюкяна му и ушивал по един чифт обуща. Той не подозирал, че причината за това се крие в него. Понеже бил сомнамбул, всяка вечер той ставал от леглото си, отивал в дюкяна и ушивал по един чифт обуща. След това отново лягал да спи. На сутринта пак отивал в дюкяна си и се чудел, кой влизал вътре и оставял новите обуща. Макар и сомнамбул, той прилагал закона, да не отлага реализирането на Божествените мисли. Като ги отлага, човек си създава лоши навици, от които мъчно се освобождава. Лошите навици са парчета от счупени шишета, изхвърлени по улиците. Който мине бос по тях, наранява се и страда. Като се натъква на такива пътища, човек започва да ги избягва. Хубавите улици и шосета са станали недостъпни, именно, поради нахвърляните по тях стъкла. Изчистете пътищата, по които вървите, да не си причинявате сами страдания.

Внимание се изисква от човека, да знае, как да върви и сам да избира пътя си. Ето защо, като вървите по пътищата, никога не оставяйте своите лоши мисли, чувства и постъпки разхвърляни по тях. Щом се натъкнете на лоши мисли и чувства на пътя си, върнете се обратно, да освободите ума и сърцето си от погрешките на миналото. Така, именно, вие ще се радвате на това, което сте направили, и ще възлюбите Бога. Когато се обърнаха към Христа с думите „Учителю благи", Той отговори: „Защо ме наричате благ? Благ е само Бог. Ние живеем в Бога, Който е благ". Следователно, щом Бог е благ, и ние трябва да бъдем благи. Това не се постига чрез насилие. Обаче, човек не може да бъде благ, ако не прилага това, което му е дадено и вложено в него. Не можеш да бъдеш добър, ако не си хранен с доброкачествена храна. Не можеш да се движиш свободно по пътя, ако нямаш достатъчно светлина.

Казано е в Писанието, че един ден земята ще се запали и всичко, което се намира на нея, ще изгори. Това се отнася за дните на безлюбието. Който живее в любовта, не може да изгори. – Защо? – Той е облечен в дрехата на любовта, която не гори. Тя е подобна на азбест. И сега хората любят, но сами не са доволни от любовта си. Ще дойде ден, когато те ще придобият новата любов. Те се приготвят за нея чрез сегашната любов. Колкото и да е несъвършена любовта на съвременните хора, все пак тя е приготовление за бъдещата. Без сегашната любов бъдещата остава неразбрана. Човек трябва да работи върху себе си, да се освободи от желанието си да обсебва. Като обикне някого, той пожелава да го задържи само за себе си и с това разваля любовта. Щом си намерил хубав извор, ще го оставиш на разположение на всички хора. И те имат право да пият от тази вода. Те ще пият от водата, която е определена за тях, а ти – от своята вода. Следователно, никой не може да отнеме твоята любов. Ти не можеш да пиеш от всеки извор. Определено е на човека, от кой извор да пие, колко вода да пие и по кое време. Не е позволено на човека да пие вода по всяко време. Отидеш ли при един извор, първо ще го изчистиш. После ще измиеш лицето, ръцете и краката си, ще благодариш, че си го намерил, и след това ще гребнеш няколко пъти с ръцете си и ще задоволиш жаждата си. Учете се да благодарите за всичко, което ви се дава. При най-малкия неуспех хората са готови да се оплакват. И като млади, и като стари, те постоянно се оплакват. Някой се оплаква, че баща му, или майка му го били. – Кога бият човека? – Когато не работи.

Един албанец, 60 годишен човек, се оплакал на пашата, че баща му го бил. Това било във времето на Херцеговинското въстание. Пашата се заинтересувал да види този баща, който бие 60 годишния си син. Завеждат го при един стогодишен старец, здрав, снажен човек. Пашата го запитал: Защо биеш сина си? – Защото не работи. И моят баща има право да ме бие, ако не работя. Той завел пашата при своя баща, 140 годишен старец. Значи, и 60, и 100 годишен да си, ако не работиш, ще те бият.

Пазете се от много говорене. Работи, без да казваш, какво правиш или какво си направил. Говориш ли много за работата си, всичко ще развалиш. Оставете работата да говори сама за себе си. – Кога ще говори? – Когато, освен вас, могат да се ползуват от нея и други хора. Всеки ден присаждай по едно дръвче, от диво да го превърнеш в питомно. Ще дойде ден, когато и ти, и твоите близки ще се ползуват от твоя труд. Това значи работа. Който мине покрай дръвчетата, ще си откъсне един плод, ще накваси гърлото си и ще те благослови. Който може да присажда дивите дръвчета и да ги облагородява, ще облагородява и своите чувства. Това значи, да превърнеш ада в рай, грозотата в красота. И тогава, естествено, човек се стреми към красотата. – Какво допринася красотата? – Тя храни света. Тази е причината, дето всички хора се кланят на красотата. Човешката душа е красива. Когато се проявява, тя предава на лицето светлина, подвижност и чистота. Ценете тази красота. Отворете сърцето си, да приемете светлината и топлината на живота, да дадете възможност на душата си да се прояви. Някой затворил ума и сърцето си за благата на живота и казва, че никой не го обича. Той не говори истината. Светлината, въздухът, водата и хлябът го обичат, милват го, галят го, задоволяват жаждата и глада му, и след това той казва, че не го обича никой. Не говорете неверни неща. Бъдете искрени и чистосърдечни, да се научите да виждате нещата в тяхната истинска проява.

Мнозина са ми разказвали за онзи свят, но сведенията им се различават. Едни са по-близо до истината, а други са далеч. Един познат ми казваше, че ходил на онзи свят и видял там своите близки покойници, заедно с други покойници, наредени около маси, върху които имало чинии, приготвени за ядене. Всички седели и мълчали, никой нищо не говорел. Друг един ми разказваше за онзи свят, но неговите сведения бяха по-верни. В края на живота си той постъпил калугер в един манастир да служи на Бога. Един ден той получил нови цървули. Старите, скъсани цървули дал на един от другарите си, беден калугер. Една вечер сънувал, че се преселил на онзи свят и разказал на близките си, какво видял там. На една голяма маса били сложени чинии за ядене. Около масата били наредени всички покойници. Всеки очаквал да му се даде ядене. И моят познат бил на масата, но пред него нямало чиния. Вместо чиния, той видял своите скъсани цървули. Дошъл един от прислужниците и започнал да сипва на всички ядене в чиниите им. Като дошъл до него, взел скъсаните цървули, да му сипе ядене. – Моля ти се, не бързай да ми сипваш. Аз не ям от скъсани цървули. Отде сте взели тези цървули? – Това са цървулите, които си подарил на своя ближен. С тях си искал да направиш едно добро, но то не се приема горе. Каквото си правил на земята, това ще намериш на небето.

Изобщо, земният живот е отражение на небесния и обратно: небесният е отражение на земния. Важно е човек да разбира нещата и правилно да ги превежда. Затова е казано: „Каквото вържеш на земята, вързано ще бъде на небето. И каквото развържеш на земята, развързано ще бъде на небето". Ще кажете, че не ви интересува онзи свят, не искате да знаете, ще ви посрещне ли там някой, или не. Не е така. И там ще те посрещнат същества, както и на земята са те посрещнали. Когато малкото дете слезе на земята, първо го посрещат майка му и баща му. Ако има по-големи братя и сестри, и те го посрещат. Всички му се радват, галят го, песни му пеят. Всеки трябва да се запита: Кой ще ме посрещне на онзи свят? Каквито са законите на земята, такива са и на онзи свят. Любовта, великият закон на живота, действува и на земята, и на небето. Колкото по-отзивчив и отворен е човек за любовта, толкова повече се изявява тя към него. Земята може да стане рай. Това зависи от хората, от техните мисли, чувства и постъпки. Ако има нещо криво и изопачено на земята, това се дължи на лошите мисли, чувства и постъпки на хората. Лошият живот разстройва нервната им система, дробовете, стомаха. За да се подобри живота на хората, както и здравословното им състояние, на всички се препоръчва външна и вътрешна чистота. Чистотата е в състояние да закрепи здравето на човека, да запази енергията и да продължи живота му.

Съвременните хора боледуват, защото не знаят, как да се хранят, кога да лягат и да стават от сън. Мнозина стават сутрин в 4 часа. Този час принадлежи на земята, затова не е удобен. Ако ставате в два часа, това време е на луната, пак не е удобно. Добри часове са 12 ч. сред полунощ, един часа, три, пет и шест часа. Повечето хора стават в шест часа. Някои спят късно, до девет или десет часа – това е крайно нехигиенично време. Добре е да се образува една група от десет души, които да приложат Божествените закони и да видят техните резултати. Нека направят опит поне за една година, да не се интересуват от живота на хората. Че двама души се карали и били, това да не ги интересува. Ако вълкът яде овца, паякът смуче кръвта на мухите, вятърът брули листата на дърветата – и това да не ги интересува. Кой каквото прави, добро или зло, това е негова работа. Ти, като човек, си решил да направиш един опит и ще го направиш. Всеки е свободен да прави, каквото иска, но, в края на краищата, ще носи последствията на своята свобода. Паякът смуче кръвта на мухите, за което сам ще носи отговорността. Друг е въпросът, ако той е благороден и може да послуша съвета ви. Казвате му да не напада мухите, но той може да ви послуша, може и да влезе в спор с вас. Има упорити паяци, които ще ви запитат, на какво основание се месите в тяхната работа. Един ден, когато съзнанието на паяка се пробуди, той ще разбере мисълта ви и ще ви слуша. Тогава няма да напада мухите. Вие гледате на мухите, на паяците с пренебрежение, като на дребни същества. Малки са те, но разумни. И в тях работи известна интелигентност. Който може да слезе до нивото на мухата, ще разбере живота ѝ. Той ще знае, че зад нея, както зад аероплана, автомобила, колата се крие разумно същество, което ги управлява. В този смисъл, мухата, мравката, паякът са превозни средства, чрез които се пренасят някои неща. Така те възприемат нещо ново от външния свят. Мухите обичат да се шегуват и закачат с хората. Едва изгониш мухата от носа си, тя кацне на ухото; оттам я изгониш, тя кацне на челото.

Сега, като се върнете по домовете си, забравете на колко години сте и се върнете назад, до 12 годишна възраст. Това може да стане в съзнанието ви. Ще си представите, че тежите малко, колкото тежи едно 12 годишно дете, на което материята е чиста, свободна от мазнини. Възрастният човек има много мазнини, които са причина на различни болести. Болестите се причиняват от наслояванията в човешкия организъм. Мазнините трябва да изгорят, да стане коренно пречистване на организма. Затова пречистване се говори в Писанието. Казва Бог: Ще създам ново небе и нова земя". Старата материя трябва да се обработи и пречисти. Остане ли човек със старата материя в себе си, тя ще го отнесе на онзи свят. – Възможно ли е това? – Ще опитате. Обаче, не чакайте да дойде огънят, че тогава да се очистите.

При един български чорбаджия дошли турци, да му искат пари. Това било в турско време. Първоначално той не искал да каже, къде са парите му, но като видял нажежените вериги, казал: Ето парите! Всичко оставям на ваше разположение. Радвам се, че ми се дава възможност да кажа истината. Те взели парите му, но след време ги върнали и казали: Понеже каза истината, вземи си парите. Ние обираме само онези, които не говорят истината.

Мнозина чакат да турят веригата на врата им и тогава да кажат истината. Говорете истината, преди да е дошъл ножът на врата ви. Всички очакват някаква победа. Ако чакате победа, нека бъде тя победа на любовта. Нека се обикнат всички мъже и жени, братя и сестри, слуги и господари, учители и ученици. Нека се обикнат всички народи. Нека навсякъде цари обичта и любовта. – Кога ще стане това? – В нашите времена. В сегашните времена ще стане такова чудо, каквото никога в света не е ставало. Които имат очи, ще го видят. Които нямат очи, ще напуснат този свят и ще си отидат там, отдето са дошли.

Казано е в Писанието: „Написал е Бог името ти върху дланта си”. – За кого се отнася този стих? – За онзи, който следва Божия път и изпълнява Неговата воля. Желая ви да бъдете верни на Господа, да изпълнявате волята Му, за да напише имената ви върху своята длан. Бъдете смели и решителни. Каквото и да се случи в живота ви, вървете напред. Щом вървите в правия път, не се обиждайте от думите на хората. Че някой ви казал обидна дума, това не е още истината. Хората лесно се обиждат и са готови да отмъщават. Те не познават още обидата, не знаят, какво значат хули и огорчения. Не зная, дали има човек в България, който да е получил толкова хули и обиди, колкото мене. Каквото престъпление да стане, все мене търсят виновен. Някой умрял, аз съм виновен; някой полудял, аз съм виновен; някой напуснал жена си, аз съм виновен; някой не искал да плати дълговете си, аз съм виновен; двама души се били, аз съм виновен; някой се съдят, пак аз съм виновен. Понеже за всичко съм виновен, реших да оправя света, да изправя живота на всички хора, на всички майки и бащи, на всички съдии и управници, да не оставя човек на земята да прави погрешки и престъпления. Който ме слуша, ще придобие любовта, и лицето му ще светне. Който не ме слуша, остен ще играе по него. Като слушам постоянните оплаквания и неблагодарности на хората, казвам: Господи, прости им. Те не знаят, какво правят. Те ядат, пият и не благодарят. И като имат, и като нямат, едно и също казват: Дай, Господи! И след това, каквото лошо става в света, все Ти си виновен за всичко.

Сега, да не се занимаваме със света. Ако е въпрос за светските хора, често те проявяват по-голяма вяра от религиозните. Ако поискаш пари на заем от религиозния, ще ти каже, че няма, не може да ти услужи. Питам го, внушавам ли му доверие, като ме гледа. Той ми казва, че няма пари. Обръщам се към светския човек за пари, той веднага бръква в касата и ми дава. – Да дам полица. – Няма нужда, ти ми внушаваш доверие. Не мислете, че вярващите хора са само в религиозните общества. Те са пръснати навсякъде по света и слушат моите проповеди. Те имат радио, с което си служат. Бог е навсякъде. Следователно, Той е прекрасна виделина, топлина и сила, с които храни цялото човечество. Човек се храни със светлина, топлина и сила. Човек се храни от изобилието на любовта, на мъдростта и на истината. Тази храна носи свободата, знанието и живота. Стремете се към нея, за да бъдете всякога здрави, любещи и красиви.

Днес ме слушат и стари, и млади. Старите казват: – Нашата работа се свърши вече, да му мислят младите, пред които е бъдещето. – Какво пречи на старите да бъдат млади? Забравете, че сте стари, изменете възгледите си за живота и ще се подмладите. Не гледайте подозрително на хората. Дойде някой при вас, говори ви, а вие се съмнявате в него, искате да знаете, какво му е намерението. Много просто. Ако е със стремежа на паяка, ще изсмуче кръвта ви. Ако е добър човек, намерението му е да ви даде нещо. Ако е любещ, намерението му е да ви даде от своя живот. Ако е човек на обичта, намерението му е да ви оцени, да ви даде заслуженото място. Той оценява нещата. Това са неща строго определени. Защо се страхувате от онези, които ви обичат? Вие живеете и се радвате благодарение на техните подтици. Съвременният човек още не вижда онези, които го любят. Той минава край тях и не спира вниманието си да приеме тяхната любов. Безброй цветя цъфтят заради него, изпращат му своята любов, но той не я разбира. Мине край едно цвете, помирише го и казва: Цвете е това! Той ще го откъсне, или ще го стъпче. Той не подозира, че благоуханието на цветето е любовта му към човека. Плодовете се жертвуват за човека пак от любов; изворите, вятърът, светлината всички се жертвуват от любов за човека и му предлагат своите блага. Защо да не благодарим за всичко това? Защо да не превърнем неблагодарността в благодарност? Неблагодарността осакатява и преждевременно състарява човека, а благодарността оживява, възрастява и подмладява.

Защо боледуват хората? – Защото са неблагодарни. – Какво да правим, за да се излекуваме? – Приложете благодарността в живота. Бъдете благодарни за най-малкото благо, което ви се дава. То е скрито от погледа на обикновения човек, затова не може да се оцени. Разумният и просветен човек вижда и най-малкото благо, оценява го и му се радва.

Съвременните хора разполагат с големи знания и богатства, но пак са недоволни, искат нещо повече. Ще бъдат ли доволни, ако имат свободен билет за Луната? Като отидат на Луната, ще разберат, вярно ли е това, което учените пишат за нея. Това което пишат за Луната, е отчасти вярно. Те виждат само външната ѝ страна, не могат да проникнат в вътрешността ѝ. Едно време турците носеха часовници, затворени в няколко капака. Външно часовникът беше голям като костенурка. Когато искаше да види, колко е часът, турчинът изваждаше часовника от джоба си и започваше да отваря капаците. Като отвори пет капака, в последния се виждаше едно малко часовниче. Погледне, колко е часът, и след това затваря последователно всичките капаци. Същественото е часовничето, а капаците са ценни като сребро. Много от сегашните хора са затворени в такива капаци, които са безпредметни. Един капак е достатъчен. Останалите раздайте на бедните. Задръжте за себе си часовника и един капак, а с четирите направете едно добро. Знаете ли, кой час от деня е определен за правене на добро? Кой час е определен за милосърдие, за възприемане и предаване на светли мисли и чувства? Кой час е определен за справедливи постъпки? За всяко нещо има точно определено време, както в музиката. Който спазва времето, свири добре; който не го спазва, не е добър музикант.

Служете на вашите светли мисли и чувства. Служете на вашите благородни и справедливи постъпки. Те са красиви цветя в градината на вашата душа. Който иска да бъде здрав, да не страда, нека отглежда цветя. Те лекуват, съживяват и подмладяват човека. Отворете сърцата и умовете си едни за други, както цветята се отварят за светлината. Като срещнеш един човек, погледни го спокойно в очите, поздрави го мислено и му предай поздрав от неговите ближни. Вие не знаете, как да се обхождате с близките си, които са между вас, а очаквате съобщение от заминалите за онзи свят. Невидимият свят е пълен с писма, които не отиват на местоназначението си. – Защо? – Не са написани с любов. Там се приемат само писма, написани с перото на любовта. Ако нямате любов към онези, с които се срещате всеки ден, не можете да имате любов и към покойниците си. Ще напишеш едно писмо по задължение. Това не е любов. Ще направиш молитва по задължение, но няма да получиш отговор. Трябва да се молиш от сърце. Няма по-велико нещо за човека, да отправи ума и сърцето си към Бога с любов. Тази молитва действува успокоително. Това е все едно, да станеш сутрин рано и да отидеш на планината, при един чист, планински извор, който постоянно блика. Отдалеч още виждаш, че ще утолиш жаждата си. Дето е Бог, там всички същества живеят в любов и са готови на услуги. Достатъчно е Бог да отправи мисълта си към някое страдащо същество, за да я възприемат всички и да изявят желание да отидат и му помогнат. Надпреварване има между тях, кой по-бързо да изпълни Божията воля. В това се заключава новото.

Чувате някой да казва: Моля ти се, направи ми една услуга за Господа, да ти провърви. Няма защо да убеждавате човека така. И без това му върви. Човек е милиардер, разполага с грамадно богатство. Само мозъкът му струва десет милиарда злато. Ще кажете, че като умре, човек ще остави това богатство на земята. Физическият мозък ще остане, но ще вземе на онзи свят духовния си мозък, в който е написана цялата история на неговия живот. В мозъка са складирани знанията, които човек носи от векове. Нищо в природата не се губи. Тялото на човека струва около 500 милиарда злато. В бъдеще ще струва още повече. Който не разбира това, мисли, че нищо не струва. Радвай се на тялото си. Радвай се на ръката си, на пръстите си. Всеки пръст е свързан с един разумен свят, от който изтичат жизнени енергии. Малкият пръст е свързан с Меркурий, отдето черпи своите сили и възможности. Безименният пръст е свързан със Слънцето, отдето се ползува от живота, от изкуството и музиката. Средният пръст е свързан със Сатурн, със света на справедливостта. Показалецът е свързан с Юпитер, със света на благородството. Палецът е свързан с Божествения свят. Ако искаш да намериш Бога, хвани палеца си, помилвай го и ще получиш отговор на въпроса, който те интересува. Вие хващате пръстите си грубо, чупите ги, дърпате ги. Това не се позволява. Ще милваш пръстите си, ще се отнасяш с тях нежно и с любов. Ако готвиш ядене, няма да бъркаш с пръстите си направо в тенджерата; няма да пържиш лука и да гориш ръцете си. Който иска да бъде здрав, ще яде непържен лук. Само болният от гръдна болест може да яде пражен лук, като лекарство.

Който иска да бъде здрав, да яде готвено от човек, който го обича. Който иска да придобива знание, да намери учител, който го обича. Същото се отнася и до шиене на дрехи, на обуща и др. Обръщайте се за услуга само към онзи, който ви обича. Любовта трябва да се постави за основа на всички ваши предприятия във физическия, духовния и умствения свят. Това е новото в живота. Помнете: Всеки човек е проводник на Божественото. Във всеки човек има желание да изпълнява Божията воля. Затова казвам: Не се връщайте към миналото, но вървете напред, в настоящето и бъдещето, в които е скрит Божественият живот. Подмладяването и успехът зависят от новото, което иде вече в света. Ако вярвате, работите ще се наредят добре; ако не вярвате, пак ще успеете, но ще минете през големи мъчнотии. За да използувате условията на живота, трябва да бъдете разумни.

Един опитен апаш в Англия попаднал в затвора, дето вързали ръцете и краката му с въжета. В бързината си, надзирателят забравил в стаята на апаша запалена свещ. Апашът се огледал на тук-натам, проучил обстановката и се домъкнал до свещта. Турил въжето, с което били вързани ръцете му на свещта, и то прегоряло. След това вдигнал краката си към свещта да прегори второто въже, и така освободил и краката си. След това взел чаршафа от леглото си, накъсал го на дълги парчета, които вързал здраво едно за друго, да му послужат за въже. Тихо отворил прозореца на стаята, закачил въжето на дръжката и се спуснал по него. Така той се освободил от ръцете на английските полицаи. – Какво показва това? – Че колкото и да е хитър дяволът, все ще остави една свещ, която, ако си умен, можеш да използваш. Следователно, щом те затворят, използвай свещта, която някой по-умен от тебе е забравил. Умният може да те затвори, но същевременно той оставя една свещ да ти свети, да опита ума ти.

И тъй, прилагайте любовта във всички области на живота си, и тя ще ви освободи. Прилагайте любовта, без да говорите за своите постижения. Ще се хвали някой, че ходил на Слънцето, на Сириус, на всички планети. Не трябва само да се говори, доказателства са нужни. Как ще докаже, че ходил на Слънцето? Друг ще каже, че има любов в душата си. Как ще докаже това? Че Слънцето има любов към нас, виждаме по благата, които ни дава: ябълки, круши, череши, сливи, жито и др. Онези същества, които живеят на Слънцето, изпращат чрез него благата си, обичат ви и мислят добре за вас. На Слънцето има няколко депутати българи и няколко депутатки българки, които представят България. На Слънцето има и няколко българи студенти и студентки, изпратени там да се учат. – Кои са те? – Това е духовна тайна. Благодарете, че сте влезли вече в Божествения свят, който постепенно се открива пред вас, Ако бъдете верни на любовта, в този и в бъдещия живот, ще се ползувате от всички блага, които тя носи; ще се ползвате от условията и възможностите, които тя разкрива пред вас. На ум не е дохождало на човека за това, което бъдещето му носи. Голяма тайна е скрита в Божията Любов.

Желая ви да приемете Божията Любов и да пътувате с нея във всички светове. Само така ще разберете, какво значи радост, веселие, братство, равенство и любов. Тогава всеки ще каже: – Заслужава си да страда човек, за да придобие Божията Любов. Днешните страдания не могат да се сравнят с радостта и славата, които ни очакват в бъдеще на земята, на слънцето и на звездите.

Турете любовта за основа на живота си. В нея се крият условията и възможностите за здраве, щастие и успех.

Тайна молитва.

4. Беседа от Учителя, държана на 22 август, 1943 г. 10 ч. с. София – Изгрев.