от ПорталУики
Версия от 23:00, 1 февруари 2011 на Донка (Беседа | приноси) (Нова страница: ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА Беседи Книги с беседи Съборно слово [[Работна среда на елект...)

Направо към: навигация, търсене

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Беседи

Книги с беседи

Съборно слово

Работна среда на електронния архив

V Младежки събор

Ст. Ненов - Едно кратко изяснение за понятието "ние"

ОтъбезбройнитЬ сжществуващи "ние", има едно "ние", което се е поселило въ нащитЬ души като единъ великъ идеалъ. То изразява: ние, които живЬемъ въ любовьта; ние, които имаме знанието; ние, които знаемъ да мислимъ правилно, които живЬемъ въ вЬченъ день на радость и никога не захождаме въ силата на младостьта си; ние, които носимъ благодатьта на Христа и славимъ името Божие на земята. Христовиятъ ученикъ приема това "ние" въ душата си, като свой идеалъ, и изоставя всички други ние, които сжществуватъ. И тъй, това ние застава по отношение на ученика като неговъ идеалъ. Второто отношение на ученика е къмъ науката, т. е. къмъ това, съ което живЬятъ тЬзи "ние". Ученикътъ трЬбва да приеме, да усвои тази наука. И слЬдъ като влЬзе въ реда на това "ние" и приеме неговата наука, иде третото положение, или отношението му къмъ живота. Той става единъ работникъ на новия животъ въ по-долнитЬ степени на съзнанието за животъ. Съборътъ свърши съ концертъ.

ОтъбезбройнитЬ сжществуващи "ние", има едно "ние", което се е поселило въ нащитЬ души като единъ великъ идеалъ. То изразява: ние, които живЬемъ въ любовьта; ние, които имаме знанието; ние, които знаемъ да мислимъ правилно, които живЬемъ въ вЬченъ день на радость и никога не захождаме въ силата на младостьта си; ние, които носимъ благодатьта на Христа и славимъ името Божие на земята. Христовиятъ ученикъ приема това "ние" въ душата си, като свой идеалъ, и изоставя всички други ние, които сжществуватъ. И тъй, това ние застава по отношение на ученика като неговъ идеалъ. Второто отношение на ученика е къмъ науката, т. е. къмъ това, съ което живЬятъ тЬзи "ние". Ученикътъ трЬбва да приеме, да усвои тази наука. И слЬдъ като влЬзе въ реда на това "ние" и приеме неговата наука, иде третото положение, или отношението му къмъ живота. Той става единъ работникъ на новия животъ въ по-долнитЬ степени на съзнанието за животъ. Съборътъ свърши съ концертъ.