от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(Р)
(Р)
 
(Не са показани 8 междинни версии от същия потребител)
Ред 1: Ред 1:
 
[[А]]  [[Б_речник]] [[В]]  [[Г]] [[Д]] [[Е]] [[Ж]] [[З]] [[И]] [[Й ]] [[К ]] [[Л]]  [[М ]] [[Н ]] [[О ]] [[П ]] [[Р ]] [[С ]] [[Т ]] [[У ]] [[Ф ]] [[Х_речник ]] [[Ц ]] [[Ч ]] [[Ш ]] [[Щ ]] [[Ъ ]] [[Ю ]] [[Я ]]
 
[[А]]  [[Б_речник]] [[В]]  [[Г]] [[Д]] [[Е]] [[Ж]] [[З]] [[И]] [[Й ]] [[К ]] [[Л]]  [[М ]] [[Н ]] [[О ]] [[П ]] [[Р ]] [[С ]] [[Т ]] [[У ]] [[Ф ]] [[Х_речник ]] [[Ц ]] [[Ч ]] [[Ш ]] [[Щ ]] [[Ъ ]] [[Ю ]] [[Я ]]
 
== Р ==
 
== Р ==
 +
 +
 
   
 
   
'''Работа''' – възрастният работи.  
+
'''Работа'''  
 +
 
 +
Възрастният работи.
 +
 
 +
'''Работилница'''
 +
 
 +
– Земята е една работилница, дето трябва десет пъти на ден да се окаляш.
 +
 
 +
- Светът е кръстопът, работилница, щом свършим работата си в тази работилница ще се отделим далеч, на почивка.
 +
 
 +
'''Равенство'''
 +
 
 +
- Съгласие изразяваме със знака = или две успоредни линии. Съгласието означава, че две или повече същества се движат в една и съща посока без да нарушават свободата и интересите си. То има за произход съзнателното отношение към Бога като последна точка някъде в пространството, т.е. един съвсем различен външен обект.
 +
 
 +
'''Рада'''
 +
 
 +
– Санскритска дума “radha”. Реалната любов, с която човек служи на Бога. Във въплътения живот онзи принцип, чрез който Божественото може да се прояви в материалния живот. Водителка на онова хоро, което става според закона на Любовта.
 +
 
 +
'''Радио'''
 +
 
 +
- Каквото представят ключовете на радиото, такова нещо представят човешките способности. Бутнете ли един от тях, той се свързва със съответните сили в природата.  
  
'''Работилница''' – Земята е една работилница, дето трябва десет пъти на ден да се окаляш.  
+
- Горе на темето имате едно радио, с Господа да се съобщавате. Ако не работи, извикайте някой майстор да го инсталира. За ангелите има радио отпред на главата. За умните хора радиото е горе, отзад на главата. Човек има още няколко възможности да се съобщава с външния свят. Обикновено той си служи с едно-две радиа, свързва се със същества от нисшия свят, които съобщават всекидневни, дребни новини.  
  
'''Рада''' – санскритска дума “radha”. Реалната любов, с която човек служи на Бога. Във въплътения живот онзи принцип, чрез който Божественото може да се прояви в материалния живот. Водителка на онова хоро, което става според закона на Любовта.  
+
- Вярващите в задгробния живот и невярващите се уподобяват на два радиоапарата с различна приемателна и предавателна способност.  
  
 
'''Раждане''' – с мъки раждат само грешните хора. Ако любиш – ти се раждаш.  
 
'''Раждане''' – с мъки раждат само грешните хора. Ако любиш – ти се раждаш.  
Ред 20: Ред 42:
 
'''Разтоварен''' – добрият човек е разтоварен.  
 
'''Разтоварен''' – добрият човек е разтоварен.  
  
'''Разтоварване''' – да си праведен човек, значи да се разтоварваш.
+
'''Разтоварване''' – да си праведен човек, значи да се разтоварваш.
 +
 
 +
'''Рак'''
 +
 
 +
- Кривият рак носи нисша култура.
 +
 
 +
'''Рало'''
 +
 
 +
- Съвременните културни хора са подобни на ралата - дето минат, всичко разорават.  
  
 
'''Рама Северан''' – от ББ  [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0_2 Плодовете на Духа]
 
'''Рама Северан''' – от ББ  [http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0_2 Плодовете на Духа]
  
'''Рани''' – ако не се обиждате, здрави сте; ако се обиждате, имате рани.  
+
'''Рани'''  
 +
 
 +
Ако не се обиждате, здрави сте; ако се обиждате, имате рани.
 +
 
 +
– Докато човек непрекъснато чопли своите рани, т.е. своите недъзи, той всякога ще усложнява положението си.
 +
 
 +
- Ако раните ви заздравяват лесно, това показва, че мислите ви и чувствата ви са добри.
 +
 
 +
- Когато човек влезе в новия свят, първата му работа е да погледне раните на ръцете си като свидетелство за разпятието, през което е минал. Новият живот излиза от раните.  
  
'''Рани''' – докато човек непрекъснато чопли своите рани, т.е. своите недъзи, той всякога ще усложнява положението си.  
+
- Никога не чоплете раната си.
  
 
'''Раница'''  
 
'''Раница'''  
Ред 48: Ред 86:
 
'''Рахила''' – новата култура.  
 
'''Рахила''' – новата култура.  
  
'''Река''' – човек трябва да бъде като една река дълбока, че при всички мъчнотии да не се размътва.
+
'''Ревматизъм'''
  
'''Река''' – мисълта е една река, която тече.  
+
- Всички обичате да говорите някой път за недъзите на хората. Аз наричам туй класически ревматизъм.  
  
'''Река''' – силните хора са реки, които текат, а слабите са брегове, между които тия реки текат. Ако си силен – река ще бъдеш и ще се движиш в морето, ако си слаб – бряг ще бъдеш и много бавно ще се движиш в морето. Ако човек се отдели от Божественото в себе си, той ще мяза на суха река или на изсъхнала чешма, или на празно корито. Когато реката тече от юг към север, хората, които живеят около нея, са студени, неотзивчиви, без култура. Те вървят отдолу нагоре. Разположението на човека е подобно на течението на реката. Ако се намерите пред някоя река без мост, как ще преминете от единия бряг на другия. Ще ви трябват едно въже и един прът. Те представляват вярата в човека. Материализмът е река, която завлича всичко, което срещне по пътя си.
+
'''Резервоар'''  
  
'''Реки''' – малките и големи реки представят малки и големи мъчнотии в живота.
+
- На земята съществува един общ резервоар, дето отиват всички умрели хора. Душите им плуват там като риби, на гърбовете им написано: Иван, Джон...
  
'''Риба''' – купете си една въдица, хвърлете я в една река и каквато риба хванете, извадете от нея скъпоценния камък. Продайте го и си купете всичко, от което се нуждаете.
+
'''Река'''  
  
'''Риба''' да приличаш на риба, това значи да бъдеш чист като нея. Само планинските риби са символ на чистотата в Божествения свят. Когато някоя майка не обича сина си, тя преживява състоянието на рибата. Тази любов е рибешка.  
+
Мисълта е една река, която тече.  
  
'''Риба''' ще хванеш рибата за главата. Щом искаш много да вземеш в света, дръж главата. Щом хванеш опашката, винаги ще имаш по-малко. Когато доброто ви даде една риба, вземете я. Когато злото ви даде една риба – дайте я на другаря си. Христос каза, че ще излови всички риби от морето, които не са готови за тая вода – Любовта. Все мисли да изважда риби, но така си отива животът. Рибите представят първобитното състояние на човека, в което не е съществувал почти никакъв морал.  
+
Силните хора са реки, които текат, а слабите са брегове, между които тия реки текат.  
  
'''Риби''' да ловиш риби, значи да ги извадиш от това неблагоприятно състояние. Мрежата служи да извади човека от едно състояние и да го тури в друго.  
+
- Ако си силен река ще бъдеш и ще се движиш в морето, ако си слаб – бряг ще бъдеш и много бавно ще се движиш в морето. Ако човек се отдели от Божественото в себе си, той ще мяза на суха река или на изсъхнала чешма, или на празно корито.  
  
'''Риза''' – черната риза е болестта, бялата – здравето.  
+
- Когато реката тече от юг към север, хората, които живеят около нея, са студени, неотзивчиви, без култура. Те вървят отдолу нагоре.  
  
'''Роб''' – всеки човек, който е недоволен от положението си – той е роб. Хората сега са роби.  
+
- Разположението на човека е подобно на течението на реката. Ако се намерите пред някоя река без мост, как ще преминете от единия бряг на другия. Ще ви трябват едно въже и един прът. Те представляват вярата в човека. Материализмът е река, която завлича всичко, което срещне по пътя си.
 +
 
 +
– Човек трябва да бъде като една река дълбока, че при всички мъчнотии да не се размътва.
 +
 
 +
– Малките и големи реки представят малки и големи мъчнотии в живота.
 +
 
 +
- Идеалът е като стигнеш до някоя река, която няма мост, да махнеш с тояжката си и да се намериш на другия бряг на реката.
 +
 
 +
- Някои казват, че някогашният рай бил в Мала Азия, дето текли 4 реки. Тия 4 реки съществуват в човешката душа.
 +
 
 +
- Човешкото съзнание е представено в Библията под форма на жива река, която прелива водите си, вследствие на което често в него стават приливи и отливи.
 +
 
 +
Реката представя живота, който носи условията, при които човек се ражда и развива.
 +
 
 +
- Една река тече по каменисти места, затова е чиста - праведен човек, другата тече през различни почви и носи в себе си кал, тиня която я размътва - грешен човек.
 +
 
 +
- Лошия човек го считам за една дълга река. Добрият човек е къса река, бистра, която сега извира от планината.
 +
 
 +
- Богатството в света е като една река. Тя трябва да мине покрай тебе и каквото остави - остави. Щом туриш един бент да събираш водата за себе си, туй е външното разбиране.
 +
 
 +
- Човешкият живот е една река, текла хиляди години и се е окаляла. Сега тя се влива в морето, дето се пречиства. 
 +
 
 +
- Животът е река, която дето мине освежава, напоява, изчиства.
 +
 
 +
- Ако животът ви е река, ще минат само Божествени мисли и чувства.
 +
 
 +
- Тези 4 реки са в човека. Те са неговата артериална и венозна система, те са двете реки - Тигър и Ефрат. Другите две реки са симпатичната и нервна система.
 +
 
 +
'''Риба'''
 +
 
 +
– купете си една въдица, хвърлете я в една река и каквато риба хванете, извадете от нея скъпоценния камък. Продайте го и си купете всичко, от което се нуждаете.
 +
 
 +
– да приличаш на риба, това значи да бъдеш чист като нея. Само планинските риби са символ на чистотата в Божествения свят. Когато някоя майка не обича сина си, тя преживява състоянието на рибата. Тази любов е рибешка.
 +
 
 +
– ще хванеш рибата за главата. Щом искаш много да вземеш в света, дръж главата. Щом хванеш опашката, винаги ще имаш по-малко. Когато доброто ви даде една риба, вземете я. Когато злото ви даде една риба – дайте я на другаря си. Христос каза, че ще излови всички риби от морето, които не са готови за тая вода – Любовта. Все мисли да изважда риби, но така си отива животът. Рибите представят първобитното състояние на човека, в което не е съществувал почти никакъв морал.
 +
 
 +
'''Рибар'''
 +
 
 +
- Истинският рибар е този, който като хвърли мрежата си няколко пъти във водата, извади поне 2-3 риби.
 +
 
 +
- Какво отношение има между един рибар и нас? Запример, вие хвърляте своята мрежа в мисловния свят и хващате една мисъл, един шаран.
 +
 
 +
'''Риби'''
 +
 
 +
– да ловиш риби, значи да ги извадиш от това неблагоприятно състояние. Мрежата служи да извади човека от едно състояние и да го тури в друго.
 +
 
 +
'''Риза'''
 +
 
 +
– черната риза е болестта, бялата – здравето.
 +
 
 +
'''Роб'''  
 +
 
 +
Всеки човек, който е недоволен от положението си – той е роб. Хората сега са роби.
 +
 
 +
- Докато човек има по няколко мъже и жени, той е роб. Който има няколко убеждения за Бога, той е роб.
 +
 
 +
'''Рога''' – почни да грешиш – рога и опашка ще ти израснат, ръцете ти в копита ще се превърнат.
 +
 
 +
'''Роза'''
 +
 
 +
- Ако вашият ум няма аромата на розата, вие сте в положение на болния, който лежи в болницата.
 +
 
 +
'''Розово масло'''
 +
 
 +
– Цял живот душата е работила върху човека, превръщала е нисшото във висше и когато той умира, тя взима само есенцията на мозъка, както фабрикантът на розово масло взема само есенцията на розата.  
  
'''Рога''' – почни да грешиш – рога и опашка ще ти израснат, ръцете ти в копита ще се превърнат.
 
  
 
'''Рокля''' – аз не бих се оженил за такъв момък, който не иска да направи на своята възлюбена една копринена булска рокля, а отлага за после.   
 
'''Рокля''' – аз не бих се оженил за такъв момък, който не иска да направи на своята възлюбена една копринена булска рокля, а отлага за после.   
Ред 75: Ред 176:
  
 
'''Рудница''' – Земята, от която трябва да извадим богатство, без което не можем да се върнем в Невидимия свят.  
 
'''Рудница''' – Земята, от която трябва да извадим богатство, без което не можем да се върнем в Невидимия свят.  
 +
 +
'''Ръка'''
 +
 +
– Всеки човек, който не мисли добре, право, той има само една ръка.
 +
 +
'''Ръкавици'''
 +
 +
- Като ви дадат ръкавици, казвате, че не ви стават. Това показва, че сте недоволни от идеята.
  
 
'''Ръце''' – да туриш ръцете си на корема означава, че вярваш само на своето благоутробие.  
 
'''Ръце''' – да туриш ръцете си на корема означава, че вярваш само на своето благоутробие.  
  
'''Ръцете''' означават великото и възвишеното в света. Емблема на волята. Божествената правда.
+
'''Ръцете''' означават великото и възвишеното в света. Емблема на волята. Божествената правда.
 +
 
 +
'''Ряпа'''
 +
 
 +
- Ряпата се взема като символ за преодоляване. Когато работите ви не вървят добре, яжте ряпа.

Текуща версия към 08:27, 10 юни 2014

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Р

Работа

– Възрастният работи.

Работилница

– Земята е една работилница, дето трябва десет пъти на ден да се окаляш.

- Светът е кръстопът, работилница, щом свършим работата си в тази работилница ще се отделим далеч, на почивка.

Равенство

- Съгласие изразяваме със знака = или две успоредни линии. Съгласието означава, че две или повече същества се движат в една и съща посока без да нарушават свободата и интересите си. То има за произход съзнателното отношение към Бога като последна точка някъде в пространството, т.е. един съвсем различен външен обект.

Рада

– Санскритска дума “radha”. Реалната любов, с която човек служи на Бога. Във въплътения живот онзи принцип, чрез който Божественото може да се прояви в материалния живот. Водителка на онова хоро, което става според закона на Любовта.

Радио

- Каквото представят ключовете на радиото, такова нещо представят човешките способности. Бутнете ли един от тях, той се свързва със съответните сили в природата.

- Горе на темето имате едно радио, с Господа да се съобщавате. Ако не работи, извикайте някой майстор да го инсталира. За ангелите има радио отпред на главата. За умните хора радиото е горе, отзад на главата. Човек има още няколко възможности да се съобщава с външния свят. Обикновено той си служи с едно-две радиа, свързва се със същества от нисшия свят, които съобщават всекидневни, дребни новини.

- Вярващите в задгробния живот и невярващите се уподобяват на два радиоапарата с различна приемателна и предавателна способност.

Раждане – с мъки раждат само грешните хора. Ако любиш – ти се раждаш.

Раждане – ражда се едно дете. Раждате се вие. Младият се ражда. Гответе се да бъдете родени. Всяка проява на мисълта е раждане. Всяка жена, която ражда от двама мъже, греши.

Раждане – целият живот е като жена, на която предстои да ражда. Туй, което ще се роди, мъжко и женско, в едно трябва да бъде.

Разбойник – да бъдеш разбойник, то е жаждата.

Разбойници – не можете ли да се справите с разбойниците и трябва да се катерите по дърветата, има още да учите, работите. Разбойникът в света, който иска да обира хората, е дяволът. Ако си силен, ще го разтърсиш, ти ще имаш сила, само ако имаш морална стабилност. Идеалът е да парализираш действието на апаши.

Разтоварен – добрият човек е разтоварен.

Разтоварване – да си праведен човек, значи да се разтоварваш.

Рак

- Кривият рак носи нисша култура.

Рало

- Съвременните културни хора са подобни на ралата - дето минат, всичко разорават.

Рама Северан – от ББ Плодовете на Духа

Рани

– Ако не се обиждате, здрави сте; ако се обиждате, имате рани.

– Докато човек непрекъснато чопли своите рани, т.е. своите недъзи, той всякога ще усложнява положението си.

- Ако раните ви заздравяват лесно, това показва, че мислите ви и чувствата ви са добри.

- Когато човек влезе в новия свят, първата му работа е да погледне раните на ръцете си като свидетелство за разпятието, през което е минал. Новият живот излиза от раните.

- Никога не чоплете раната си.

Раница

– Многото знание - то е тежка раница, ще те спъне.

- Земният живот е една раница, която не е толкова важна. Ще турите тая раница на земята и ще бъдете като новородени.

– Като тръгнете на път, да няма нищо на гърба ви. Снемете всички раници, снемете грижите.

- Страданията са раница на гърба на човека.

Раса – расите представляват състояние на материята.

Растение – човек трябва да стане растение, което да не съхне, т.е. да се ражда и преражда. Това значи да се сее на земята като жито. Вие ще влезете като растение в Небето.

Растение – засега човек е в положението на растение, не е пуснал корени в окръжаващата среда, вследствие на което няма условия за дълъг живот. Хората на земята са още като растения – клоните, горното се взема, а корените – долното се оставя. А когато развитието е дошло до примиряване на тези два живота, цялото го изкопават и го насаждат.

Растене – възрастният расте.

Рахила – новата култура.

Ревматизъм

- Всички обичате да говорите някой път за недъзите на хората. Аз наричам туй класически ревматизъм.

Резервоар

- На земята съществува един общ резервоар, дето отиват всички умрели хора. Душите им плуват там като риби, на гърбовете им написано: Иван, Джон...

Река

– Мисълта е една река, която тече.

– Силните хора са реки, които текат, а слабите са брегове, между които тия реки текат.

- Ако си силен – река ще бъдеш и ще се движиш в морето, ако си слаб – бряг ще бъдеш и много бавно ще се движиш в морето. Ако човек се отдели от Божественото в себе си, той ще мяза на суха река или на изсъхнала чешма, или на празно корито.

- Когато реката тече от юг към север, хората, които живеят около нея, са студени, неотзивчиви, без култура. Те вървят отдолу нагоре.

- Разположението на човека е подобно на течението на реката. Ако се намерите пред някоя река без мост, как ще преминете от единия бряг на другия. Ще ви трябват едно въже и един прът. Те представляват вярата в човека. Материализмът е река, която завлича всичко, което срещне по пътя си.

– Човек трябва да бъде като една река дълбока, че при всички мъчнотии да не се размътва.

– Малките и големи реки представят малки и големи мъчнотии в живота.

- Идеалът е като стигнеш до някоя река, която няма мост, да махнеш с тояжката си и да се намериш на другия бряг на реката.

- Някои казват, че някогашният рай бил в Мала Азия, дето текли 4 реки. Тия 4 реки съществуват в човешката душа.

- Човешкото съзнание е представено в Библията под форма на жива река, която прелива водите си, вследствие на което често в него стават приливи и отливи.

Реката представя живота, който носи условията, при които човек се ражда и развива.

- Една река тече по каменисти места, затова е чиста - праведен човек, другата тече през различни почви и носи в себе си кал, тиня която я размътва - грешен човек.

- Лошия човек го считам за една дълга река. Добрият човек е къса река, бистра, която сега извира от планината.

- Богатството в света е като една река. Тя трябва да мине покрай тебе и каквото остави - остави. Щом туриш един бент да събираш водата за себе си, туй е външното разбиране.

- Човешкият живот е една река, текла хиляди години и се е окаляла. Сега тя се влива в морето, дето се пречиства.

- Животът е река, която дето мине освежава, напоява, изчиства.

- Ако животът ви е река, ще минат само Божествени мисли и чувства.

- Тези 4 реки са в човека. Те са неговата артериална и венозна система, те са двете реки - Тигър и Ефрат. Другите две реки са симпатичната и нервна система.

Риба

– купете си една въдица, хвърлете я в една река и каквато риба хванете, извадете от нея скъпоценния камък. Продайте го и си купете всичко, от което се нуждаете.

– да приличаш на риба, това значи да бъдеш чист като нея. Само планинските риби са символ на чистотата в Божествения свят. Когато някоя майка не обича сина си, тя преживява състоянието на рибата. Тази любов е рибешка.

– ще хванеш рибата за главата. Щом искаш много да вземеш в света, дръж главата. Щом хванеш опашката, винаги ще имаш по-малко. Когато доброто ви даде една риба, вземете я. Когато злото ви даде една риба – дайте я на другаря си. Христос каза, че ще излови всички риби от морето, които не са готови за тая вода – Любовта. Все мисли да изважда риби, но така си отива животът. Рибите представят първобитното състояние на човека, в което не е съществувал почти никакъв морал.

Рибар

- Истинският рибар е този, който като хвърли мрежата си няколко пъти във водата, извади поне 2-3 риби.

- Какво отношение има между един рибар и нас? Запример, вие хвърляте своята мрежа в мисловния свят и хващате една мисъл, един шаран.

Риби

– да ловиш риби, значи да ги извадиш от това неблагоприятно състояние. Мрежата служи да извади човека от едно състояние и да го тури в друго.

Риза

– черната риза е болестта, бялата – здравето.

Роб

– Всеки човек, който е недоволен от положението си – той е роб. Хората сега са роби.

- Докато човек има по няколко мъже и жени, той е роб. Който има няколко убеждения за Бога, той е роб.

Рога – почни да грешиш – рога и опашка ще ти израснат, ръцете ти в копита ще се превърнат.

Роза

- Ако вашият ум няма аромата на розата, вие сте в положение на болния, който лежи в болницата.

Розово масло

– Цял живот душата е работила върху човека, превръщала е нисшото във висше и когато той умира, тя взима само есенцията на мозъка, както фабрикантът на розово масло взема само есенцията на розата.


Рокля – аз не бих се оженил за такъв момък, който не иска да направи на своята възлюбена една копринена булска рокля, а отлага за после.

Рудник – ние, съвременните хора излизаме от тази рудница, от този свят. Всички са работили в рудница и всички са черни.

Рудница – Земята, от която трябва да извадим богатство, без което не можем да се върнем в Невидимия свят.

Ръка

– Всеки човек, който не мисли добре, право, той има само една ръка.

Ръкавици

- Като ви дадат ръкавици, казвате, че не ви стават. Това показва, че сте недоволни от идеята.

Ръце – да туриш ръцете си на корема означава, че вярваш само на своето благоутробие.

Ръцете означават великото и възвишеното в света. Емблема на волята. Божествената правда.

Ряпа

- Ряпата се взема като символ за преодоляване. Когато работите ви не вървят добре, яжте ряпа.