от ПорталУики
Версия от 00:24, 4 декември 2008 на Хирон (Беседа | приноси) (Нова страница: ==Съзнателни и несъзнателни движения== Размишление. Нека десет души от вас да напишат по две ...)

Направо към: навигация, търсене

Съзнателни и несъзнателни движения

Размишление.

Нека десет души от вас да напишат по две думи, от които да се състави едно изречение или един период. От написаните думи се съставиха следните изречения: Мъдрост, любов, светлина, живот, майка, девица, първоизточник, безкрайност са начало на Битието. Те съграждат човека. Истината и свободата дават простор. Любовта е в Бога. –Ако за написването на две думи се плаща по две английски лири, всеки ще иска да напише нещо. Понеже даром се пишат, не се решавате да излезете пред дъската. Може ли мъдростта да се яви преди любовта? Може ли синът да се яви преди майката? Може ли старостта да се яви преди младостта? Може ли светлината да се яви преди живота ? Какво представят любовта, мъдростта, (>с(крайността и първоизточникът? Това са служби. Да любиш, това е служба. Да бъдеш м1,льр, това е служба. Съществува ли любовта, «мш за себе си? Срещали ли сте я някъде? Любовта и мъдростта са извън физическия спят. Каква ще бъде любовта, която може да срещнете? Ако сте я срещнали, желая да я


238

опитате. Човек отчасти проявява любовта. Как познавате тази любов ? Как познавате, кой има любов в себе си ? – Който има любов, той твори и създава. Значи, любовта и мъдростта са атрибути на творчеството.

Питам: На какво се дължи порядъка, който съществува в природата? Защо там нещата изглеждат разхвърляни ? – Защото много същества работят в нея. Как изглежда тяхната работа? – Без връзка. Между тия същества има разстояние от 10, 20, 100 и повече години. Всеки на времето си, когато е работил, направил нещо. Външно нещата в природата изглеждат разхвърляни, но, всъщност, не е така. И думите в речта изглеждат разхвърляни, но между тях има тясна връзка. Какво място заемат глаголите в речта ? Какво представят ге в живота ? Кога се явили глаголите и местоименията ? Има ли в живота глаголи и местоимения ? Ако някой те пита, кой съм аз, какво ще му отговориш? Защо ти задава тоя въпрос? Друг те пита: Знаеш ли, кой съм аз ? Какво ще му отговориш ? Е го една задача. Ако я решиш, ще спечелиш нещо. Ако не я решиш, нищо не печелиш. Същото се отнася до мислите и чувствата на човека. Ако имаш много мисли и чувства, няма да бързаш да отговориш на всички, но първо ще ги подредиш и ще решиш, на кои от тях да дадеш първенство. Ако срещнеш един овчар, с него ще се разговаряш по-лесно и по-свободно, отколкото с царя.


239

Каква е разликата между царя и овчаря' Защо, като говориш с царя, се стесняваш, а като говориш с овчаря, си свободен ? Защо, като имаш да даваш сто лева, си спокоен, а каго дължиш сто - двеста хиляди лева, си неспокоен ? Кредиторът, който има да взима сто лева, съжалява за изгубеното време. Друг е въпросът, ако има да взима двеста хиляди лева. Той ще употреби малко време, докато отиде да ги вземе, но поне ще получи голяма сума. В случая, кредиторът ще се радва, а длъжникът ще скърби. Полицата е лека, малко тежи, но написаното на нея има голямо тегло. Там е написана сумата двеста хиляди лева. Лев или лъв – все едно. Не е лесно да си в гората и да срещнеш 200 хиляди лъва. Тежко на оня, който има да взима. Длъжникът му ще го покани в гората, там да се издължи. Ще пусне срещу него 200 хиляди лъва! Какво ще прави кредиторът ? Страшно нещо са лъвовете! Когато българите имат да плащат данък, нека пуснат лъвовете.

Да се върнем към думите, които написаха десетте души. Много загадки има в природата, по те трябва да се разбират правилно. Защо пър- иага дума беше мьдрост? – Кой е мъдър? – Който жертвува времето си за другите. Първа- п< букин „М" означава закон на самопожерт- пумане. Ььлгаринът казва „мъдрост", русна кът „мудрость", германецът – „и^зе", а французинът „5а§е". Буквата „Ж" означава чо век. Значи, човек има отношение към движе нието. Господ означава закон на владение. Бу-


240

квата „Д", която на бъгарски се пише по два начина – нагоре и надолу, означава преодоляване на мъчнотиите. Буквата „Р" показва, че държиш нещо в ръката си. Буквата „О" означава условия, „С" – закон на промени. С една дума, мъдростта има много страни и много лица. Каквито лъжи и да има в света, мъдростта ще ги обърне надолу. Мъдростта не седи на едно място. Това се вижда от буквата „Ь"; с която свършва мъдростта.

Кои са отличителните качества на мъдреца ? Кои са отличителните качества на разбраната и на неразбраната любов ? Най-силната буква в думата любов е „Л", която означава велик стремеж. Обърната, същата буква означава противоречие„у"- Значи, думата „любов" подразбира връзка с Битието, с разумността в природата. Буквата „Л" означава още закон на единство. Буквата „Ю" е сложна, съставена е от буквите „И" и „У". Буквата „И" означава Първата Причина на нещата, с която човек трябва да бъде в единство. Буквата „О" означава, че любовта носи в себе си зародиш, който трябва да се развие. – Отде е излязъл зародишът? – От Първата Причина.

Още в средните векове се е задавал въпросът: Яйцето ли се явило по-рано, или кокошката? Това е мъчен въпрос. Аз казвам, че кокошката се явила по-рано от яйцето. Като слязла на земята, кокошката започнала да снася яйца. Както и да се разисква тоя въпрос, той е подобен на Колумбовото яйце.


241

Питам: В какво положение се намира ученикът пред своя учител? – В право положение. С това той иска да каже, че стремежът му е нагоре. Щом учителят си отиде, той сяда на чина и спуща ръцете си надолу. Така правят и децата пред ябълката. Ако пазачът е в градината, ръцете им са надолу; ако пазача го няма, те веднага вдигат ръцете си нагоре, към ябълката, дето е техният стремеж. Това е тактика. Значи, когато човек стои прав, стражарят е пред него; щом вземе свободно положение, стражарят си е отишъл. Това са мои научни изводи. Някой дължи голяма сума. Туря ръката си в джоба и казва: Трябва да Платя. После се почесва по главата и казва: Може и да не платя. Само с плащане ли се уреждат работите ?

Представи си, че срещаш на пътя си един свой приятел, който ти е писал едно любовно, приятелско писмо. Като те види, първо той *се навежда, после се почесва по главата, и най-после вдигне главата си и те погледне право в очите. Това са движения, съзнателни или несъ-матглии, които имат отношение към човека. Ако пшшшштс науката за движенията, от тях може Ап п.литс:ш резултатите на тия движения. Те мммт .-пшчсмпс при самовъзпитанието на човека. Топ фионн ли:шас, как да си движи ръцете си и де ла ги държи. Слушате един сказчик или оратор. Той говори добре, но се смущава, не знае, де да постави ръцете си: ту ги туря в джобовете си, ту ги вади; ту ги кръстосва

16


242

на гърдите, ту ги туря на корема. Седнеш на стол, не знаеш, как да поставиш краката си: ту -ряш десния крак върху левия, после – леви-т върху десния и т. н. Мислиш върху един въпрос и наклоняваш главата си наляво и надясно; после я вдигаш нагоре, сваляш надол}'. Тоза а» положения, които се дължат на човешките мисли и чувства. Някога движението на човека е резултат на неговите мисли и чувства, а някога

– на влиянието, което са оказали върху него майка му, баща му и окръжаващите. Човев- трябва да знае, под чие влияние се намира. Никой не е свободен в движенията си. Колкото и да желаеш да бъдеш свободен, ти се нами раш под влиянието на външната среда и усло вия, както лодката се влияе от вятъра.

И тъй, работете върху себе си, да се освободите от страничните влияния. Страх, съмнение, безверие, скръб, радост – това са чужди чувства и настроения, под влиянието на които често изпадате. Това са малки препятствия, които трябва да отстраните от пътя си. Това е закон, който трябва да изучавате от научна гледна точка. Изучавате астрологията, но знаете ли, какво взаимно влияние съществува между самите планети? Казвате, че планетите влияят върху човека. Така е, но една и съща планета, в продължение само на една година, оказва различно влияние върху даден човек. – Защо ?

– Защото и в нея стават различни промени. Видимите звезди и планети са свързани с други някои, които често оказват върху човека обрат-


243

но влияние на първите. Има тъмни и светли планети. Някога светлината на светлата планета, като минава близо до тъмна планета, оказва известно влияние върху нея.

Да се върнем към предмета. Коя беше първата дума, написана на дъската ? – Мъдрост, Значи, за да разреши мъчнотиите и противоречията си, човек трябва да има мъдрост, да разполага с нейните сили.

Т. м,

16. Лекция от Учителя, държана на 29 януари, 1932 г. София. – Изгрев.