от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Беседи

Книги с беседи

Общ Окултен Клас - ТРЕТА ГОДИНА

КНИГА: Високият идеал

Упражнения, задачи и опити

Разумност в Природата

- Размисъл върху възложена тема за писане: „Има ли разумност в Природата".

- Упражнение с движения на ръцете и свиване на пръстите.

Излишък и недоимък в живота

- Размишление: Опит за връзка с интелигентните същества на Слънцето.

- Упражнение с ръцете и пръстите.

Волята Божия

- Опит с изчистване на планински извор и работа с водата.

Свобода, знания и мир

- Музикално упражнение с думата „Мир", изпята във възходяща и низходяща степен.

Окултната музика в живота

- Задача: стремеж към продължаване действието на Словото у човека и извън рамките на конкретната беседа.

- Дава се песента: „Кажи ми ти, светли Божи лъч".

- Пее се музикалното окултно упражнение „Благост носи светлината" (3 пъти), което е предтеча на песента: „Благост" (дава се в следващата лекция).

Школата и развитието на ученика

- Дава се песента: „Благост".

- Пее се музикалното окултно упражнение: „Мир".

- Музикалното упражнение „Мир" като метод за трансформиране на гнева.

- Опит: да се извлича полза от гнева.

Закон за късите и дългите линии

- Окултно физическо упражнение с теглене на ръцете и произнасяне на думи.

Най-щастливият ден

- Окултно физическо упражнение с ръцете и китките за трансформиране на неразположение.

Трите състояния у човека

- Окултни физически упражнения с ръце пред гърди.

Добрите и лошите мисли

- Премахване на меланхолия чрез разсъждения.

- Премахване на изкушения.

- Премахване на дребнавости.

Разумно сърце

- Опит за по-бързо ориентиране.

Тъчете мислите си

- Задача за самообладание, за смелост.

- Опит с наблюдаване проявите на околните.

- Опит за по-добри взаимоотношения с околните.

- Задача за използване потенциала на ума, сърцето и волята.

- Упражнения с поставяне на длани една върху друга и поставяне на палци върху брадата.

- Упражнение за концентрация.

- Опит за долавяне и възпроизвеждане на мисъл.

Любов към Бога

- Дават се песните: „Светъл ден" и „Тъги, скърби".

Съзнателната монада

- Да се мисли, говори и върши добро за една седмица - без дребвнавости и слушане на злото.

Право ходене

- Задача да се стои правилно по време на лекции.

Важността на числата

- Гимнастическо упражнение с формата на Пентаграма.