от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Съборно слово

Свещеният огън - съборно слово 1925-1926 г.

1926


Обяснение на старите гимнастически упражнения

Като се изпълняватъ старите гимнастически упражнения, при всяко едно ще се размишлява върху следното:

При 1-то: — Господи, да дойде Твоето благословение върху мен!

При II -то: — Да се изпълни душата ми с Божията Любов.

При III-то: — Да възрасне в мен Божията Правда!

При IV-то: — Ще служа Господу с всичката си душа.

При V-то: — Ще се радвам на Божиите блага.

При VI-то — Ще ходя в пътя на Истината.

Първото упражнение включва в себе си два принципа: единство и множество. Ръцете спуснати надолу, това представлява проявление на множеството. Съединението на ръцете, това представлява проявление на единството, което всички хора проучават. Двете ръце изразяват токове въ природата, т. е. два противоположни полюса на битието. Значи, това упражнение изразява проявление на единството в множеството, то служи за развиване на силата. Така се огражда човек.

Второто упражнение представлява проявлението на битието в взаимните отношения, които съществуват между елементите. То изразява всички химически реакции, които се извършват във физическия и в духовния свят.

Третото упражнение представлява отделните енергии, методи, начини, чрез които природата действува.

Четвъртото упражнение представлява пътя, по който душата върви. Когато някога усетите, че пътят ви е изкривен, направете това упражнение и ще се почувствувате по-добре, ще дойдете в първото положение. Закон е, че колкото повече се усилва действието, толкова повече се усилва и противодействието. Ако вървиш наляво и надясно, но всякога нагоре, това показва, че ти вървиш във възходяща степень, душата ти се развива. Но ако вървиш надясно и наляво и слизаш надолу, това показва, че вървиш в низходяща степен, постепенно падаш. Щом вървиш нагоре, ще знаеш че пътят, който ти е определен, е един, затова не трябва да се спъваш от условията на живота. И всички противоречия, които срещате в живота, трябва да ги минете. Знайте, че те не са спънка в живота ви, но условия за вашето растене.

За петото и за шестото упражнения няма да дам никакви обяснения. Те ще останат затворени, тъй както ангелът каза на Йоана след видението му: "Запечатай това нещо!" Всички тия упражнения имат освен физическо, още и духовно въздействие върху човека.