от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Па

Палтото на праведния никога не се къса. Дванадесетте племена

Пансион – На земята сте на пансион.

Пара (въздушна) – Божественият свят; Живот на чисти същества.

Паразити – ако сънува, че по главата му лазят паразити, пари ще получи; Лошите мисли.

Параход – Земята може да се уподоби на параход, който пътува в безбрежното пространство със строго определен път и предназначение. ; Когато Земята като параход спре на първото си пристанище, ще престане да се движи около себе си. Тогава ще бъде в положението на Луната, която е спряла на своето първо пристанище и е спряла да се върти около оста си. ; Всяка къща представя особен параход, с който човек пътува. ; Вие не сте влезли още в онзи грамаден параход, който спокойно пътува през океана на живота. ; Всеки човек е капитан на своя кораб и докато е на работа, той няма право да яде и пие, да спи и да си почива. Да слезеш на повърхността с повреден параход, компанията ще те държи отговорен и за най-малката загуба. ; Жененият не може да учи като неженения. Каква работа ще върши параходът, който е вързан? Много от сегашните хора се намират в положението на вързания параход – витлото им се върти, коминът пуши, но никакво движение в тях не става. ; Местете всеки ден по малко задръстения в пристанището или по пътя параход. ; Добрият човек е като един параход, който минава в океана и всякога ще остави един път, ще размести водата.

Пари – ако насън ти дават пари, ще говорят нещо лошо по твой адрес. ; Пари – който слуша Божествения глас, всякога ще получава по един чек от 20 хил. лева. ; Старият човек може да се уподоби на книжните пари. ; Всякога вземането на парите носи смърт. ; Както стойностите на монетите са различни, така и отношенията между хората са различни. ; Днес всички хора са взели по 10 лв. назаем, които още не са върнали. ; Радостта е обработен материал, звонкови пари. ; Парите означават Разумността в човека.

Парче – Вие сте парчета, останали от някой голям разбит кораб от вълните на развълнувания океан.

Парчета – Когато човек постига своя стремеж без вяра, разбива се на хиляди парченца като бъчва,, преди да кацне на земята.

Паспорт – Личната карта е Любовта. Нямаш лична карта – нямаш Любов. ; Има неща на земята, които трябва да се завършат и ще ви се подпише паспорта, ще ви се даде свободен билет за далечната Ханаанска земя, в която царуват любов, щастие и живот.

Патерици – ходиш с патерици – това са мъчнотиите. Имаш недоразумения, противоречия – това са патериците. ; Морален е онзи, който ходи с патерици, защото краката му са слаби.

Пашкул – Да измени човек условията се на живот, това значи да мине от червей в пашкул. Когато разбере, че животът се свършва, гъсеницата си приготвя пашкул. И вие като нея ще влезете в своя пашкул и ще се понесете по водата. Щом се намали, ще хвръкнете навън както гълъбът от Ноевия ковчег. Паяжина – Ако паякът направи своята мрежа по-тънка, отколкото трябва, тя непременно ще се скъса. Ако и вие направите вашата мисъл по-тънка, отколкото трябва, тя ще се скъса. ; Ако искате да се освободите от мисълта на човека, в чиято паяжина сте попаднали, скъсайте нишките.

Пелин – за да разрешите задачите си, вие трябва да се научите да пиете пелин. Пийте го без да повръщате.

Пепел – Онова учение, което ще те изгори да станеш на пепел, то не е право.

Пеперуда – хора с индивидуално съзнание представят пеперуди, които преждевременно са се излюпили. Но смърт ги очаква, защото е зима и няма храна. ; Както спят хората, сутринта ще се събудят преобразени от гъсеници в пеперуди. ; Щом се превърнете в пеперуди, ще напуснете земята и ще идете на онзи свят.; Смъртта е излизане на пеперудата от пашкула.

Перо – Перото на учения трябва да се превръща и в мотика, и в лопата, с които да обработва земните пластове.

Перпендикуляр – Противоречието изразяваме с перпендикуляр. То има за обекти хората и техните прояви, които раждат движение с хаотични посоки и пресичане на интереси, също и недоволство. То си остава на чисто физическия свят без възможност за издигане по-високо. Човек първо трябва да мине през противоречието. ; Перпендикулярът представя отношение на две разумни същества едно към друго, разумна мярка за определяне на човешките постъпки. ; Геометрически богатият, силният мязат на перпендикуляр.

Петел – докато петлите пеят в двора ти, не бой се и ти върви напред. / Петелът представя човек идеалист, който с мисленето си хвърчи в небесата. / Представете си един клас от кокошки и петли. Всеки ден по един петел и една кокошка се губят. / Петелът е умът, с който човек трябва да мисли.

Петел – петелът като символ за някой човек значи, че той се проявява както не трябва. Петелът е закон на самопожертването, постоянно да дава, а другите да вземат. Петелът учи човека да мисли.

Петно – всяко едно лошо чувство, това е нечистота, едно петно в съзнанието ви. / Обидата е нечисто петно върху дрехата ви.

Петно – то е резултат от някаква погрешка. Изчисти петното от обувката на професора и не мисли дали ще те приеме за свой ученик или не.

Петър – Днес всички хора се намират в положението на апостол Петър – хвърлени в тъмницата, краката им в букаи и чакат някой да дойде да ги освободи. ; Ако искате да намерите вашето положение в живота, ще намерите св. Петър и той ще ви даде Христовата книга.

Пеш трябва да ходим, на краката си, т.е. да бъдем в нашата добродетел.

Пещ – търпението представя съграждане на пещ. Знанието е резултат от обработването на неорганизираната материя и опичането й в пещта.

Пиене – Който си позволява да пие, той дава ход на лошите си желания. Няма да мине много време и ще дойдат лошите последствия – мъмрене, наказание, унижение и т.н. Пийте вода, чай, сладко вино.

Писане – да пишеш красиво, това значи да водиш чист, красив живот. Написаното от нас е съдържанието на нашия живот. ; Който едновременно чете и пише, само той се учи. ; Вие сте от ония писатели, които коригират произведенията си.

Писмо – всеки човек е живо писмо. / Задачата на всеки ученик е да напише поне едно любовно писмо в живота. Ако одобрят това писмо, ще го пуснат в рая. Любовното писмо, което човек пише, представлява неговия литературен изпит. Получите ли едно любовно писмо, вие ще го приемете без критика. / Всичките писма с вашите обещания трябва да се изпълнят. ; На баща си ще напишете едно красиво писмо, да се чете добре, разбрано. Всяка наша мисъл, добра или лоша, е писмо, отправено към небето. Когато мисълта ни е красива, ние сме доволни от това писмо, затваряме го в плик, подписваме го и го пращаме в пространството. ; Колко Божествени състояния стоят натрупани по пощите и до днес още не са получени. ; Когато пишете писмо на някое разумно същество, всичко трябва да бъде идеално чисто, с идеално красиви букви и съдържание. ; В духовно отношение мислите и чувствата на човека са писмо. ; Всеки човек, на който пишете писмо, той е дете много малко. Когато на вас пишат, вие сте такова дете.

Пламък – Когато започне Любовта да ти говори, ти ще се запалиш отгоре до долу и ще се превърнеш на един пламък.

Планетите са един ключ.

Планина – физическият живот продължава само до полите на планината и ще се връщате докато се научите да не падате. ; Съвременното човечество се намира в последната фаза на живота, през която са минали Христовите ученици, когато Христос ги измел на планината и се възнесъл пред тях. ; Качването на планината символизира великото място – Бога. ; Поезията е необходима за създаването на планини в човека. ; Който излезе горе на планината, спасен може да бъде. ; Планините са заспалите герои на миналото човечество. ; Планините представят мъчнотиите в живота.

Платно – животът като изкуство представя обширно необятно платно, върху което всеки човек трябва да се ориентира, да намери изтока на своя живот. Посред тях

Плачът е дъжд, който напоява растенията. Истина и добро

Плод

– Добротата е плод; Старият плодове продава.

– Нека всеки отреже парченце от своя плод и да изпрати на други.

– Целокупният ни живот в една школа е плодът, който Бог ще откъсне, да види кой как се е развивал. И ако в този плод има 10 червея питам ви, вашият живот постигнал ли е целта си?

– Всеки плод, който окапва от дървото преди да е дошъл господарят, той е жилав както всеки човек, който пада на земята от най-малкия ветрец. ; Всеки плод, физически, сърдечен или умствен съдържа специфична енергия в себе си. Трябва да знаете точно колко енергия да възприемете от всеки плод, от всяка човешка мисъл и чувство и каква е тази енергия. ; Доброто представя сладък, узрял плод, злото – кисел, неузрял плод. Най-напредналите същества представят плодове на дървото. ; Новите идеи са плодове, които сега откъсваме от дървото. ; Забраненият плод е всяка неправа мисъл, чувство, желание.; Плодната храна, с която трябва да се храни човек, показва едно състояние преди да е съгрешил човекът. ; Всяка година трябва да давате по един хубав плод: всяка мисъл и чувство имат външен обект – птица, под, животно, дърво. Ще вземеш плода на който отговаря отрицателната мисъл и ще го изядеш. Така ще се освободиш от ония мисли и чувства, които те измъчват.; За дървото за познаване на доброто и злото се казва, че имало 12 плода. Първокачественият плод означава чист, свят живот.

Плодове – ако сънуваш, че ядеш плодове, ще преживееш нещо неприятно.

Плодоядец – който изпълнява Божия закон е плодоядец, не вегетарианец.

Плоскост – думите, сричките, буквите представляват плоскости и възвишения, по които човек се движи.

Плуване – като влезете в Божествената Любов вие ще плувате и всеки, който не знае да плува ще се удави.

Плувец – който идва да живее в този свят, той трябва да знае да плува. / Който не знае, да постои на брега и да има спасителен пояс. Знанието на човека да плава представя неговата вяра. / Силният човек е истински плувец, гмурка се под водата, излиза над нея без да пострада. / За да псе освободи от противоречията, човек трябва да бъде добър плувец.

Плюене – Щом плюете, вие огорчавате някое същество.

Плъх – никога не се води по стъпките на плъха.

Плюс – символ на мъчнотии и страдания.

Погрешка – малките погрешки са междини, които майсторът е оставил при постройката.

Подземие – сегашните разбирания на хората са ужасни подземия.

Поет

– Поетът трябва да превърне прозата в поезия.

– Поет, в сърцето на когото гори Свещеният огън, ще пише поезии с бял цвят, с цвета на Светлината. Свещеният олтар

Поезия

– Живата поезия нито се печата, нито по витрини се излага. Тя върви заедно с поета, а се разнася от ангелите из цялата вселена. Свещеният олтар

– Аз бих казал още, че буквите, с които ще се пише новата поезия, трябва да бъдат образувани от вълни на разумността. И тогава като четете такава поезия, вие ще се свържете с онези разумни души, които са участвали при написването й. Свещеният олтар

Поле – светският живот е поле с глинеста почва, напоена с вода. Дето стъпиш, ще се окаляш. Поле – като говорим за мъжа и жената, имаме предвид отношения между гората и полето. / Прозата е необходима за създаване на долини и полета в човека.

Полица – наричаме ние кармата. / Натрупването на знания представлява натрупаните богатства на търговци, които тичат със своите полици да търсят длъжниците си. / Мъчнотиите са полици, които човек неизбежно трябва да плаща. / Полиците са слабостите и недостатъците, с които човек трябва да се справи. Полукълбо – Северното полушарие има връзка повече с човешкия ум, а южното – с човешкото сърце.

Последният ден е този, в който познаете Бога.

Потъмнял – човек, който престава да мисли за другите, а само за себе си.

Почвата, това сте вие. Тялото ви е почвата.

Почва – тялото е почва. Нервният човек е без почва. / Почвата, твърдата материя, представя човешката душа, върху която растат ябълки, круши, грозде. / Външните условия са почвата. / В хилавата почва растението не хваща.

Почивка – Всяко разбиране на нещо е пауза, почивка, мълчание. Страданията, болестите за адепта са почивки.

Пояс – При положението, в което се намирате сега, за предпочитане е да имате спасителен пояс, даже и да сте добри плувци.