от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Свещено правило

Всички ние произлизаме от един Баща, по причина на това, че дишаме един и същ въздух, пием една и съща вода. Обаче, в морално отношение, всички не произлизаме от един баща. Всички синове не са родени от една зодия, т.е. от една майка. Те са родени от един баща и от 12 майки: една ги е заченала, втора им е дала едни елементи, трета – други елементи и т.н. Истинската майка на човека е природата. Тя внася в него новото, т.е. това, което е тя сама. Често майката, която е родила детето си, гледа го и се чуди защо не прилича на нея. Някои деца си играят с кокошките. Като снасят яйца, те ги вземат от полога и вместо кокошите, турят други яйца – от патица или от юрдечка. Гледаш, някоя кокошка върви, а след нея – патенца или юрдечета. Кокошката ги гледа и се чуди какви са тези малки, които по нищо не приличат на нея. Има условия в човешкия живот, когато с човека става коренна промяна. Той сам не се познава. Казват за него, че се обърнал към Бога.

Един английски писател пише за себе си: Станах една сутрин с особена идея за "аз-а" в себе си. В мене стана някаква промяна, особено пробуждане, като че никога до този момент не се съзнавах като личност, като "аз". От този момент, с него станали много пробуждания – нещо ново влизало в съзнанието му. Пробуждане на съзнанието става с всеки човек, в различните възрасти: от 7 – 14 години, от 21 – 28 и т. н.

Съществуват известни моменти в природата, които се отразяват върху човека наркотически, като отрова, която действа бавно, в продължение на много време. Ако се изследва кръвта на такъв човек, няма да се намери никаква отрова, а всъщност той е отровен. Този начин на отравяне е средство на черната ложа.

Една от задачите ви е да различавате ученика на Бялата ложа от този на черната. Погледът на ученика на Бялата ложа е установен; лъчът, който излиза от очите е възходящ, нагоре. Погледът на ученика от черната ложа е разсеян, а лъчът – низходящ, надолу. В погледа му има нещо скрито, затаено. Нека всеки от вас вземе по едно огледало и да следи установен ли е погледът му, или не. – Като Бога не можем да бъдем. – Това е изключено. Подобен на Бога можеш да бъдеш, но като Него – никога. Това значи: Когато живее в човека, Бог е подобен на него, щом е вън от човека, Той не е като него. Докато е в човека, Бог му дава условия да се проявява. Щом излезе вън от него, Той се проявява. Тогава Той започва да те учи и възпитава. Че си говорил за Него лоши думи, Той не те съди. – Защо? – В тебе е бил. Излезе ли вън от тебе, ти ще видиш и разбереш Неговата сила. Като се намериш в мъчнотия, питаш: Кой си ти? – Аз съм Този, Когото ти хулеше. Ще те науча да въздържаш езика си. Докато е в тебе, Бог говори само три пъти. Той ще ти каже тихо: Не се отдалечавай от мене. Не прави зло. – Аз съм свободен, никой не може да ми бъде господар. И наистина, като дойдат страданията, човек вижда, че не е господар на себе си. Казано е в Писанието: "На горделивия Бог се противи, а на смирения дава благодат." Горделивият казва: Знаеш ли, кой съм аз? – Кой си? Едно от ограничените същества, което не знае своя далечен произход. Който знае своя далечен произход, лесно се справя с живота. Той знае защо е дошъл на земята: взема мотика, лопата и отива на работа. Той казва: Един Бог има в света. Всички хора са Негови съработници.

– Кои деца са законородени и кои – не? – Родените от Духа са законородени. Стремете се да бъдете и вие такива деца. На всички са дадени условия да бъдат законородени. Ако днес си житно зърно турено в хамбара, утре ще те посеят в земята, да се новородиш. Нека остане в ума ви мисълта – да служите на Бога беззаветно! Светът да се обърне с главата надолу, вие да останете верни на тази идея. Няма сила в света, която може да ви ограничи. Колкото и да ви ограничават, пак ще служите на Бога. Ще изпълнявате волята на Бога – нищо повече. В това е вашата сила. – Не е ли достатъчно, че вярваме в Христа? – Вярвате, но вярванията ви се подлагат на изпит. Вярваш в приятеля си, но като ти поиска 1 000 лв., започваш да се съмняваш дали ще ги върне. Даваш му 1 000 лв., които след два-три дена получаваш. После ти иска 2 000 лв. – услужваш му, но съмнението не те напуска. Приятелят ти не успява да ги върне навреме. Не само това, но иска да му дадеш още 3 000 лв. Какво ще правиш сега? Ето един изпит и за двамата. Съмнението в тебе расте, докато един ден се отречеш и от Христа и кажеш: Ще тръгна в широкия път. – Не издържа изпита си. Каквото и да се яви на пътя ви, не допускайте съмнението в себе си. Това е характер! Когато дойдат най-големите изпитания и противоречия в живота ви, тогава ще намерите истината.

Вървя по улицата и си мисля върху различни въпроси. Срещам хора, всеки настроен* зле, заканва се нещо. Една жена се разговаря в себе си: Няма да се моля вече на Бога! Оглупях с тези молитви. Ще се разправям с хората, както ми попадне. Отговарям й мислено: Ти сега, именно, си оглупяла. По-рано не беше глупава. ч

Продължавам пътя си и срещам един мъж, войнствен, сърдит, заканва се на някого, да му тегли куршум. Човек трябва да бъде смел и решителен. Отговарям: Ти сега, именно, си страхлив. Едно време ходеше без револвер, никого не искаше да убиваш. Тогава ти беше смел и решителен. Сега вие един – друг се плашите. Носете Оръжие, но по-силно от револвера. Не казвам да хвърлете револверите си. Носете големи ками в джобовете си, та като я забиете в противника си, да разбере, че неприятел има пред себе си. – Какъв неприятел? – Който убива злото в него и, вместо да го повали мъртав на земята, го освобождава от всички ограничения. Що е камата? – Словото Божие. Ще говориш на противника си разумно. Това е твоята сила. Вие често влизате в една област на живота, дето съмнението неизбежно иде. Каквото и да правите, не може да го избегнете,

Една сестра взела на заем 3,000 лв. от един брат, но главата й побеляла от него. Постоянно я безпокоел,

105"

да му върне по-скоро парите. Мисля си, какво да направя, за да освободя тази сестра. Реших в себе си да извикам този брат и да му кажа: Сестрата е внесла парите си в моята банка. Понеже постоянно ме безпокоиш с мисълта си, ето, вземи тези 3,000 лв., които тя ти дължи. Така се разреши въпросът. Казвам: И млади, и стари, живейте без съмнение в Бога. Това е свещено правило, но мъчно за изпълнение. Обезсърчиш се, усъмниш се в Бога и казваш: Няма да се моля повече! – Ще се молиш, време е за молитва. Коя е причината да не се молиш? – Толкова време се моля и нищо не съм постигнал. – Ще ви дам нов начин да се молите. Като се молите така, ще имате резултат. Обезсърчаваш се, защото не си сял навреме и не искаш да се молиш. Ела при мене и заедно ще посеем нивата. След известно време, семето ще поникне. Като сееш навреме, няма да се обезсърчаваш. Тогава и молитвата ще бъде навреме.

Едно нещо ме плаши: мисълта, че сте много добри. Ако бяхге лоши, нямаше да се страхувам; но понеже сте много добри, страхувам се за вас. Като сте много добри, на никого не отказвате, лесно се подавате на изкушения. Ако кръчмите бяха празни, щях да си легна и спокойно да спя, но тъй като кръчмите са пълни, а освен много добри, вие сте и много богати, всеки момент сте готови да влезете в кръчмата. Пътят, от който идете, е пълен със съблазни и изкушения, които имат за цел да спрат развитието ви. Големи борби стават не само на физическия свят, но и в духовния, и в умствения. Но и те ще се свършат. Обикновено* борбата започва отгоре и върви надолу. Ще бъдете смели и ще се държите за Божествения принцип. Бог води войната. Той воюва сега. Всички трябва да държите Неговата страна. Сега е истинската война. Ще ти кажат, че си стар. Не си'стар. И на 90 години да си, ще се бориш. Гледам, един стар човек посещава беседите и ми казва: И аз, на стари години, съм се заел да допринеса нещо на света. Сега е време на война, и аз искам да. дам моята лепта. И аз ви казвам: Няма да бъдем ексцентрични, но ще постъпваме разумно, за да озада-чим противника си. Христос казва: "Синовете на този свят са по-умни от синовете на виделината." Срещне те някой, изпитва те, иска да знае, в какво вярваш. Не казвай

106

твоето верую, но говори умно, да разбере, че не си обикновен човек, но човек с убеждение. Нека разбере, че Бог, за Когото му говориш, не си Го наследил от дядо си и баба си, но си свързан с Него от създание мира; че имаш една велика опитност, на която се дължи твоята вътрешна светлина.

Когато твоето съзнание се пробуди, ти ще бъдеш абсолютно спокоен. Нещо в тебе говори: Не бой се! Това вътрешно спокойствие те прави устойчив, стабилен. Щом те срещне неприятелят, той веднага отстъпва. Когато пътищата на човека са угодни на Бога, Той го примирява с враговете му. Светът е пълен с недоволни, завистливи същества. И ще – не ще, човек ще мине през тези огньове. Ще мине през ада, ще чуе такива неща, каквито на ум не са му дохождали. Като отиде на небето, там ще види истинската красота. И колкото повече мълчи, толкова по-добре е за него. – Мъчно се живее с Бога. – Велико нещо е да живееш с Бога; да съзнаваш, че живееш; да чувствуваш живота на всички същества; да влезеш даже в съзнанието на една мравка. На земята ти не я разбираш, нямаш отношение към нея. В горния свят, светът на съзнанието, ти я разбираш. Затова, на земята и вие не разбирате Бога.

Поставете си следната цел в живота: Каквото и да ви се случи, бъдете готови да изпълните Божията воля. Дръж в съзнанието си свещеното правило: Аз-искам да изпълня Божията воля без никакво съмнение. Седиш пред масата с приятеля си. Нещо ти казва: Напусни това място! Ставаш от мястото си. – Де отиваш? – И^ам едно свещено правило, трябва да го изпълня. Молиш се, нещо ти казва: Прекъсни молитвата! Прекъсваш молитвата. Имаш едно свещено правило, което трябва да изпълниш. Наистина, има нещо по-високо от тези формули. Професор си, преподаваш лекция. Нещо ти казва да прекъснеш лекцията си. – Има нещо по-важно от лекцията. Свещеното правило се налага, когато ти си отчаян, когато си приложил всички методи и нямаш резултат. Нещо ти казва: Стани! Друго ти казва: Стой на мястото си! Изкуство е да разбереш, какво да правиш. И Христос бил поставен на подобни изпити. Казва му се: Тръгвай! И Той тръгва. Тръгва царският син от село на село, гологлав,

107

със сандали, обиколен с равини, книжници и фарисеи и проповядва. Какво велико търпение! Отвреме – навреме Той си въздъхва и казва: Докога ще търпя? Той знае свещеното правило: Изпълнение волята на Бога, без никакво съмнение! Какво по-велико от това? Свещеното правило отличава човека от другите същества. Това е човек с убеждение. Когато изпълнява свещеното правило, той забравя, какво говорят хората за него. Прилагайте и вие свещеното правило!

-X-

Бележки от частния разговор на Учителя, с братя и сестри, държан след беседата "Ще бъдете свободни", на 11 февруари, 1923 г. София.