от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(Р)
Ред 28: Ред 28:
 
'''Рани''' – докато човек непрекъснато чопли своите рани, т.е. своите недъзи, той всякога ще усложнява положението си.  
 
'''Рани''' – докато човек непрекъснато чопли своите рани, т.е. своите недъзи, той всякога ще усложнява положението си.  
  
'''Раница''' – многото знание-то е тежка раница, ще те спъне. Земният живот е една раница, която не е толкова важна. Ще турите тая раница на земята и ще бъдете като новородени.
+
'''Раница'''  
  
'''Раница''' – като тръгнете на път, да няма нищо на гърба ви. Снемете всички раници, снемете грижите.  
+
Многото знание - то е тежка раница, ще те спъне.
 +
 
 +
- Земният живот е една раница, която не е толкова важна. Ще турите тая раница на земята и ще бъдете като новородени.
 +
 
 +
– Като тръгнете на път, да няма нищо на гърба ви. Снемете всички раници, снемете грижите.
 +
 
 +
- Страданията са раница на гърба на човека.
  
 
'''Раса''' – расите представляват състояние на материята.  
 
'''Раса''' – расите представляват състояние на материята.  

Версия от 10:42, 9 юни 2014

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Р

Работа – възрастният работи.

Работилница – Земята е една работилница, дето трябва десет пъти на ден да се окаляш.

Рада – санскритска дума “radha”. Реалната любов, с която човек служи на Бога. Във въплътения живот онзи принцип, чрез който Божественото може да се прояви в материалния живот. Водителка на онова хоро, което става според закона на Любовта.

Раждане – с мъки раждат само грешните хора. Ако любиш – ти се раждаш.

Раждане – ражда се едно дете. Раждате се вие. Младият се ражда. Гответе се да бъдете родени. Всяка проява на мисълта е раждане. Всяка жена, която ражда от двама мъже, греши.

Раждане – целият живот е като жена, на която предстои да ражда. Туй, което ще се роди, мъжко и женско, в едно трябва да бъде.

Разбойник – да бъдеш разбойник, то е жаждата.

Разбойници – не можете ли да се справите с разбойниците и трябва да се катерите по дърветата, има още да учите, работите. Разбойникът в света, който иска да обира хората, е дяволът. Ако си силен, ще го разтърсиш, ти ще имаш сила, само ако имаш морална стабилност. Идеалът е да парализираш действието на апаши.

Разтоварен – добрият човек е разтоварен.

Разтоварване – да си праведен човек, значи да се разтоварваш.

Рама Северан – от ББ Плодовете на Духа

Рани – ако не се обиждате, здрави сте; ако се обиждате, имате рани.

Рани – докато човек непрекъснато чопли своите рани, т.е. своите недъзи, той всякога ще усложнява положението си.

Раница

– Многото знание - то е тежка раница, ще те спъне.

- Земният живот е една раница, която не е толкова важна. Ще турите тая раница на земята и ще бъдете като новородени.

– Като тръгнете на път, да няма нищо на гърба ви. Снемете всички раници, снемете грижите.

- Страданията са раница на гърба на човека.

Раса – расите представляват състояние на материята.

Растение – човек трябва да стане растение, което да не съхне, т.е. да се ражда и преражда. Това значи да се сее на земята като жито. Вие ще влезете като растение в Небето.

Растение – засега човек е в положението на растение, не е пуснал корени в окръжаващата среда, вследствие на което няма условия за дълъг живот. Хората на земята са още като растения – клоните, горното се взема, а корените – долното се оставя. А когато развитието е дошло до примиряване на тези два живота, цялото го изкопават и го насаждат.

Растене – възрастният расте.

Рахила – новата култура.

Река – човек трябва да бъде като една река дълбока, че при всички мъчнотии да не се размътва.

Река – мисълта е една река, която тече.

Река – силните хора са реки, които текат, а слабите са брегове, между които тия реки текат. Ако си силен – река ще бъдеш и ще се движиш в морето, ако си слаб – бряг ще бъдеш и много бавно ще се движиш в морето. Ако човек се отдели от Божественото в себе си, той ще мяза на суха река или на изсъхнала чешма, или на празно корито. Когато реката тече от юг към север, хората, които живеят около нея, са студени, неотзивчиви, без култура. Те вървят отдолу нагоре. Разположението на човека е подобно на течението на реката. Ако се намерите пред някоя река без мост, как ще преминете от единия бряг на другия. Ще ви трябват едно въже и един прът. Те представляват вярата в човека. Материализмът е река, която завлича всичко, което срещне по пътя си.

Реки – малките и големи реки представят малки и големи мъчнотии в живота.

Риба – купете си една въдица, хвърлете я в една река и каквато риба хванете, извадете от нея скъпоценния камък. Продайте го и си купете всичко, от което се нуждаете.

Риба – да приличаш на риба, това значи да бъдеш чист като нея. Само планинските риби са символ на чистотата в Божествения свят. Когато някоя майка не обича сина си, тя преживява състоянието на рибата. Тази любов е рибешка.

Риба – ще хванеш рибата за главата. Щом искаш много да вземеш в света, дръж главата. Щом хванеш опашката, винаги ще имаш по-малко. Когато доброто ви даде една риба, вземете я. Когато злото ви даде една риба – дайте я на другаря си. Христос каза, че ще излови всички риби от морето, които не са готови за тая вода – Любовта. Все мисли да изважда риби, но така си отива животът. Рибите представят първобитното състояние на човека, в което не е съществувал почти никакъв морал.

Риби – да ловиш риби, значи да ги извадиш от това неблагоприятно състояние. Мрежата служи да извади човека от едно състояние и да го тури в друго.

Риза – черната риза е болестта, бялата – здравето.

Роб – всеки човек, който е недоволен от положението си – той е роб. Хората сега са роби.

Рога – почни да грешиш – рога и опашка ще ти израснат, ръцете ти в копита ще се превърнат.

Рокля – аз не бих се оженил за такъв момък, който не иска да направи на своята възлюбена една копринена булска рокля, а отлага за после.

Рудник – ние, съвременните хора излизаме от тази рудница, от този свят. Всички са работили в рудница и всички са черни.

Рудница – Земята, от която трябва да извадим богатство, без което не можем да се върнем в Невидимия свят.

Ръце – да туриш ръцете си на корема означава, че вярваш само на своето благоутробие.

Ръцете означават великото и възвишеното в света. Емблема на волята. Божествената правда.