от ПорталУики
Версия от 21:24, 19 април 2011 на Донка (Беседа | приноси)

(разл) ← По-стара версия | Преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

Беседи

Младежки окултен клас - ДЕВЕТА ГОДИНА (1929-1930)

КНИГА: Служене, почит и обич

Права и крива линия

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

Често българинът си служи с поговорката: „Който сее, ще жъне“. Тази поговорка е станала международна. Наистина, ако земеделецът само сее, без да жъне, нищо не се ползва. Остане ли житото на нивата, следната година то пак ще изникне, но земеделецът не се е възползвал от него. Следователно, ако човек само събира материали, без да ги прилага, той нищо не се ползва.

Като ученици, ще ви задам следния въпрос: може ли правата линия да се изкриви? Ако правата се изкриви, кои са причините за нейното изкривяване? Като се вглеждате в живота си, намирате, че почти всичките ви работи са изкривени. Отрицателните положения в живота се дължат на изкривяването на нещата. Например, слушате някой да казва, че не може да учи; друг казва, че не може да работи; трети не може да се движи; четвърти не може да постъпва правилно и т. н. Защо човек не може да направи някои неща? Защото е изкривил правата линия в живота си.

Кога се изкривява правата линия? Когато се продължава чрезмерно. Значи, ако удължавате правата линия повече, отколкото трябва, тя или ще се изкриви, или ще остане права, но много дълга. Знаете, че най-късото разстояние между две точки е правата линия. От това гледище, казвате, че кривата линия не е нищо друго, освен сбор от множество прави. Обаче, това не е отговор на въпроса, защо правата линия се изкривява.

Като говорим за права и крива линии, ние разбираме отношенията между хората. Когато казваме, че някой човек е прав или постъпва право, имаме пред вид неговите правилни разумни отношения. Кажем ли за някого, че е крив човек, разбираме, че отношенията му към хората не са правилни. Обаче, в природата, както и в живота, и правите, и кривите линии имат своето място. Хората роптаят против кривите линии, като символ на криви постъпки, но въпреки това те си служат с криви линии. Чиниите, лъжиците, коритото и много още предмети са направени от криви линии.

И тъй, дойдем ли до идеята за кривата линия, ние търсим причините в отклонението на човека от правата линия. Докато се е движил само по права линия, човек имал само една идея. Като се движил по пътя на правата линия, той имал съзнание само за едно измерение. В който момент се явят в съзнанието му две идеи, той се отклонява от закона на правата линия и образува крива. Невъзможно е да се отклони човек от правата линия без да я изкриви. Представете си, че по правата АВ живеят три същества: 1, 2, 3. Значи, линията АВ е разделена на три части: Pr kr linia im.gif Съществото едно (1) влиза в непосредствено отношение със съществото две (2). Ако иска да влезе в отношение със съществото три (3) и да се запознае с него, то трябва да си послужи със съществото две (2) като посредник. То не може да се съобщава направо с него. В това положение съществото едно (1) започва да философства и да търси начин, как да влезе в пряко отношение със съществото три (3). Ако рече да направи това по закона на правата линия, не може да успее. Нищо друго не му остава, освен да се отклони от правата линия, да се изкриви нагоре или надолу и да се запознае със съществото три (3). Като се отклони от правата линия и изкриви пътя си, съществото едно (1) знае, че за запознаване със същества, които не са непосредствено до него, има не само една възможност, но няколко.

И тъй, ако питате, защо човек изкривява пътя си и не върви всякога по права линия, можем да дадем няколко отговора. Човек изкривява пътя си, или когато обича, или когато не обича. Представете си, че един студент върви от дома си до университета по права линия. Обаче, ако разбере, че на същата улица живее един от професорите му, към когото няма разположение, той изкривява пътя си, взима друга посока, с цел да не го среща. Ако пък на друга улица живее професор, към когото студентът има разположение, той ще изкриви пътя си, няма да се движи по права линия, за да среща професора си често. Като се движи по крива линия, човек изразходва повече време и енергия, което се оправдава, когато човек обича или има разположение към дадено лице. Времето, което човек употребява за изминаване на правата линия, е точно определено. Започне ли да се изкривява тази линия, заедно с това и времето се изменя. Затова казваме, че някои неща стават моментално, а други – не. Тия, които стават моментално, вървят по права линия. Тия, които не стават моментално, вървят по крива линия.

Ще кажете: Не може ли студентът да продължава да се движи по права линия? И това може, но при условие, любимият му професор да живее на същата улица, на която той живее. Следователно, всяко същество, което обичате, е в състояние да възстанови вашите първични отношения, т. е. да ви върне в правия път. Ако един човек не ви обича, намерете друг, който ви обича. Той ще ви помогне да се върнете в правия път. Ако хората ви преследват и говорят лошо за вас, те стават причина да изкривите пътя си. Искате ли да се върнете в правия път, потърсете поне един човек, който да ви съчувства. Той може да ви помогне да се върнете в първото си положение, да тръгнете в правия път на живота. Достатъчно е да намерите един човек, който да е с вас, за да възстановите връзката си с Бога. Тогава вие казвате: Ако всички са против мене, но един е с мене, аз имам вече сила да вървя в правия път.

Когато искат да заставят човека насила да върви в правия път хората постигат това по механически начин. Те почват да го морализират, да го наказват, да прилагат крути мерки към него. Като се види от всички страни ограничен, той се принуждава да върви в правия път. Той се намира между чук и наковалня, т. е. подложен е на Мойсеевия закон и, иска или не иска, подчинява се. Обаче, щом види, че едно от ограниченията е премахнато, той веднага се отклонява от правия път. Следователно, всяко механическо въздействие върху човека е дресиране, а не съзнателно възпитание. Щом се дигне тоягата на дресирането от него, той пак изкривява пътя си.

С други думи казано: Докато човек се намира под закона на наследствеността, той често попада под едни и същи навици, добри или лоши. Защо? Защото не е свободен от причината, която го заставя да се прояви по един или друг начин. Махне ли се причината, човек тръгва по своя естествен път, който природата му е предначертала. Като се изучава, човек трябва да знае, по свой вътрешен подтик ли върви в правия път, или под външно, механическо въздействие. Ако върви по свой вътрешен подтик, човек и да види отворена каса, пълна със злато, ще мине и замине край нея, без да й обърне внимание. Той не се интересува, има ли човек в стаята или не. И сам да е, той минава край касата и излиза вън от стаята, без да посегне към нея. Обаче, ако човек върви в правия път по механически начин, под действието на Мойсеевия закон, чрез заплашване и морализиране, щом види, че е сам в стаята, веднага ще посегне към касата и ще извади няколко златни монети. Човек трябва да върви в правия път без стражар. Остане ли стражар да го следва и напътва, той всеки момент може да изкриви пътя си. Тъй щото, когато се стреми към идеен живот, човек трябва да се освободи от мисълта за стражарите.

Отклоняване или изкривяване на правата линия става не само във физическия път на човека, но и в пътя на неговите мисли, чувства и постъпки. Въз основа на това, ние вадим следния закон: когато две еднородни сили се срещат, те всякога се отблъскват. Това отблъскване е причина за отклоняване или изкривяване в правия път на човешките мисли, чувства и желания. За реализиране на човешките мисли, чувства и желания трябва да действат противоположни сили, които се привличат. Вследствие на това те произвеждат работа, светлина, топлина – условия за проява на мислите, чувствата и желанията.

Съвременните хора не успяват в живота си, защото между проявите на физическия и духовния живот няма здрава, положителна връзка. Щом връзката между тия прояви не е здрава, те не могат да се ползват от тях. Ако връзката между физическите и духовни прояви в живота на даден човек е съзнателна, той може разумно да се ползва от тях. И тогава, каквото изкривяване да стане на правата линия, то е на място. Например, казваме, че не е право студентът да изкривява пътя си, понеже не иска да срещне лице, което не обича. Обаче, той има право да изкриви пътя си, ако му предстои да срещне разбойници. Както човек изкривява пътя си, така и параходът изкривява своя път. Видите ли, че един параход лъкатуши на една или на друга страна, знайте, че той среща на пътя си такива изненади, които могат да го разрушат: подводни мини, разрушени канали и др. Съзнателното отклоняване на човека от правия път е на място. Обаче, несъзнателното отклоняване става причина за големи страдания.

Следователно, когато казваме, че някой човек се отклонил съзнателно от правия път, или се върнал назад, имаме предвид желанието му да разреши правилно известен въпрос. Когато човек среща на пътя си непреодолими препятствия, за предпочитане е да се върне назад, отколкото да върви напред, с риск да разбие главата си.

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

7. Лекция от Учителя, държана на 11 октомври, 1929 г. София – Изгрев.