от ПорталУики
Версия от 20:29, 24 юни 2009 на Хирон (Беседа | приноси) (Нова страница: ==Прилагане на живите числа== Размишление. Като изучавате живите числа, ще видите, че всяко чи...)

Направо към: навигация, търсене

Прилагане на живите числа

Размишление.

Като изучавате живите числа, ще видите, че всяко число има приложение в живота. В основата на всвко число влиза една дума, която има съдържание и смисъл, които от-говарят на самото число. Значи, всвко число има отношение към нещо. Например, в основата на числото едно влиза положителната частица „да". В основата на числото две влиза отрицателната частица „не". В основата на числото три влиза думата „съгласие". В основата на числото четири влиза думата „работа". В основата на числото пет влизат думите „напред с любовта".

Когато дойдете до неща, които имат отношение към вас, вие трябва да мислите, да определите посоката на своето движение. Ако мисълта ви е съгласна с Божествената, ще вземете права посока и ще кажете „да". В противен случай, ще кажете „не". Отрицателната частица „не" показва, че човек не трябва да измъня пътя, по който върви. Ако си дал обещание да служиш на Бога, ще потвердиш обещанието си с частицата „да". Ако в този момент ти дойде друго желание, което те отклонява отъ


36

служенето, ще го отречеш с иастицата „не". Както и да те отклоняват от обещанието да служи ш на Бога, ти трябва да останеш независим, непоколебим. Докато остава независим в обещанията си към Първата Причина, човек дава предимство на Божественото Начало в себе си. Щом стане зависим от хората, той е в обла-стта на човешкото. Който живее в Божественото, той е тверд като канара. Никой не е в състояние да го измЬсти от поста, на който е застанал. Може да те измести само Онзи, Който те е поставил на този пост. Значи, само Бог може да те измъсти. Дойде ли друг нвкой да те смЬни, ще ка-жеш: Не, не се мърдам от мястото си. При служене на Бога ще бъдеш положи-телен, ще казваш „да". Като дойде човешкото, което иска да те отклони, ще ка-жеш .не". След положителната частица „да" иде съгласието на човека да върши това, което Бог е определил. Значи, утверде-ният човек в положителното е съгласен с всичко, което Бог е определил. Щом даде съгласието си, човек започва да работи за Бога. И най-после, той се вдъхновява в работата си от мисълта, че върви на-пред с любовта.

Всички хора се стремят към любовта, но, в края на краищата, остават разочаровани. Защо? – Защото попадат на човешката любов, която повече руши, по-мал-


37

ко гради. Божествената любов е положителна и съграждаща. Като влезе в нея, човек вижда, че Единственият, Който обича и дава условия за растене, е Бог. Той праща слънчевата светлина и топлина на всички живи същества. Той изпраща хляба на човека. Христос казва: „Аз съм живият хляб, слъзъл от небето". Значи, хлябът иде отгоре, от слънчевата светлина и топлина. И тъй, кажете ли в душата си за нещо „да", не отстъпвайте от думите си. Бог каза на Адама да не яде от плодовет-. на забраненото дърво, и той каза ,да"; обеща, че ще изпълни Божията заповъд. Когато дойде изкусительт и го накара да яде, той не повтори думите, казани пред Бога, и се отрече. Ион пък имаше желание да отиде на запад, в Испания, но Бог му каза да не отива там, а да отиде в Ниневия, да про-ч повъдва на тамошните жители да се разкаят. Ион не послуша Господа и замина за Испания, дето за наказание го хвърлиха в морето. Тук го глътна ките и требваше да престои три деня в утробата му; след дълга молитва, китът го изхвърли на брега. Ето защо, когато Бог ти казва да вървиш напред, върви и не мисли. И да има мъчнотии, върви напред. Ако се вернеш на-зад, мъчнотиите и опасностите ще бъдат по-големи, отколкото, ако вървиш напред, по заповъд, дадена от Бога. Каквито мъч-нотии да има напред, все ще ги преодо-


38

л%.еш. Вернеш ли се назад, мъчнотиите стават по-големи и по-непреодолими. Ион излезе от кита, след като обеща в себе си, че ще изпълни Божията заповъд. Той изяви готовност към послушание. Ако не слу-шаш, смъртта ще те погълне; слушаш ли, смъртта ще те изхвърли вън от себе си, както китът изхвърли Йона на бръга.

Бог създаде човека в шестия ден – ден на усилена дейност, ден на създаване на нов чов-бк. Задачата на сегашния човек се заключава в това, да слуша и да гледа, какво Бог създава днес, в самия човек. Нов човек се създава! Той е човекът, създаден по образ и подобие на Бога – човекът на новия живот.

– Това е живот вЬчен, да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил.

5. Беседа от Учителя, държана при седемт Рилски езера, на 26 юний, 1942 г. 5 ч. с.