от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(Нова страница: ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА Беседи Книги с беседи Съборно слово [[Работна среда на елект...)
 
(Ст. Ненов - Едно кратко изяснение за понятието "ние")
 
Ред 13: Ред 13:
 
== Ст. Ненов - Едно кратко изяснение за понятието "ние" ==
 
== Ст. Ненов - Едно кратко изяснение за понятието "ние" ==
  
ОтъбезбройнитЬ сжществуващи "ние", има едно "ние", което се е поселило въ нащитЬ души като единъ великъ идеалъ. То изразява: ние, които живЬемъ въ любовьта; ние, които имаме знанието; ние, които знаемъ да мислимъ правилно, които живЬемъ въ вЬченъ день на радость и никога не захождаме въ силата на младостьта си; ние, които носимъ благодатьта на Христа и славимъ името Божие на земята. Христовиятъ ученикъ приема това "ние" въ душата си, като свой идеалъ, и изоставя всички други ние, които сжществуватъ. И тъй, това ние застава по отношение на ученика като неговъ идеалъ. Второто отношение на ученика е къмъ науката, т. е. къмъ това, съ което живЬятъ тЬзи "ние". Ученикътъ трЬбва да приеме, да усвои тази наука. И слЬдъ като влЬзе въ реда на това "ние" и приеме неговата наука, иде третото положение, или отношението му къмъ живота. Той става единъ работникъ на новия животъ въ по-долнитЬ степени на съзнанието за животъ.
+
От безбройните съществуващи "ние", има едно "ние", което се е поселило в нашите души като един велик идеал. То изразява: ние, които живеем в любовта; ние, които имаме знанието; ние, които знаем да мислим правилно, които живеем във вечен ден на радост и никога не захождаме в силата на младостта си; ние, които носим благодатта на Христа и славим името Божие на земята. Христовият ученик приема това "ние" в душата си, като свой идеал, и изоставя всички други ние, които съществуват. И тъй, това "ние" застава по отношение на ученика като негов идеал. Второто отношение на ученика е към науката, т.е. към това, с което живеят тези "ние". Ученикът трябва да приеме, да усвои тази наука. И след като влезе в реда на това "ние" и приеме неговата наука, иде третото положение, или отношението му към живота. Той става един работник на новия живот в по-долните степени на съзнанието за живот. Съборът свърши с концерт.
Съборътъ свърши съ концертъ.
+
 
+
ОтъбезбройнитЬ сжществуващи "ние", има едно "ние", което се е поселило въ нащитЬ души като единъ великъ идеалъ. То изразява: ние, които живЬемъ въ любовьта; ние, които имаме знанието; ние, които знаемъ да мислимъ правилно, които живЬемъ въ вЬченъ день на радость и никога не захождаме въ силата на младостьта си; ние, които носимъ благодатьта на Христа и славимъ името Божие на земята. Христовиятъ ученикъ приема това "ние" въ душата си, като свой идеалъ, и изоставя всички други ние, които сжществуватъ. И тъй, това ние застава по отношение на ученика като неговъ идеалъ. Второто отношение на ученика е къмъ науката, т. е. къмъ това, съ което живЬятъ тЬзи "ние". Ученикътъ трЬбва да приеме, да усвои тази наука. И слЬдъ като влЬзе въ реда на това "ние" и приеме неговата наука, иде третото положение, или отношението му къмъ живота. Той става единъ работникъ на новия животъ въ по-долнитЬ степени на съзнанието за животъ.
+
Съборътъ свърши съ концертъ.
+

Текуща версия към 07:10, 23 февруари 2011

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Беседи

Книги с беседи

Съборно слово

Работна среда на електронния архив

V Младежки събор

Ст. Ненов - Едно кратко изяснение за понятието "ние"

От безбройните съществуващи "ние", има едно "ние", което се е поселило в нашите души като един велик идеал. То изразява: ние, които живеем в любовта; ние, които имаме знанието; ние, които знаем да мислим правилно, които живеем във вечен ден на радост и никога не захождаме в силата на младостта си; ние, които носим благодатта на Христа и славим името Божие на земята. Христовият ученик приема това "ние" в душата си, като свой идеал, и изоставя всички други ние, които съществуват. И тъй, това "ние" застава по отношение на ученика като негов идеал. Второто отношение на ученика е към науката, т.е. към това, с което живеят тези "ние". Ученикът трябва да приеме, да усвои тази наука. И след като влезе в реда на това "ние" и приеме неговата наука, иде третото положение, или отношението му към живота. Той става един работник на новия живот в по-долните степени на съзнанието за живот. Съборът свърши с концерт.