от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

С

Садукеи (библ.) - човешкото честолюбие, външното.

Сватба

– Под “сватба” разбирам една нова епоха, когато Бог се проявява да създаде човека мъжки и женски. Започване на нов живот.

– Когато бог ви повика, считайте, че отивате на сватба.

– Венчилото е заминаване на онзи свят.

Сватбари – да сте сватбари, значи да работите.

Света – когато говоря за света, винаги подразбирам човека.

Света Богородица – жената с нейното сърце, детето.

Свети Георги – човешкият ум, а конят - неговото физическо тяло.

Свети Никола – човек с добро сърце и добър ум, който се е качил на най-високото положение на разумния Божествен живот

Светила (библ.) – голямото е умът, а малкото е сърцето.

Светлина – говорът е Светлина.

Свещ – ако на сън носиш запалена свещ, която не изгасва на вятъра, предсказва нещо добро Изгасне ли – лош признак.

Свещ – да запалиш свещи, това са чувствата, които някога си загасил в себе си. Свещта е мисълта. Необикновената мисъл никой не може да изгаси. Истината е като запалена свещ.

Свещ – живите горящи свещи – това са вашите души; ще отворим великата книга и ще четем заедно.

Свиня

– Крайният материализъм, който сега съществува.

– Свинарството представя занаят, при който човек прави погрешки и престъпения. То е най-долният занаят, който човек може да избере.

– Под формата на свинята се разбира грубият материален живот.

– Злото ще изчезне, когато хората престанат да хранят свинете си. Докато храните греха в себе си, той всякога ще има условия за живот във вас. Отворете своите кочини и пуснете свинете в гората на свобода.

Сгодяване – подразбира приготвяне за раждане на новото съзнание.

Сгурия

– Грехът в света е сгурията, плаката, която при спояването на рудата се отделя настрана.


Семе

– Когато посееш някое житно зърно в земята, не мисли как ще израстне. Ако седнеш при него и почнеш да го разравяш и заравяш, ти ще попречиш на развитието му. Така и някои хора приемат една Божествена мисъл и започнат да разсъждават дали е Божествена или не.

– Всеки от вас носи в джоба си най-малко по 100 семенца. Дето мине, той трябва да сее.

– Мислите, които днес не разбирате, представят семенца на растения. Щом се поставят в съзнанието, те ще поникнат, ще се развият и вие ще започнете да разбирате.

– Често духовните хора приличат на затворените семена в кутии. Имат велики идеи и стремежи, но ги държат затворени в кутии, не ги посяват в земята да израстат, да вкусят от техните плодове.

– Всеки един трябва да знае къде е – в корена, в дънера, в големите или малки клони, в листата, в зеления или узрял плод или в семката на плода. Ако сте в семката на узрелия плод, вие сте човек, който трябва да тръгне и да отиде да провери Първичното начало, за което Йоан говори.

– Намирате семенца и ги хвърляте на кокошките. Но като дойде Христос ще ги тури в кутийка и ще почувствате техния дълбок смисъл.


Семенцата – това са идеите ви. Мислите ви.

Семето в тръните – моралистите.

Семето на камениста почва – идеалистите.

Семето на пътя – крайните материалисти.

Семка – един народ, един човек, развит в своята голяма форма.

Син

– Означава човек, който си е на земята.

– Добрият син (библ.) представя външната страна на живота.

– Вярващите са блудните синове (библ.), които са ходили в странство, дето изяли, изпили всичко и се връщат при баща си разкаяни. видимата Любов; висшият разум; Истината.

– Добрият син (библ.) представя външната страна на живота.

– Вярващите са блудните синове (библ.), които са ходили в странство, дето изяли, изпили всичко и се връщат при баща си разкаяни.


Сираче

– Съвременните хора са сирачета, които Земята се е заела да отглежда.

– Онзи, който не служи на Бога, е сираче.

– Всички грешни хора са сираци.


Скотовете (библ.) - човешките пориви.

Скулптура – в бъдеще трябва да си изработим тяло, с което да заминем в другия свят. Там ще го изложим. Туй е скулптура. Сиромах – е онзи, който не разбира нещата. Сиромашията е невежество. От гледище на по-висок свят сиромах е онзи, който не греши; Да умре човек, това значи да осиромашее.